Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramida - zdroj, akumulátor, zářič energie?

25. 2. 2011

 Nelze si nepovšimnout jedné záležitosti, která s Velkou pyramidou v Gíze souvisí. V roce 1989 byly zveřejněny výsledky výzkumů uvnitř této pyramidy, které doslova šokovaly odborníky. Zjistilo se, že každý předmět, uložený do nitra této obří stavby vykazuje neznámé energetické pole, jímž je obklopen a které nemá elektromagnetickou povahu.


Tato energie je orientována přesně severojižním směrem a váže se na magnetické pole Země. Energie, která se kumuluje uvnitř pyramidy, neproniká ven, odráží se zpět a vykazuje vlastní stabilitu.Největší kumulace této energie byla zjištěna přesně v místech, kde se nachází „královská hrobka“ (zda ovšem tato „hrobka“ s prázdným sarkofágem skutečně měla sloužit, či sloužila k pohřebním účelům, není jisté).

Odrážená energie uvnitř pyramidy mění povrchovou strukturu kovů a v brtnických látkách dochází ke ztrátě vody, čímž vzniká proces přirozené mumifikace.

Mýtus o tom, že Velkou pyramidu nechal postavit faraón Cheops (Chu-fu), se zdá být dnes již neudržitelný. Uvedená zjištění totiž jasně svědčí o tom, že stavitelé Velké pyramidy museli mít znalosti, před nimiž i dnešní věda bledne závistí. Navíc vůbec nevíme, jaká energie uvnitř této pyramidy vlastně působí. Svým typem totiž odpovídá tomu druhu energie, kterou vysílá lidský mozek například při telepatii a která snad ani nemá elektromagnetickou povahu.

Povrch Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: zemské a kosmické. Tyto síly spolupůsobí, udržují rovnováhu, harmonii a život na zemi. Když se jejich rovnováha poruší, vznikají nemoci a ve větším měřítku pak přírodní katastrofy.

Pyramida má schopnost obě síly koncentrovat a umožňuje také jejich ovládání. Model pyramidy je v dnešní době jedním z mála zařízení umožňujících skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v naších obydlích.

Aby se problém pyramid mohl zkoumat anebo využít zjištěného, byla postavena řada nejrůznějších proporčně zmenšených pyramid a pyramidek. Byly to třeba pyramidy

· pro ostření žiletek

· pro vysušování organických hmot, především potravin

· pro zabránění plesnivění a hnití (přírodní konzervace)

· pro sušení bylin

· pro zvýraznění chuti některých potravin

· pro léčebné účinky

Jediným jasným výsledkem těchto různých ověřování je skutečnost, že pyramida není pouze jakýmsi dokladem gigantománie nějakého faraóna anebo extrémní umělecké dílo. Zřejmě to je obrovský tvarový zářič, který měl ovlivňovat a také asi ovlivňoval či doposud ovlivňuje určitou oblast, určité množství lidí - tedy měl vlastně vliv na celou zemi, pochopitelně podle tehdejších měřítek. Jiné jevy probíhají v dolní části pyramidy, jiné ve střední a jiné v horní části. Horní část pyramidy, tzn. do 1/3 výšky od vrcholu, je definována jako prostor pozitivního záření. Dolní část od základny do 1/3 výšky je definována jako část negativního působení. Mezi nimi je část neutrálního vlivu. Je jasné, že energie, která se v pyramidě akumuluje, není pro člověka škodlivá, Naopak, posiluje jeho vitalitu. Znemožňuje také množení bakterií a mikroorganismu, které způsobují rozklad potravin. Je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu narůstá energie záření. Znamená to, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

Je potřebné zdůraznit, že v každém, i v malém modelu pyramidy, spolupůsobí (pokud je nám známo) tři druhy energie. Jsou to:

ð energie elektrická - emitovaná vrcholem

ð energie magnetická - záření z bočních stěn

ð energie mentální - tzv. faktor pointingu, polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem.


Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky země a okolního prostoru. Energie proudí směrem od základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících „devíti základním barvám“ vesmíru. Pyramida tuto energii zároveň emituje stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Má různé využití. Může posilovat organismus, imunitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a rostliny, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, zajistit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků, energetizovat potravu, nápoje a také vodu určenou k pití, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Energie vyzařovaná z modelu pyramidy může působit na živé organizmy pozitivně, v některých případech také negativně.

Pro naše zeměpisné šířky vyhovuje podle těchto teorií sklon 65°. Taková pyramida emituje silnější záření, které může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné. Ostrý úhel pyramidy prý otvírá astrální vidění, ale silně mumifikuje.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

k tématu

Alladin,12. 3. 2013 22:44

Pyramidová struktura, především 4-boký jehlan je pro své energetické vlastnosti (záleží nejen na proporcích, struktuře) využívána často. Kristovské kolektivy je využívají pro obranné, léčebné aj. účely.
Velmi záleží na užívaných energiích, jejich zaměření, vlastnostech, vedení.
Velká pyramida v Gize byla postavena kristovským Koncilem ze Siria společně se spolupracujícími kristovskými annunaki kolektivy(všichni annunaki nejsou prevíti)před více, než 50 000 lety coby ochranné struktury pro zde umístěné mezihvězdné teleportační centrum chráněné evolučními strážci. V té době vzniklo na celé planetě mnoho těchto struktur. V žádném případě nešlo o krobku. Nápis se jménem chufeva je podvrhem illuminátské agendy, stejně jako celá "povolená" verze lidské historie. Proto byla a je "věda"-egyptologie tolik podporována. Zde je totiž pro nezávislé naprosto nejsnadnější vypátrat, jak to asi mohlo být doopravdy. Stačilo by malinko poopravit(tedy zpřesnit) "nepřesné" či překlady, vysvětlení, či zahrnout do souvislostí některé záměrně opomíjené, bagatelizované texty, či jejich z kontextu vytržené části a naráz by mozaika začala působit jiným dojmem. Je třeba zapomenout na "školní" pojetí historie a lidského původu a vývoje. Vzdělávací systém nemá za úkol zvyšovat úroveň vědění, chápaní tohoto světa, má za úkol především zformátovat a naprogramovat mysl do požadované podoby uniformně vnímajícího, snadno manipulovatelného otroka, nevědomě tvořícího cíleně zkreslenou realitu. Tito lidé pak, opět nevědomě, ve svém společenském působení působí coby motor samosvorného mechanismu tohoto ďábelského systému. Vše pod kontrolou illuminátské agendy, jejích autorů a sponzorů. Vzdělání je důležité, avšak je třeba brát skutečně vše s rezervou a patřičným odstupem.
Přeji hezký den všem :)