Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvůrci křídel a řád spojených srdcí

20. 1. 2009

Tyto texty jsem postupně zveřejňoval na Nové Zemi, ale tvoří komplex, jeden na druhý navazují. Proto jsem se rozhodl je spojit a zveřejnit na jednou, i když svou délkou jsou mimo obvyklý rozsah článků na Cestě duší. Informace zde obsažené jsem získával několika způsoby, přímým channelingem, vhledy či „paralelním“ prožitkem jiné reality. Není to také osamělý a vševysvětlující text, navazuje na mnohé jiné channelingy i na informace z jiných zdrojů, je to pokračování mnoha vnitřních dialogů a používám zde modely či symboly, vysvětlené jinde. Zapracování vysvětlivek by ovšem smazalo autentičnost sdělení.

 

První kontakt

 

25.6.2008
Poprvé jsem slyšel o Tvůrcích křídel asi před půl rokem, vnímal jsem podstatu kontaktu s nimi i to, co předávají, ale blíže jsem je nezkoumal. Změna přišla minulý týden, kdy jsem si začal dopisovat s Oceánskými.

Ráno v autobuse cestou do práce mám klid k uvažování nad různými tématy. Ve středu takovým tématem byli Tvůrci křídel, do vědomí mi přicházelo to, co o nich vím a najednou jsem ucítil vysoké energetické vibrace a tělem mi projela psychosomatická vlna.

Vnímal jsem své napojení na nějakou bytost, ale naše komunikace probíhala tak rychle, že jsem jí ani nestačil překládat do slov, byly to přímé prožitky. Byl to člověk, někdo z Tvůrců křídel, najednou jsem začal chápat svět kolem něho. Planeta Země, nějaká komunita, láska a podpora, kterou vysílají do minulosti. Vnímal jsem jeho radost z našeho spojení a chtěl vědět víc o tom, kým je a kde je, co dělá. Informace, které mi přicházely, ovšem nebyla slova, ale přímé prožitky. Probral se ze své meditace a začal mě ukazovat svůj svět skrze své smysly.

Byli jsme v přírodě, v nějaké zahradě, měl jsem z ní pocit útulnosti a bezpečí, kolem byly domky, ve kterých bydleli ostatní, nikoho jsem neviděl, ale prostě jsem to věděl. Pak jsme někoho potkali „Jsem ve spojení s Kamilem“, říkal ten člověk tomu druhému, a já vnímal jejich společnou radost, a takové vědomí „dokázali jsme to“. Věděl jsem, že se to týká nás všech, že to byla jejich práce i moje práce. Můj hostitel procházel domem a ukazoval mi, jak žijí, co jedí, cítil jsem za vším tím prostým vybavením obrovskou technologii, hlavně komunikační a také lékařskou, ale kupodivu ne dopravní, jakoby nikde nebyly auta ani letadla. Potkávali jsme další obyvatele, vnímal jsem, že pro hostitele je velmi náročné udržet naše spojení a proto ho ostatní nechávali v soustředění a jen letmo zamávali, přišlo mi to, jako když skrze jeho oči hlavně zdraví mě.

Píše se rok 4137 po Kristu, tedy podle našeho kalendáře, podle jejich nevím. Komunita Tvůrců křídel již stovky let posílá energii lásky a podpory do minulosti a ovlivňuje tak historii. Na planetě žije několik miliard lidí, ale Tvůrců křídel je jen několik set tisíc, ale jsou velmi propojení a jejich energie je velmi silná, je to také způsobeno dlouhým časem, po který se takto soustředí.

Všechny tyhle informace ke mě přicházely formou uvědomění a najednou jsem si byl vědom, že oni vědí o Kamilovi a tak jsem se na to zeptal: „Vy mě znáte?“ „Ano, jsi v našem vědomí a podporujeme tě.“ Najednou jsem cítil příval lásky a energie a prostě jsem musel brečet a s tím přicházelo i uvědomění jak cenné a důležité je to, co dělám a jakou obrovskou podporu to má napříč časem a také uvědomění si propojenosti a podpory pro tisíce a milony dalších lidí, kteří dnes tvoří Novou Zemi. „Znáte Novou Zemi?“ Zeptal jsem se. „Ano, my jí prožíváme, navazujeme na to, co jste vytvořili vy.“ Uvědomoval jsem si, že vše, o čem my sníme, oni ve svém čase naplno prožívají, a to jejich propojení a láska jsou tak veliké, že je dokážou poslat i nám.

Chtěl jsem vědět, jak můj hostitel vypadá, pohlédnout mu do tváře, najednou jsem si uvědomil, že ani nevím, jestli to je muž nebo žena. Také jsem vnímal, že naše spojení trvá v jeho čase už mnoho hodin, kdežto v mém čase uplynulo jen deset minut, každý pocit nebo uvědomění, které jsem byl schopen zachytit musel vysílat mnoho minut, než jsem si prostě uvědomil, aha, to je radost. Upřímně jsem ho obdivoval, protože naopak on mé vteřinové pocity nebo myšlenky vnímal okamžitě.

Byli jsme asi v koupelně a on se díval do zrcadla a najednou jsem si uvědomil, že je to žena, ale dlouho jsem nemohl rozeznat její tvář. Měla světlé vlasy, ale rozpuštěné, takže jsem nedokázal zachytit její obličej, to se povedlo, až když si dala vlasy do culíku. Díval jsem se na ní snad minutu, ona tam byla snad hodinu nebo dvě a já pořád nechápal, co vidím. A pak mě to došlo, ona byla příšerně stará, to mě šokovalo, jí pobavilo. Uvědomil jsem si, že je jí asi 120 let, ale její tvář nebyla tváří současného stodvacetiletého člověka, ovšem nebyla ani tváří někoho komu je čtyřicet, na ten věk jsem jí totiž zprvu typoval podle její vitality a některých dalších energetických projevů, jako třeba sexuality. Ale pak jsem si také uvědomil ten rozdíl oproti současným čtyřicátnicím, moudrost, hloubku, širokost, barevnost, kudrnatost, komplexnost...

Její věk byl samozřejmě téma, které mě hned zaujalo, když jí je 120, kolika se tedy lidé dožívají? Neodpověděla mi přímo, ale vnímal jsem, že každý prožije v těle tak pět až šest životů, kdy totálně změní všechno, rodinu, přátele, práci, místo pobytu, často i jazyk. A ona se rozhodla být v tomto životě Tvůrkyní křídel. Trochu mě vyděsila představa té totální změny, ale z její strany přicházela radost a přijetí a viděl jsem, jak se jí s každým dalším životem rozrůstá okruh přátel a lásek, změna partera nebo rodiny znamená rozšíření nikoliv to, že ti staří jsou opuštění. Tak mě zajímalo, jak to má ve stodvaceti se sexem, přišlo mi uvědomění, že ona stále může mít děti a sex je velice příjemný.

„A jak se vlastně jmenuješ?“ ANIS – vyskočil mi v mysli „neonový“ nápis. Přišlo mi skoro nezdvořilé, že jsem se jí na jméno nezeptal dřív, u mě proběhlo jen dvacet minut, ale ona už se mnou strávila celý den.

Pak mě začalo zajímat, co vlastně dělá, jak to funguje v té komunitě. Seděli jsme v Kruhu a ostatní Anis pomáhali udržet spojení se mnou. Moc jsem nechápal, co se děje, hodně se soustředili a posílali mi skrze Anis lásku a energii. Teď po týdnu vnímám, že v tom jejich vysílání bylo mnoho úrovní, které byly mimo mé vědomí, jako když mi nahráli nový software (jak to píšu, ten příměr se softwarem je přímý channeling od nich), který ovšem ještě nebyl spuštěn a čeká v neprojeveném stavu, jako když se nahraje nový MS Word, ale to nové se projeví až když se prostě spustí.

Teď po týdnu mi je jasné, že nový software už běží a díky němu jsem se napojil na něco, čemu se říká Chrám událostí.

 

 

Nový vhled

 

 

 

26.6.2008

K proměně mého vnímání došlo ve chvíli, když jsem po kontaktu s Anis opět četl o Chrámu událostí, jakoby to bylo klíčové slovní spojení pro spuštění nového programu. Najednou jsem začal jinak chápat energetické struktury kolem mě, jako bych si prohlížel plány toho Chrámu. Ta změna byla takového druhu, jako když mi místo textového popisu, najednou ukázali obrázek. Změna software? Místo Poznámkového bloku (prohlížeče textů) mám najednou v hlavě ACDSee (prohlížeč obrázků). Ovšem pětidimenzionálních.

Také se mi novým způsobem přeskládaly souvislosti mezi vjemy a zážitky, které jsem získal dosud a umožnily mi chápat, co vlastně vidím, na těch „obrazech“ nebo „plánech“ Chrámů událostí. Tahle restrukturalizace je prý obvyklá při kontaktech s Tvůrci křídel.

Idea Chrámu událostí ke mě přišla skrze Oceánské, kteří jí mají od Jamese, pár informací jsem četl, ale pak se rozhodl vnímat ty struktury samostatně, bez ohledu na channelingy druhých. Tento způsob má výhodu v tom, že čistá mysl může přinést úplně nové vhledy, které ti obeznámenější třeba přehlížejí, nevýhodou je, že při neznalosti celkového plánu, můžu zabřednout do detailů nebo popisovat něco jiného. Proto je důležitá další fáze srovnávání zdrojů, kdy se hledají shody a rozdíly ve vnímání popisované struktury a tak se proniká hlouběji. Ale k tomu až později.

Když jsem poprvé „uviděl“ Chrám událostí, připadal mě důvěrně známý. Ve spirituálním světě pracuju v týmu architektů Nové Země, kde se právě strukturami jako je Chrám zabýváme a cítím, že jsem i v týmu architektů Chrámu. Hledal jsem místo, kde na Nové Zemi Chrám událostí existuje a snadno ho našel, byl tam, obklopen Zahradami, se kterými naprosto organicky souzněl, byl vlastně jejich pokračováním a vyvrcholením. Vnímal jsem cesty, které k němu vedly a které vybízely ke vstupu dovnitř. Viděl jsem Brány, které byly otevřené.

Chrám je místo ve spirituálním světě, kde dochází k transformaci. Není to škola a transformace není učební lekce, kterou dávají učitelé či mistři svým žákům. Není to ani nemocnice a transformace není léčebný proces jakým prováději doktoři či léčitelé své pacienty. Transformace je proces proměny energií, vnímání a vědomí, jejich prohlubování či rozšířování i proměna samotné jejich kvality, podstaty či druhu a Chrám je nástroj naší transformace. Tvoříme ho a vstupujeme do něho a vším tím se měníme.

Tím, jak jsem pronikal do plánu Chrámu událostí, plán a Chrám se stávaly jedním, vnímat plán znamená prožívat Chrám. Plán ožívá tím, jak do něho proniká energie vnímání a stává se realitou. Chápat tyhle věci jsem se učil už roky před kontaktem s Tvůrci křídel, vše co jsem poznával a prožíval, byly střípky mozaiky, která tvoří Chrám. Vnímám také propojenost Tvůrců se Zatopenou zemí a vším, co jsem dělal tam i se vším, co jsem dělal v nesčetných inkarnacích, které následovaly. Hvězdná Brána, která je otevřena v Zatopené zemi, vede do průchodu, jehož druhým koncem jsou Tvůrci křídel. A JÁ JSEM v okamžiku tady a teď, kde se oba konce spojují k jeden Kruh. „To všechno je Chrám událostí“.

Chrám událostí je nová struktura, která ještě nikdy nebyla v zemském plánu manifestována a která přichází skrze NÁS. Přesto již podobné struktury byly na Zemi tvořeny, vždy byly uzpůsobeny době a schopnosti tvůrců, byly jednodušší, nikoliv horší. S ideou Chrámu v tomto slova smyslu se setkáváme už u Ježíše, který ho byl schopen „postavit“ během tří dnů a svým učedníkům říkal: „království boží je mezi Vámi.“ Na Ježíše navazovaly kabalistické skupiny, ve kterých lidé procházeli cestami, které vedou k Chrámu a přímým prožitkem ho také tvořili. Podobnou spirituální operaci dělali i svobodní zednáři. V gotice byly energetické struktury těchto chrámů dokonce obalovány kamenem a jako skutečné stavby stojí dosud (Chantres), Ovšem ne všechny kostely nebo katedrály jsou těmito Chrámy a i ty, které jimi dříve byly jsou často rozpadlé. Naším záměrem není Chrám událostí obalovat kamenem, ale i v současnosti vznikají pod vlivem Tvůrců křídel Chrámy v kameni, například v italském Damanhuru. Chrám událostí se manifestuje v realitě úplně jinak, je to totiž Živý Chrám.

Vnímám vysokou symetrii Chrámu, která se projevuje ve všech dimenzích, je vlastně mandalou, nebo obráceně viděno, mandaly jsou dvourozměrné obrazy Chrámu.
Tvůrci Chrámu událostí jsme MY, MY ho manifestujeme do reality. V současnosti je to inspirace, která proniká do hmoty skrze sny a vize, channelingy nebo hudbou, je to pocit v těle, touha, která vyvěrá ze srdce, je to tvořivý záměr. Všechna tato energie uvádí do pohybu hmotu, lidé vstávají a jdou, dělají či konají, sdílejí své sny, vize, pocity, touhy a záměry a vzniká MY. MY je vědomí sounáležitosti, MY je prožívání, že všichni jsme jeden a součástí jednoho celku, MY je způsob bytí, ve kterém si dáváme lásku, soucit, podporu, přijetí. V MY si uvědomujeme, co máme společné, co nás spojuje a také co chceme společně dělat. MY je tvořivá energie, která manifestuje to, co do ní každý vložíme ze svého srdce, naše nejkrásnější představy o životě. MY tvoříme Novou Zemi a Nová Země je místo pro Chrám událostí. Tento Chrám je Událost, děj, který probíhá v čase a prostoru a který je prožívaný lidmi, jeho tvůrci. Co vlastně prožíváme? Co to tvoříme?

To, co teď čtete, je Plán, ještě ani není v té grafické podobě, v jaké ho vnímám svým vnitřním zrakem, je to text. Plán ožívá, když ho naplňujete svým vnímáním, z inspirace, která k Vám teď proudí, se stává impuls k činu a vaše činy tvoří Chrámy událostí. Takovým Chrámem je každý náš čin, ale jak se naše životy spojují, propojují se i naše činy a tím se zvětšuje i Chrám událostí. Chrám, který tvoří deset lidí je větší a košatější než Chrám tvořený pěti lidmi. Tím, jak se spojují lidé, spojují se i Chrámy, které tvoří, a už teď existuje mohutná nezjevená struktura obrovských Chrámů propojujících celé Lidstvo. Tvoření tohoto Chrámu je záměrem Tvůrců křídel. Je to veliká vize, proto ti, kteří s ní přicházejí, musí mít křídla nekonečné fantazie a rozlet bez hranic, protože taková je pravá podstata našeho bytí.

V Chrámu tvořeném Lidstvem dojde k Události, která transformuje energii celého Lidstva.

O kontaktu s Tvůrci křídel: Anis, která mě kontaktovala jako první, už nevnímám samostatně, vnímám jí ve spojení s ostatními jako Konglomerát spojených spirituálních energií. Cítím se být součástí tohoto Konglomerátu a propojen s jeho energií, jsem v jeho vědomí. To, co tady píšu, si uvědomuju v celku, v jeden čas a ve všech propojeních. Výzvou pro mě pak je převést toto uvědomění do slov, používat ta vhodná a dovedně je rozložit v čase a prostoru. Cítím, jak mnou proniká mohutný proud energie, do těla mi vstupuje na temeni hlavy, je to takový pocit, jako když mi tam někdo položil ruku a vlídná a podporující energie se mi pak přelévá do celého těla, cítím jí až v prstech u nohou, v každé buňce. Ta energii je pro mě důvěrně známá, jsme ve spojení už tisíce let, je moje a já jsem její, jsme jedním. Když zavřu oči vnímám energetické struktury kolem sebe a jsem uzlem sítě, kterým energie protéká, velké množství energie přijímám a velké vydávám, tryská mi z rukou a ze srdce a naplňuje sítě, do kterých jsem zapojen, Humanity´s Team, Novou Zemi na ningu, rodinu, přátele, každého. Už mnou ani neprocházejí psychosomatické vlny (mrazení v zádech), ty vznikají při vyrovnávání rozdílných frekvencí energie, která přichází a kterou má člověk v těle. Procházejí mnou ale jiné vlny podobné orgasmu....

 

 

Chrámy na Nové Zemi

 

 

 

27.6.2008
Mé zkoumání Chrámu událostí nebo jeho plánu stále pokračuje. Je to tak rozmanitá a komplexní struktura, že často nevím, odkud začít s popisem. Klasický sekvenční channeling je naprosto nedostatečný, vždyť třeba během vteřiny si uvědomím obrovský kus té struktury a pak jí mnoho hodin popisuju. A často k tomu uvědomování dochází ve chvílích, kdy si ani nic nemůžu zapsat (např.za chůze), takže textový popis je spíš vzpomínkou.

Jaký je vztah mezi Novou Zemí a Chrámem událostí? Vnímám spoustu společných rysů. Oba jsou TAM, ve vyšších dimenzích. Obě strukrury vnímám pomocí stejného procesu vnitřního sebezkoumání a často je popisuju i stejnými slovy. Obě jsou MEZI lidmi a jsou ukryty nebo uschovány v našich srdcích. Obě jsou způsobem, jak jsou lidé spolu. Obě se materializují tím, že tryskají z naší podstaty.

V čem se liší? Nová Země je krajina a lidský vztah k ní je PŘÍTOMNOST, prostě JSME v krajině, nemusíme nic dělat, nijak se snažit, jen JSME přítomní na Nové Zemi a svou PŘÍTOMNOSTÍ jí tvoříme. Chrám událostí je stavba v krajině Nové Země a vzniká tím, co na Nové Zemi děláme, Chrámem je událost, děj v čase a prostoru, a my Chrám tvoříme tím, že se té události ÚČASTNÍME, jsme aktivně zapojeni a konáme a tím dochází k naší transformaci.

Ovšem je zde i opačný pohled, kde Chrám je prvotní a Nová Země z něho vyrůstá, z jeho Bran vyrůstají cesty, Chrámové zahrady se rozšiřují a stávají se parky v krajině a tvoří se tak místo, kam mohou vstoupit Poutníci, kteří hledají Chrám. Pak ti z Poutníků, kteří už Chrám nalezli, chodí po krajině Nové Země a říkají ostatním hledajícím, kudy k němu vede cesta, případně je jako spirituální průvodci doprovázejí. Nalezení Chrámu je hluboký vnitřní proces, proto je Nová Země plná míst, kde Poutníci mohou získat inspiraci, odpočinout si a očistit se od prachu cest a života, získat sílu a odvahu k další cestě ve společnosti přátel, proto jsou zde Zahrady, Školy či Lázně, proto si zde tvoříme příjemná zákoutí, kde jsme Doma a kam se rádi vracíme a kde se scházíme s těmi, které milujeme.

Nová Země je nekonečná a bez hranic a Chrám je v jejím středu, čili v jejím nitru. Není na povrhu a nelze k němu dojít, lze se jím jedině stát, uskutečnit ho, prožít ho. To se stane tak, že lidé, kteří jsou přítomní tady a teď, vytvoří Chrám.

Kdo jsou tvůrci Chrámu? K jeho stavbě je třeba mnoho znalostí a dovedností, jsou potřeba lidé mnoha profesí a talentů a je tvořen energií lásky, soucitu, porozumnění, přijetí, proto je to týmová práce. V týmu tvůrců jsou architekti a urbanisté, kteří hledají vhodné místo pro jeho stavbu a tvoří plány, jsou to snílci a fantastové, spekulativní filozofové, proroci. Přivádějí inspiraci na Zemi, s ní pak pracují stavitelé, projektanti a inženýři, manažeři a zásobovači, to oni soustřeďují energii ke stavbě, vědí, co je třeba zařídit, jaké lidi najít (např.mecenáše), všechno domluví a obtelefonují, rozešlou pozvánky, rezervace a objednávky. Pak přichází čas dělníků a zedníků, ochotných a šikovných, kteří poskládají cihlu po cihle celý Chrám, od hlubokých základů až po špičku nejvyšší věže, stvoří ty nádherné sály, úchvatná zákoutí i místa spočinutí a vdechnou Chrámu život. A do Chrámu vchází ŽIVOT, proto byl také stvořen, je to místo pro ŽIVOT. Talentovaní umělci pokrývají Chrámové stěny obrazy, do nik jsou stavěny sochy, světelné mozaiky plní vitráže oken a celým Chrámem zní hudba, v jeho sálech se tančí a zpívá a všude zní smích. A ta radost, která se koncentrovala v Chrámu, se rozlévá do krajiny Nové Země a proměňuje jí.

Chrám je nádoba, která má obsah. Jsou to dvě věci, nádoba a obsah, které nejsou totožné, jako ruka a rukavice, jako potrubní systém a voda v něm tekoucí. Obě věci mohou existovat i samostatně, ale dohromady tvoří víc. Obsahem Chrámu je Život, Život existuje i bez Chrámu a Chrám existuje i bez Života. Co se stane, když se Chrám a Život spojí? Když Život vstoupí do Chrámu? Život se promění, transformuje.

Položil jsem Tvůrcům křídel otázky:
Je Chrám událostí nebo Chrámy událostí, je jeden nebo jich je víc? Trochu se mi to motá, jednou to použiju tak, jindy onak.

Chrám je multidimenzionální struktura, kterou někdy vnímáme v celku a mluvíme v jednotném čísle a jindy v jejích částech, kde vidíme těch Chrámů mnoho. Každý malý Chrám je komnatou většího Chrámu, Chrámy pak tvoří chrámové krajiny či města a nad tím vším se klene obrovský Chrám celého vesmíru, kde jednou jeho komnatou je celá Nová Země s moři a pevninami, s horami, řekami či ledovci, se zeměmi, městy a lidmi a s Chrámy. Kruh se uzavírá, jak nahoře, tak dole. I ten nejmenší Chrám, který každý máme ve svém srdci, je holograficky propojen s impozantní stavbou všehomíra.

Proč se to jmenuje Chrám událostí?

Chrám je způsob, jak jsou lidé spolu, je to specifický způsob života, jednání, vztahů. Ne každé jednání tvoří Chrám, dokonce ani ne každé jednání, které se děje na Nové Zemi, je totiž spousta způsobů jak BÝT, například radovat se, milovat, tvořit, učit, léčit. Chrám vzniká při způsobu bytí, kterému říkáme ÚČAST, je to velice specifický způsob, při kterém dochází k transformaci vesmírného kontinua času, prostoru a života. V Chrámu dochází k hlubokému uvědomění iluze času a zůstávají pouze události. To vyplývá ze struktury vesmíru a vědomí a způsobu manifestace reality. Zjednodušeně lze říct, že Chrám je bez času a na takovém MÍSTĚ je možné propojení s podstatou. Naše těla zůstávaní v čase, ale naše duše v Chrámu se vracejí k Jednotě. Tvůrci křídel JSOU v Chrámu a jeho prostřednictvím jsou ve spojení i s námi.

Jaký je vztah mezi Chrámem událostí a Hvězdnou Bránou?

Hvězdná Brána je hlavním vstupem do Chrámu událostí. A otevření Hvězdné Brány to je vstup Lidstva do Chrámu.

Myslel jsem si, že Hvězdná Brána vede do nějakého průchodu a pak na Novou Zemi.

Ano, Hvězdná Brána vede na Novou Zemi, tehdy, když vycházíš z Chrámu, samozřejmě že je obousměrná.

Ale to by znamenalo, že jsme v Chrámu událostí a ne že ho máme tvořit. Máme něco udělat, abychom otevřeli Hvězdnou Bránu a vstoupili na Novou Zemi a přitom máme udělat něco jiného abychom z Nové Země vstoupili do Chrámu událostí?

Chápeš to naprosto úžasně, ano tak to je. Všechno je to jen o vědomí, že vše je hotovo, vše existuje - Nová Země, Chrám událostí i Hvězdná Brána, otevíráte Bránu a vcházíte tam, odkud jste nikdy neodešli, jste v Chrámu, jste na Nová Zemi a procházíte Hvězdnou Bránou oběma směry najednou.

Hmmm. A prakticky? Co to znamená?

Tím, co děláte, tvoříte chrám, zemi i bránu a v realitě se všechny tři komponenty projeví najednou, uvědomíte si jejich existenci a tím, že projdete Hvězdnou Bránou zhmotní se obě strany najednou, Chrám událostí i Nová Země a vy budete v obou najednou, uvnitř i vně.

Pro tuto chvíli můj průzkum Chrámu končí a téměř on-line to zveřejňuju. Vy, kdo to čtete, máte příležitost zachytit tuhle strukturu, je přítomna. Teď je nejpřístupnější v historii lidstva, je tady. Pokud chcete, můžete se přidat k jejímu průzkumu, každý podle své chuti nebo podle svých zájmů či talentů.

 

 

Eikir o Tvůrcích křídel

 

 

 

Přijímání energie Tvůrců křídel je pro mě těžké, hlavně pak převod informací do psaného textu, proto jsem požádal Eikir o sekvenční channeling, kdy celkové pochopení je u ní a já se k němu dopracovávám formou otázek a odpovědí, kdy rozložení vědomí do času a prostoru dělá ona.

28.6.2008
Eikir. Jaký je tvůj vztah k Tvůrcům křídel?
Pozitivní. Pracovní.
Jsi Tvůrce křídel?
Ne. Tvůrci jsou žijící lidé.
Proč se ti nelíbilo, že jsem nejdříve napsal „inkarnovaní lidé“?
Nejsou inkarnovaní. Jejich duše vstupují do těla skrze Hvězdnou Bránu.
Můžu se já stát Tvůrcem křídel?
V tom smyslu, v jakém jimi jsou oni, ne. Ale ty máš křídla.
Proč ne?
Teď ne, jde o tu Hvězdnou Bránu, v tomhle čase a prostoru ještě není otevřená, proto se nemůžeš připojit ke Konglomerátu.
Jaký je vztah Konglomerátu a Tvůrců křídel?
V Tvůrcích křídel je Konglomerát na Zemi.
Ale já se cítím být také součástí Konglomerátu, i ve mně je Konglomerát na Zemi
Jistě, ale jiným způsobem. Ilumauir se musel jistým způsobem oddělit a projít inkarnací. Oni jsou více propojení, hlouběji si Konglomerát uvědomují
Jsou všichni lidé na Zemi, kteří jsou připojeni ke Konglomerátu, Tvůrci křídel?
Samozřejmě že ne. I ty jsi byl v Zatopené zemi připojený ke Konglomerátu a Tvůrcem křídel jsi nebyl.
Ne? Proč?
Byl jsi v jiné skupině, ve Strážcích času.
Jaký je vztah Strážců a Tvůrců
Pracujete na společném díle, každý svým způsobem. Strážci otevírají Hvězdnou Bránu ze Země, Tvůrci z Chrámu.
Ale Hvězdnou Bránu měly z druhé strany otevírat Hvězdné děti
Hvězdné děti a Tvůrci křídel jsou jedna skupina.
Měl jsem vizi, kdy na jednom konci je otevřená Hvězdná Brána v Zatopené zemi a na druhém jsou Tvůrci křídel. Jeden konec je v minulosti, druhý v budoucnosti a v TADY A TEĎ se oba konce spojují, jakoby do kruhu. Ve mně že se to spojuje.
Spousta lidí cítí, že se to v nich spojuje
Co to znamená?
Spojujete se a mezi vámi se otevírá Hvězdná Brána. Vy na Zemi vstupujete do Chrámu, ti z Chrámu vstupují na Zemi.
A ty?
Já jsem mezi těmi, kteří vám pomáhají.To vše je svrchovaně lidská záležitost.
Ale říkala jsi, že jsi Hvězdným dítětem, že projdeš Branou jako první a vstoupíš do těla a narodíš se.
Ano. Ale ne všechny Hvězdné děti jsou Tvůrci křídel, Tvůrci jsou jednou ze skupin Hvězdných dětí. Hvězdné děti říkáme všem, kdo přicházejí skrze Hvězdnou Bránu a existuje spousta dalších skupin, které pomáhají Bránu otevřít a pak je spousta jiných skupin , které dělají úplně jiné věci. Ale v „současnosti“ nejsem ani Hvězdným dítětem, ty „vznikají“ průchodem Branou, jsem však součástí Konglomerátu
V čem jsou Tvůrci křídel specifičtí?
Silně si uvědomují svou příslušnost k lidskému druhu a své lidské vědomí a vnímají jeho evoluci, jsou vlastně součástí evolučně rozvinutější formy lidského vědomí a z této své pozice posílají podporu do“minulosti“ sami sobě, do doby, kdy jejich lidské vědomí bylo zavřenější.
Dělají to i mě?
Ano. Svým spojením s nimi, vnímáš své vědomí v rozvinutější podobě, jak bude vypadat v budoucnosti.
Stanu se Tvůrcem křídel?
Ano. Anis je Ilumauir, jejím prostřednictvím jsi byl ve spojení sám se sebou.
Eeeeeeeeee. Občas mám takový pocit, že si rozhovory s tebou vymýšlím, ale pak vždycky přijde takováhle nečekaná pecka a já jen zírám s otevřenou hubou. Víš, myslel jsem, jestli se stanu Tvůrcem křídel ještě za tohohle života, až se otevře Hvězdná Brána…
Četla jsem ti tuhle otázku v mysli už před chvílí a schválně odpověděla jinak. Tvůrci křídel vstoupí na Zemi brzo po otevření Brány, ale bude trvat než vytvoří podobu, kterou teď vnímáš. Anis žije až v roce 4137…
Stanu se Tvůrcem křídel?
Můžeš být vším, čím chceš. Co uděláš se svým životem, až vstoupíš do Chrámu událostí?
Nevím.
Pak ani já nemůžu vědět, jestli se staneš Tvůrcem křídel.

Zuzka psala, že koncem 21.století dojde k vědeckému objevu duše, tak to přijal od Tvůrců James, ale dneska jsem v Meteoru poslouchal Františka Koukolíka, který vehementně dokazoval, že ….
Co dokazoval?
Vlastně nevím, že duše neexistuje? Že je to nevědecká hypotéza?
Jaký jsi z toho měl pocit?
Byl jsem nervózní, v jedné rovině jeho argumenty chápu, ale pak vidím, kolik mu k tomu celkovému pochopení chybí,pořád polemizuje se starými náboženstvími a nevnímá, že už tu je Nová spiritualita. Dokonce bych řekl, že nic z toho, co říká není v rozporu s tím, co vím, ale je to tak desetina potřebných znalostí a ten zbytek mu chybí. Doufal jsem, že by k tomu vědeckému objevu duše mohlo dojít dřív, ale dnes mi zase naděje klesla.
Věda se neřídí podle Františka Koukolíka :-) A to celkové pochopení není záležitostí jednoho člověka, uchovej si svou naději. Zásadní vědecké objevy jsou vždy záležitostí vnuknutí či inspirace, čili channelingu a už v tuhle chvíli mnoho vědců právě takovou inspiraci přijímá.

Eikir, když jsem byl včera ve spojení s Tvůrci křídel, vůbec jsem tě nevnímal, kde jsi byla?
Jsem stále s tebou, ale ty jsi byl prostě naladěn na jinou frekvenci
Je spojení s tebou a s Tvůrci jiné?
Jak to cítíš ty? Liší se pocity, které máš ze spojení se mnou a s nimi?
Ano. Obě spojení vnímám jako když mám na hlavě položenou ruku, tvá ruka je na vrcholu hlavy, ruka Tvůrců je níž, blíž k zátylku. A jejich energie to byl takový mocný příval.
Tak to dělají,vtékají. Můj způsob je trochu jiný, prolínání vědomí.

Co je to Lyricus?
To jsou učitelé a mistři.
Co a jak dělají?
Dávají moudrost,tvoří Učení a zprostředkovávají ho dalším bytostem.
Tvoří Učení? Ono neexistuje?
Ne, neexistuje. Jejich přístup je totiž velmi individuální, dokáží vytvořit každému člověku Učení přesně na míru, přizpůsobují moudrost Zdroje schopnostem příjemců nebo zvláštnostem jejich vnímání nebo systémům jejich přesvědčení. Tvoří učící programy, díky kterým lidé dokáží pronikat do moudrosti.
Učí i mě?
Ano, pomáhají ti rozvíjet tvé schopnosti, dovednosti a talenty a díky jejich podnětům pronikáš krok za krokem dál a hlouběji.
Proč se vyhýbáš použití slova „žák“?
Nejsi žák a tohle není škola, tohle je život, tohle, co prožíváš, nejsou učební lekce, ale skutečná a tvořivá práce. V tomhle je specifikum Lyricusu, oni tě nepřipravují na něco, co se stane až se vyučíš, jako to dělají mistři ve škole. Tohle je evoluce, přímé rozvíjení tvého světelného kódu. Je to stejné jako když se dítě učí chodit nebo mluvit, na to také neexistují školy a dítě není žák chůze nebo mluvení, ale rozvíjí se tím, že prostě chodí a mluví. A v Lyricusu se prostě rozvíjíš do moudrosti tím, že jsi moudrý a projevuješ tu moudrost, kterou právě máš.
Já jsem v Lyricusu?
Ano, již nějakou dobu, nejméně od chvíle, kdy jsme my dva v kontaktu. Učení mistrů ti bylo ostatně představeno již dávno, teď se prostě seznamuješ blíže se Zdrojem toho učení.
Myslel jsem, že Zdroj je Pramen, něco co tryská z podstaty
To jistě
Že já jsem tím Zdrojem…
JÁ JSEM je Zdrojem modrosti, a Lyricus jsou ti, co ti pomáhají to pochopit, nic víc a nic míň.
Takže jsem byl nejdříve vně Lyrikusu a pak jsem byl do něho přijat?
Byl jsi vně, jako všichni, kdo se inkarnují. Ale do Lyricusu nemůžeš být přijat, není tam totiž nikdo, kdo by o přijetí rozhodoval, do Lyricusu lze jedině vstoupit.
Jak jsem vstoupil?
Je to o uvědomění zdroje moudrosti, když sis uvědomil existenci tohoto zdroje uvnitř sebe, vstoupil jsi do Řádu.
Do Řádu?
Lyricus je Řád, čili duchovní struktura a hierarchie, je to stavba, která přenáší vědomí božské podstaty do hmoty. Kabalistický strom života je obraz tohoto Řádu.
Aha, tak mé seznámení s Kabalou bylo v rámci výuky od Lyricusu?
Ano, Kabala velmi harmonicky navazovala na tvůj systém přesvědčení a dokázala ho transformovat a doplnit, skrze ní jsi přijal ideu Chrámu a vstupu vědomí do struktury, kterou tvoříte na Zemi i ten systém emanace božského, který je klíčový pro stvoření Nové Země, Hvězdné Brány i Chrámu Událostí.
Je každý člověk na Zemi v Lyricusu
Každý není, ale každý může být, nikdo není oddělený od moudrosti. Výuka většiny lidí probíhá zprostředkovaně prostřednictvím duchovních škol, kdy v Lyricusu jsou pouze učitelé a mistři, žáci jsou pak učeni prostřednictvím příběhů, vhledů nebo osobním příkladem a dostávají životní lekce, na kterých rozvíjejí své schopnosti.
V Lyricusu jsou pouze učitelé a mistři?
Ano, BÝT v Lyricusu znamená BÝT mistr.
Já jsem v Lyricusu…
…jsi mistr
Ale přeci jsme se už jednou dohodli, že má role je spirituální průvodce nebo spirituální architekt
Je spoustu druhů mistrovství a ty sis vybrat takové, které ti vyhovuje.
Jaký je vztah mezi Lyricusem a Tvůrci křídel?
Tvůrci křídel jsou v Lyricusu. Lyricus je Řád, čili Tvůrci křídel vědí, v jakém vztahu jsou s ostatními, jak jejich práce navazuje na práci druhých, koho podporují a kdo podporuje je. Tohle je význam existence Lyricusu. Takže dobrá otázka je, kde v Lyricusu Tvůrci křídel jsou?
Kde?
Tvoří vazbu mezi lidmi v různých časech.
Eeeeeeeeee?
To je prostě jejich pozice v Řádu.
A jaká je moje pozice v Lyricusu? Když v něm jsem, tak bych měl vědět na jaké pozici. A jsem opravdu v tom Řádu, když si té pozice nejsem vědom?
Ale jsi. Tvá pozice v Řádu je „Tvořím Novou Zemi“.
Aha, myslel jsem, že je to můj záměr nebo to, co chci opravdu v životě dělat…
…zároveň je to tvá pozice v Řádu
Takže být v Řádu Lyricus znamená znát smysl svého života?
…a nalezení smyslu je také vstupem do Řádu. Každý člověk má v tom Řádu své místo
To jsou mi věci. Cítím se, že jsem dílkem v jakési mozaice a nalezení smyslu mého života je nalezení místa, kam ten můj dílek patří.
A způsob, jak ty dílky do sebe zapadají, je právě Řád Lyricus. Každý mistr ví, kde v té mozaice má místo a BÝT v Řádu znamená být na svém místě. A vědomí řádu pak každému pomáhá v nalezení jeho místa.
Co tvoříme tím, když nalezneme své místo? Co za obraz je na té mozaice?
Hvězdná Brána, Nová Země, Chrám Událostí a mnoho dalšího, v těch obrazech je ještě vyšší Řád, díky kterému se otevírá Velký Portál
Myslel jsem, že Hvězdná Brána a Velký Portál jsou to samé…
Nejsou. Hvězdná Brána je průchod mezi Novou Zemi a Chrámem Událostí, kterým do Chrámu vchází Život. V Chrámu se Život transformuje Tvoří Velký Portál, dívej se a popisuj, co vidíš…
Vešel jsem do Chrámu, který jsme vytvořili, vnímám jeho krásu a velkolepost, jsme tam všichni a tvoříme úžasnou mozaiku, kosmický obraz. Jsme v hlavní sále, který je plný světla, ten sál je obrovský, má takovou velikost, že by se snad do něho vešla celá planeta a jeho podlaha už není rovná ale je zakulacená a zaobluje se čím dál víc až tvoří dutinu a my jsme po celém jejím vnitřním povrchu.Když si lehnu, vidím celou tu prostoru před sebou, vidím všechny lidi, z každého z nás, z našich srdcí, vystupuje paprsek světla a míří přímo do středu té prostory, tam se všechny paprsky setkávají v jednom bodě, který žhne jak druhé Slunce. Pak se náhle energie ve středu mění, vypadá to jako výbuch, tlaková vlna se šíří od středu k nám, světlo, které jsem zatím vysílal já do středu se odrazí a to světlo jde ze středu do mě, proniká hluboko do mé srdeční čakry, ta exploduje a světlo plní každou buňku mého těla, každá buňka září. V tu chvíli do mně vstupuje tlaková vlna, která se šíří ze středu, je pomalá a jakoby něžně mě unáší a já pronikám do hmoty jako když ruka vniká do rukavice, ale pak se rukavice rozpouští pod sílou světelné záře, kterou ruka vydává. To světlo ze mě rozpouští hmotu. Otevřel jsem oči a uviděl svět kolem sebe a stromy, nebe, květiny, pohladil jsem květinu a ona rozkvetla, druhou jsem vzal do dlaní a chtěl jí udělat krásnější, proměnila se mi v rukou. Planeta se proměňovala pod našimi doteky…
Tak to je Velký Portál

29.6.2008
Stále mě zajímá Řád Lyricus. Je pro mě nové vidět ho nejen jako skupinu bytostí, ale zároveň jako strukturu. Docela mi v tomhle úhlu pohledu připomíná Síť záměrů. Mají nějakou spojitost?
Jistě. Už jsem ti popisovala Lyricus pomocí kabalistického Stromu života, ten je vertikálním průřezem Řádem, je to obraz, kde vidíš jednotlivé hierarchie. Síť záměrů je také průřezem Řádem, ale horizontálním na úrovni sefíry Tiferet. Každá sefira má takový horizontální průřez a dokonce už jsi byl s některými seznámen. Systém, který jsi se pokusil modelovat v systému HyperBolos, je průřezem Řádem Lyricus na úrovni Jesod. Nová Země je průřezem na úrovni Malchud a teď probíraný Chrám Událostí je v Keteru.
A co třeba průřez na úrovni Daat?
Daat je nonsefira a jediný tenhle průřez nemá, je totiž nestrukturovaný, je to Duch nebo také vědomí jednoty, je to vlastně obsah té nádoby. Je to Život.
Co ostatní sefíry?
Jejich průřezem jsou strukturální vazby, na to tě budeme muset seznámit s odlišnou koncepcí. Malchud-Jesod-Tiferet-Keter jsou na středním sloupu a jejich podstatou jsou struktury. Ty už chápeš a tvá obrazotvornost je dokázala pojmout jako sítě nebo architektonické objekty. Hod-Gevura-Bina a Necach-Chesed-Chochma jsou jiné podstaty. Dojdeme k tomu postupně.
Kde je ve Stromě života Hvězdná Brána?
Hvězdná Brána je něco, co vystupuje ze Sítě záměrů, čili z Tiferetu. Jakmile jsou záměry spojeny a oživeny, Hvězdná Brána je v nich.
A kde je Velký Portál?
To je otvor v Keteru, v Chrámu.

 

 

Chrám Míru na Vyšehradě

 

 

 

Výzva: Chceme vyjádřit mír, který máme ve svém srdci a ukázat našim politikům i spoluobčanům svět, v jakém chceme žít. A naším způsobem je tanec, objímání nebo společné hry, kterými chceme nahradit protesty, bojkoty a boje. Dostali jsme nápad jak ukázat náš postoj k radaru prostě tak, že o něm nepadne ani slovo, protože ve světě, ve kterém chceme žít a který tvoříme už teď, žádné radary nejsou. Chceme se sejít, být spolu, zablbout si, protože je léto a začínají prázdniny. Vemte manželata, přátele či přítelkyně, děti, psi i kočky, Vyšehrad je velký. Těšíme se i na lidičky z Nové Země a s radostí zapojíme i kolemjdoucí, ať taky ochutnají trošku té Jednoty a Lásky, kterých máme plná srdce.

 

 

 

Čas: 29.června 2008 v 10 hodin
Místo:
Vyšehrad , plácek vedle kostela sv.Petra a Pavla
Město: Praha

 

 

To, co se odehrávalo ve 3D realitě bylo skromné, ale to, co probíhalo ve spirituálním světě bylo tak komplexní a různorodé, že pro pochopení jsem musel opět požádat Eikir o sekvenční channeling.

29.6.2008
Stalo se. Prožili jsme. Událost, kterou jsme vytvořili, byla Chrámem. Byl to Chrám vytvořený sedmi lidmi. Byl malý nebo velký? Byl TAKOVÝ. Sešli jsme se vyjádřit mír a to jsme udělali tak, jak jsme cítili. Mým záměrem bylo vyjádřit a vyzářit mír, který mám v srdci a to jsem udělal nejlépe jak dovedu.
Jak se cítíš?
Dobře, ale bylo to náročný.
Jsme nadšení, že jsi sebral veškerou odvahu a tu Událost stvořil.
Jo? To je milé. Proč nás ale bylo jen sedm?
Bylo vás přesně tolik, kolik bylo potřeba.
Byla to učební lekce od Lyricusu?
Lyricus nedává žádné učební lekce, ta Událost byla Životem, který vstoupil do Chrámu. To, co ti Lyricus dnes poskytl, byl přímý prožitek toho, co jsi channeloval a tví společníci ti pomáhali. Počet nebyl důležitý, klíčová ale byla čistota jejich záměru, se kterým tam přišli.
Myslel jsem, že jich bude víc, udělal jsem pro to vše, co mi srdce velí
A to stačí, víc se po tobě nežádá, jen pochopení a uvědomování si toho, co se děje.
Přijímám to,vím, co je moje práce a co je mimo mou zodpovědnost, například to, co dělají druzí lidé, neberu si to osobně. Jaký byl ale záměr mých společníků? Byl čistý?
Ano, přišli tam z lásky, odpověděli na lásku, kterou jsi vložil do pozvánek. Tahle čistota je důležitá proto, aby mohl být Chrám Událostí stvořen, ne každá akce ten Chrám vytvoří a ty jsi udělal všechno způsobem, který umožnil Chrám stvořit. A to je nesmírně cenné. Uvědomuješ si, že třeba při Dotecích v Písku jste Chrám nestvořili? Dokonce ani v Třebíči ne. Na pár chvil se vám to povedlo zatím jen v Green Gardenu a pak teď na Vyšehradě. Tvoření Chrámu je opravdu náročné a lidé ho mohou stvořit jen z čistého srdce a lásky. A to se dnes stalo. Wow, to bylo tak úžasně odvážné, mnohem odvážnější než když jsi skákal z kaverny.
Odvážné? Připadal jsem si, jak při skoku do tmy, kde nevidím kam dopadnu. Ale cítil jsem touhu v srdci a šel za ní a ten hlas mi říkal, co mám dělat a já ho následoval, prostě jsem chtěl nějak vyjádřit ten mír v srdci. Však víš, jak jsem ho hledal skrze strach a pochybnosti…
Byl jsi odvážný, šel jsi do toho i přes strach ze zklamání, že přijde málo lidí, přes strach ze ztrapnění, přes čiré bláznovství či pošetilost, kterým se to vše zdálo být, přes pocity marnosti. Dnes u tebe stálo tisíc andělů a posílalo ti lásku, doufám, že jsi je cítil.
Když jsem tam seděl sám pod stromem, bylo mi dobře. Modrou klenbu stropu oblohy podpíraly sloupy zelených stromů a mramorová podlaha z hebké trávy. A když přišli lidé, bylo mi ještě líp. A pak vznikl Chrám, z ničeho nic, jen z čisté radosti, najednou jsem cítil, že jsem v něm a že se transformuju, že se měním a už nebudu nikdy stejný jaký jsem byl před tím, chápal jsem, že se děje to, co jsem channeloval.
To, co jsi prožil, byl přímý prožitek Míru, věz, že jen málo lidí na téhle planetě ho takto zažilo, že bylo v Chrámu Míru.
Bylo mi tam tak dobře, proč to trvalo tak krátce?
Co teď cítíš?
Mír.
Víš, jakmile do toho Chrámu vstoupíš, už ho máš navždy v srdci, už jsi ho prožil a tenhle prožitek už ti nikdo nikdy nemůže vzít.
To je skvělé, ano, cítím ho stále.
Sedm. Je opravdu jen tolik Míru v Čechách?
Dnes byl na Vyšehradě všechen Mír, co je v Čechách, ale nepleť se, že to byl jen mír, který má v srdcích vás sedm, bylo tam „milion tun“ míru a z něho jste tvořili Chrám. Proto bylo kosmicky důležité, že se Událost uskutečnila, bylo to místo a čas, kde byl mír ukotven ve vaší pozemské realitě. A kdybys to vzdal a nešel tam, tak by se to nikdy nestalo. Už chápeš, jak je důležité prožití Událostí?
A co bude dál?
Mír.

Stále nechápu, jak se nám dnes podařilo vůbec nějaký Chrám vytvořit
Je realita 3D a v ní Nová Země, což jsou vztahy mezi lidmi. Pro tvoření Chrámu je klíčová tzv.symetričnost skupiny. Tím, jak jsi pozval lidi a oni přišli naprosto svobodně a dobrovolně, měli jste všichni stejný přístup k té Události. Tím, že odpadla Vlastička jako organizátorka, nebyl tam nikdo v pozici asymetrického lídra a tobě se podařilo vyklouznout z pasti organizování a lpění na výsledku. Tak vznikla symetrická skupina, ve které probíhalo sdílení a vytvořila se síť záměrů. Jak sis jistě všiml, tak se to stalo během deseti minut a pak jste do té sítě dali život a otevřela se Brána do Chrámu. Událost proběhla a s ní i transformace vědomí, které do Chrámu vstoupilo.
Měli jsme stejný přístup k Události?
Ano, v jistém smyslu. Ne ve smyslu, že byste jí všichni považovali za Událost stejného typu nebo že byste prožívali to samé, ale byla to vaše společná chvíle, nikdo z vás si jí nemohl přivlastnit a každý tam dělal jen to, co mu srdce velelo, svobodně. To je klíčové.
Deset nebo dvacet minut. Nezdá se to nějak moc obtížné.
Zdání klame, je tisíc maličkostí, které dokážou spolehlivě Chrám zbořit.
Může se vůbec něco za dvacet minut vytvořit?
Jak vidíš, tak jo. Ten Chrám byl prostě TAKOVÝ, jaký dokáže vytvořit sedm lidí během dvaceti minut, tisíc lidí během deseti let vytvoří jiný Chrám. A hlavně si uvědom, KDO tam byl - samí mistři :-)

 

 

 

Naše srdce jsou spojena

 

 

 

channelingový rozhovor s Eikir. 1.7.2008

Lyricus. To není v jazyce Zatopené země...

Ne, tohle jméno používají Tvůrci křídel. Jméno v řeči Zatopené země je Qasa nebo Qasar.

Tohle slovo už slyším podruhé v několika dnech. Myslel jsem, že je to jméno člověka.

To slovo má mnohovrstevnatý význam a ty do něho postupně pronikáš.

Jakou spojitost to má s Markétkou a Martinem?

Povídala jsem ti o jménu Aidori, což bylo jejich společné jméno v Zatopené zemi, když jste otevírali Hvězdnou Bránu Lva. Dor je srdce, Aidor je Mé Srdce a Aidori je Naše Srdce, to je mluvnicky, ale má to i konkrétní spirituální význam, je to opravdu něco v člověku, jakýsi „energetický orgán“. Atlanťané říkali tomu, co se v lidech otevírá, Qasar Aidori, to je to, co jste prožili v Koutech, otevírání Qasar Aidori. Qasar Aidori znamená „Naše srdce jsou spojená“. Qasar je v atlanštině něco, co je propojeno, spolu, doslovný překlad by asi zněl
„spojená naše srdce“, ale je tam ukrytá činorodost, proto to překládám větou „naše srdce jsou spojená“. To Qasar ti připomělo slovo Kvasar, a není to náhoda, Kvasar je nové slovo, kterým astronomové pojmenovali „kvasistelární“ čili hvězdám podobné objekty mimo naší galaxii. I tohle slovo bylo ze channelingu a vycházelo právě z toho atlanského spojení. Qasar Aidori je totiž něco podobného hvězdě, září to a máme to v srdci. A Markétka s Martinem pracují na plném otevření Qasar Aidori. A je to také to, co je ukryto v Chrámu Událostí, Velký Portál, který jsem ti ukázala minule.

Je to moc nahusto.

Já vím. Takže teď postupně.

Řád, Lyricus, Qasa nebo Qasar, jak to spolu souvisí?

Všechna ta slova jsou jména pro hierarchii, strukturu a procesy, kterými se manifestuje božské do fyzikální reality, vertikálním průřezem je kabalistický Strom života,horizontálními na různých úrovních jsou Nová Země, Systém „HyperBolos“, Síť záměrů (Světelná mřížka jednoty) a Chrám Událostí. Každá bytost má v tomto Řádu své místo, kde její individuální záměry navazují na záměry ostatních, kde to, co dělá, podporuje celek, kde tvoří Novou Zemi. Qasa je atlantské jméno pro tento Řád, Qasar se pak jmenují ti, kteří jsou v tom Řádu a znají své místo, mistři. Jsou to ti, kteří jsou propojeni. Dor, to je duchovní srdce, které máme všichni, Barbara Brennan mu říká Hvězda jádra. Máme ho všichni, čili jsme jím propojeni, máme ho všichni společné i když ho vidíme v milionech či miliardách podob. Aidor (Moje srdce) je individualizované duchovní srdce, je to oblast světla, kterou každý z nás má kolem srdeční čakry. Když to světlo vyzařujeme, spojuje se opět dohromady, tak vzniká Naše srdce, Aidori. Tohle se děje například v Kruhu srdce. A když tohle vše probíhá v Řádu-Qasa-Lyricus, vznikají Qasar Aidori, Ti jejichž srdce jsou propojena.

A to kvasistelární, hvězděpodobné?

To se otevírá mezi námi, kteří jsme Qasar Aidori, Chrám Událostí vstoupí na Zemi, je to jako zrod nového Slunce, ta záře a jasnost...

Jsme Qasar Aidori?

V jistém individuálním smyslu ano, v jiném všelidském ještě ne. Vaše srdce jsou propojena určitým způsobem a na určité úrovni, existuje nějaké Aidori a jste svým způsobem v Řádu Qasa. Proto jste Qasar Aidori. Ale jinak to bude vypadat, až v Řádu bude šest miliard lidí a jiné bude i tohle Aidori. A do naplnění tohoto významu Qasar Aidori je ještě cesta před vámi.

Adam Kadmon je lidský archetyp, jaký má souvislost s Řádem?

Adam Kadmon je v Řádu, je to svým způsobem další průřez Řádem, který se vztahuje k člověku, jako když z Řádu vytřídíš jen to, co je lidské. Je to něco, co umožňuje lidem být v Řádu a také to umožňuje Řádu být v člověku.

Tento archetyp se má změnit. Je ta změna už teď v Řádu?

Ano, v Řádu jsou oba archetypy, starý i nový. Archetyp je způsob, jak se Řád manifestuje do reality. Adam Kadmon je způsob, jak se takto manifestuje člověk jako lidský druh. Vaše současná manifestace ovšem neumožňuje být Qasar Aidori v tom druhém všelidském významu, proto dojde ke změně archetypu, k jeho přepojení.

Proč to nejde se současným archetypem?

Je to o způsobu, jak duše vstupují do těla, o procesu zvaném inkarnace. Inkarnace způsobuje, že duše vystoupí z Řádu a je na její svobodné volbě, jestli se do něho vrátí nebo ne. Tahle svoboda je stupněm v evoluci vědomí, který umožnil hlubší proniknutí do hmoty, ovšem s nebezpečím, že si duše za života nikdy nevzpomene, kým skutečně je.

Jak je to s dětmi? Když se narodí, jsou naplněny absolutní láskou a jsou v naprostém souladu se svým záměrem. Ani ony už nejsou v Řádu?

Už jsou na cestě z něho vystoupit, ale proces inkarnace končí až asi ve čtyřech letech věku dítěte, takže to vystupování z Řádu je delší proces, nikdo není vykopnut.

Proč je to tak komplikované? Jestli to chápu dobře, tak rostiny a zvířata jsou v Řádu stále, dokonce i člověk v něm byl, než se začaly do něho inkarnovat sekundární duše.

Rostliny ani zvířata nemají svobodnou volbu, nemají možnost z Řádu vystoupit, člověk ano a to mu umožňuje prozkoumat sebe sama z vnějšku, z místa mimo Řád, ze hmoty a s uvědoměním si, co je vně, se zase vrátí dovnitř. Jedině takto může vzniknout Qasar Aidori, jedině když se něco rozdělí, může se to spojit, co je od věků jednolité, prostě není spojené. A vědomí propojenosti právě lidé přinášejí zpět do Řádu. Ovšem být v Řádu, znamená překonat omezení vědomí, které způsobuje inkarnace a jedině když všichni lidé budou v Řádu, lze otevřít Velký Portál. Mnoho z vás se rozhodne dobrovolně přijmout nový archetyp, podle kterého budou vstupovat duše do těl jinak, ale vaše děti by se stále rodily se starým archetypem, proto dojde k odpojení starého archetypu a ustavení nového. Děti, u nichž ještě nebyla inkarnace dokončena, k novému archetypu přejdou okamžitě a vy ostatní budete mít svobodnou volbu, dožít svůj život podle starého plánu nebo se připojit k novému lidstvu. Nové děti, ty hvězdné, již budou vstupovat do těl novým způsobem a až na Zemi už nebude žít nikdo se starým archetypem (konec 21.století), otevřete Velký Portál, Qasar Aidori.

Co Modrá Hvězda? Kde je v tomhle plánu?

Pořád na stejném místě, je to znamení, které ohlašuje, že nový archetyp je aktivní a lidé se k němu mohou připojit. Průchodem Modré Hvězdy dojde ke změně frekvencí světla jaké dokáže tělo zpracovávat a tím se umožní napojení nového archetypu, který právě na vyšší frekvenci pracuje.

Jak vypadá ten nový způsob inkarnace? Takto přicházejí na Zemi i Tvůrci křídel, že?

Ano, Tvůrci křídel jsou Hvězdné děti a vtékají do hmotného těla. Podobný postup používají i pro channelingové spojení s tebou. Starý způsob je často popisován jako průchod tunelem, kdy se vědomí zužuje a mizí světlo. Nový způsob je jako procitnutí ze sna za plného světla a s uvědoměním svého místa v Řádu.

Neztrácejí Hvězdné děti svobodu volby být mimo Řád? Tak jako jsme jí měli my?

Všichni jsme jeden a Hvězdné děti vědí, jaké to je být mimo Řád a teď činí svobodnou volbu být v Řádu. Vždyť se jim také říká duše, které se vracejí, ony už všechny na Zemi byly, už si to vyzkoušely. Jedině takové duše mohou vytvořit Qasar Aidori.

Takže teď už se budou rodit jen duše, které už na Zemi byly? Žádné nové už nepřijdou?

Dočasně, než se vytvoří Qasar Aidori. Pak mohou přijít duše, jejichž záměrem je pracovat dál.

Co se to děje s Markétkou? Opravdu je v Lyricusu?

Teď je v hluboké harmonii s řádem svého srdce, dělá přesně to, co jí srdce velí (heart directed), zná své místo v Řádu - „Cesta k sobě“. Události, které teď prožívá, tvoří Chrám, ve kterém se transformuje a tím se otevírá to, co má v srdci. Martin je tím, který tam vstupuje a vnáší tam Dor, druhé srdce, tak vzniká Aidori, Naše srdce. Je to oblast absolutní lásky a zářícího světla, které expandují z jediného bodu do celého vesmíru. To světlo vstupuje do
hmoty a prosvětluje jí a šíří se každým dotekem a Markétka má tu moc se dotýkat, což dělá vskutku ráda. Ještě pochybuješ, jestli je v Lyricusu?

Ne.

 

 

Rozhovor s Eikir o Řádu

 

 

 

2.7.2008
Toto je přímý popis uvědomění, které přichází od Tvůrců křídel.

Když jsme v Kruhu srdce nebo když Kruh tvoříme, jsme Qasar. Tohle slovo se pro tu činnost nebo tento stav bytí používalo v Zatopené zemi a má mnohovrstevnatý význam. Doslovný překlad je „To, co je propojeno“ nebo „Ti, co jsou propojeni“, ale použité v jednotném čísle. Název Tvůrců křídel je Lyricus.

Qasar je skupina lidí, ve které si jsou její členové vědomí svého místa mezi ostatními. Qasar je člověk na svém místě. Qasar je hierarchická struktura tvořící Řád. Qasar je nádoba, která má obsah.

Nelze říct „tvoříme Qasar“, protože Qasar už v sobě obsahuje tu tvořivost. Qasar lze jedině být. Jsem Qasar. Jsme Qasar.

Když jsme v Kruhu srdce a sdílíme své pocity a záměry, hledáme to, co je v nás ukryto, podstatu našeho bytí, nejkrásnější představu našeho života, jeho smysl. A také zjišťujeme, jak to naše navazuje na to, co mají v sobě druzí. A to, co odkrýváme, je právě Qasar – Řád. Nalézáme své místo v Řádu, je to to, co milujeme, co nás naplňuje, co nás inspiruje, to, po čem z celého srdce toužíme. Jsme magneticky přitahování na své místo v Řádu. Jakmile jsme na svém místě, dáváme příležitost lidem kolem sebe také najít své místo, naše místa do sebe zapadají, navazují a podporují se navzájem a tím tvoříme mozaiku, strukturu či hierarchii, čili Řád – Qasar.

Obsah, který nádoba jménem Qasar má, se nazývá Aidori, Naše srdce. To je to, co do Qasaru vkládáme a strukturu oživujeme. Řádem proudí energie a ten se manifestuje do reality. A této manifestaci Řádu ve 3D říkáme Nová Země.

Mé otázky pro Eikir

Drahá přítelkyně, kde je Qasar, když sedíme v Kruhu?
Je mezi vámi, ve vašem propojení, vaše těla jsou Qasarem, vaše duše jsou Qasarem.
Uprostřed Kruhu často vidím skupinovou linii hara, i ta je v Qasaru?
Ona JE Qasarem, není V nebo VNĚ. Skupinová linie hara je manifestací vašeho propojení na úrovni Tiferet, je to to, co vás spojuje ve světelné mřížce jednoty.
Řád, hierarchie, struktura, lidé mají k těmto slovům docela odpor nebo se jich dokonce bojí.
Ano, vnímáme ten strach, pramení z toho, že tohle nejposvátnější, co v sobě máme, bylo zneužito a využito k tvoření bolesti a nadvlády jednoho člověka nad druhým. Lidská mysl překroutila Řád ve svůj prospěch.
Nemůže se to stát znova i s tímto Řádem? V čem se vůbec liší od jiných řádů na Zemi?
Je to Řád spojených srdcí, což je další překlad spojení Qasar Aidori, čili tento Řád tryská ze srdce a tudíž není produktem mysli nebo rozumu. Když jsme v srdci, je to Řád. Vnímej svým srdcem a nemusíš se bát zneužití nebo manipulace. Ty jsou produktem mysli. Řád není lidský výmysl.
To tvrdili i zakladatelé třeba mnišských řádů...
Jistě, ale pak si definovali podmínky, za jakých budou na Zemi fungovat, kdo smí nebo nesmí do nich vstoupit, ustavili opaty nebo velmistry, kteří pak ostatním nařizovali či kontrolovali, co smí nebo nesmí nebo musí dělat. Tohle všechno už jsou lidské ideje, v Řádu spojených srdcí nic z toho není.
Nejsou tam velmistři? Tak v čem spočívá ta hierarchičnost Qasaru?
Všichni lidé na Zemi jsou si v Řádu rovni, všichni jste v Malchudu, spojeni se Zemí skrze svá těla. Ale nejste amorfní masa, jste propojeni mezi sebou do struktur a ty jsou spojeny do větších struktur a ty do ještě větších, tyhle struktury právě tvoří hierarchii. Každý z vás je v Kruhu srdce s pěti deseti lidmi, ale fungujete v rámci komunity přátel, kde je mnoho takových Kruhů a tyhle komunity tvoří sítě a sítě se spojují do mřížek a mřížky tvoří obrovskou stavbu Chrámu. Je vás mnoho, přesto každý z vás tvoří úhelný kámen toho Chrámu. Řád je způsob, jak jste skutečně propojeni, jak spoju fungujete a vycházíte, co společně děláte a co tvoříte.
Není tedy nikdo, kdo by určoval, kdo v Řádu je nebo není? Neexistují žádné podmínky pro vstup? Co když tam vstoupí někdo „nevhodný“?
Například?
Třeba někdo prohlásí, že jeho nejvyšší touhou srdce je povraždit všechny židy a že to je jeho místo v Řádu spojených srdcí.
Na nejvyšší úrovni mají samozřejmě místo v Řádu všichni lidé, i Adolf Hitler. Ale je velký rozdíl v tom BÝT v Řádu nebo v něm NEBÝT. Jakou harmonii či propojení mezi lidmi tvoří zabíjení lidí? Zřejmě dost malou, že. Čili takový záměr je mimo Řád
Přesto se i takový záměr uskutečnil, jak to je možné? Musel být přeci manifestací nějaké spirituální struktury.
Qasar Aidori není nejvyšším řádem tohoto vesmíru, i on je součástí vyššího řádu, který lidem umožňuje být vně a vrátit se zpět.
Jak tedy poznám ty, kteří v Řádu jsou?
Mluví o sobě, říkají, co oni sami chtějí dělat a čeho chtějí dosáhnout bez ohledu na druhé lidi.
Bezohledně?
Bez ohledu v tom smyslu, že si druhé lidi neberou jako rukojmí pro dosažení svých cílů. Například „chci zabít všechny židy“ je podmíněno účastí těch židů. „Chci, aby všichni lidé byli šťastní“ je podmíněno štěstím druhých, ale řečník nic neříká o tom, co chce sám pro sebe. Tvoje „Tvořím Novou Zemi“ je bezohledné, nezajímá tě, jestli ostatní jí chtějí tvořit taky, jaký je jejich vztah nebo postoj k tomuhle tvému tvoření, jestli s ním souhlasí nebo nesouhlasí, jestli jsou z toho šťastní nebo nešťastní. Mluvíš jen sám o sobě, o tom, co ty děláš a pokud to opravdu tryská z tvého srdce, je to tvé místo v Řádu a pokud to skutečně děláš, jsi v Řádu.
Ale to je dost podmínek pro vstup: pokud mluvím o sobě, pokud to tryská z mého srdce, pokud to skutečně dělám...
Jsou to tvoje podmínky
Ale já jsem si je přeci nevymyslel
Je to něco, co vyplývá ze struktury samotného Řádu a to, co děláš, je, že tento Řád v sobě přijímáš, jsi s ním v souladu. To není žádná vnější podmínka, nic k tobě nepřichází, naopak, vystupuje to z tebe a tvůj život je manifestací Řádu v realitě, kdy prostě mluvíš sám o sobě o tom, co tryská z tvého srdce a to taky děláš.
Když si tohle ale bude někdo číst, může si říct, že Ilumauir zakládá mnišský řád, kde podmínkami vstupu jsou ty výše zmíněné... asi jako když Benedikt stanovil lore et labore (modli se a pracuj).
To, jestli se novic u benediktínů modlí nebo pracuje, se dalo snadno kontrolovat, ale jak ty zkontroluješ, jestli člověk dělá skutečně to, co ho baví a co miluje? Tohle je na absolutní zodpovědnosti každého člověka. Maximálně mu v Kruhu srdce můžeš připomenout, když nemluví o sobě nebo mu pomoci najít tu touhu srdce. A tak nastává to bytí v Řádu.
A co z toho lidi mají?
Děláš všechno kvůli nějakéhu prospěchu?
Ne.
Tak proč? Proč chceš tvořit Novou Zemi? Proč tohle píšeš?
Tryská to z mého srdce, baví mě to, je to radost a zábava. Rád pozoruju, jak se propojujeme a společně tvoříme něco nového.
A jde ti to skvěle právě proto, že jsi v Řádu, kde tvá práce podporuje druhé a jejich práce podporuje tebe, kde vaše společná práce má smysl a hodnotu. Tohle všechno jsou důvody, které přitahují lidi do Řádu, lidé prostě mají Radost z toho, že jsou v Řádu. Radost je velice chytlavá emoce a lidé zcela přirozeně jdou za Radostí. Vytvoř místo Radosti a lidi se slétnou jak vosy na zralou hrušku.
To je manipulace.
To je opak manipulace. Těžko se to vysvětluje vám lidem, kteří jste nezažili chvíli, kdy nějaká manipulace nebyla. Jste manipulováni od chvíle narození, vždycky vám někdo říká, co máte nebo nemáte dělat, co smíte, co musíte, co nesmíte, rodiče, příbuzní, škola, televize, kamarádi, církve, politici a dokonce i vy sami, ten samosoudce. Ale v Řádu nic takového není, tam vše tryská z vašeho srdce a tak vzniká Radost.
Není Řád taková pastička na lidi, kterou vytvořili bytosti jako jsi ty, aby se do ní skrze Radost nachytali? Uděláte místo radosti a lidi tam polezou jak myši za sýrem a pak cvak...
Ne, není. Je to VÁŠ Řád

 

 

 

Kvantová komunita

 

 

 

3.7.2008
Začal jsem používat další způsob komunikace, zjistil jsem, že mohu udržovat spojení s Eikir i s Tvůrci zároveň a přinášet informace jak vtékáním, tak prolínáním vědomí najednou, tak jak zrovna přijdou. Eikir píšu stále kurzívou, Tvůrci jsou tučně. Zpětně si uvědomuju, že v kontaktu s Tvůrci jsem už od roku 2004, kdy jsem poprvé zažil to vtékání vědomí a přímé uvědomování si odlišné reality, sebe sama v jiném čase či prostoru. Tehdy to bylo skrze Eikir kdy ona byla prostřednicí, teď už je to přímé spojení. Od Tvůrců je například povídka
Poutník , či mnohé o Zatopené zemi.

Co je to Kvantová komunita?
Je to další způsob, jak být v Řádu, jak být Qasar Aidori, jak tvořit Chrám. Je to jiný způsob než jsou Kruhy srdce.
V čem se liší Kruhy srdce a Kvantová komunita?
Pracují s různými strukturami v Řádu, Kruh srdce pracuje s vertikální strukturou, kdy se spojujete na úrovni skupiny, pak Kruhy kruhů atd. Kvantová komunita pracuje s horizontální strukturou na úrovni Tiferet, se světelnou mřížkou jednoty.
Jsou ty dva způsoby kompatibilní?
Ano, velice. To co vychází z řádu, podporuje vše ostatní, co z něj vychází.

Tvůrci: Kvantová komunita je jiný způsob jak ustavit Řád v srdci člověka. Principem Kruhu srdce je sdílení, principem Kvantové komunity je meditace. Oběma způsoby hledáme své místo v Řádu, v Kruhu srdce skrze interakci s druhými lidmi, v Kvantové komunitě prostřednictvím světelné mřížky.

Lze používat oba způsoby najednou?
Ano, to je výhodné. V Humanity´s Teamu jste začali v Kruzích a došli jste k mřížce, jiní začínají s mřížkou a dojdou ke Kruhům. Tak se Řád spojených srdcí rozšiřuje vertikálně i horizontálně.
Lze tedy přeskočit mnoho těch úrovní a připojit se rovnou ke mřížce?
Lze se připojit přímo ke mřížce bez kontaktu s dalšími lidmi. Tohle není o tom, že by bylo něco přeskakováno. V každém člověku jsou přítomny všechny úrovně najednou, není to tak, že by se k nějaké z nich mohl dostat až skrze nějakou jinou. Vždy máte přímý přístup ke všemu, co je ve vás. I do Keteru, čili do Chrámu.
Jak vzniká Kvantová komunita?
Opět je to o uvědomění si Řádu v sobě, čili Kvantovou komunitu nelze vytvořit, lze v ní pouze být. Jsi v Komunitě nebo nejsi. James používá Ctnosti srdce, to je jeho způsob, jak být v Komunitě, kterým inspiruje další lidi. Projevením Ctností srdce manifestujete Řád, který máte v srdci a platí i opačně, Řád vstupuje do vás projevováním Ctností srdce.
Lze proměnit Kruhy srdce v Kvantovou komunitu?
Bez Ctností srdce přeci Kruh srdce nefunguje. Jsou to dvě Brány do téže Zahrady. Na vyšší úrovni jsou prolínající se a doplňující.
Jaký je vlastně vztah Kruhů srdce, jak je popisuje Tej Steiner, a Řádu?
Kruhy srdce jsou modelem Řádu, zjednodušenou a zmenšenou replikou, jsou vlastně architektonickým plánem, jak Řád ustavit. Tenhle plán ožívá tím, jak se do jeho realizace lidé zapojují, jak skutečně ustavují skupiny, které podle modelu Kruhu srdce fungují, Řád se stává manifestovanou realitou, kterou vyjadřujete svým životem.
Mám obavu, jestli to všechno není moc komplikované a tím nepřenosné, jestli má vůbec někdo chuť to zkoumat a předávat dál, například překládat to, co mi říkáš...
Nejsi zodpovědný za to, co dělají druzí lidé, jen sám za sebe. Jsi zodpovědný jen za to, že děláš to, co tě baví a naplňuje, že tohle píšeš a dáváš na internet. A Kruhy srdce, Kvantovou komunitu nebo světelnou mřížku jednoty přeci nikdo překládat do angličtiny nemusí.

 zdroj: www.cestydusi.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Strach

Petr Čihák,15. 5. 2014 18:11

Strach je v podstatě falešná ochrana těla mysli i srdce – podmíněný reflex, signál vyjádřený bolestí, odporem, odmítáním, uzavřením Se před „vlivem“, změnou a podle kódu v Mysli sděluje, že tato změna „následně“ způsobuje „zranění, nemoc, znemožnění pohybu a životně důležitých funkcí, emoční a psychické zábrany milování, růstu lásky, nedostatek všeho a nakonec smrt“ a myslíme si, že potřebujeme pravidla a zákony pro bezpečí, prostředky pro zdraví, prostředky pro milování, polaritu vztahů (Jin – Jang – Žena – Muž). Ve skutečnosti se bojíme milovat a být láskou bez podmínek a milovat bez hranic strachu a smrti. Smrt je ve skutečnosti oslava zralosti květu lásky – plod, který odpadne ze stromu – prázdnota lásky bez podmínky soudu a hodnocení potřeby všeho, prostředků k sebeprojevení, k sebemilování. Je to vrchol milování Lásky v nástroji – těle. Vrcholem milování je přece orgasmus a tento zralý plod Lásky je absolutním orgasmem. Inkarnujeme se – rodíme se při orgasmu Matky a Otce (Jin a Jang – dvě vlákna DNA) a před narozením přece umíráme abychom se mohli narodit – reinkarnace. Skutečný orgasmus je tedy prožitek umírání a rození v jednom okamžiku Života. Francouzsky je orgasmus pettite mort – malá smrt a anglicky killing – zabíjení. Takže proč tvoříme ve Vědomí myšlenky a představy zabíjení a smrti a odděleně od nich myšlenky milování a zrození? Protože se bojíme obojí sladit v Jedno – Orgasmus, že je to nebezpečné pro Život. Bojíme se otevřít tu nejhlubší intimnost Srdce Sami Sobě – Nám a sdělit Milujeme Se. Ano, takové spojení způsobí absolutní explozi jako při spojení dvou pólů Zdroje Energie (spojíme-li póly baterie, rozsvítí se žárovka) a taková exploze ničí vše, co není na frekvenci její vibrace – absolutní nula. Pak je Vše Jedním Orgasmem Milování Lásky. Nejhustší vibrace Energie zemřou – zrodí se do Prvotního Zdroje – Já. Všechno co prožíváme a vnímáme jsou manifestované myšlenky, představy, city Vědomí Našeho Já, které je Láskou a miluje bez podmínky volby – hodnocení. Já - My jsme Láskou a milujeme bez podmínky volby – hodnocení.


http://petrcihak.webnode.cz/, facebook Petr Šnek Čihák

Svrchovaná Jednota

Petr Čihák,15. 5. 2014 18:09

Svrchovaná Jednota
rozhovor s Jamesem
http://probud.se/index.php/tvrci-kidel/522-svrchovana-jednota-rozhovor-s-jamesem

Části, které dle mého vnímání vyjadřují nejsilněji podstatu a mé komentáře mého způsobu vnímání.

Svrchovaná Jednota není říší věčného
klidu, krásy, svobody, bezbolestnosti a super pohodlí stvoření. Spíše je uvědoměním, jak jsme
všichni jednotou a v rovnosti s Prvotním Zdrojem, což každého z nás činí zodpovědným za vězení
a důsledky jeho nefunkčních událostí.

Co se děje jednomu, děje se všem.

Jamesova odpověď 14:
Souhlasím s tím, že Anunnakiové jsou zde, avšak nejsou hrozbou. Jak jsem již zmínil dříve,
skutečnou hrozbou je lhostejnost lidí k přeformování jejich světa z HMS na Svrchovanou Jednotu.
Elita na všech úrovních směřuje pozornost lidstva na úsilí, které vytváří svět závislý na jejich
potřebách. Nový Světový Řád již existuje a Anunnakiové a jejich rozestavení jsou dobře pod jeho
kontrolou. Nezávisle na tom, jaké jméno tomu dáš, svět skutečně prochází novým uspořádáním
a jsou zde ti uvnitř Elity, kteří posuzují masové uvědomění si těchto změn a zvažují svou reakci.
Aby zajistila, že povstání v masách lidstva je ovládnutelné, používá Elita zábavu, média,
19
náboženství, vlády a vzdělávací systémy, aby znecitlivěla lidstvo k tomu, co se skutečně děje,
udržujíce jeho pozornost na nedůležitých záležitostech a sledujíce jeho reakce na to, že je
sledováno.
Můžeš argumentovat, že to je paranoia, nebo můžeš říci, že lidé jsou naivní a snadno
manipulovatelní. Ať tak, či onak, aktivuješ svůj Polaritní Systém. Blahopřeji. Věc spočívá v tom,
zda rezonuješ s konstrukcí Systému Lidské Mysli nebo Svrchované Jednoty. Je-li to ta druhá
možnost, dovol své rezonanci, aby tě vedla a co se týká informací, uvolni svou pozornost z těch prvů, které odrážejí nebo vytvářejí Systém Lidské Mysli.

K této odpovědi dodávám souvislost s informacemi knihy Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla. Je v ní v podstatě popsán způsob fungování Systému Lidské Mysli v pojetí duality Anua – Bůh a Ďábel – Dobro Svoboda a Zlo Strach. Anu mluví s Napoleonem Hillem jako ďábel a v podstatě mu odhaluje svůj základní kód vězení Systému Lidské Mysli – původ příčina všeho strachu, odporu, odmítání, uzavření v mysli i v těle - Jamesova odpověď 25:
Zatímco jsem tuto otázku ve své předchozí odpovědi zodpověděl z tradiční geometrie, tentokrát
do tvé otázky vnesu nový úhel pohledu.
V tichosti, bezúčelnosti a prázdnotě tebe existuje všechno. A není to právě to, čeho se lidské
bytosti bojí nejvíce? V samém centru toho, čím jsi, kde je prázdnota, nebojíš se toho? Takže zřejmě
bude přesné říci, že zde je původ strachu samého. Tudíž je ironií, že Svrchovaná Jednoty, která tě
s největší jasností definuje, se také obáváš. Proč myslíš, že to tak je? Proč se bojíš nicoty
a prázdnoty, která je tebou? Proč se odmítáš podívat skrze portál svého lidského nástroje a vnímat
bez účasti mysli?
To je přesně důvod, proč lidské bytosti jsou závislé na duchovní propagandě či agitaci. Obávají
se tichého bodu, ve kterém existují, protože byly naprogramovány jejich HMS, aby přijaly tuto
pravdu: co je tiché – je o smrti a ne-existenci. Takže hledají krásu, harmonii, duchovní perspektivy
či vyšší světy, popisy míru a lásky, andělskou přítomnost, zážitek jednoty a krásy, avšak nechtějí
projít portálem prázdnoty, aby v ní spočinuly, protože prázdnota je smrtí a ne-existencí mysli.
A mysl je to, čemu uvěřily, že tím jsou.

kdo jsou...

Alladin,24. 8. 2013 14:03

Wingmakers jsou od pocatku hnutim cilene, tendencne zanerenym a plne kuntrolovanym jednim z padlych metatronickych kolektivu, temnou predatorskou rasou nazyvanou Bilymi draky. Jejich agenda je do dusledku protilidska. Jejich hnuti ma za ukol "odchytit" ty probouzejici se, kteri uz prohledli a opustili koncepty masovych nabozenskyxh a "vedeckych" dogmat. Je to zkratka o neco sofistikovanejsi pasticka. Pro neznale skutecnych realii tohoto sveta, tyto bytosti v minulosti zhusta bojovaly s jinou reptiloidni rasou, tzv. cervenymi draky. Jejich "mise" vsak byla da se rici na pomery panujici mezi temito entitami vcelku naivni a predem odsouzena k nezdaru. Proto, jak jinak, doslo v jistem bode k obratu a vzniku uceloveho spojenectvi mezi nimi. Tyto entity mely vybudovane sve parazitni energeticke site, implantovane do zemske en. mrizky. Ty pro posileni sveho vlivu pak propojili navzajem. Dusledjem rechto manipulaci pak bylo mimo jine i zname devastujici zemetreseni na Haiti. Takze zadna laska a pod., nybrz sofistikovana manipulacni agenda a pokriucebe uceni tak jako jine metatronicke "skoly"(drunvalo, maitreia apod.) Tyto komunity maji za ukol predevsim odvest pozornost od uceni evolucnich strazcu naseho vesmiru. Tim mam na mysli Svobodne uceni Mceo. To predstavuje naprosto dokonaly presny a pravdivy spiritualne-vedecky system v ramci vzdelavaciho a bioregeneracniho programu evolucnich srrazcu naseho vesmiru coby souxasti tvrale siucasti jejich ochranne a lecebne prolidske agendy. Opet pro prvni seznameni odkazi na Tajemstvi Amenti autora pod. ps. Petr Penquin. Mejte hezky den :)