Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimozemská zpráva pro lidstvo

13. 1. 2014

Zpráva od Ricarda Gonzáleze z Mt Shasta – 3.-4. srpna 2013

mo-1-.jpg

O víkendu 3.-4. srpna 2013 doručili mimozemšťané důležitou zprávu pro lidstvo skrze pracovní seminář, vedený kontaktérem z Peru, Ricardem Gonzálezem z Mt Shasta, Kalifornie. Mimozemšťané přicházejí v míru a přátelství a jsou ochotni zúčastnit se na pozitivní výměně s lidstvem. Jsou ochotni podpořit formy občanské galaktické diplomacie, které pomohou lidstvu přidat se ke galaktické komunitě.

Na semináři bylo přibližně 50-55 lidí, a ten se konal v Sand Flat, Mt Shasta. Všichni účastníci tam kempovali. Jazykem těchto instrukcí byla španělština a pro tuto příležitost byl poskytován na místě anglický překlad. Účastníci byli pobízeni, aby filmovali/fotografovali cokoli si budou přát.

Ricardo začal mluvit o svém profilu. Popisoval svou zkušenost a to, jak z hlediska fyzického pozorování, tak i kontaktů. Říkal, že jeho první kontakt se odehrál v roce 1996 v Paititi, Peru, s “mimozemšťanem” ze staré podzemní civilizace. V roce 1997 měl další kontakt. Ten se týkal setkání s vysokým nordickým mimozemšťanem, který si říkal Antarel a to v Chilca Desert, v Peru. Ricardo byl v roce 2001 Antarelem vzat do vesmírné lodi. Jeho nedávný kontakt se odehrál 26. srpna 2012 v Mt Shasta. Před tímto kontaktem velká skupina přibližně 55 lidí měla fyzické pozorování nějakého plavidla, které nevypadalo jako letadlo či satelit.

Fyzický kontakt z roku 2012 se odehrál po větším semináři ráno 26. srpna. Ricardo dostal psychografický (automatické písmo) požadavek, aby se odebral zpět do kempu a celkově se skupinou 13 lidí ještě jednou měl pozorování toho, co vypadalo jako mimozemské plavidlo. To bylo další “neprogramové pozorování” pro specifický čas (21:00), kdy Ricardo poradil několika jedincům předem, aby se připravili. Ricardo obdržel další psychografický požadavek, aby šel sám hlouběji do lesa. Plavidlo vyslalo paprsek světla či plazmovou kouli, která jej dopravila do vesmírné lodi na zhruba jeden a půl hodiny. Když se vrátil, zdálo se, že uplynulo jen asi 15 minut. Anglický překlad Richardova kontaktu z roku 2012 je k dispozici zde: available here.

Po úvodním sezení na semináři roku 2013 Ricardo dostával otázky. Když jsem se zeptal, jak se vesmírný zákon o tom, že podobné přitahuje podobné, aplikuje v případě kontaktů, pokud jde o pozitivně a negativně nakloněné lidi a mimozemšťany, Ricardo řekl, že v jeho případě se vyskytla tři důležitá použitá kritéria, která aplikoval, aby určil povahu kontaktních zkušeností, do kterých se zapojil:

1. Povaha záměru musí být totožná. Pozitivní záměry přitahují pozitivně nakloněné mimozemšťany.

2. Vibrace/frekvence se musejí shodovat. Obecně řečeno zapojení lidští účastníci pozvedávají své vědomí na úroveň, která je slučitelná s mimozemšťany.

3. Mimozemšťané musejí být pozváni, vybídnuti.

Zdá se, že toto jsou pevné principy, na základě kterých se může odehrát zdvořilá forma kontaktu. To vyžaduje zdlouhavý přípravný proces, během něhož bude překonány veškeré individuální obavy. Ricardo vede mnohá cvičení, která pomáhají skupině cítit se lépe co se týče možnosti pozorování mimozemšťanů či kontaktu. K dosažení svého cíle používá vizualizaci, jakož i třeba tichou chůzi v přírodě. Životní prostředí a energie Mount Shasty poskytuje jedinečnou příležitost připravit se na vše neobvyklé. Mezi cvičeními Ricardo a ostatní členové skupiny pořizovali fotografie UFO, které se objevilo. Zde je jedna, kterou zachytil Ricardo během semináře.

Ricardo tvrdí, že když UFO zabliká světlem jako odpověď na vaši úmysl či žádost, je to charakteristické znamení mimozemské lodi. To se liší od satelitů, které pulzují během své rotace, když se slunce odráží z různého úhlu a obecně je tlumenější. Letadla snadno rozeznáte a jsou vždy doprovázena zvukem z motorů.

mo1-1-.png

Před sobotním večerem Sky Watch vysvětloval Ricardo, že skupina zažije to, co nazývá “naprogramované pozorování,” což je jiné než pozorování spontánní. “Programované pozorování” zahrnuje upoutání pozornosti (avízo) dopředu, než se mimozemské plavidlo objeví. V případě Ricardova semináře z roku 2013 u Mt Shasta oznámil Ricardo naplánované pozorování čilské televizi měsíc dopředu, kdy také oznámil, že se budu účastnit i já. Podle psychografické komunikace, kterou obdržel, se pozorování mělo odehrát mezi 21.00-22.00 hodin. Během pozorování oblohy 3. srpna vysvětlil Ricardo důležitost rozlišování mezi satelity, letadly a mimozemskými loděmi. Později bylo jasné, že objekt pulzuje v rámci odpovědi na záměry skupiny. Podle Ricadra mimozemská plavidla byla různých velikostí. Byly tam velké mateřské lodě, které se velikostí pohybovaly od několik stovek metrů až k téměř 20 kilometrům. Byly tam také průzkumné lodě o velikosti přibližně 30 metrů. Byly tam i sondy asi kolem dvou metrů v průměru nebo byly dokonce ještě menší, které byly bez posádky.

Ve 21.00 hodin byli účastníci instruováni, aby zpívali OM a pokračovali tak asi hodinu. To bylo kvůli tomu, aby se shodly vibrace či frekvence s potenciálními mimozemskými návštěvníky. S přípravou předem a tréninkem začali účastníci semináře okamžitě identifikovat různé objekty, které viděli. Letadla poznali snadno. Jakož i satelity, které byly vzdálené a nejasné. Jeden objekt se objevil asi kolem 21:10 a splňoval charakteristiky mimozemského plavidla. Objevil se blíže než satelity, pulzoval jasným světlem a jeho letová trajektorie nejevila známky, že letí rovnoměrně. Narozdíl od letadel nebyl slyšet zvuk motoru. Podle Ricardových kritérií byl zařazen jako možné mimozemské plavidlo, třebaže to nebylo jednoznačné. Když se blížila 22.00 hodina nic z dalších 30 nebo tak nějak objektů se nejevilo jako mimozemské plavidlo. Asi ve 22:55 se Ricardo zeptal osazenstva, zda jsou přístupní nějakému poselství od mimozemšťanů. Brzy nato se objevil objekt ze severovýchodního směru a pulzoval jasným červeným světlem. Byl již blízko horizontu, když začal pulzovat tak, že to bylo docela krátké pozorování. Ricardo to interpretoval jako znamení, že skupina přijme zprávu. Ricardo přijímal zprávu a začal ji oznamovat, když se objekt pohyboval od jihu a začal jasně zářit a vydával intenzivní blikot. Několika účastníky to bylo filmováno (viz video). Byla to naprosto jednoznačná demonstrace mimozemského plavidla. Ricardo dokončil přečtení zprávy a jakoby na zavolanou se objevil objekt, který začal jasně zářit předtím, než vyslal další intenzivní puls světla. Byla to druhá jednoznačná demonstrace mimozemského plavidla. Důležité bylo, že se zdálo, že potvrzuje přesnost dřívější zprávy, kterou Ricardo obdržel. Zde je zpráva:

Ano, jsme to my. Byli jste schopni ověřit si naši přítomnost tímto naprogramovaným pozorováním. Přistoupili jsme na to tímto způsobem, abychom vám nabídli naši podporu, abyste neztráceli sílu a pokračovali. Kontakt s námi je reálný. Ale důležitější jsou naše hluboké vztahy s vámi. Máme zprávu pro Michaela Sallu. Přáli bychom si, aby skutečné důvody naší přítomnosti oslovily více lidí. Právě proto je důležité, že on chápe naše pozitivní kontaktní záměry a naše zájmy na podporu výměny s vaší lidskou společností. V jeho úkolu jej budeme podporovat. Kontakt byl zbudován. Velmi důležité změny se blíží. Buďte pozorní. Antarel

Ráno toho posledního dne bylo další cvičení Ricarda za použití vizualizace. Diskutovalo se o nočním pozorování ze soboty a o důležitosti mimozemšťanů, kteří se připojili k přípravě populace na kontakt. Fotografie skupiny na rozloučenou zakončily seminář.

Závěrečné poznámky

Noční pozorování oblohy toho sobotního večera bylo pozoruhodnou událostí, jelikož tu byla přinejmenším dvě jasná pozorování mimozemského plavidla s dalšími dvěma možnými. Ty pozdější dvě, ze kterých Ricardo obdržel zprávu, byly zachyceny na videu. Přestože noční záběry nejsou moc jasné, je to důkaz o dvou hmotných objektech na nebi, kterých bylo svědky na 50 jedinců.

Zdá se, že pozorování bylo také načasováno, aby splnilo „naprogramované pozorování“ semináře, který Ricardo oznámil čilské televizi. Je to docela výjimečný jev, že se pozorování UFO oznámí měsíc dopředu nebo ještě více a objeví se tak, jak bylo předpovězeno ve specifickou hodinu. “Naprogramované pozorování“ bylo úspěšné. Ricardo zdůraznil poměrně vzácný jev událostí, do kterých byl zapojen. Tato událost byla odlišná od ostatních vzhledem k tomu, že se jí účastnil mezinárodní mimozemský badatel (tedy já sám). Z tohoto úspěšného „naprogramovaného pozorování“ ze srpna 2013 může být vyvozen jeden důležitý závěr, a to je ten, který podporuje Ricardova tvrzení o fyzickém kontaktu, jenž se objevil již na předchozím semináři v roce 2012 u Mt Shasta. Ricardova zpráva z roku 2012 o zkušenosti s fyzickým kontaktem obsahuje cenné informace o záměrech a aktivitách mimozemšťanů, kteří s ním pracují.

Osobní prvek této zprávy, obdržené Ricardem během naprogramovaného pozorování 2013, mě velmi překvapil. Poselství odhalilo důležitost spojení s mimozemšťany pro celý svět, dozvědět se pravdu o jejich návštěvách našeho světa v míru a přátelství. Oni si přejí propagovat “pozitivní kontakt”, pomocí něhož jsou povzbuzováni lidští účastníci - hlavně pomocí svých zkušeností s mimozemským životem. Jejich ochota provádět interakci s lidskou společností je znamením mnoha cest, kterými mohou lidstvu pomáhat ve vývoji.

Způsob, kterým byl seminář veden, a tři požadavky pro kontakt nastíněné Ricardem (1. Úmysl, 2. Frekvence a 3. Vyzvání) poskytují důvěru, že oni mají s lidstvem pozitivní záměry. Důraz, který mimozemšťané (se kterými pracuje Ricardo) kladou na správnou přípravu účastníků semináře a respekt, který prezentují vůči lidské svobodné vůli, nám poskytuje důvěru přijmout jejich tvrzení.

Pocity navozené tímto pozorováním a skupinovým přátelstvím z toho učinily nezapomenutelný zážitek. Osobní zpráva od mimozemšťanů prozrazuje, že si cení míru a přátelství s lidstvem. Důležité je, že jsou ochotni pracovat se soukromými občany při různých interakcích, které potvrzují význam občanských forem galaktické diplomacie. Tyto možné občanské snahy jsou rozebírány v mé poslední knize „Galactic Diplomacy: Gwetting to Yes with ET.“ Závěrečný úsudek je takový, že mimozemšťané, kteří se zapojili do pozorování v Mt Shasta 2013, mají transformativní poselství pro lidstvo, které inspiruje nadějí na budoucnost, kde je lidstvo připraveno se připojit do galaktického společenství.

Michael E. Salla, Ph.D. - 9. srpna 2013

Zdroj:  http://exopolitics.org/extraterrestrial-message-for-humanity/Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/mimozemska-zprava-pro-lidstvo/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář