Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem?

15. 5. 2009
O vyspělé starověké civilizaci, která obývala prostor kolem řeky Indus a svého největšího rozkvětu dosáhla přibližně v letech 2600 až 1900 př.n.l., mají historici jen kusé informace. Veškeré naše vědomosti se opírají o archeologické vykopávky, protože písemné prameny scházejí a dochované piktogramy z pečetidel, amuletů, destiček a keramických nádob se nám rozluštit nepodařilo. Americko-indický vědecký tým se pokusil zjistit, jestli byly znaky používány jako skutečné písmo, nebo zda se jedná o pouhé symboly bez vztahu k mluvenému jazyku. Studii letos v dubnu publikoval časopis Science.
Orientační geografická mapa indického subkontinentu. Zvýrazněna je řeka Indus a starověká města Harappa a Mohendžo-daro.

Orientační geografická mapa indického subkontinentu s řekou Indus, kolem níž se před více než 4. tisíciletími na území o velikosti 1,2 mil. km² rozvíjela harappská kultura. Zvýrazněna jsou města Harappa a Mohendžo-daro, které od sebe dělí vzdálenost 640 km. Civilizace zahrnovala celkem asi 2 tisíce měst a sídel.
  "O induském písmu víme skoro 130 let. I přes více než stovku pokusů ještě nebylo rozluštěno," konstatoval Rajesh Rao, profesor počítačové vědy a inženýrství na Washingtonské univerzitě. "Výchozí předpoklad byl vždy ten, že znaky jsou zakódovaným jazykem."

V roce 2004 vystoupila trojice amerických autorů s tvrzením, že krátké nápisy na nalezených předmětech nemají žádný lingvistický obsah. Jsou to prý jen náboženské nebo politické symboly. Vědci nabídli odměnu 10 tisíc dolarů tomu, kdo by objevil nějaký artefakt z té doby, který by obsahoval alespoň 50 znaků seřazených a opakujících se zdánlivě náhodně, jak je to typické pro starověké jazyky. Zároveň by pak uznali, že jejich hypotéza je mylná.

Profesor Rao, který se o starověké civilizace zajímá dlouhodobě, navázal spolupráci s několika indickými kolegy a společně porovnali vzor a náhodnost výskytu symbolů z harappských předmětů se známými lingvistickými zápisy, například s angličtinou, ale i se starověkou sumerštinou, se sanskrtem nebo s drávidskými jazyky. Došlo i na srovnání s neligvistickými systémy, jakým je sekvence nukleotidů DNA nebo imperativní programovací jazyk Fortran. A výsledek? Znaky z období harappské kultury se odlišují od všech nelingvistických systémů a naopak velmi přesně odpovídají mluvenému slovu, což dává za pravdu názorům, že symboly reprezentují dosud neznámý starověký jazyk.

"Aplikovali jsme metody informatiky na tuto starověkou záhadu," řekl profesor Rao. "A v této chvíli můžeme říci, že induské písmo vykazuje statistickou zákonitost, která je ve shodě s přirozenými jazyky."

Pokud jsou harappské symboly skutečným písmem, jak dokládá nejnovější studie, pak by nám jejich rozluštění pomohlo odhalit tajemství jedné z nejstarších civilizací světa.

"Chtěli bychom pokročit dál, jak jen to půjde a teoreticky, ano, chtěli bychom písmo dešifrovat," poodkryl své úmysly Rao. "Prozatím chceme analyzovat strukturu a skladbu písma a odvodit jeho gramatická pravidla."

Lidé harappské kultury žili v blízkosti řeky Indus ve stejné době, kdy se na jiných místech naší planety rozvíjela egyptská a mezopotámská civilizace. Historici považují harappskou kulturu za velmi vyspělou. Obyvatelé byli soustředěni do městských center s kamennými domy, dobře fungující infrastrukturou a propracovaným vodovodním a kanalizačním systémem. Mezi největší města patřila Harappa a Mohendžo-daro s asi 40 tisíci obyvateli.Příklady induského písma. Čtyři čtvercové předměty s ikonografickým znázorněním zvířat a člověka jsou cejchovací stranou pečetidel. Vpravo nahoře jsou tři prodlouhlá pečetidla bez ikonografické výzdoby a tři malé destičky (jedna pokroucená).

Postava s rohy sedící se zkříženýma nohama v lotosové pozici (na obrázku vlevo dole) má být podle některých interpretací Proto-Šivou v aspektu pána tvorstva Pašupatiho, čemuž prý odpovídá podobnost s pozdějšími artefakty. Bez znalosti induského písma však nelze tyto úvahy dokázat. Ani četné nálezy hliněných sošek se zdůrazněnými ženskými rysy nemohou být považovány za jasný důkaz kultu bohyně Matky. Přesto mnoho badatelů označuje harappskou kulturu za prazdroj, ze kterého čerpal původní hinduismus a bráhmanismus.

Zdroje:
- University of Washington (23.04.2009, Indus script encodes language, reveals new study...)
- Science (14.04.2009, Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script)
- Science (14.04.2009, Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script, pdf soubor)
- Český rozhlas Leonardo (27.04.2009, Neznámý jazyk z údolí Indu)
- Steve Farmer ($10,000 Prize Announced by Farmer, Sproat, and Witzel in Conjunction...)
- Wikipedia (Harappská kultura)
- Harappa.com

 Autor: Libor Kukliš
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hmm...

caja96,16. 5. 2009 19:17

To je mi "náhoda" přesně tenhle článek jsem četla minulí víked... :)