Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stín zlatého motýla

24. 1. 2009

 

 

V roce 1999 prováděli Enrico Calzolari a Davido Gori odborný geologický průzkum v oblasti italského Caprione na ligurské riviéře. Během prací objevili několik neznámých megalitických staveb situovaných na nejvýchodnějším výběžku zálivu (megalit, doslovný překlad zní "velký kámen").

Region Liguria je úzký pás země v severozápadní Itálii, uzavřený mořem, Alpami a Apeninami. Svahy okolního pohoří, místy vysoké až dva tisíce metrů prudce klesají k mořskému pobřeží. Megalitické stavby byly nalezeny poblíž města La Spezia.
V hornatém terénu geology upoutaly nezvyklé kamenné sestavy, které nemohly vzniknout přirozenou cestou. 

"Pomocí geologických analýz jsme dokázali přítomnost lidské práce podílející se na vytváření těchto megalitických struktur. Prováděné výzkumy také potvrdily nepřítomnost jakéhokoliv antropologického výzkumu v dřívějších dobách (E.Calzolari)."

Při odborném průzkumu oblasti popsali celkem pět nových megalitických lokalit vzdálených od sebe jeden až dva kilometry měřeno vzdušnou čarou.

Všechny kamenné stavby jsou lokalizovány poblíž geologicky exponovaných míst, kolem trhlin, zlomů a pramenů spodní vody. Po zakreslení staveb do podrobné mapy připomínaly spojovací linie mezi nimi rozevřená motýlí křídla.


Motyl04-geologmap.jpg (66914 bytes) "Nalezené megalitické stavby jsme zakreslili do Námořních map a s pomocí místních podrobných map (1 : 5 000 ) jsme si ověřili jejich lokalizaci podle souhvězdí Cassiopeia. Přesnou polohu jsme zjiš»ovali pro kontrolu i satelitním navigačním přístrojem GPS (E.Calzolari)."

Ve starých egyptských textech se používal symbol souhvězdí Cassiopeia jako vodní značka (Gimbutas M., 1990, Petrioli E, 1996 ).

"Během geologického výzkumu jsme zjistili historickou přítomnost velkého množství tekoucí vody. Podle paleoklimatických studií byla teplota Tyrhénského moře v období 6 000 až 2 500 př.n.l. o 2 - 3 stupně nižší než v předchozím období (8 000 - 6 000 př.n.l.). Právě v tomto období byla chladnější léta s hojnými vodními srážkami (Kallen N, 1997, Zonneveld Karin A.F.,1996)." 

Motyl04-mapazimuth.jpg (102612 bytes) Jakou funkci mohly mít megalitické stavby situované do podoby souhvězdí Cassiopeia ?
Jedna z hypotéz prezentovaná na mezinárodním kongresu vysvětluje: ... historické společnosti mohly provádět kontrolu nad svým územím pomocí nějakého druhu bývalé geodetické sítě, ze které pak vycházely souřadnice pro orientaci cestovatelů... Znaky zvířetníku se mohou vysvětlovat jako bývalá univerzální abeceda...(Gregori L. & G., 1995).

"Oceňujeme tuto hypotézu, ve které je souhvězdí používáno jako předhistorická zeměpisná sí». Myslíme si však, že účel staveb byl pouze rituální. Klíč k pochopení musíme hledat v sedící ženské figuře, kterou představuje souhvězdí Cassiopeia. Půdorys a vzájemná poloha megalitických staveb představuje symbol "šamanského" uctívání tehdejší matriarchální společnosti. Kamenné svatyně sloužily k duchovnímu růstu společenství (E.Calzolari)."

KAMENNÉ STRUKTURY

CANAA GRANDA 
Megalitickou stavbu představuje kamenná válcovitá struktura "falického" tvaru, která je obklopena sedmi menšími útvary. Petrografická analýza (Ciari R.) prokázala stejné složení jako okolní materiály. Jedná se o geologickou formaci Dolomia Saccaroide-Portovenere. Na první pohled připomíná sestava náhodný přírodní útvar. Avšak jeho přísná kruhová souměrnost, kterou nelze nalézt v okolních skalách, potvrzuje přítomnost lidské práce.

BRANZI 
Poblíž Campo de Gia jsme objevili kamenný, 3,2 metrů dlouhý, 2,2 metrů vysoký a 60 centimetrů tlustý, profilovaný kosočtverec. Kamenná plotna je položena na třech uvnitř dutých válcích s průměrem 80 centimetrů s dvěma souměrnými rýhami. Tato megalitická struktura, připomínající stůl, má doposud neobjasněný původ i účel používání.
Petrografickou analýzou (Ciari R.) bylo zjištěno složení použitého materiálu. Základ i deska kamenného stolu je z materiálu, který se nikde v oblasti předhoří Caprione nevyskytuje a musel být na místo dopraven z neznámého vzdáleného místa.

CATTAFOSSI 
Na vyvýšeném místě jsme nalezli pozůstatky jednoduché kamenné zídky, která ohraničuje celý pahorek. V celé oblasti je mnoho kamenných řad, jejichž průsečíky mají zřejmě zvláštní význam, nám dnes již neznámý. Uvnitř kruhového ohraničení jsou umístěny dvě kamenné struktury.

COMBARA 
Jeskynní systém Combara je situován nedaleko přímořské vesnice Tellaro. Z jedné jeskyně uvnitř systému je možné pozorovat západ slunce v době zimního slunovratu (azimut 236°). Kromě tohoto solárního úkazu můžeme z jiné jeskyně pozorovat ostrov Gorgona (azimut 182°). Přímka protažená vstupem do jeskyně, protínající prostor mezi sloupem slunečních hodin a zvláštně tvarovanou skálu, pokračuje směrem na ostrov Elba (azimut 170°).

SAN LORENZO
V oblasti San Lorenzo se nachází kamenný Quadrilithon ( vývojový typ Trilithonu, charakterizovaný dvěma svislými elementy a překladem), který má zde tvar kosočtverce. Sluneční paprsky, procházející otvorem v megalitu vytvářejí při letním slunovratu neobvyklý světelný jev na blízké kamenné stěně, nazývaný "pozlacený motýl". Optický jev, tvar dvou protějších trojúhelníků se nejvýrazněji projevuje v létě od 20:15 hodin (Az. 295.7 ° - El. 7.6 °) do 20:35 (Az. 299.1 ° - El. 4.4 °).


Motyl04-sunjet.jpg (30718 bytes)Počítačové zpracování trajektorie sluneční dráhy v době letního slunovratu platné pro oblast San Lorenzo. Červené body znázorňují dnešní trajektorii, žluté body pohyb slunce v době 5 000 př.n.l. Výška pro tvorbu optického jevu zůstala téměř neměnná, pouze se projevilo malé zpoždění , přibližně +5 minut oproti předhistorické poloze slunce (E.Calzolari).

t
SYMBOL MOTÝLA
"Symbol motýla představuje přesídlení mrtvé duše směrem k další generaci ( k souhvězdí ) a je ztělesněním principu přetvoření". Dva protější trojúhelníky mohou také znázorňovat symbol znovuzrození slunce na své pravidelně se opakující pouti oblohou. 
V řeckém jazyce slovo Psyche znamená lidskou duši a v řeckém mýtu o Dionýzovi je Psyché popisována jako děvče s křídly motýla milující slunce. 

V Mexiku se označují záda mrtvých kresbou červeného motýla, v poušti Sonora představuje motýl "anděla strážného". Symbol motýla je také známý ve státech Jižní Ameriky. V jižní Itálii jsou malí bílí motýli považováni za duši odcházející do očistce.
Keltské národy Irska a Francie věřily, že lidská duše sídlí v motýlech. 

Symbol motýla byl nalezen také v nejstarším runovém písmu. "M" Cassiopeia představuje runa Ehwaz (funkce metafyzické dopravy a síly) a motýl je znázorněn runou Dagaz (denní světlo, které se vždy vrací po temnotě, zde znovuzrození).

Motyl04-socha.jpg (27415 bytes) Značky souhvězdí Cassiopeia a dvou protějších trojúhelníků je možné vidět na terakotové figuríně (6,5 x 2 cm) nalezené v Passo di Corvo (Foggia, Daunia, jižní Itálie) v největší vesnici evropského neolitického období. Tato soška vznikla podle odborníků v roce 5 300 - 5 700 př.n.l. a představuje horní polovinu ženské figury v kněžské extatické poloze. 

Profesor Tine tvrdí, že soška symbolizuje podstatu božství, snad samu matku bohyně, avšak klikaté symboly znázorňují užovky (nejedovaté hady). 

VIBRUJÍCÍ QUADRILITHON 
Mnoho obzvláště citlivých lidí tvrdí, že v blízkosti Quadrilithonu cítí velmi silné vibrace. Podle názoru badatelů sloužily vibrační emise k vyvolávání extatických stavů šamanských rituálů.
Petrografické rozbory (Chiari R.) megalitické struktury v San Lorenzo prokázaly, že použitý kámen je součástí geologické formace Calcari ad Angulati (spodní jura); ta se vyznačuje hojným výskytem prvků železa (Fe2O3) a (Fe1-xS). Tato substance pohlcuje 70%-90% energie ve viditelném a infračerveném rozsahu. Nemůže být proto příčinou silných vibrací poci»ovanými citlivými jedinci. Vibrační emise jsou důsledkem zkoumaných geologických zlomů, které se poblíž tohoto místa křižují.

Megalitickou strukturu a blízké okolí zkoumali nezávisle dva badatelé ( A. & Bradbery J., 1981); ve své zprávě napsali: " proutkař může lokalizovat tři druhy neviditelných drah: na místě samém rozpoznali podzemní zdroje vody, a silné energetické proudy jejichž cesty se navzájem křižují... " 

Megalitické stavby a kamenné kruhy byly budovány především na bodech, kde se setkávají podzemní energetické linie". 

"Podobně jako Stonehenge, stojí i mnoho dalších megalitických struktur na místech, kde se sbíhají "ley lines". Tyto předhistorické stavby byly místem zvláštních mystických sil." (Souden D., 1997).

OTAZNÍKY ZUSTÁVAJÍ
Skutečné stáří a účel megalitických staveb není dodnes spolehlivě objasněn. Stále zůstává nezodpovězená otázka: Kdo, kdy a proč je vybudoval? V případě kamenných struktur na ligurské riviéře si kladu ještě jednu otázku. Jakým způsobem byly v hornatém terénu tak přesně zaměřeny jednotlivé body do podoby souhvězdí Cassiopeia. Geodetická činnost vyžaduje značné odborné znalosti a společenskou objednávku. Domnívám se, že vynaložené zeměměřické úsilí nesloužilo původně "šamanským kultům", ale jde o prastarý územní systém, jehož smysl a účel již nedovedeme pochopit.


překlad a editace: Jiří Matějka 2001


Enrico Calzolari je ředitel ligurského Archeoastronomického ústavu (A.L.S.S), dopisovatel Prehistorického Studijního Centra Camuni (CCSP) a evropské archeologické asociace (EAA).
Davido Gori je konzultant Archeoastronomického ústavu a členem americké Asociace geologů (AAPG)
zdroj: http://www3.shiny.it/caprione/ -->

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář