Jdi na obsah Jdi na menu
 


Specifika kontaktu - rizika, problémy, příprava na kontakt

3. 1. 2013

Můžeme očekávat, že od roku 2013 budeme blíže možnému kontaktu s mimozemskými civilizacemi a že kontakt s nimi bude snazší, než bylo doposud. Také můžeme věřit, že mimozemské bytosti budou moci kontaktovat všichni, respektive kdokoliv, kdo o to požádá a bude dostatečně připraven, na rozdíl od dřívějších dob, kdy kontakt byl možný jen ve výjimečných případech a s vybranými jedinci, a kdy kontakt byl iniciován převážně ze strany mimozemských bytostí. Také je stále bližší doba, kdy by mohlo dojít k veřejnému odhalení mimozemské přítomnosti a kontaktu na úrovni států a vlád či celého lidstva. Důvodů, proč k tomu až dosud nedošlo, je mnoho, a můžeme věřit, že to nakonec byly dobré důvody, a že lidé na dřívější odhalení nebyli připraveni, zatímco s nastávajícími roky se pomalu blížíme mezníku, kdy kontakt nebude představovat nebezpečí, a ani nebude vyvolávat paniku mezi lidmi. Vidíme, že tématika mimozemšťanů se postupně dostala a dostává do podvědomí lidí a ti jejich existenci stále lépe a snadněji přijímají. Myslím, že ti, kteří osobně touží po navázání kontaktu a mají vhodnou průpravu, se brzy dočkají a budou tak mezi prvními, kteří vytvoří skutečná první spojení mezi Zemí a Vesmírným společenstvím.

Předtím je potřeba duševně se připravit na tuto ojedinělou a náročnou situaci - nepopiratelně se jedná o velkou zkoušku osobní integrity, síly a odvahy. Z řady historických případů víme, že negativní stavy mysli odrazují mimozemské bytosti a činí kontakt obtížnějším. Jedná se samozřejmě o případ kontaktu s pozitivními civilizacemi. V případě negativních bytostí a civilizací bude platit opak, to však není případ, který bych doporučoval, ani se jich tento článek netýká. Víme, že kdyby kontaktovaný člověk cítil velký strach, kontakt bude pozitivními bytostmi pravděpodobně přerušen a odložen na jinou dobu. Podobně budou působit další negativní stavy jako podezřívavost, nenávist, nedůvěra, obviňování, panika, smutek apod. Podle řady případů se také zdá, že mimozemšťané mají schopnost (vlastnost) vciťovat se do okolních bytostí (lidí), případně přímo přebírat jejich emoce a stavy mysli, což je pro ně nepříjemné, když mají přijít do pozemského prostředí naplněného negativními myšlenkami a emocemi. Můžeme se tedy domnívat, že jedním z kritérií budoucího kontaktu bude vyrovnaná mysl a absence negativních stavů. V tomto smyslu bych kontakt s mimozemskými bytostmi přirovnal k návštěvě známého: Když bude můj známý přátelský a vyrovnaný, bude mi návštěva příjemná a přijdu k němu třeba častěji. Ke známému, který je zlostný, opovržlivý, nebo ustavičně trpí depresemi a své problémy přenáší na ostatní, nebudu chodit tak často, nebo pro mě nebude taková návštěva radostí. Určitě nelze čekat, že by vesmírní návštěvníci přišli tam, kde nejsou vítáni.

Na druhou stranu, důvod, proč v minulosti nedošlo k masovému kontaktu, může být ten, že vyspělé bytosti by bývaly byly považovány za nadřazené a byly by uctívány podobně jako třeba různí pozemští náboženští vůdci a guruové nebo vrcholní politikové. To by vytvářelo opačný jev, ovšem jev, který je taktéž negativním stavem a je přijatelný spíše pro negativní entity a ty, které po uctívání touží. Přílišná odevzdanost a úslužnost bytostem, které se zdají být lepší, chytřejší, mají mnohem modernější techniku atd., je problém. Historie nám ukazuje řadu takových případů, jejichž důsledky nebyly vždy dobré. Pro umožnění kontaktu se bude třeba vystříhat negativních stavů jako je zbožšťování, závislost, ale také pocit výjimečnosti nebo dokonce nadřazenosti vůči ostatním, kdož třeba v kontaktu nejsou. Poslední dvě zmíněné tendence vedou ke vzniku sektářství a odcizují od zbytku společnosti, a pozitivní bytosti je nepodporují.

Zde jsem shrnul příklady negativních stavů, které bude třeba překonat, než bude moci dojít k harmonickému kontaktu:

Strach, uctívání, zištnost, obviňování, závist, žárlivost, pocit nadřazenosti, pocit méněcennosti, panika, boj, závislosti, nenávist, očekávání, posuzování, deprese, touha odejít, utéct, touha ovládat, manipulovat, touha vlastnit.

Tyto body jsou jen ilustrativní.

Strach, častá reakce na novou situaci, jakou může být setkání s nepozemskými bytostmi, může být umenšen ujasněním si a vymezením určitých podmínek, za kterých se bude kontakt konat - můžeme si určit hranice, za které nebude dovoleno jít, a pravidla, jejichž dodržování se bude vyžadovat. Není to však nutné -vesmírné bytosti běžně jednají podle vyšších morálních standardů než lidé a obvykle dodržují vesmírné zákony a jednají tak, aby nenarušovaly svobodný vývoj jedince, aby neporušovaly jeho právo na svobodnou vůli a svobodné rozhodování. Bývají mnohem harmoničtější a mírumilovnější než lidé.

Stejně tak uvádím body charakteristik pozitivního stavu:

absolutní svoboda, bezpodmínečná láska, přátelství, rovnocennost, nezištnost, čisté svědomí, tolerance, neposuzování, neočekávání.

Stručně shrnuto - podmínky kontaktu s mimozemskými bytostmi jsou v podstatě stejné, jako jsou u harmonického lidského partnerského vztahu. Určitě je příjemnější být ve vztahu s partnerem, který nám nechává svobodu, nic od nás neočekává, není na nás závislý a je maximálně tolerantní, než s partnerem, který je žárlivý, kritický, zištný a sobecký.

Vesmírné bytosti, stejně jako my, se učí a lidé je mají co naučit, stejně jako my se máme čemu naučit od nich. Proto lze k navázanému vztahu s mimozemšťany přistupovat na bázi rovnocennosti a vzájemné prospěšnosti. Tedy - není to jen: my se učíme od nich, nýbrž výměna je vzájemná a na obou stranách obohacující. Vzpomeňme si, že různé civilizace na naši planetu přicházely a přicházejí zkoumat místní podmínky, lidské bytosti, jejich chování, vztahy, city, sexualitu, emoce, jejich názory apod. Mimozemšťané tedy, aby mohli přistát, potřebují vhodné prostředí zabezpečované připravenými lidmi. Měli by být pozváni. Aby měli dobrou představu o prostředí, do něhož se chystají vstoupit, měl by být vyslán signál o povaze záměru, s nímž se kontakt uskutečňuje. Jedná se jen o společenskou zábavu? Chceme po nich určité informace? Usilujeme o trvalejší spojení? Chceme kontaktovat jednu konkrétní bytost nebo kohokoliv? Jak naložíme s tím, co nám bude předáno?

Mimozemské bytosti bývají silně telepatické a jistě si základní informace zjistí. Mají rozvinuté citové vnímání a nepochybně odhalí případnou lež či pokus o podvod. Záměr a stav vědomí jistě budou důležitými faktory kontaktu.

Lidé, kteří se budou cítit připraveni na uskutečnění kontaktu, mohou vytvořit skupinky o více osobách podobného smýšlení nebo jednat samostatně. Začátek navázání kontaktu může mít podobu telepatického přenosu, automatického písma a podobných dalších technik. V pozdějších fázích, pravděpodobně v uzavřených skupinkách či k tomu zřízených komunitách s vhodným prostředím, kde budou splněny podmínky, jistě bude možné dojít až k otevřenému fyzickému kontaktu. A pokud ne fyzickému, tak určitě na úrovni astrální/ energetické. Věřím, že pro to bude vhodná doba a stále více lidí bude připravených. Ještě jednou opakuji, že stanout tváří v tvář mimozemským bytostem je hlavně otázkou naší osobní připravenosti; zkouškou naší vyspělosti a integrity, a na nás záleží, v jakém duchu budou kontakty vedeny.

Text: Ladislav ZelinkaVíce zde: http://www.exopolitika.cz/news/specifika-kontaktu-rizika-problemy-priprava-na-kontakt/

Můžeme očekávat, že od roku 2013 budeme blíže možnému kontaktu s mimozemskými civilizacemi a že kontakt s nimi bude snazší, než bylo doposud. Také můžeme věřit, že mimozemské bytosti budou moci kontaktovat všichni, respektive kdokoliv, kdo o to požádá a bude dostatečně připraven, na rozdíl od dřívějších dob, kdy kontakt byl možný jen ve výjimečných případech a s vybranými jedinci, a kdy kontakt byl iniciován převážně ze strany mimozemských bytostí. Také je stále bližší doba, kdy by mohlo dojít k veřejnému odhalení mimozemské přítomnosti a kontaktu na úrovni států a vlád či celého lidstva. Důvodů, proč k tomu až dosud nedošlo, je mnoho, a můžeme věřit, že to nakonec byly dobré důvody, a že lidé na dřívější odhalení nebyli připraveni, zatímco s nastávajícími roky se pomalu blížíme mezníku, kdy kontakt nebude představovat nebezpečí, a ani nebude vyvolávat paniku mezi lidmi. Vidíme, že tématika mimozemšťanů se postupně dostala a dostává do podvědomí lidí a ti jejich existenci stále lépe a snadněji přijímají. Myslím, že ti, kteří osobně touží po navázání kontaktu a mají vhodnou průpravu, se brzy dočkají a budou tak mezi prvními, kteří vytvoří skutečná první spojení mezi Zemí a Vesmírným společenstvím.

Předtím je potřeba duševně se připravit na tuto ojedinělou a náročnou situaci - nepopiratelně se jedná o velkou zkoušku osobní integrity, síly a odvahy. Z řady historických případů víme, že negativní stavy mysli odrazují mimozemské bytosti a činí kontakt obtížnějším. Jedná se samozřejmě o případ kontaktu s pozitivními civilizacemi. V případě negativních bytostí a civilizací bude platit opak, to však není případ, který bych doporučoval, ani se jich tento článek netýká. Víme, že kdyby kontaktovaný člověk cítil velký strach, kontakt bude pozitivními bytostmi pravděpodobně přerušen a odložen na jinou dobu. Podobně budou působit další negativní stavy jako podezřívavost, nenávist, nedůvěra, obviňování, panika, smutek apod. Podle řady případů se také zdá, že mimozemšťané mají schopnost (vlastnost) vciťovat se do okolních bytostí (lidí), případně přímo přebírat jejich emoce a stavy mysli, což je pro ně nepříjemné, když mají přijít do pozemského prostředí naplněného negativními myšlenkami a emocemi. Můžeme se tedy domnívat, že jedním z kritérií budoucího kontaktu bude vyrovnaná mysl a absence negativních stavů. V tomto smyslu bych kontakt s mimozemskými bytostmi přirovnal k návštěvě známého: Když bude můj známý přátelský a vyrovnaný, bude mi návštěva příjemná a přijdu k němu třeba častěji. Ke známému, který je zlostný, opovržlivý, nebo ustavičně trpí depresemi a své problémy přenáší na ostatní, nebudu chodit tak často, nebo pro mě nebude taková návštěva radostí. Určitě nelze čekat, že by vesmírní návštěvníci přišli tam, kde nejsou vítáni.

Na druhou stranu, důvod, proč v minulosti nedošlo k masovému kontaktu, může být ten, že vyspělé bytosti by bývaly byly považovány za nadřazené a byly by uctívány podobně jako třeba různí pozemští náboženští vůdci a guruové nebo vrcholní politikové. To by vytvářelo opačný jev, ovšem jev, který je taktéž negativním stavem a je přijatelný spíše pro negativní entity a ty, které po uctívání touží. Přílišná odevzdanost a úslužnost bytostem, které se zdají být lepší, chytřejší, mají mnohem modernější techniku atd., je problém. Historie nám ukazuje řadu takových případů, jejichž důsledky nebyly vždy dobré. Pro umožnění kontaktu se bude třeba vystříhat negativních stavů jako je zbožšťování, závislost, ale také pocit výjimečnosti nebo dokonce nadřazenosti vůči ostatním, kdož třeba v kontaktu nejsou. Poslední dvě zmíněné tendence vedou ke vzniku sektářství a odcizují od zbytku společnosti, a pozitivní bytosti je nepodporují.

Zde jsem shrnul příklady negativních stavů, které bude třeba překonat, než bude moci dojít k harmonickému kontaktu:

Strach, uctívání, zištnost, obviňování, závist, žárlivost, pocit nadřazenosti, pocit méněcennosti, panika, boj, závislosti, nenávist, očekávání, posuzování, deprese, touha odejít, utéct, touha ovládat, manipulovat, touha vlastnit.

Tyto body jsou jen ilustrativní.

Strach, častá reakce na novou situaci, jakou může být setkání s nepozemskými bytostmi, může být umenšen ujasněním si a vymezením určitých podmínek, za kterých se bude kontakt konat - můžeme si určit hranice, za které nebude dovoleno jít, a pravidla, jejichž dodržování se bude vyžadovat. Není to však nutné -vesmírné bytosti běžně jednají podle vyšších morálních standardů než lidé a obvykle dodržují vesmírné zákony a jednají tak, aby nenarušovaly svobodný vývoj jedince, aby neporušovaly jeho právo na svobodnou vůli a svobodné rozhodování. Bývají mnohem harmoničtější a mírumilovnější než lidé.

Stejně tak uvádím body charakteristik pozitivního stavu:

absolutní svoboda, bezpodmínečná láska, přátelství, rovnocennost, nezištnost, čisté svědomí, tolerance, neposuzování, neočekávání.

Stručně shrnuto - podmínky kontaktu s mimozemskými bytostmi jsou v podstatě stejné, jako jsou u harmonického lidského partnerského vztahu. Určitě je příjemnější být ve vztahu s partnerem, který nám nechává svobodu, nic od nás neočekává, není na nás závislý a je maximálně tolerantní, než s partnerem, který je žárlivý, kritický, zištný a sobecký.

Vesmírné bytosti, stejně jako my, se učí a lidé je mají co naučit, stejně jako my se máme čemu naučit od nich. Proto lze k navázanému vztahu s mimozemšťany přistupovat na bázi rovnocennosti a vzájemné prospěšnosti. Tedy - není to jen: my se učíme od nich, nýbrž výměna je vzájemná a na obou stranách obohacující. Vzpomeňme si, že různé civilizace na naši planetu přicházely a přicházejí zkoumat místní podmínky, lidské bytosti, jejich chování, vztahy, city, sexualitu, emoce, jejich názory apod. Mimozemšťané tedy, aby mohli přistát, potřebují vhodné prostředí zabezpečované připravenými lidmi. Měli by být pozváni. Aby měli dobrou představu o prostředí, do něhož se chystají vstoupit, měl by být vyslán signál o povaze záměru, s nímž se kontakt uskutečňuje. Jedná se jen o společenskou zábavu? Chceme po nich určité informace? Usilujeme o trvalejší spojení? Chceme kontaktovat jednu konkrétní bytost nebo kohokoliv? Jak naložíme s tím, co nám bude předáno?

Mimozemské bytosti bývají silně telepatické a jistě si základní informace zjistí. Mají rozvinuté citové vnímání a nepochybně odhalí případnou lež či pokus o podvod. Záměr a stav vědomí jistě budou důležitými faktory kontaktu.

Lidé, kteří se budou cítit připraveni na uskutečnění kontaktu, mohou vytvořit skupinky o více osobách podobného smýšlení nebo jednat samostatně. Začátek navázání kontaktu může mít podobu telepatického přenosu, automatického písma a podobných dalších technik. V pozdějších fázích, pravděpodobně v uzavřených skupinkách či k tomu zřízených komunitách s vhodným prostředím, kde budou splněny podmínky, jistě bude možné dojít až k otevřenému fyzickému kontaktu. A pokud ne fyzickému, tak určitě na úrovni astrální/ energetické. Věřím, že pro to bude vhodná doba a stále více lidí bude připravených. Ještě jednou opakuji, že stanout tváří v tvář mimozemským bytostem je hlavně otázkou naší osobní připravenosti; zkouškou naší vyspělosti a integrity, a na nás záleží, v jakém duchu budou kontakty vedeny.

Text: Ladislav ZelinkaVíce zde: http://www.exopolitika.cz/news/specifika-kontaktu-rizika-problemy-priprava-na-kontakt/

Můžeme očekávat, že od roku 2013 budeme blíže možnému kontaktu s mimozemskými civilizacemi a že kontakt s nimi bude snazší, než bylo doposud. Také můžeme věřit, že mimozemské bytosti budou moci kontaktovat všichni, respektive kdokoliv, kdo o to požádá a bude dostatečně připraven, na rozdíl od dřívějších dob, kdy kontakt byl možný jen ve výjimečných případech a s vybranými jedinci, a kdy kontakt byl iniciován převážně ze strany mimozemských bytostí. Také je stále bližší doba, kdy by mohlo dojít k veřejnému odhalení mimozemské přítomnosti a kontaktu na úrovni států a vlád či celého lidstva. Důvodů, proč k tomu až dosud nedošlo, je mnoho, a můžeme věřit, že to nakonec byly dobré důvody, a že lidé na dřívější odhalení nebyli připraveni, zatímco s nastávajícími roky se pomalu blížíme mezníku, kdy kontakt nebude představovat nebezpečí, a ani nebude vyvolávat paniku mezi lidmi. Vidíme, že tématika mimozemšťanů se postupně dostala a dostává do podvědomí lidí a ti jejich existenci stále lépe a snadněji přijímají. Myslím, že ti, kteří osobně touží po navázání kontaktu a mají vhodnou průpravu, se brzy dočkají a budou tak mezi prvními, kteří vytvoří skutečná první spojení mezi Zemí a Vesmírným společenstvím.

Předtím je potřeba duševně se připravit na tuto ojedinělou a náročnou situaci - nepopiratelně se jedná o velkou zkoušku osobní integrity, síly a odvahy. Z řady historických případů víme, že negativní stavy mysli odrazují mimozemské bytosti a činí kontakt obtížnějším. Jedná se samozřejmě o případ kontaktu s pozitivními civilizacemi. V případě negativních bytostí a civilizací bude platit opak, to však není případ, který bych doporučoval, ani se jich tento článek netýká. Víme, že kdyby kontaktovaný člověk cítil velký strach, kontakt bude pozitivními bytostmi pravděpodobně přerušen a odložen na jinou dobu. Podobně budou působit další negativní stavy jako podezřívavost, nenávist, nedůvěra, obviňování, panika, smutek apod. Podle řady případů se také zdá, že mimozemšťané mají schopnost (vlastnost) vciťovat se do okolních bytostí (lidí), případně přímo přebírat jejich emoce a stavy mysli, což je pro ně nepříjemné, když mají přijít do pozemského prostředí naplněného negativními myšlenkami a emocemi. Můžeme se tedy domnívat, že jedním z kritérií budoucího kontaktu bude vyrovnaná mysl a absence negativních stavů. V tomto smyslu bych kontakt s mimozemskými bytostmi přirovnal k návštěvě známého: Když bude můj známý přátelský a vyrovnaný, bude mi návštěva příjemná a přijdu k němu třeba častěji. Ke známému, který je zlostný, opovržlivý, nebo ustavičně trpí depresemi a své problémy přenáší na ostatní, nebudu chodit tak často, nebo pro mě nebude taková návštěva radostí. Určitě nelze čekat, že by vesmírní návštěvníci přišli tam, kde nejsou vítáni.

Na druhou stranu, důvod, proč v minulosti nedošlo k masovému kontaktu, může být ten, že vyspělé bytosti by bývaly byly považovány za nadřazené a byly by uctívány podobně jako třeba různí pozemští náboženští vůdci a guruové nebo vrcholní politikové. To by vytvářelo opačný jev, ovšem jev, který je taktéž negativním stavem a je přijatelný spíše pro negativní entity a ty, které po uctívání touží. Přílišná odevzdanost a úslužnost bytostem, které se zdají být lepší, chytřejší, mají mnohem modernější techniku atd., je problém. Historie nám ukazuje řadu takových případů, jejichž důsledky nebyly vždy dobré. Pro umožnění kontaktu se bude třeba vystříhat negativních stavů jako je zbožšťování, závislost, ale také pocit výjimečnosti nebo dokonce nadřazenosti vůči ostatním, kdož třeba v kontaktu nejsou. Poslední dvě zmíněné tendence vedou ke vzniku sektářství a odcizují od zbytku společnosti, a pozitivní bytosti je nepodporují.

Zde jsem shrnul příklady negativních stavů, které bude třeba překonat, než bude moci dojít k harmonickému kontaktu:

Strach, uctívání, zištnost, obviňování, závist, žárlivost, pocit nadřazenosti, pocit méněcennosti, panika, boj, závislosti, nenávist, očekávání, posuzování, deprese, touha odejít, utéct, touha ovládat, manipulovat, touha vlastnit.

Tyto body jsou jen ilustrativní.

Strach, častá reakce na novou situaci, jakou může být setkání s nepozemskými bytostmi, může být umenšen ujasněním si a vymezením určitých podmínek, za kterých se bude kontakt konat - můžeme si určit hranice, za které nebude dovoleno jít, a pravidla, jejichž dodržování se bude vyžadovat. Není to však nutné -vesmírné bytosti běžně jednají podle vyšších morálních standardů než lidé a obvykle dodržují vesmírné zákony a jednají tak, aby nenarušovaly svobodný vývoj jedince, aby neporušovaly jeho právo na svobodnou vůli a svobodné rozhodování. Bývají mnohem harmoničtější a mírumilovnější než lidé.

Stejně tak uvádím body charakteristik pozitivního stavu:

absolutní svoboda, bezpodmínečná láska, přátelství, rovnocennost, nezištnost, čisté svědomí, tolerance, neposuzování, neočekávání.

Stručně shrnuto - podmínky kontaktu s mimozemskými bytostmi jsou v podstatě stejné, jako jsou u harmonického lidského partnerského vztahu. Určitě je příjemnější být ve vztahu s partnerem, který nám nechává svobodu, nic od nás neočekává, není na nás závislý a je maximálně tolerantní, než s partnerem, který je žárlivý, kritický, zištný a sobecký.

Vesmírné bytosti, stejně jako my, se učí a lidé je mají co naučit, stejně jako my se máme čemu naučit od nich. Proto lze k navázanému vztahu s mimozemšťany přistupovat na bázi rovnocennosti a vzájemné prospěšnosti. Tedy - není to jen: my se učíme od nich, nýbrž výměna je vzájemná a na obou stranách obohacující. Vzpomeňme si, že různé civilizace na naši planetu přicházely a přicházejí zkoumat místní podmínky, lidské bytosti, jejich chování, vztahy, city, sexualitu, emoce, jejich názory apod. Mimozemšťané tedy, aby mohli přistát, potřebují vhodné prostředí zabezpečované připravenými lidmi. Měli by být pozváni. Aby měli dobrou představu o prostředí, do něhož se chystají vstoupit, měl by být vyslán signál o povaze záměru, s nímž se kontakt uskutečňuje. Jedná se jen o společenskou zábavu? Chceme po nich určité informace? Usilujeme o trvalejší spojení? Chceme kontaktovat jednu konkrétní bytost nebo kohokoliv? Jak naložíme s tím, co nám bude předáno?

Mimozemské bytosti bývají silně telepatické a jistě si základní informace zjistí. Mají rozvinuté citové vnímání a nepochybně odhalí případnou lež či pokus o podvod. Záměr a stav vědomí jistě budou důležitými faktory kontaktu.

Lidé, kteří se budou cítit připraveni na uskutečnění kontaktu, mohou vytvořit skupinky o více osobách podobného smýšlení nebo jednat samostatně. Začátek navázání kontaktu může mít podobu telepatického přenosu, automatického písma a podobných dalších technik. V pozdějších fázích, pravděpodobně v uzavřených skupinkách či k tomu zřízených komunitách s vhodným prostředím, kde budou splněny podmínky, jistě bude možné dojít až k otevřenému fyzickému kontaktu. A pokud ne fyzickému, tak určitě na úrovni astrální/ energetické. Věřím, že pro to bude vhodná doba a stále více lidí bude připravených. Ještě jednou opakuji, že stanout tváří v tvář mimozemským bytostem je hlavně otázkou naší osobní připravenosti; zkouškou naší vyspělosti a integrity, a na nás záleží, v jakém duchu budou kontakty vedeny.

Text: Ladislav ZelinkaVíce zde: http://www.exopolitika.cz/news/specifika-kontaktu-rizika-problemy-priprava-na-kontakt/

Můžeme očekávat, že od roku 2013 budeme blíže možnému kontaktu s mimozemskými civilizacemi a že kontakt s nimi bude snazší, než bylo doposud. Také můžeme věřit, že mimozemské bytosti budou moci kontaktovat všichni, respektive kdokoliv, kdo o to požádá a bude dostatečně připraven, na rozdíl od dřívějších dob, kdy kontakt byl možný jen ve výjimečných případech a s vybranými jedinci, a kdy kontakt byl iniciován převážně ze strany mimozemských bytostí.

Také je stále bližší doba, kdy by mohlo dojít k veřejnému odhalení mimozemské přítomnosti a kontaktu na úrovni států a vlád či celého lidstva. Důvodů, proč k tomu až dosud nedošlo, je mnoho, a můžeme věřit, že to nakonec byly dobré důvody, a že lidé na dřívější odhalení nebyli připraveni, zatímco s nastávajícími roky se pomalu blížíme mezníku, kdy kontakt nebude představovat nebezpečí, a ani nebude vyvolávat paniku mezi lidmi. Vidíme, že tématika mimozemšťanů se postupně dostala a dostává do podvědomí lidí a ti jejich existenci stále lépe a snadněji přijímají. Myslím, že ti, kteří osobně touží po navázání kontaktu a mají vhodnou průpravu, se brzy dočkají a budou tak mezi prvními, kteří vytvoří skutečná první spojení mezi Zemí a Vesmírným společenstvím.

Předtím je potřeba duševně se připravit na tuto ojedinělou a náročnou situaci - nepopiratelně se jedná o velkou zkoušku osobní integrity, síly a odvahy. Z řady historických případů víme, že negativní stavy mysli odrazují mimozemské bytosti a činí kontakt obtížnějším. Jedná se samozřejmě o případ kontaktu s pozitivními civilizacemi. V případě negativních bytostí a civilizací bude platit opak, to však není případ, který bych doporučoval, ani se jich tento článek netýká. Víme, že kdyby kontaktovaný člověk cítil velký strach, kontakt bude pozitivními bytostmi pravděpodobně přerušen a odložen na jinou dobu. Podobně budou působit další negativní stavy jako podezřívavost, nenávist, nedůvěra, obviňování, panika, smutek apod. Podle řady případů se také zdá, že mimozemšťané mají schopnost (vlastnost) vciťovat se do okolních bytostí (lidí), případně přímo přebírat jejich emoce a stavy mysli, což je pro ně nepříjemné, když mají přijít do pozemského prostředí naplněného negativními myšlenkami a emocemi. Můžeme se tedy domnívat, že jedním z kritérií budoucího kontaktu bude vyrovnaná mysl a absence negativních stavů. V tomto smyslu bych kontakt s mimozemskými bytostmi přirovnal k návštěvě známého: Když bude můj známý přátelský a vyrovnaný, bude mi návštěva příjemná a přijdu k němu třeba častěji. Ke známému, který je zlostný, opovržlivý, nebo ustavičně trpí depresemi a své problémy přenáší na ostatní, nebudu chodit tak často, nebo pro mě nebude taková návštěva radostí. Určitě nelze čekat, že by vesmírní návštěvníci přišli tam, kde nejsou vítáni.

Na druhou stranu, důvod, proč v minulosti nedošlo k masovému kontaktu, může být ten, že vyspělé bytosti by bývaly byly považovány za nadřazené a byly by uctívány podobně jako třeba různí pozemští náboženští vůdci a guruové nebo vrcholní politikové. To by vytvářelo opačný jev, ovšem jev, který je taktéž negativním stavem a je přijatelný spíše pro negativní entity a ty, které po uctívání touží. Přílišná odevzdanost a úslužnost bytostem, které se zdají být lepší, chytřejší, mají mnohem modernější techniku atd., je problém. Historie nám ukazuje řadu takových případů, jejichž důsledky nebyly vždy dobré. Pro umožnění kontaktu se bude třeba vystříhat negativních stavů jako je zbožšťování, závislost, ale také pocit výjimečnosti nebo dokonce nadřazenosti vůči ostatním, kdož třeba v kontaktu nejsou. Poslední dvě zmíněné tendence vedou ke vzniku sektářství a odcizují od zbytku společnosti, a pozitivní bytosti je nepodporují.

Zde jsem shrnul příklady negativních stavů, které bude třeba překonat, než bude moci dojít k harmonickému kontaktu:

Strach, uctívání, zištnost, obviňování, závist, žárlivost, pocit nadřazenosti, pocit méněcennosti, panika, boj, závislosti, nenávist, očekávání, posuzování, deprese, touha odejít, utéct, touha ovládat, manipulovat, touha vlastnit.

Tyto body jsou jen ilustrativní.

Strach, častá reakce na novou situaci, jakou může být setkání s nepozemskými bytostmi, může být umenšen ujasněním si a vymezením určitých podmínek, za kterých se bude kontakt konat - můžeme si určit hranice, za které nebude dovoleno jít, a pravidla, jejichž dodržování se bude vyžadovat. Není to však nutné -vesmírné bytosti běžně jednají podle vyšších morálních standardů než lidé a obvykle dodržují vesmírné zákony a jednají tak, aby nenarušovaly svobodný vývoj jedince, aby neporušovaly jeho právo na svobodnou vůli a svobodné rozhodování. Bývají mnohem harmoničtější a mírumilovnější než lidé.

Stejně tak uvádím body charakteristik pozitivního stavu:

absolutní svoboda, bezpodmínečná láska, přátelství, rovnocennost, nezištnost, čisté svědomí, tolerance, neposuzování, neočekávání.

Stručně shrnuto - podmínky kontaktu s mimozemskými bytostmi jsou v podstatě stejné, jako jsou u harmonického lidského partnerského vztahu. Určitě je příjemnější být ve vztahu s partnerem, který nám nechává svobodu, nic od nás neočekává, není na nás závislý a je maximálně tolerantní, než s partnerem, který je žárlivý, kritický, zištný a sobecký.

Vesmírné bytosti, stejně jako my, se učí a lidé je mají co naučit, stejně jako my se máme čemu naučit od nich. Proto lze k navázanému vztahu s mimozemšťany přistupovat na bázi rovnocennosti a vzájemné prospěšnosti. Tedy - není to jen: my se učíme od nich, nýbrž výměna je vzájemná a na obou stranách obohacující. Vzpomeňme si, že různé civilizace na naši planetu přicházely a přicházejí zkoumat místní podmínky, lidské bytosti, jejich chování, vztahy, city, sexualitu, emoce, jejich názory apod. Mimozemšťané tedy, aby mohli přistát, potřebují vhodné prostředí zabezpečované připravenými lidmi. Měli by být pozváni. Aby měli dobrou představu o prostředí, do něhož se chystají vstoupit, měl by být vyslán signál o povaze záměru, s nímž se kontakt uskutečňuje. Jedná se jen o společenskou zábavu? Chceme po nich určité informace? Usilujeme o trvalejší spojení? Chceme kontaktovat jednu konkrétní bytost nebo kohokoliv? Jak naložíme s tím, co nám bude předáno?

Mimozemské bytosti bývají silně telepatické a jistě si základní informace zjistí. Mají rozvinuté citové vnímání a nepochybně odhalí případnou lež či pokus o podvod. Záměr a stav vědomí jistě budou důležitými faktory kontaktu.

Lidé, kteří se budou cítit připraveni na uskutečnění kontaktu, mohou vytvořit skupinky o více osobách podobného smýšlení nebo jednat samostatně. Začátek navázání kontaktu může mít podobu telepatického přenosu, automatického písma a podobných dalších technik. V pozdějších fázích, pravděpodobně v uzavřených skupinkách či k tomu zřízených komunitách s vhodným prostředím, kde budou splněny podmínky, jistě bude možné dojít až k otevřenému fyzickému kontaktu. A pokud ne fyzickému, tak určitě na úrovni astrální/ energetické. Věřím, že pro to bude vhodná doba a stále více lidí bude připravených. Ještě jednou opakuji, že stanout tváří v tvář mimozemským bytostem je hlavně otázkou naší osobní připravenosti; zkouškou naší vyspělosti a integrity, a na nás záleží, v jakém duchu budou kontakty vedeny.

Text: Ladislav ZelinkaZdroj: http://www.exopolitika.cz/news/specifika-kontaktu-rizika-problemy-priprava-na-kontakt/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Important question

ClieeteabY,2. 12. 2018 10:40

As you! like something new? Open and look at this page. Only there the choice of young girls for every will and completely free! They are wettest slaves, they will and want do anything you command !
https://rebrand.ly/governy#E48

Nic není jen tak

Alladin,21. 1. 2013 23:35

Přestože je nesporné, že k veřejnému kontaktu dojde, nemyslím si, že by to bylo cosi, co by mělo vzbuzovat bůhvíjaké nadšení. Ono velmi záleží na tom, kdo z přítomných zde působících vesmírných kolektivů kontakt reálně provede. Jsou zde přítomny v zásadě dvě agendy. První, velmi žádoucí je agenda evolučních strážců, přinášející ujařmenému lidstvu šanci zvednout hlavu, začít sobodně dýchat, uzdravit sebe a vše okolo sebe, vrátit se domů. Lidská andělská rasa není na této planetě doma.
Řekněme, že spadá do původní oblasti působnosti, ale není jejím domovem.
Kontakt s těmito harmonickými bytostmi by lidstvu přinesl velmi mnoho dobrého.
Druhou agendou je zde všudypřítomná agenda vesmírných predátorských kolektivů, jež je jednoznačně a do důsledků protilidská.
Tyto padlé, temné bytosti zde působí dvěma hlavními směry. Jedním je illuminátskými seskupeními realizovaná agenda NWO/OWO. Druhým směrem jsou manipulace s planetární energetickou strukturou. Jsou to dokonalí, absolutní predátoři.Není v možnostech průměrného "moderního" člověka rozlišit okolo sebe co je čím. Kdo je kým.
Je to dáno především aktuálním stavem genetiky lidských bytostí. Právě pro tu naprostou nepřipravenost lidské populace není v tuto dobu přímý 3D kontakt žádoucí. Dobře to rozliší lidské bytosti, s evolučními strážci spolupracující a spirituálně vyspělí lidé. Je jich však opravdu velmi málo. Pro stav lidské bytosti a její možnosti je určující stav struktur tzv. světelné DNA. Lidské bytosti mají zde na planetě vesměs cca 3 jaksi slepená, nekompletní zmutovaná vlákna této struktury. ta jsou díky věky trvajícím energetickým manipulacím padlých kolektivů navíc okleštěna množstvím metatronických energetických bypassů a implantátů. Proto jsme snadno manipulovatelní, ovladatelní.
Zasvěcenci evolučních strážců, členové indigo teamů mají samozřejmě genetiku v mnohem lepším stavu. Jak co do množství zkompletovaných aktivních vláken, tak do jejich stavu. A o tom to je. Uzdravit se, rozšířit své obzory mimo omezení hmotných smyslů, o sjednocení s věčně živými, evolučně zdravými, organickými vesmírnými strukturami a o odpoutání sebe sama z područí těchto temných bytostí a jejich ničivého metatronického vlivu. Život v absolutní lásce(i k sobě, v odpuštění(i sobě, v pokoře, coby vědomí rovnosti si všeho stvořeného je skvělým začátkem.Protože co žijeme, tím jsme. Vše v tomto vesmíru existuje na principu holografické tvorby, stále se vytváří, nic není statické.
A právě láskyplný, čistý, pravdivý život pak umožní takovému člověku rozeznat, vycítit, co je v pořádku a co ne. Každý z nás je odělenou, jakoby samostatnou součástí zdroje. Každý je tedy v tomto pohledu jakoby sám za sebe. Ovšem právě vztahy mezi námi jsou druhou, stejně významnou proměnou, jako naše prvotní spojení se sdrojem. Proto vůbec není jedno, jak tvoříme svět svůj a tedy i svět okolo sebe. Tvořme svět radostný a šťastný, čistý a milující. A síla lidského andělského rodu je právě v lásce, čistotě a vědění. V absolutním nevinném vědění a jednotě s bohem-zdrojem. Váš vnitřní život se změní, vy se změníte, vaše genetika se bude měnit a vy budete konečně skutečně žít. Ufo ne Ufo
Mějte hezký den :)

Re: Nic není jen tak

Angra,31. 7. 2013 23:10

Krásné !!!