Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veliteľstvo Aštar

10. 8. 2009

„Letecká divízia Veľkého Bieleho Bratstva“
Veliteľ Aštar

Jedna z najzaujímavejších a najzvláštnejších mimozemských skupín zo všetkých je Veliteľ Aštar a Veliteľstvo Aštar. Veliteľ Aštar je muž, ktorý velí Leteckej Divízii Veľkého Bieleho Bratstva, alebo Bratstva Svetla. Veliteľ Aštar a Jeho rozsiahla mimozemská armáda pracovníkov, ktorá číta vyše dvadsať miliónov, pracujú v blízkom spojení so Vzostúpenými Majstrami. Okrem dvadsať miliónovej posádky pod Jeho velením v našej slnečnej sústave, sú ďalšie štyri milióny členov a pracovníkov na fyzickej rovine.

Veliteľ Aštar, Sám, je veľkolepá a ušľachtilá bytosť, približne sedem stôp (cca 213cm, pozn. prekl.) vysoká, s modrými očami. Jeho telo je typu Adam Kadmon, to znamená, že je podobné nášmu na Zemi. Jeho vývoj, ako duše, prebiehal na planéte Aštar (Ashtar) a na planéte Venuša. Nikdy nebol vtelený na planéte Zem. Hoci je Veliteľ Aštar zodpovedný za vesmírnu flotilu v našej slnečnej sústave, pokiaľ ide o jeho Služby, nie je obmedzený na tento úsek (sektor) priestoru. Zastupuje našu slnečnú sústavu na stretnutiach rady našej galaxie a vesmírov po celom vševesmíre (angl. omniuniverse, pozn. prekl.).

Jedna z dôležitých vecí, ktorú je treba pochopiť o Veliteľovi Aštarovi a jeho armáde pracovníkov, a flotilách mimozemských lodí je, že sú éterickej povahy. Nemajú fyzické telá ako my, avšak sú schopní prejaviť sa vo fyzickom tele a prejaviť svoje plavidlo na fyzickej rovine kedykoľvek sa im zachce. Osoba ktorá by ich videla by o nich nepremýšľala inak ako o vás alebo o mne.

Väčšina života na iných planétach v našej slnečnej sústave je éterickej povahy. Niekedy boli z tohto dôvodu tieto bytosti nazývané éteriáni (etherian). Nie je možné ich považovať za diskarnované (diskarovaný - opak inkarnovaný, tj. nevtelený, pozn. prekl.) bytosti, pretože oni majú telá. Oni sú rovnako ako my v určitej fáze vývoja, a ich život na ich rovine nie je až taký odlišný od nášho, až na to, že oni transcendovali (prekonali, prekročili, pozn. prekl.) väčšiu časť nižšieho ja a astrálnych (v podstate možno chápať ako emocionálnych, pozn. prekl.) túžob s ktorými ľudia Zeme tak často zápasia.

Veliteľ Aštar tiež blízko spolupracuje s Anjelskymi Kráľovstvami, konkrétne najviac s Archanjelom Michaelom. Veliteľ Aštar je výnimočne milujúci a nežný človek, ale tvrdý a neústupný v jeho poslaní slúžiť, vzdelávať a ochraňovať ľudstvo po celej slnečnej sústave.

Veľiteľ Aštar a jeho posádka si neprajú, aby bolo na nich zhliadané ako na Bohov, ale radšej ako na kamarátov a s nami rovných na ceste vzostupu a za ňou. Dve jeho hlavné poslania sú duchovne vzdelávať ľudstvo o jeho skutočnom poslaní, kvôli ktorému je tu, a za druhé brániť a chrániť Zem a slnečnú sústavu od nepriateľských a sebeckých mimozemských skupín. Ľudia nemajú zdanie o vďačnosti, ktorá patrí Jemu a Jeho neúnavnej posádke a pracovníkom.

Aštarov Prvý Kontakt
Aštarov prvý otvorený kontakt s planétou Zem prebehol v 50ich rokoch prostredníctvom muža, ktorého meno je George Van Tassel. 18.Júla 1952 dostal George telepatickú správu od vesmírnej inteligencie menom Portla, že ich vodca sa chystá prvý krát vstúpiť do slnečnej sústavy. Potom nasledovala prvá správa od Veliteľa Aštara. Rád by som sa s vami podelil o niektoré časti tejto prvej správy:

„Sláva vám, bytosti Šan (Zeme). Pozdravujem vás v láske a mieri. Moja totožnosť je Aštar, Veliteľ Štvrtého Sektoru (angl. Commandant Quadra Sector), Hliadková Stanica Šáre (angl. Schare). … Účelom tejto organizácie je, v istom zmysle, zachrániť ľudstvo pred sebou samým.

Pred niekoľkými rokmi vášho času, jadroví fyzici prenikli do Knihy Poznania. Objavili ako rozložiť atóm. Dôsledky boli odporné, keďže táto sila mala byť použitá na ničenie, čo je neporovnateľné s tým aká môže byť... Avšak my sme znepokojení ich snahou o výbuch prvku vodíka.

Keď odpália atóm vodíka, môžu vyhladiť život na celej planéte. Vŕtajú sa vo vzorci, ktorý nechápu. My sa nestaráme do túžby človeka pokračovať vo vojne na tejto planéte, Šan. My sme znepokojení jeho úmyselným rozhodnutím vyhladiť ľudstvo a premeniť túto planétu na popol … “

Toto je dosť silná správa. Som si istý že súhlasíte. Celú správu je možné si prečítať v knihe Tuella s názvom „Aštar, Pocta“ (angl. Ashtar, a Tribute), ktorú veľmi doporučujem. Nie je náhoda, že mimozemská aktivita sa zvýšila stonásobne potom čo sme zhodili atómové bomby na Nagasaki a Hirošimu.

Tým, že sme vyvinulu túto najnebezpešnejšiu technológiu ohrozujeme teraz celú slnečnú sústavu a dokonca galaxiu. Kvôli tejto bezprostrednej príčine boli mobilizované mimozemské sily po celej našej slnečnej sústave, galaxii, vesmíre a dokonca vesmíroch, aby pomohli Zemi zabrániť tomu aby sa to stalo.

V posvätných učeniach sa hovorí, že planéta našej slnečnej sústavy, nazývaná Maldek, sa zlikvidovala práve týmto procesom svojvoľnej manipulácie s jadrovými zbraňami a technológiou. Skutočná bitva, ktorú bojuje veliteľstvo Aštar, je vedená o mysle ľudí Zeme. Budeme slúžiť duši a duchu alebo nižšiemu Ja, negatívnemu egu a astránym materialistickým túžbam?

Veliteľ Aštar tež veľmi blízko spolupracuje s Kristom, a tiež s Ježišom, ktorého na vyšších rovinách volajú Sananda. Veliteľ Aštar má pre núdzové účely k dispozícii doslova milióny lodí. Nielen že má svoju vlastnú flotilu, ale je mu dostupný tiež neobmedzený počet plavidiel z Galaktických flotíl a dokonca vesmírnych flotíl, ak by volal o pomoc.

V mnohých channelingoch Aštara sa hovorilo o evakuácii týmito flotilami, ak by Zem prechádzala rozsiahlymi zmenami a/alebo nejakým druhom katastrofy. Z informácie, ktorú som obdržal plynie, že toto nebezpečenstvo už pominulo a projekt evakuácie nie je viac platný ani potrebný.

Veliteľstvo Aštar má tiež materské lode, ktoré sú zakotvené v priestore a sú dlhé až 100 míľ (160km, pozn. prekl.). Tieto materské lode obsahujú celé mestá s doslovne miliónmi ľudí a prosperujúcou spoločnosťou. Veliteľstvo Aštar je súčasťou veľkej konfederácie planét, za prvé v našej slnečnej sústave a potom v našej galaxii.

V strednom kruhu máte Veliteľstvo Aštar, ktoré má na starosti našu slnečnú sústavu. Potom máte medziplanetárnu konfederáciu, čo je väčšia skupina planét v našom sektore vesmíru. Potom máte Galaktickú konfederáciu Planét. Potom ešte väčšia je Medzidimenzionálna Federácia Slobodných Svetov. Všetky tieto Rady pracujú v spojení s planetárnymi, solárnymi, galaktickými a vesmírnymi Duchovnými Hierarchiami.

Vesmír je rozdelený do rôznych priestorových sektorov a samozrejme uznáva rôzne dimenzie reality. Veliteľ Aštar je zástupca z našej slnečnej sústavy na stretnutiach týchto rôznych Výborov (koncilov) vo vesmíre. Pokiaľ ide o hierarchiu právomocí, každá z týchto konfederácií a federácií je zodpovedná o jednu úroveň vyššie.

Tieto rôzne konfederácie nás neprijali otvorene do svojho kruhu kvôli egocentrickej, materialistickej a vojnovej povahe Zeme (ľudí na Zemi, pozn. prekl.). Veliteľstvo Aštar rozhodne vykonalo pokročilé a fyzické kontakty s Gorbačovom a Ronaldom Reaganom, a boli do určitej miery vypočutí. Avšak konečným výsledkom je, že naši vládni vodcovia sa vždy viac zaujímajú o vojenské technológie ako duchovný rast. Dúfajme že v našej novej administratíve sa toto začne meniť. (tu mal na mysli autor Clintona, nie Obamu, ale zdá sa, že sa naďalej v tejto veci nič nemení, pozn. prekl.)

Tieto konfederácie a Veliteľstvo Aštar nemajú povolené zasahovať do našej slobodnej vôle, ibaže by sme my zasahovali do iných súčastí vesmíru, čo by atómové a vodíkové bomby určite urobili. Takže nakoniec, namiesto Spojených Národov na Zemi budeme mať Federáciu Spojených Svetov.

Posunieme sa z pozície jedného sveta, čo sme ešte nedosiahli, na jednu slnečnú sústavu, jednu galaxiu, jeden vesmír, a nakoniec jeden vševesmír. Bude to veľký deň vo vývoji planéty Zem, keď dokážeme zaujať správne miesto v slnečných, galaktických a vesmírnych záležitostiach.

Je tiež dôležité pochopiť na duchovnej úrovni, že každá planéta má svoju Duchovnú Hierarchiu, rovnako ako každá slnečná (hviezdna) sústava má svoju Duchovnú Hierarchiu a tak ďalej po rebríku cez galaxie a vesmíry. Tieto hierarchie pracujú v dokonalom súlade a harmónii s týmito konfederáciami a federáciami.

Celou úlohou Veliteľstva Aštar je slúžiť a idú kdekoľvek sú potrební v celom sektore, aby naplnili svoju úlohu akýmkoľvek spôsobom sú potrební. Mnoho z členov posádky sa vracia na svoje domovské planéty na dovolenky a dochádza ku výmenám. Ich mimozemské plavidlá hliadkujú v našej sústave po mnoho vekov, dávno predtým ako uskutočnili otvorený kontakt v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch.

Veliteľstvo Aštar a negatívni mimozemšťania
Existuje mnoho mimozemských civilizácií v celej galaxii, vesmíre a vševesmíre, ktoré prišli na Zem zbierať údaje a vykonávať pokusy zo svojich vlastných sebeckých pohnútok. Nie sú tu preto aby slúžili. Niektorí z týchto mimozemšťanov majú, možno povedať, neutrálnu povahu, a niektorí slúžia Temným silám.

Sú tiež negatívni mimozemšťania, ktorí otvorene odporujú Veľkému Bielemu Bratstvu a Veliteľstvu Aštar. Využili a ovládli by planétu, keby mohli. Práve Veliteľstvo Aštar a civilizácie ako tá z Arktúru (Arcturus) nás chránia, aby sa to nestalo. Presne ako v Star Treku, existujú bandy lotrov vo svojich vesmírnych lodiach, ktoré sú odvedené preč z nášho sektoru týmito veliteľstvami.

Mnohí členovia Veliteľstva Aštar chodia medzi nami na našich uliciach na Zemi bez toho, že by sme si to vôbec všimli. Veliteľstvo Aštar slúži v istom zmysle ako vesmírna polícia. V channelingoch Tuella povedal, že je šesť planét v systéme Orion a skupina nazývaná Deros z vnútorného vesmíru, ktorí museli byť uzavretí.

Jeden z problémov, s ktorými sa potýka Veliteľstvo Aštar je, že ak naše vlády vytvoria právne záväzné dohody s určitými negatívnymi mimozemskými skupinami, oni nemajú povolené zasahovať do našej slobodnej vôle, až kým neohrozujeme našu slnečnú sústavu a galaxiu.

Počet negatívnych mimozemšťanov je malý v porovnaní v obrovským množstvom pozitívnych mimozemšťanov, avšak tí negatívni sú pomerne nebezpeční ak nie sú pod kontrolou. Vďaka bohu za Veliteľstvo Aštar. Platí všeobecné pravidlo, že UFO plavidlá tvaru cigary sú potencionálne nebezpeční mimozemšťania. Existuje niekoľko málo výnimiek z tohto pravidla.

Prívženci hnutia Nový Vek a UFO nadšenci
V mojom živote a štúdiách v oblastiach duchovnosti, a výskume UFO, som si všimol a pozoroval veľmi čudné rozdelenie typov medzi týmito dvoma oblasťami zamerania. Z nejakého veľmi zvláštneho dôvodu sa zdá, že sú v mysliach ľudí veľmi oddelené. Mnoho veľmi pokročilých duchovných ľudí nemá žiadne spojenie alebo pochopenie pre mimozemšťanov. A na druhej strane mince veľká väčšina UFO nadšencov nemá spojenie na duchovnú realitu života. Jeden z mnohých účelov písania tejto knihy je spojiť a splynúť tieto dve hnutia, pretože naozaj, v skutočnosti sú jedným.

Hviezdni ľudia
Niektorých z ľudí, ktorí čítajú túto knihu je možné považovať za hviezdnych ľudí, alebo inkarnovaných zástupcov Veliteľstva Aštar alebo iných mimozemských skupín. V skutočnosti, my všetci sme naozaj vyslanci a návštevníci, pretože nikto nie je naozaj z planéty Zem. My všetci sme tu na návšteve a chodíme do školy a plníme naše pridelené poslanie a službu.

Vzhľadom na končiaci Vek Rýb a ukončenie iných hlavných planetárnych a solárnych cyklov v tejto dobe, zvyšujú vesmírne veliteľstvá interakciu so svojimi inkarnovanými zástupcami. Channelingy naznačujú, že iba jedna tretina týchto inkarnovaných zástupcov sa naozaj prebudila ku svojmu plnému poslaniu. Časťou účelu tejto knihy je prebudiť alebo viac prebudiť ľudí pre tieto spojenia a ich poslanie na Zemi.

Materské lode
Veľké materské lode alebo vesmírne mestá majú vo väčšine prípadov 12 úrovní. Prvá úroveň slúži ako vstup a výstup pre UFO lietadlá (lietajúce disky, pozn. prekl.). Druhá úroveň je rozľahlé skladisko so zásobami pre všetky ostatné úrovne na lodi. Tretia úroveň je zoo so zvieratami z mnohých svetov, štvrtá úroveň je poľnohospodársky výskum, poľnohospodárska pôda, záhrady a ovocné sady. Piata úroveň je ubytovacie stredisko pre technikov a osoby pracujúce na prvých štyroch úrovniach. Šiesta úroveň je oddychová úroveň s rozsiahlymi parkmi a krajinou. Siedma úroveň je medický komplex. Ôsma úroveň je ubytovanie pre evakuovaných, ak by bolo niekedy potrebné.

Deviata úroveň je univerzitný komplex. Na tejto úrovni sú knižnice, sály múdrosti, koncertné sály a kultúrne aktivity. Úroveň desať je miesto kam prichádzajú hosťujúce osobnosti so všetkých dimenzií. Jedenásta úroveň je sídlo hlavného štábu Veliteľstva Aštar a Rokovacia Sála Veľká Rotunda.

Na úroveň dvanásť sa odkazuje ako na kupolu. Je to pilotné riadiace stredisko a dôstojnícka pozorovacia paluba. Návštevníci sem majú povolené chodiť len po dohovore ak prídu ako skupina. Cez stred materskej lode vedie kruhová šachta, ktorá je energetickým reaktorom pre celú loď. Aštar popísal jednu konkrétnu materskú loď s názvom „Shan Chea“ ako najväčšiu z týchto krúžiacich miest ktoré obiehajú v slnečnej sústave. Toto je loď na ktorej Veliteľ Aštar vraj žije väčšinu času.

Lapené podstaty
V absolútne úchvatnom prepise od Tibetskej nadácie, Betty J. Dix, channelovala Aštara na tému „Lapená energia v Zemi“. V tomto prepise Aštar hovorí o posledných dňoch Atlantídy, keď synovia Belialu (egocentrickí ľudia a páni materializmu) lapili podstatu (esenciu) mnohých ľudí do pseudokryštálov. Keď o tom hovorím, nechcem tým povedať, že rozšírenie duše alebo inkarnovaná osobnosť samotná bola lapená, ale skôr že bola lapená určitá časť energie rozšírenia duše. Pseudokryštály nie sú skutočné kryštály. Skutočné kryštály by nedovolili, aby sa toto stalo. Synovia Belialu vytvorili pseudokryštály aby vypadali ako bežné kryštály. Aštar povedal že niektoré z týchto kryštálov vychádzajú teraz na povrch planéty.

Aštar hovorí, že tieto kryštály vyvolávajú nepríjemný pocit keď ich zdvihnete. Ich energia sa zdá byť mŕtva. Ak chcú duše postúpiť na ďalšiu úroveň svojej evolúcie, je nutné, aby bola táto podstata duše oslobodená. Duše na vnútornej rovine teraz žiadajú, aby bola táto práca vykonaná s ohľadom na veľkú transformáciu (premenu), ktorá teraz prebieha na Zemi.

Aštar nás žiada, ako Pracovníkov Svetla, aby sme pomohli pri tejto najdôležitejšej práci. Kryštály nie je nutné fyzicky rozbiť aby sa energia uvoľnila, ale lepšie je s nimi pracovať energeticky. Niektoré z týchto pseudokryštálov môžu byť umiestnené na kryštálové drúzy a môžeme požiadať, aby boli naprogramované na liečenie a uvoľnenie energií, ktoré v nich boli lapené. Tiež je možné požiadať, aby sa vyliečila forma pseudokryštálu a stal sa skutočným kryštálom.

Je zaujímavé, že keď je lapená podstata oslobodená, mnoho pseudokryštálov jednoducho zmizne. Niektoré sa zmenia na inú formu, a ďalšie na skutočný kryštál v jeho počiatočnej fáze vedomého vývoja.

Aštar uviedol, že tieto pseudokryštály sú po celej planéte. Hlavne v Afrike, Južnej Amerike a v Spojených Štátoch. Akonáhle je esencia (podstata) oslobodená, zvyčajne sa vráti ku duši. V niektorých prípadoch môže esencia potrebovať nejaké usmernenie, aby sa vrátila ku duši.

V Atlantíde ku koncu času synovia Belialu v skutočnosti vytvorili „lapacie stroje“ aby plnili tento proces. Boli schopní robiť tento proces bez strojov, ale stroje to robili rýchlejšie. Tiež povedal, že na vytiahnutie esencie boli používané implantáty (štepy).

Je veľmi dôležité, aby boli ľudia oboznámení s týmto javom, pretože väčšina ľudí o tom nikdy nepočula. Aštar povedal že ak by človek zobral 20 libier (cca 9kg, pozn. prekl.) kryštálov, mohlo by byť až 5 libier (2,26kg) z nich pseudokryštálov. (teda štvrtina, pozn. prekl.) Práca s týmito presudokryštálmi v meditácii, oslobodenie lapenej esencie a premena týchto pseudokryštálov je veľká služba, ktorú môžeme poskytnúť mnohým dušiam.

S týmito pseudokryštálmi je možné pracovať aj bez toho. aby sme sa s nimi dostali do kontaktu. Sú niektoré, ktorých sa je nutné fyzicky dotknúť, aby umožnili proces uvoľnenia. Čím viac Pracovníkov Svetla uvoľní tieto lapené podstaty, tým viac to umožním ostatným vyjsť na povrch planéty, pretože mnoho je lapených v Zemi. Aštar hovorí, že v budúcnosti bude mať Zem takú veľkú mieru Svetla, že energie a esencie tu nebudú schopné ostať. Väčšina z týchto pseudokryštálov vypadá ako čistý krištáľ, záhneda a levanduľový ametyst.

Nebudete schopní povedať či ide o pseudokryštál len na základe pohľadu naň. Budete ho tiež musieť cítiť, aby ste si boli istí. Aštar hovorí, že existujú stovky tisíc pseudokryštálov. Jasnovido je možné rozdiel medzi pseudokryštálom a pravým kryštálom jasne vidieť.

Hlavné body mriežky ktoré potrebujú čistenie
Ďalšia služba, ktorú môžu Pracovníci Svetla poskytovať Veliteľstvu Aštar a Veľkému Bielemu Bratstvu je čistenie určitých bodov mriežky planéty. Zem je pokrytá energetickými meridiánmi veľmi podobným spôsobom ako my, ľudia, máme akupunktúrne meridiány.

Tieto meridiány na Zemi sa nazývajú smerové línie (angl. lay lines, pozn. prekl.). Existujú určité mrežové body na Zemi podobné našim akupunktúrnym bodom na našich fyzických telách. Ak sa jeden z týchto bodov na našom fyzickom tele zablokuje, nastane stagnácia (ustrnutie) energetického toku, ktorá nakoniec vedie k ochoreniu. To isté platí aj pre planétu Zem.

Veliteľ Aštar poukázal v rovnakom prepise na to, že niektoré mrežové body na Zemi potrebujú čistenie. Jeden hlavný sa nachádza v Tichom oceáne. Ďalší v severnej časti Kanady, blízko Polárneho kruhu. Tieto nestabilné sily tam boli uložené od čias Atlantídy. Ďalší je priamo pod mestom New York. Tento bod tiež súvisí s chaotickou energiou mesta samého.

Aštar požaduje pomoc ľudstva pri uvoľnení týchto nestálych síl, čo tiež pomôže vyliečiť Matku Zem samotnú. Niektoré ďalšie body sú južne od Hawaiských ostrovov, takmer na rovníku. Ďalší je mimo pobrežia Afriky, tiež blízko rovníka. Dva body v Rusku a tiež na Severnom a Južnom Póle. Ďalší je pod vrcholom Južnej Afriky. Tento posledný je čiastočne dôvodom prečo tam je tak veľa rozporov. Nejaké blokované body sú tiež pod Kolumbiou, Equadorom a Thajským zálivom.

Najlepší spôsob ako pomáhať pri čistení týchto bodov je robiť to v skupinách. Môže byť uskutočnené sledovaním línie mriežky až kým nenarazíte na blokádu. Zavolajte na pomoc dušu, monádu, Veľké Biele Bratstvo alebo Veliteľstvo Aštar, tiež môžete do neho vizualizovať laserové svetlo. Požiadajte o pomoc dušu a monádu, aby vás viedli pri určení množstva laserového svetla, ktoré je potrebné počas danej meditácie.

Podzemné porady Veliteľstva Aštar
Jeden zo spôsobov, ktorým je možné Veliteľstvo Aštar kontaktovať, nastáva v noci počas spánku. Na týchto poradách sa účastnia fyzické bytosti, éterické bytosti a bytosti z iných planéte. Tieto porady sa uskutočňujú najmenej dvakrát v mesiaci. Mnoho Pracovníkov Svetla sa zúčastňuje na piatich alebo šiestich takýchto poradách za rok.

Napríklad jedna z nich sa týkala toho ako odstrániť znečistenie vzduchu, mora a pôdy. Niekedy tieto porady trvajú až dva alebo tri týždne každú noc. Mnoho bytostí sa zúčastňuje vo svojich astrálnych telách. Veliteľ Aštar je veľmi potešený tým ako rýchlo rastie Svetlo na Zemi a odvíja sa duchovný záväzok mnohých Pracovníkov Svetla na Zemi.

Dr Joshua David Stone
Preklad: SiR

Zdroj: sirver.neutral.cz 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

JA SOM

Ja som,18. 5. 2011 10:26

Aštar ochraňuj a lieč ľudstvo a Gaiu z hlúposti,hladu a nemocí,najmä DEMAGÓGIE!!!JA SOM

Tak nevím

Samael,11. 8. 2009 10:01

Ale zkusila bych: http://sirver.neutral.cz
Zatím čus!

astar

milan,11. 8. 2009 9:24

kde mozem zohnat knihu ..astar pocta. prosim vas milandaduc@centrum.sk