Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co přesně tvoří vesmír

14. 11. 2009

Věda nám říká, že jedny z nejmenších stavebních kamenů, ze kterých je sestaven náš svět, jsou atomy. Atom je složen z vrstev elektronů a také z jader, která jsou tvořena protony a neutrony. Půjdeme-li ještě hlouběji, zjistíme, že protony a neutrony jsou tvořeny z extrémně malých částeček, zvaných kvarky. Pokud půjdeme ještě hlouběji, přiblížíme se neutrinu, jedné z nejmenších částeček, známé moderní vědě v současnosti. Neutrina jsou extrémně malá; tak malá, že někteří fyzici říkají, že nemají žádnou hmotu. Miliony těchto částeček jsou vyzařovány sluncem každý den, prochází našimi těly, jako bychom neexistovali. Jestliže naše mikroskopická cesta pokračuje k ještě menší částečce, vstupujeme tak do podivuhodné země vzrušujících otázek, které znepokojují dokonce i kvantové fyziky.

Od té doby, co Demokritos mluvil o existenci „atomu" nebo „nedělitelné částečky," přes dvě millenia naší historie lidé stále zkoumali a zvažovali existenci základního stavebního kamene vesmíru. V posledním století nebyla objevena pouze vnitřní struktura atomu, ale objeveno bylo i jeho rozdělení do více základních částic. Ale právě tak, jako se dříve věřilo, že protony, neutrony a elektrony jsou konečnými částicemi vesmíru, objevy četných menších částeček pokračovaly v sestupné cestě k ještě menším. Nicméně nyní jsme jen u tohoto bodu - v současnosti neexistuje nástroj, který by mohl ukázat skutečný vzhled ještě menších, skutečných základních stavebních kamenů. Kdy tedy bude tato cesta u konce?

Nejnovější porozumění v kvantové fyzice předpokládá, že existuje ještě nepatrnější svět - nabízí teorii superstrun. Podle fyziků, částice, jako neutrina, různé typy kvarků, mesonů, leptonů, boseů (Boseova částice) a jiné - jsou sledovatelné projevy nepředstavitelně nepatrných řetězců - strun. Teorie strun říká, že tyto kuličky subatomických vláken stále vibrují a různé formy chvění se očím pozorovatele jeví jako různé druhy částeček.

V tomto bodě naše zkoumání došlo k úrovni, kterou je velmi těžké si představit: předpokládané základní řetězce mají přibližný průměr  jedné miliontiny z triliontiny z triliontiny centimetru. Ve skutečnosti vědci zjistili, že tyto svazky dokonce nezabírají žádný objem prostoru. Ale existence těchto základních stavebních kamenů, které nezabírají žádný prostor, způsobuje neuvěřitelný paradox hmoty ... že vlastně neexistuje!

Zvažme, že velká většina objemu atomu je prázdný prostor. Pokud bychom mohli zvětšit atom tak, aby  měl průměr 200 metrů (tedy přibližně dva městské bloky), jádro uprostřed by mělo velikost zrnka písku a obláček elektronu (který jádro obíhá) by prakticky nepostřehnutelně obíhal ve vzdálenosti jednoho městského bloku, tedy 100 metrů! Podobný důkaz tohoto mikrokosmického jevu nalezneme také v makrokosmu.

Látka, kterou věda nazývá „temná hmota", jež tvoří více než 90 procent našeho vesmíru, je nadále záhadou pro moderní astrofyziky, kteří, navzdory neschopnosti tento jev skutečně vidět, pozorovali jeho gravitační vliv na galaxie.

 

Želvy , jedna za druhou

 

V knize z roku 1979 Brokův mozek: Úvahy o románku vědy - slavný astronom Carl Sagan používal neautentický příběh k popisu povahy vesmíru. Příběh uvádí západního cestovatele, který se táže orientálního filozofa. Když žádal, aby popsal povahu světa, filozof vysvětluje, že svět je velký míč, který spočívá na zádech želvy. Když cestovatel žádá vysvětlení, o co se želva opírá, filozof odpoví, že další želva se nachází pod ní. Cestovatel pokračuje ve sledování, co leží dole, ale filozof naléhá, že tam není nic, než další želvy, jedna za druhou. Sagan objasňoval kosmologickou teorii známou jako nekonečná regrese, ve které není žádná finální vrstva hmoty od mikrokosmu do makrokosmu - jednoduše pokračují nekonečně.

Z tohoto pohledu, pokud bychom se mohli zmenšit do značně malé velikosti a vstoupit do projevu podobně malého vesmíru s podobně malými lidmi, horami a řekami - mohou základní částečky tohoto malého vesmíru s těmi malými lidmi, horami a řekami být základními částečkami projevu ještě menšího vesmíru - a tak dále? Tyto nepředstavitelné pojmy unikají dosahu moderní vědy, ne však starověké moudrosti. Historický Buddha jednou řekl, že uvnitř zrnka písku je tři tisíce světů, a uvnitř každého z těch tři tisíc světů jsou zrnka písku, která také obsahují tři tisíce světů. Starověká čínská filozofie vydává podobné záznamy. Ale znamená toto konec naší cesty? Nenajdeme tam nic, než jen další želvy?

Jak daleko je člověk od poznání základního stavebního kamene vesmíru? Může ho být někdy dosaženo nebo nám nezbývá, než abychom si jen představovali, jaká  překvapení nalezneme na naší cestě k nekonečnu? Nepatrné lidi, možná? Částečky přírody extrémně odlišné od těch, které jsou nám známé? A proč všechen ten prázdný prostor?  „Všechno, co vidíme v tomto světě, je iluze" - je starověké rčení z buddhismu. Zatímco mnozí si tuto větu představili spíše jako filozofii, možná naznačuje cestu k objevení hlubší pravdy na našem putování za podstatou hmoty.

 

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.velkaepocha.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

energie je schopnost konat změnu

miloslav,19. 3. 2010 19:04

Newtonovo "m.v2" vzniká tím kde uděluje vodě tekoucí že "E=G.h" kde váha "G=m.g" a když toto násobí výškou vodopádu kde "h=1/2g.t2", vzniká ono i kyž platné ale NESMYSLNÉ "m.v2" a je-li to úmysl pak je tozločin ale horší že to nikdo neche vidět!!

Re: energie je schopnost konat změnu

miloslav,19. 3. 2011 23:30

Blbci co umí jsou průmyslově užiteční a proto se učíme UMĚT jako třeba že "1x1=1" ale jinak každé "a.a=a2" které viditelně je jako (metr x metr) a kdo-co jsou ti co toto nechápou? Možná již vystudovaní (chytrolíni)..

Jop, jop

Samael,19. 3. 2010 21:53

Beru a celkem souhlasím, že to, co nás učí ve škole už je dávno překonaná demagogie. Jde jen o to, kolik lidí si to vůbec uvědomuje. A lidé tvoří svět, proto je dobře, že jsou i tací, kteří se nad tím vším dovedou zamyslet.
Čauky!

Co věda říká je dobré kontrolovat

miloslav kněžínek,19. 3. 2010 19:21

rok světelný nejen že odpovídá ale je překonatelný dvěma "g.roky" a hnací jednotka k tomuto potřebná jako je "kp.sek" nejen že odpovídá ale lze získat pěti "kp.m" což je méně než "20 kalorií" které ti co umí číst ale neví co NEBEROU neb to se neučili.