Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství vody

16. 2. 2012

Je nutné, nejdříve si uvědomit následující výrazy a slova:
DATA - jsou daná a neměnná v celém vesmíru, jsou uložena v morfogenetických polích.
INFORMACE - IN je vnitřně, FORMACE - je to formátování DAT neboli přehrávání správných dat nesprávnými FORMACEMI neboli lidově řečeno nepřesnými či zavádějícími INformacemi.

ZÁKLAD 1000% byl uváděn ve starém učení i dekódován v pyramidách starých 55000 let, Jste ale něčemu jinému naučeni, budeme používat pro vaše jednodušší pochopení 100%
KRUŽNICE A STUPNĚ používaly vždy 540 stupňů místo dnešních 360 stupňů
Z těchto důvodů dnes lidé v mnoha starých učeních tápou, protože nemají jejich základní znalosti. Neumí je tedy rozšifrovat nebo dekódovat. Bylo by dobré si nyní uvědomit, jak se lidská bytost mění v průběhu života a to každou vteřinu, den, měsíc a rok. K tomu uvádím níže uvedená data capslockem

LIDSKÁ BYTOST
1 SKLÁDÁ SE ZE 100-120 BILIÓNŮ BUNĚK
2 DENNĚ ODCHÁZÍ (UMÍRÁ) 600 MILIARD BUNĚK, ZA VTEŘINU JE TO 10 MILIONŮ
3 ZA 1 SEK. PROBĚHNE V TĚLE 10 NA 30 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH OPERACÍ
4 10 NA 28 ATOMŮ NEUSTÁLE MĚNÍ SVÉ POZICE
5 KAŽDÝCH 5 DNÍ SE VYMĚNÍ KOMPLETNĚ STŘEVNÍ STĚNA
6 KAŽDÝCH 6 TÝDNŮ SE MĚNÍ ČÁSTI JATER, JINÉ ČÁSTI ŽIJÍ A MĚNÍ SE AŽ ZA NĚKOLIK LET
7 TUK V TĚLE SE MĚNÍ KOMPLETNĚ JEDNOU ZA 3 TÝDNY
8 KAŽDÝ MĚSÍC SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ POKOŽKA, TYPICKÁ BUŇKA POKOŽKY ŽIJE POUZE 14 DNÍ
9 ZA 3 MĚSÍCE SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ BUŇKY VŠECH KOSTÍ
10 SRDCE A MOZEK MÁ BUŇKY, KTERÉ SE NIKDY NEMĚNÍ
11 ČICHOVÉ BUŇKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 4 TÝDNY
12 ČERVENÉ KRVINKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 2-3 MĚSÍCE
13 ZA 1 SEK. SE TVOŘÍ 200 MILIÓNŮ ERYTROCYTŮ
14 ZA KAŽDÝCH 90 VTEŘIN SE V (PLAZMOVÝCH BUŇKÁCH) V KREVNÍ TEKUTINĚ TVOŘÍ MNOHO MILIÓNŮ PROTILÁTEK Z VÍCE NEŽ 1200 AMINOKYSELIN.
15 DÉLKA VŠECH CÉV V ORGANISMU JE PŘES 100 000 KM
16 KAŽDÝCH 24 HODIN SE VYTVOŘÍ V BUŇKÁCH TOLIK ENERGIE ATP, KTERÁ ODPOVÍDÁ STAVBĚ ENERGII HMOTY 70-90 KILOGRAMŮ
17 PLOD V DĚLOZE MATKY VYTVOŘÍ ZA MINUTU CCA 250 000 NERVOVÝCH BUNĚK.
18 BUŇKY MAJÍ PAMĚŤ Z MORFOGENETICKÝCH POLÍ
19 CHROMOZÓMY, KTERÝCH JE 64 CELKEM, JSOU NEJDOKONALEJŠÍMI ANTÉNAMI VE VESMÍRU A MAJÍ ZA ÚKOL VYTVOŘIT TU SPRÁVNOU BUŇKU Z BUŇKY MATEČNÍ NA DANNÉM MÍSTĚ.

To vše, co je výše popsáno, a mnoho dalších dějů, je uvedeno v činnost zázračnou tekutinou zvaná voda. Nyní se podíváme na vodu z několika pohledů, které vám doposud nejsou známy. Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi. Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonům vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu). Dají se do ní ukládat data, ano slyšíte dobře voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. Víme jen informace, které nejsou zase až tak cenné. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní. Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše. Lidská bytost je tvořena 70% z vody a 30% sušiny. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Všímáte si té podoby? Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Příroda nám totiž vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima…...

Kdysi řekl J.W.G. tento citát. "Protože máte oči, tak si myslíte, že vidíte. Jste ale úplně slepí."

Musíme si hned na začátku uvědomit, že jak lidská bytost, tak voda je z 99,9% o biofyzice, nikoliv o biochemii! Biochemii náleží pouhé 0,1%!
Možná nevhodná poznámka. Všimněte si, jaké rozbory vody se dělají v laboratořích..
Zajímavé, že ano?

Něco o lidské bytosti a vodě:
Novorozenec 80% voda 20% sušina
Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří PĚT ZÁKLADNÍCH Platonových krystalických struktur!
Tetraedr - 4stěn, hexaedr - 6stěn, oktaedr - 8stěn, pentagondodekaedr - 12stěn, ikosaedr - 20stěn. Tvoří tak zvaně svatou geometrii vesmíru, z které je i složeno lidské tělo. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet v tomto X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to genialita zlatého řezu a struktury krystalů vody….
Díky uvedeným vlastnostem má voda nevyčerpatelné možnosti ve vesmíru. Je zajímavé, že jeden kubický centimetr vody v sobě skrývá těžce představitelnou energii. Má schopnost vařit všechny oceány na planetě zemi po dobu 54 minut. Voda má 13 anomálií, které vědci neumí vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Dnes je známo přes 100 anomálií vody!!!!! Jsou způsobeny vodíkovými můstky a tvoření vodních krystalů. Rovněž tak možností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem pod skoro všemi možnými úhly. Pro představu si uvedeme známé anomálie. Některé jsou příliš odborné, ale pro odborníky je zde uvádíme.

Naskýtá se zajímavá otázka: Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu nebo naházíme klestí, a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě zemi je ŽIVÁ tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle. Voda má geniální paměť. (pozn. Alue: To se děje, protože VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO! - Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!)

1. anomálie: Proč pevný agregát vody (dále jen LED), vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmražená na led neplave na tekutině samé např.: led oleje neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

2. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, zmenší svůj objem např.: plasty, kov, látka, olej atd.…. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

3. anomálie: Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)

4. anomálie: Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg.

Zajímavé je, že voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. Nevěřte mně, a sami se prosím přesvědčte. Mnohokráte jste to již zažili, ale mnozí z vás si to neuvědomují. Když se nacházíte v myčce s autem a díváte se na sklo, jak stéká voda ze střechy auta, zjistíte, že vždy teče esovitě neboli meandricky. Když se budete pozorně na stékající vodu dívat, zjistíte taky, že voda zároveň roluje. Budete-li mít štěstí, můžete vidět taky jak voda teče krátce nahoru a po krátké smyčce zase esovitě dolů.

Můžete si udělat doma následující pokus:
Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a uděláme nakloněnou rovinu tím, že ji o něco opřeme (sklon úhlu třeba 10-90 stupňů). Potom vezmeme konvičku na květiny a začneme lít na skleněnou nakloněnou rovinu vodu. Vidíme, že voda neteče rovně, ale klikatě. Tímto způsobem tečou všechny řeky po naší planetě. Nenajdete ani jednu řeku, která teče rovně! Podívejte se do map. Jen lidé dělají řekám umělá nepřirozená rovná koryta, z neznalostí přírodních zákonitostí! Proč je tomu ale tak? Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku. (pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!) Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je až příliš velké. Také tím že voda teče klikatě, pojme větší množství vody, protože se urychluje. Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením koryt urychlí tok vody a zabrání záplavám. Pravdu nám zde otočili opět o 180 stupňů. S tímto mají velké zkušenosti v Německu, kde upravili koryta řek a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích nebo tání sněhu. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat každým rokem obrovské finanční prostředky k vybagrování usazenin. V rovných korytech je vidět, jak si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a tím i rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta, která jim lidé vzali. Viz záplavy v Praze. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Nevěřte mně, prosím přesvědčte se sami. Na tento úkaz schopnosti vody, je jednoduchý pokus, který si popíšeme. Fyzika nemá ani dnes žádná vysvětlení.

Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku, do které vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr kulečníkové koule. 1. dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusoida musí být dle principu zlatého řezu. Desku opřeme tak abychom získali náklon. Vezmeme 2 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme je nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Co si myslíte, která koule bude dole první? Logické by bylo, že koule v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první, protože má nejkratší cestu a jako druhá by měla být koule v dráze 2, protože má delší dráhu. Ale je tomu přesně naopak. První bude dole koule v dráze 2 a poslední koule v rovné dráze 1. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii z okolí (rotací nasává energii z vakua) a toho právě voda využívá při svém toku. Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře, let by trval déle a spotřeba pohonných hmot by byla větší. Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, (nestaví se rovně, ale klikatě), spotřebují sice více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Jste v souladu s přírodou a vesmírem, podporuje vás (rozuměj dodává energii) jdete proti vesmíru, brzdí vás. Had také využívá vlnitý způsob pohybu, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém s brzděním. Mimo jiné, had je vynikající plavec a nemá žádné ploutve. Zkuste hada hodit do bazénu. Třeba škrtiče Boa Constrictor, hroznýše královského, který vám ukáže velice rychlou plavbu a skok na břeh, o kterém se vám ani nezdá. Rozhodně mu neuplavete. Oproti tomu stonožka má mnoho noh, pohybuje se přímočaře a je velice pomalá. To stejné platí u lodí. Kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď, která popluje esovitě a dodržuje zhruba sinusovku nebo oblouk - v principu zlatého řezu, tak bude u cíle dřív a bude mít menší spotřebu paliva.

Nebo si uveďme příklad nedávné katastrofy rychlovlaku v Německu, kde zahynulo mnoho lidí jen proto, že vlak měl podvozek klasický pevný a při vykolejení se vagóny zpříčily, narazily do sebe a způsobily tolik neštěstí. Ve Francii mají rychlovlak, TGV, kde právě využily této vlastnosti. Neudělali klasický podvozek s pevnými nápravami pod vagóny, ale dali podvozek s koly mezi vagóny. Při rychlosti 380km/hod vlak vykolejil, vlnil se jako had po železničním svršku klikatým způsobem a nezpůsobil velké škody a cestujícím se nic nestalo.. Jak jednoduché a geniální je použití logiky přírody.
Do strmého kopce jedete na kole taky klikatě! Je to lehčí než rovně!

Dost bylo příkladů, zpět k vodě. U uvedených příkladů a jejich pochopením začíná nauka o implozivní technice, někdy taky nazývána reverzibilní inženýrství. Tady vidíme jak je voda geniální. Voda má i pro náš organizmus velmi důležitou a nenahraditelnou roli, tím že nás čistí, detoxikuje a dodává nám energii. Jen a jen POUZE čistá pramenitá voda. Každý člověk by měl vypít denně minimálně 3 litry pramenité vody, opakuji čisté vody, a neměl by zdravotní problémy, které dnes většina lidstva má. Platí pravidlo, čím jste se zanesli, tím se taky vyčistíte.
Řeknete si, vždyť to není nic divného, každý z nás vypije denně nějaké množství tekutin a stejně je většina z nás nemocných, máme různé kameny (žlučníkové, ledvinové atd.), zanesené cévy, zkamenělý mozek, osteoporózu, artritidu, cholesterol, angínu pectoris, kornatění tepen a žil a mnohé jiné, to jsou právě tyto problémy, které si způsobujeme sami tím, že nepijeme čistou vodu. Opět namítáte, že pijete dost a stejně takto trpíte. Co vám to tady vlastně povídám. Řekněme si to ještě jinak. Položte si se mnou tuto otázku. Představte si, že během dne vypijete litr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazené minerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čisté vody? Odpovíte 3 litry tak o co jde. Ale musím vám říci, že, a teď dobře čtěte prosím, nevypili jste ani gram vody. To je šok, že ano? Je to tak, ani gram vody. A proto máte zdravotní problémy, které jsem výše jmenoval. Když budete pít čistou vodu, nebo vysoce strukturovanou vodu, žádná s těchto nemocí by vás pravděpodobně nepostihla. Zdá se vám to neskutečné a až moc jednoduché. Už jsem vám říkal, že v jednoduchosti je krása a genialita, že ano? Vzpomínáte si?

Můžu vám říci, že většina lidí žije v nevědomosti zákonitostí, které jsou okolo nás. I když mají mnozí několik vysokých škol, tak tyto data neznají. Proč, na to si každý z vás určitě najde odpověď. Dovolte mi na tomto místě, abych vám znovu zopakoval můj názor, který jsem kdysi dávno převzal od moudrých lidí a sdílím ho již také. A zamyslete se nad ním "Na základní, střední a vysoké škole nám vymyli mozky a odnaučili nás myslet" (je to myšleno ve vztahu k zákonům vesmíru a přírody) váš názor může být samozřejmě úplně jiný. Nikomu neberu jeho vlastní názory, má právo na vlastní názor a svobodnou vůli rozhodnutí. Vědci kdysi ve Francii udělali následující pokus. My si ho nyní zde uvedeme. Pokusu se účastnilo 20 lidí s energetickým deficitem. Zvážili se na přesné digitální váze, která měla za desetinou čárkou dvě místa. Všichni vážili, dejme tomu pro lepší počítání, přesně 100,00 kg. Každý vypil během 10 minut 1 litr nějaké pochutiny (litr mléka, piva, čaje, limonády, džusu, minerálky, kafe, šťávy atd.). Za určitý časový interval šli opět na váhu a každý vážil 101,00 kg. (samozřejmě nikdo nešel mezi tím na WC). Řeknete, to je přece logické. Druhý den stejní lidé vážící zase 100,00 kg vypili každý během 10 minut 1 litr čisté pramenité vody 4°C, po tom stejném časovém intervalu se všichni opět zvážili. A všichni vážili mezi 100,30 - 100,40 kg. Kam se poděl ten zbytek. 0,6-0,7 l vody? Tady máte odpověď, tělo uložilo jen část vody a zbytek použilo na okamžitou přeměnu v energii. Voda se dematerializovala (přeměnila se na energii - ve škole jsme se učili, že dematerializace a materializace neexistuje, že hmota se nedá dematerializovat, tady vidíte že ano). Ještě na vysvětlenou 6x komprimovaná energie je hmota a 6x dekomprimovaná hmota je energie, ale to nebudeme zde řešit to je jiná i když hodně zajímavá oblast. Ještě dodám, pokud by někdo na poušti umíral žízní a byl totálně vyprahlý a volal by vodu, vodu a vy by jste mu dali 1 litr čisté vody 4°C tak tento člověk by nepřibral ani gram a celý litr by se dematerializoval v energii a on by za pět minut vstal a odešel by po svých, ale pozor, kdyby jste mu dali 1 litr jakékoliv pochutiny (coca colu, pivo, mléko) tak by jste ho zabili!!! Tyto případy jsou známé.

Dnes je ale problém sehnat čistou vodu. Položíme si otázku, co teď. Každý nakupuje v obchodě nápoje a pije hlavně minerálky. Přitom si myslí, že pro tělo udělal to nejlepší.. Všude nám to inzerují v reklamách, které denně vidíme. Ale uvědomte si, že lidské tělo si nedokáže s takto upravenými nápoji jen tak poradit bez vedlejších účinků na naše zdraví. Uvědomte si, že častým pitím minerálek si v sobě ukládáte všechny anorganické látky v minerálkách obsažených. Minerálky jsou lék a měli by jste je pít maximálně 3 týdny v roce, ne více. Tělo nedokáže použít anorganické látky z nápojů a potravy. Ty se ukládají v těle. Pro lidské tělo jsou pouze použitelné anorganické látky přeměněné v organické ovocem, zeleninou a zvířaty, tedy přírodní cestou a nikoliv chemickou. Prosím, tuto větu si také dobře zapamatujte. Hned zjistíte, kolik peněz zbytečně vyhazujete za nesmyslné chemické přípravky.
Dále si uvědomte, že veškeré nápoje prodávané v obchodech mají nějakou skladovací dobu. Tu docílí nějakou úpravou, která je zdraví škodlivá. Dejte si normální vodu z vodovodu v létě za okno, a už za týden, bude voda páchnout a bude nepoživatelná a zezelená. (pozn. Alue: Což je přirozené, Voda nesnáší světlo, proto se na něm kazí!) Jak je možné dávat záruku na minerálky a jiné tekutiny jeden rok a více. Proč? Protože mnohé, než jdou z výroby do obchodu, jsou ozařovány většinou AMERICIEM, aby zničily veškeré bakterie a viry. Řeknete si to je snad dobře, ale už si neuvědomujete, že do vody se dají ukládat data a tím dodají vodě informaci radioaktivity, která se dostane do vašeho organizmu. Pijete tak mrtvou fyzicky otrávenou vodu. Při pravidelném a dlouhodobém pití takto upravených tekutin si asi sami odvodíte odkud asi mohou pocházet některé zdravotní problémy např. rakovina zažívacího traktu atd. Rovněž tak tam působí ještě faktor čárkového kódu, který při skenování ukládá opět do tekutiny destruktivní informace číslice 666 a jiné.

Nyní vzniká otázka, co tedy pít, abychom se těchto problémů vyvarovali. Je hned několik možností.
Každý člověk by měl denně vypít 3 litry čisté pramenité vody 3 - 5°C, nebo 3 litry 3 - 5°C vysoce strukturované vody, neboli taky jinak řečeno Levitované vody. Vysoce strukturovaná voda vzniká v přírodě při jakékoliv bouřce. V bouřkovém mraku dochází k prudkým podtlakům a rotaci vody. Rychlosti pohybu jsou kolem 300-500 km/h. Dochází zde k levitaci vody. Levitovaná voda z bouřkového mraku má až 40 kráte slabší mezimolekulární vazby, než voda klasická. Má vynikající vzlínavost v kapilárách. Když je na jaře hodně bouřek, je daleko více plodů na stromech, musí se podpírat větve, aby se nezlomily a rovněž tak, vynikající výnosnost uveďme třeba jahod a jiných plodů, u zeleniny platí totéž.

Pro všechny lidi, kteří nemají možnost jezdit k prameni nebo někde sehnat levitovanou vodu, doporučuji na vyčištění organizmu pít každý den vodu z vodovodu přefiltrovanou třeba Britta filtrem. Je to rozhodně zdravější, než jakékoliv minerálky nebo balené vody. Spočítejte si, kolik za ně zaplatíte za rok. Vodu ze studánky či vodovodu máte skoro zadarmo. Příroda ukázala lidem, při jaké teplotě vyvěrá voda ze země. Jsou to 4°C a při takovéto teplotě má největší měrnou hustotu, proto se při této teplotě má pít. Rozmezí 3-5°C uvádím proto, že stačí tato tolerance. Je zajímavé, že pokud pijete takto studenou vodu, nenastydnete. Když byste pili jiné tekutiny při této teplotě, tak nastydnout můžete. Čistá voda dokonce zastavuje proces stárnutí a posunuje biologické hodiny zpět!

Autor neznámý

Zdroj: Je nutné, nejdříve si uvědomit následující výrazy a slova:
DATA - jsou daná a neměnná v celém vesmíru, jsou uložena v morfogenetických polích.
INFORMACE - IN je vnitřně, FORMACE - je to formátování DAT neboli přehrávání správných dat nesprávnými FORMACEMI neboli lidově řečeno nepřesnými či zavádějícími INformacemi.
ZÁKLAD 1000% byl uváděn ve starém učení i dekódován v pyramidách starých 55000 let, Jste ale něčemu jinému naučeni, budeme používat pro vaše jednodušší pochopení 100%
KRUŽNICE A STUPNĚ používaly vždy 540 stupňů místo dnešních 360 stupňů
Z těchto důvodů dnes lidé v mnoha starých učeních tápou, protože nemají jejich základní znalosti. Neumí je tedy rozšifrovat nebo dekódovat. Bylo by dobré si nyní uvědomit, jak se lidská bytost mění v průběhu života a to každou vteřinu, den, měsíc a rok. K tomu uvádím níže uvedená data capslockem

LIDSKÁ BYTOST
1 SKLÁDÁ SE ZE 100-120 BILIÓNŮ BUNĚK
2 DENNĚ ODCHÁZÍ (UMÍRÁ) 600 MILIARD BUNĚK, ZA VTEŘINU JE TO 10 MILIONŮ
3 ZA 1 SEK. PROBĚHNE V TĚLE 10 NA 30 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH OPERACÍ
4 10 NA 28 ATOMŮ NEUSTÁLE MĚNÍ SVÉ POZICE
5 KAŽDÝCH 5 DNÍ SE VYMĚNÍ KOMPLETNĚ STŘEVNÍ STĚNA
6 KAŽDÝCH 6 TÝDNŮ SE MĚNÍ ČÁSTI JATER, JINÉ ČÁSTI ŽIJÍ A MĚNÍ SE AŽ ZA NĚKOLIK LET
7 TUK V TĚLE SE MĚNÍ KOMPLETNĚ JEDNOU ZA 3 TÝDNY
8 KAŽDÝ MĚSÍC SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ POKOŽKA, TYPICKÁ BUŇKA POKOŽKY ŽIJE POUZE 14 DNÍ
9 ZA 3 MĚSÍCE SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ BUŇKY VŠECH KOSTÍ
10 SRDCE A MOZEK MÁ BUŇKY, KTERÉ SE NIKDY NEMĚNÍ
11 ČICHOVÉ BUŇKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 4 TÝDNY
12 ČERVENÉ KRVINKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 2-3 MĚSÍCE
13 ZA 1 SEK. SE TVOŘÍ 200 MILIÓNŮ ERYTROCYTŮ
14 ZA KAŽDÝCH 90 VTEŘIN SE V (PLAZMOVÝCH BUŇKÁCH) V KREVNÍ TEKUTINĚ TVOŘÍ MNOHO MILIÓNŮ PROTILÁTEK Z VÍCE NEŽ 1200 AMINOKYSELIN.
15 DÉLKA VŠECH CÉV V ORGANISMU JE PŘES 100 000 KM
16 KAŽDÝCH 24 HODIN SE VYTVOŘÍ V BUŇKÁCH TOLIK ENERGIE ATP, KTERÁ ODPOVÍDÁ STAVBĚ ENERGII HMOTY 70-90 KILOGRAMŮ
17 PLOD V DĚLOZE MATKY VYTVOŘÍ ZA MINUTU CCA 250 000 NERVOVÝCH BUNĚK.
18 BUŇKY MAJÍ PAMĚŤ Z MORFOGENETICKÝCH POLÍ
19 CHROMOZÓMY, KTERÝCH JE 64 CELKEM, JSOU NEJDOKONALEJŠÍMI ANTÉNAMI VE VESMÍRU A MAJÍ ZA ÚKOL VYTVOŘIT TU SPRÁVNOU BUŇKU Z BUŇKY MATEČNÍ NA DANNÉM MÍSTĚ.

To vše, co je výše popsáno, a mnoho dalších dějů, je uvedeno v činnost zázračnou tekutinou zvaná voda. Nyní se podíváme na vodu z několika pohledů, které vám doposud nejsou známy. Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi. Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonům vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu). Dají se do ní ukládat data, ano slyšíte dobře voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. Víme jen informace, které nejsou zase až tak cenné. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní. Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše. Lidská bytost je tvořena 70% z vody a 30% sušiny. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Všímáte si té podoby? Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Příroda nám totiž vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima…...

Kdysi řekl J.W.G. tento citát. "Protože máte oči, tak si myslíte, že vidíte. Jste ale úplně slepí."

Musíme si hned na začátku uvědomit, že jak lidská bytost, tak voda je z 99,9% o biofyzice, nikoliv o biochemii! Biochemii náleží pouhé 0,1%!
Možná nevhodná poznámka. Všimněte si, jaké rozbory vody se dělají v laboratořích..
Zajímavé, že ano?

Něco o lidské bytosti a vodě:
Novorozenec 80% voda 20% sušina
Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří PĚT ZÁKLADNÍCH Platonových krystalických struktur!
Tetraedr - 4stěn, hexaedr - 6stěn, oktaedr - 8stěn, pentagondodekaedr - 12stěn, ikosaedr - 20stěn. Tvoří tak zvaně svatou geometrii vesmíru, z které je i složeno lidské tělo. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet v tomto X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to genialita zlatého řezu a struktury krystalů vody….
Díky uvedeným vlastnostem má voda nevyčerpatelné možnosti ve vesmíru. Je zajímavé, že jeden kubický centimetr vody v sobě skrývá těžce představitelnou energii. Má schopnost vařit všechny oceány na planetě zemi po dobu 54 minut. Voda má 13 anomálií, které vědci neumí vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Dnes je známo přes 100 anomálií vody!!!!! Jsou způsobeny vodíkovými můstky a tvoření vodních krystalů. Rovněž tak možností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem pod skoro všemi možnými úhly. Pro představu si uvedeme známé anomálie. Některé jsou příliš odborné, ale pro odborníky je zde uvádíme.

Naskýtá se zajímavá otázka: Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu nebo naházíme klestí, a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě zemi je ŽIVÁ tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle. Voda má geniální paměť. (pozn. Alue: To se děje, protože VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO! - Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!)

1. anomálie: Proč pevný agregát vody (dále jen LED), vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmražená na led neplave na tekutině samé např.: led oleje neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

2. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, zmenší svůj objem např.: plasty, kov, látka, olej atd.…. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

3. anomálie: Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)

4. anomálie: Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg.

Zajímavé je, že voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. Nevěřte mně, a sami se prosím přesvědčte. Mnohokráte jste to již zažili, ale mnozí z vás si to neuvědomují. Když se nacházíte v myčce s autem a díváte se na sklo, jak stéká voda ze střechy auta, zjistíte, že vždy teče esovitě neboli meandricky. Když se budete pozorně na stékající vodu dívat, zjistíte taky, že voda zároveň roluje. Budete-li mít štěstí, můžete vidět taky jak voda teče krátce nahoru a po krátké smyčce zase esovitě dolů.

Můžete si udělat doma následující pokus:
Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a uděláme nakloněnou rovinu tím, že ji o něco opřeme (sklon úhlu třeba 10-90 stupňů). Potom vezmeme konvičku na květiny a začneme lít na skleněnou nakloněnou rovinu vodu. Vidíme, že voda neteče rovně, ale klikatě. Tímto způsobem tečou všechny řeky po naší planetě. Nenajdete ani jednu řeku, která teče rovně! Podívejte se do map. Jen lidé dělají řekám umělá nepřirozená rovná koryta, z neznalostí přírodních zákonitostí! Proč je tomu ale tak? Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku. (pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!) Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je až příliš velké. Také tím že voda teče klikatě, pojme větší množství vody, protože se urychluje. Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením koryt urychlí tok vody a zabrání záplavám. Pravdu nám zde otočili opět o 180 stupňů. S tímto mají velké zkušenosti v Německu, kde upravili koryta řek a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích nebo tání sněhu. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat každým rokem obrovské finanční prostředky k vybagrování usazenin. V rovných korytech je vidět, jak si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a tím i rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta, která jim lidé vzali. Viz záplavy v Praze. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Nevěřte mně, prosím přesvědčte se sami. Na tento úkaz schopnosti vody, je jednoduchý pokus, který si popíšeme. Fyzika nemá ani dnes žádná vysvětlení.

Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku, do které vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr kulečníkové koule. 1. dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusoida musí být dle principu zlatého řezu. Desku opřeme tak abychom získali náklon. Vezmeme 2 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme je nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Co si myslíte, která koule bude dole první? Logické by bylo, že koule v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první, protože má nejkratší cestu a jako druhá by měla být koule v dráze 2, protože má delší dráhu. Ale je tomu přesně naopak. První bude dole koule v dráze 2 a poslední koule v rovné dráze 1. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii z okolí (rotací nasává energii z vakua) a toho právě voda využívá při svém toku. Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře, let by trval déle a spotřeba pohonných hmot by byla větší. Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, (nestaví se rovně, ale klikatě), spotřebují sice více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Jste v souladu s přírodou a vesmírem, podporuje vás (rozuměj dodává energii) jdete proti vesmíru, brzdí vás. Had také využívá vlnitý způsob pohybu, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém s brzděním. Mimo jiné, had je vynikající plavec a nemá žádné ploutve. Zkuste hada hodit do bazénu. Třeba škrtiče Boa Constrictor, hroznýše královského, který vám ukáže velice rychlou plavbu a skok na břeh, o kterém se vám ani nezdá. Rozhodně mu neuplavete. Oproti tomu stonožka má mnoho noh, pohybuje se přímočaře a je velice pomalá. To stejné platí u lodí. Kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď, která popluje esovitě a dodržuje zhruba sinusovku nebo oblouk - v principu zlatého řezu, tak bude u cíle dřív a bude mít menší spotřebu paliva.

Nebo si uveďme příklad nedávné katastrofy rychlovlaku v Německu, kde zahynulo mnoho lidí jen proto, že vlak měl podvozek klasický pevný a při vykolejení se vagóny zpříčily, narazily do sebe a způsobily tolik neštěstí. Ve Francii mají rychlovlak, TGV, kde právě využily této vlastnosti. Neudělali klasický podvozek s pevnými nápravami pod vagóny, ale dali podvozek s koly mezi vagóny. Při rychlosti 380km/hod vlak vykolejil, vlnil se jako had po železničním svršku klikatým způsobem a nezpůsobil velké škody a cestujícím se nic nestalo.. Jak jednoduché a geniální je použití logiky přírody.
Do strmého kopce jedete na kole taky klikatě! Je to lehčí než rovně!

Dost bylo příkladů, zpět k vodě. U uvedených příkladů a jejich pochopením začíná nauka o implozivní technice, někdy taky nazývána reverzibilní inženýrství. Tady vidíme jak je voda geniální. Voda má i pro náš organizmus velmi důležitou a nenahraditelnou roli, tím že nás čistí, detoxikuje a dodává nám energii. Jen a jen POUZE čistá pramenitá voda. Každý člověk by měl vypít denně minimálně 3 litry pramenité vody, opakuji čisté vody, a neměl by zdravotní problémy, které dnes většina lidstva má. Platí pravidlo, čím jste se zanesli, tím se taky vyčistíte.
Řeknete si, vždyť to není nic divného, každý z nás vypije denně nějaké množství tekutin a stejně je většina z nás nemocných, máme různé kameny (žlučníkové, ledvinové atd.), zanesené cévy, zkamenělý mozek, osteoporózu, artritidu, cholesterol, angínu pectoris, kornatění tepen a žil a mnohé jiné, to jsou právě tyto problémy, které si způsobujeme sami tím, že nepijeme čistou vodu. Opět namítáte, že pijete dost a stejně takto trpíte. Co vám to tady vlastně povídám. Řekněme si to ještě jinak. Položte si se mnou tuto otázku. Představte si, že během dne vypijete litr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazené minerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čisté vody? Odpovíte 3 litry tak o co jde. Ale musím vám říci, že, a teď dobře čtěte prosím, nevypili jste ani gram vody. To je šok, že ano? Je to tak, ani gram vody. A proto máte zdravotní problémy, které jsem výše jmenoval. Když budete pít čistou vodu, nebo vysoce strukturovanou vodu, žádná s těchto nemocí by vás pravděpodobně nepostihla. Zdá se vám to neskutečné a až moc jednoduché. Už jsem vám říkal, že v jednoduchosti je krása a genialita, že ano? Vzpomínáte si?

Můžu vám říci, že většina lidí žije v nevědomosti zákonitostí, které jsou okolo nás. I když mají mnozí několik vysokých škol, tak tyto data neznají. Proč, na to si každý z vás určitě najde odpověď. Dovolte mi na tomto místě, abych vám znovu zopakoval můj názor, který jsem kdysi dávno převzal od moudrých lidí a sdílím ho již také. A zamyslete se nad ním "Na základní, střední a vysoké škole nám vymyli mozky a odnaučili nás myslet" (je to myšleno ve vztahu k zákonům vesmíru a přírody) váš názor může být samozřejmě úplně jiný. Nikomu neberu jeho vlastní názory, má právo na vlastní názor a svobodnou vůli rozhodnutí. Vědci kdysi ve Francii udělali následující pokus. My si ho nyní zde uvedeme. Pokusu se účastnilo 20 lidí s energetickým deficitem. Zvážili se na přesné digitální váze, která měla za desetinou čárkou dvě místa. Všichni vážili, dejme tomu pro lepší počítání, přesně 100,00 kg. Každý vypil během 10 minut 1 litr nějaké pochutiny (litr mléka, piva, čaje, limonády, džusu, minerálky, kafe, šťávy atd.). Za určitý časový interval šli opět na váhu a každý vážil 101,00 kg. (samozřejmě nikdo nešel mezi tím na WC). Řeknete, to je přece logické. Druhý den stejní lidé vážící zase 100,00 kg vypili každý během 10 minut 1 litr čisté pramenité vody 4°C, po tom stejném časovém intervalu se všichni opět zvážili. A všichni vážili mezi 100,30 - 100,40 kg. Kam se poděl ten zbytek. 0,6-0,7 l vody? Tady máte odpověď, tělo uložilo jen část vody a zbytek použilo na okamžitou přeměnu v energii. Voda se dematerializovala (přeměnila se na energii - ve škole jsme se učili, že dematerializace a materializace neexistuje, že hmota se nedá dematerializovat, tady vidíte že ano). Ještě na vysvětlenou 6x komprimovaná energie je hmota a 6x dekomprimovaná hmota je energie, ale to nebudeme zde řešit to je jiná i když hodně zajímavá oblast. Ještě dodám, pokud by někdo na poušti umíral žízní a byl totálně vyprahlý a volal by vodu, vodu a vy by jste mu dali 1 litr čisté vody 4°C tak tento člověk by nepřibral ani gram a celý litr by se dematerializoval v energii a on by za pět minut vstal a odešel by po svých, ale pozor, kdyby jste mu dali 1 litr jakékoliv pochutiny (coca colu, pivo, mléko) tak by jste ho zabili!!! Tyto případy jsou známé.

Dnes je ale problém sehnat čistou vodu. Položíme si otázku, co teď. Každý nakupuje v obchodě nápoje a pije hlavně minerálky. Přitom si myslí, že pro tělo udělal to nejlepší.. Všude nám to inzerují v reklamách, které denně vidíme. Ale uvědomte si, že lidské tělo si nedokáže s takto upravenými nápoji jen tak poradit bez vedlejších účinků na naše zdraví. Uvědomte si, že častým pitím minerálek si v sobě ukládáte všechny anorganické látky v minerálkách obsažených. Minerálky jsou lék a měli by jste je pít maximálně 3 týdny v roce, ne více. Tělo nedokáže použít anorganické látky z nápojů a potravy. Ty se ukládají v těle. Pro lidské tělo jsou pouze použitelné anorganické látky přeměněné v organické ovocem, zeleninou a zvířaty, tedy přírodní cestou a nikoliv chemickou. Prosím, tuto větu si také dobře zapamatujte. Hned zjistíte, kolik peněz zbytečně vyhazujete za nesmyslné chemické přípravky.
Dále si uvědomte, že veškeré nápoje prodávané v obchodech mají nějakou skladovací dobu. Tu docílí nějakou úpravou, která je zdraví škodlivá. Dejte si normální vodu z vodovodu v létě za okno, a už za týden, bude voda páchnout a bude nepoživatelná a zezelená. (pozn. Alue: Což je přirozené, Voda nesnáší světlo, proto se na něm kazí!) Jak je možné dávat záruku na minerálky a jiné tekutiny jeden rok a více. Proč? Protože mnohé, než jdou z výroby do obchodu, jsou ozařovány většinou AMERICIEM, aby zničily veškeré bakterie a viry. Řeknete si to je snad dobře, ale už si neuvědomujete, že do vody se dají ukládat data a tím dodají vodě informaci radioaktivity, která se dostane do vašeho organizmu. Pijete tak mrtvou fyzicky otrávenou vodu. Při pravidelném a dlouhodobém pití takto upravených tekutin si asi sami odvodíte odkud asi mohou pocházet některé zdravotní problémy např. rakovina zažívacího traktu atd. Rovněž tak tam působí ještě faktor čárkového kódu, který při skenování ukládá opět do tekutiny destruktivní informace číslice 666 a jiné.

Nyní vzniká otázka, co tedy pít, abychom se těchto problémů vyvarovali. Je hned několik možností.
Každý člověk by měl denně vypít 3 litry čisté pramenité vody 3 - 5°C, nebo 3 litry 3 - 5°C vysoce strukturované vody, neboli taky jinak řečeno Levitované vody. Vysoce strukturovaná voda vzniká v přírodě při jakékoliv bouřce. V bouřkovém mraku dochází k prudkým podtlakům a rotaci vody. Rychlosti pohybu jsou kolem 300-500 km/h. Dochází zde k levitaci vody. Levitovaná voda z bouřkového mraku má až 40 kráte slabší mezimolekulární vazby, než voda klasická. Má vynikající vzlínavost v kapilárách. Když je na jaře hodně bouřek, je daleko více plodů na stromech, musí se podpírat větve, aby se nezlomily a rovněž tak, vynikající výnosnost uveďme třeba jahod a jiných plodů, u zeleniny platí totéž.

Pro všechny lidi, kteří nemají možnost jezdit k prameni nebo někde sehnat levitovanou vodu, doporučuji na vyčištění organizmu pít každý den vodu z vodovodu přefiltrovanou třeba Britta filtrem. Je to rozhodně zdravější, než jakékoliv minerálky nebo balené vody. Spočítejte si, kolik za ně zaplatíte za rok. Vodu ze studánky či vodovodu máte skoro zadarmo. Příroda ukázala lidem, při jaké teplotě vyvěrá voda ze země. Jsou to 4°C a při takovéto teplotě má největší měrnou hustotu, proto se při této teplotě má pít. Rozmezí 3-5°C uvádím proto, že stačí tato tolerance. Je zajímavé, že pokud pijete takto studenou vodu, nenastydnete. Když byste pili jiné tekutiny při této teplotě, tak nastydnout můžete. Čistá voda dokonce zastavuje proces stárnutí a posunuje biologické hodiny zpět!

Autor neznámý

Zdroj: Je nutné, nejdříve si uvědomit následující výrazy a slova:
DATA - jsou daná a neměnná v celém vesmíru, jsou uložena v morfogenetických polích.
INFORMACE - IN je vnitřně, FORMACE - je to formátování DAT neboli přehrávání správných dat nesprávnými FORMACEMI neboli lidově řečeno nepřesnými či zavádějícími INformacemi.
ZÁKLAD 1000% byl uváděn ve starém učení i dekódován v pyramidách starých 55000 let, Jste ale něčemu jinému naučeni, budeme používat pro vaše jednodušší pochopení 100%
KRUŽNICE A STUPNĚ používaly vždy 540 stupňů místo dnešních 360 stupňů
Z těchto důvodů dnes lidé v mnoha starých učeních tápou, protože nemají jejich základní znalosti. Neumí je tedy rozšifrovat nebo dekódovat. Bylo by dobré si nyní uvědomit, jak se lidská bytost mění v průběhu života a to každou vteřinu, den, měsíc a rok. K tomu uvádím níže uvedená data capslockem

LIDSKÁ BYTOST
1 SKLÁDÁ SE ZE 100-120 BILIÓNŮ BUNĚK
2 DENNĚ ODCHÁZÍ (UMÍRÁ) 600 MILIARD BUNĚK, ZA VTEŘINU JE TO 10 MILIONŮ
3 ZA 1 SEK. PROBĚHNE V TĚLE 10 NA 30 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH OPERACÍ
4 10 NA 28 ATOMŮ NEUSTÁLE MĚNÍ SVÉ POZICE
5 KAŽDÝCH 5 DNÍ SE VYMĚNÍ KOMPLETNĚ STŘEVNÍ STĚNA
6 KAŽDÝCH 6 TÝDNŮ SE MĚNÍ ČÁSTI JATER, JINÉ ČÁSTI ŽIJÍ A MĚNÍ SE AŽ ZA NĚKOLIK LET
7 TUK V TĚLE SE MĚNÍ KOMPLETNĚ JEDNOU ZA 3 TÝDNY
8 KAŽDÝ MĚSÍC SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ POKOŽKA, TYPICKÁ BUŇKA POKOŽKY ŽIJE POUZE 14 DNÍ
9 ZA 3 MĚSÍCE SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ BUŇKY VŠECH KOSTÍ
10 SRDCE A MOZEK MÁ BUŇKY, KTERÉ SE NIKDY NEMĚNÍ
11 ČICHOVÉ BUŇKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 4 TÝDNY
12 ČERVENÉ KRVINKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 2-3 MĚSÍCE
13 ZA 1 SEK. SE TVOŘÍ 200 MILIÓNŮ ERYTROCYTŮ
14 ZA KAŽDÝCH 90 VTEŘIN SE V (PLAZMOVÝCH BUŇKÁCH) V KREVNÍ TEKUTINĚ TVOŘÍ MNOHO MILIÓNŮ PROTILÁTEK Z VÍCE NEŽ 1200 AMINOKYSELIN.
15 DÉLKA VŠECH CÉV V ORGANISMU JE PŘES 100 000 KM
16 KAŽDÝCH 24 HODIN SE VYTVOŘÍ V BUŇKÁCH TOLIK ENERGIE ATP, KTERÁ ODPOVÍDÁ STAVBĚ ENERGII HMOTY 70-90 KILOGRAMŮ
17 PLOD V DĚLOZE MATKY VYTVOŘÍ ZA MINUTU CCA 250 000 NERVOVÝCH BUNĚK.
18 BUŇKY MAJÍ PAMĚŤ Z MORFOGENETICKÝCH POLÍ
19 CHROMOZÓMY, KTERÝCH JE 64 CELKEM, JSOU NEJDOKONALEJŠÍMI ANTÉNAMI VE VESMÍRU A MAJÍ ZA ÚKOL VYTVOŘIT TU SPRÁVNOU BUŇKU Z BUŇKY MATEČNÍ NA DANNÉM MÍSTĚ.

To vše, co je výše popsáno, a mnoho dalších dějů, je uvedeno v činnost zázračnou tekutinou zvaná voda. Nyní se podíváme na vodu z několika pohledů, které vám doposud nejsou známy. Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi. Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonům vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu). Dají se do ní ukládat data, ano slyšíte dobře voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. Víme jen informace, které nejsou zase až tak cenné. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní. Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše. Lidská bytost je tvořena 70% z vody a 30% sušiny. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Všímáte si té podoby? Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Příroda nám totiž vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima…...

Kdysi řekl J.W.G. tento citát. "Protože máte oči, tak si myslíte, že vidíte. Jste ale úplně slepí."

Musíme si hned na začátku uvědomit, že jak lidská bytost, tak voda je z 99,9% o biofyzice, nikoliv o biochemii! Biochemii náleží pouhé 0,1%!
Možná nevhodná poznámka. Všimněte si, jaké rozbory vody se dělají v laboratořích..
Zajímavé, že ano?

Něco o lidské bytosti a vodě:
Novorozenec 80% voda 20% sušina
Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří PĚT ZÁKLADNÍCH Platonových krystalických struktur!
Tetraedr - 4stěn, hexaedr - 6stěn, oktaedr - 8stěn, pentagondodekaedr - 12stěn, ikosaedr - 20stěn. Tvoří tak zvaně svatou geometrii vesmíru, z které je i složeno lidské tělo. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet v tomto X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to genialita zlatého řezu a struktury krystalů vody….
Díky uvedeným vlastnostem má voda nevyčerpatelné možnosti ve vesmíru. Je zajímavé, že jeden kubický centimetr vody v sobě skrývá těžce představitelnou energii. Má schopnost vařit všechny oceány na planetě zemi po dobu 54 minut. Voda má 13 anomálií, které vědci neumí vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Dnes je známo přes 100 anomálií vody!!!!! Jsou způsobeny vodíkovými můstky a tvoření vodních krystalů. Rovněž tak možností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem pod skoro všemi možnými úhly. Pro představu si uvedeme známé anomálie. Některé jsou příliš odborné, ale pro odborníky je zde uvádíme.

Naskýtá se zajímavá otázka: Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu nebo naházíme klestí, a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě zemi je ŽIVÁ tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle. Voda má geniální paměť. (pozn. Alue: To se děje, protože VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO! - Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!)

1. anomálie: Proč pevný agregát vody (dále jen LED), vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmražená na led neplave na tekutině samé např.: led oleje neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

2. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, zmenší svůj objem např.: plasty, kov, látka, olej atd.…. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

3. anomálie: Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)

4. anomálie: Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg.

Zajímavé je, že voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. Nevěřte mně, a sami se prosím přesvědčte. Mnohokráte jste to již zažili, ale mnozí z vás si to neuvědomují. Když se nacházíte v myčce s autem a díváte se na sklo, jak stéká voda ze střechy auta, zjistíte, že vždy teče esovitě neboli meandricky. Když se budete pozorně na stékající vodu dívat, zjistíte taky, že voda zároveň roluje. Budete-li mít štěstí, můžete vidět taky jak voda teče krátce nahoru a po krátké smyčce zase esovitě dolů.

Můžete si udělat doma následující pokus:
Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a uděláme nakloněnou rovinu tím, že ji o něco opřeme (sklon úhlu třeba 10-90 stupňů). Potom vezmeme konvičku na květiny a začneme lít na skleněnou nakloněnou rovinu vodu. Vidíme, že voda neteče rovně, ale klikatě. Tímto způsobem tečou všechny řeky po naší planetě. Nenajdete ani jednu řeku, která teče rovně! Podívejte se do map. Jen lidé dělají řekám umělá nepřirozená rovná koryta, z neznalostí přírodních zákonitostí! Proč je tomu ale tak? Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku. (pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!) Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je až příliš velké. Také tím že voda teče klikatě, pojme větší množství vody, protože se urychluje. Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením koryt urychlí tok vody a zabrání záplavám. Pravdu nám zde otočili opět o 180 stupňů. S tímto mají velké zkušenosti v Německu, kde upravili koryta řek a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích nebo tání sněhu. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat každým rokem obrovské finanční prostředky k vybagrování usazenin. V rovných korytech je vidět, jak si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a tím i rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta, která jim lidé vzali. Viz záplavy v Praze. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Nevěřte mně, prosím přesvědčte se sami. Na tento úkaz schopnosti vody, je jednoduchý pokus, který si popíšeme. Fyzika nemá ani dnes žádná vysvětlení.

Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku, do které vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr kulečníkové koule. 1. dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusoida musí být dle principu zlatého řezu. Desku opřeme tak abychom získali náklon. Vezmeme 2 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme je nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Co si myslíte, která koule bude dole první? Logické by bylo, že koule v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první, protože má nejkratší cestu a jako druhá by měla být koule v dráze 2, protože má delší dráhu. Ale je tomu přesně naopak. První bude dole koule v dráze 2 a poslední koule v rovné dráze 1. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii z okolí (rotací nasává energii z vakua) a toho právě voda využívá při svém toku. Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře, let by trval déle a spotřeba pohonných hmot by byla větší. Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, (nestaví se rovně, ale klikatě), spotřebují sice více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Jste v souladu s přírodou a vesmírem, podporuje vás (rozuměj dodává energii) jdete proti vesmíru, brzdí vás. Had také využívá vlnitý způsob pohybu, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém s brzděním. Mimo jiné, had je vynikající plavec a nemá žádné ploutve. Zkuste hada hodit do bazénu. Třeba škrtiče Boa Constrictor, hroznýše královského, který vám ukáže velice rychlou plavbu a skok na břeh, o kterém se vám ani nezdá. Rozhodně mu neuplavete. Oproti tomu stonožka má mnoho noh, pohybuje se přímočaře a je velice pomalá. To stejné platí u lodí. Kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď, která popluje esovitě a dodržuje zhruba sinusovku nebo oblouk - v principu zlatého řezu, tak bude u cíle dřív a bude mít menší spotřebu paliva.

Nebo si uveďme příklad nedávné katastrofy rychlovlaku v Německu, kde zahynulo mnoho lidí jen proto, že vlak měl podvozek klasický pevný a při vykolejení se vagóny zpříčily, narazily do sebe a způsobily tolik neštěstí. Ve Francii mají rychlovlak, TGV, kde právě využily této vlastnosti. Neudělali klasický podvozek s pevnými nápravami pod vagóny, ale dali podvozek s koly mezi vagóny. Při rychlosti 380km/hod vlak vykolejil, vlnil se jako had po železničním svršku klikatým způsobem a nezpůsobil velké škody a cestujícím se nic nestalo.. Jak jednoduché a geniální je použití logiky přírody.
Do strmého kopce jedete na kole taky klikatě! Je to lehčí než rovně!

Dost bylo příkladů, zpět k vodě. U uvedených příkladů a jejich pochopením začíná nauka o implozivní technice, někdy taky nazývána reverzibilní inženýrství. Tady vidíme jak je voda geniální. Voda má i pro náš organizmus velmi důležitou a nenahraditelnou roli, tím že nás čistí, detoxikuje a dodává nám energii. Jen a jen POUZE čistá pramenitá voda. Každý člověk by měl vypít denně minimálně 3 litry pramenité vody, opakuji čisté vody, a neměl by zdravotní problémy, které dnes většina lidstva má. Platí pravidlo, čím jste se zanesli, tím se taky vyčistíte.
Řeknete si, vždyť to není nic divného, každý z nás vypije denně nějaké množství tekutin a stejně je většina z nás nemocných, máme různé kameny (žlučníkové, ledvinové atd.), zanesené cévy, zkamenělý mozek, osteoporózu, artritidu, cholesterol, angínu pectoris, kornatění tepen a žil a mnohé jiné, to jsou právě tyto problémy, které si způsobujeme sami tím, že nepijeme čistou vodu. Opět namítáte, že pijete dost a stejně takto trpíte. Co vám to tady vlastně povídám. Řekněme si to ještě jinak. Položte si se mnou tuto otázku. Představte si, že během dne vypijete litr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazené minerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čisté vody? Odpovíte 3 litry tak o co jde. Ale musím vám říci, že, a teď dobře čtěte prosím, nevypili jste ani gram vody. To je šok, že ano? Je to tak, ani gram vody. A proto máte zdravotní problémy, které jsem výše jmenoval. Když budete pít čistou vodu, nebo vysoce strukturovanou vodu, žádná s těchto nemocí by vás pravděpodobně nepostihla. Zdá se vám to neskutečné a až moc jednoduché. Už jsem vám říkal, že v jednoduchosti je krása a genialita, že ano? Vzpomínáte si?

Můžu vám říci, že většina lidí žije v nevědomosti zákonitostí, které jsou okolo nás. I když mají mnozí několik vysokých škol, tak tyto data neznají. Proč, na to si každý z vás určitě najde odpověď. Dovolte mi na tomto místě, abych vám znovu zopakoval můj názor, který jsem kdysi dávno převzal od moudrých lidí a sdílím ho již také. A zamyslete se nad ním "Na základní, střední a vysoké škole nám vymyli mozky a odnaučili nás myslet" (je to myšleno ve vztahu k zákonům vesmíru a přírody) váš názor může být samozřejmě úplně jiný. Nikomu neberu jeho vlastní názory, má právo na vlastní názor a svobodnou vůli rozhodnutí. Vědci kdysi ve Francii udělali následující pokus. My si ho nyní zde uvedeme. Pokusu se účastnilo 20 lidí s energetickým deficitem. Zvážili se na přesné digitální váze, která měla za desetinou čárkou dvě místa. Všichni vážili, dejme tomu pro lepší počítání, přesně 100,00 kg. Každý vypil během 10 minut 1 litr nějaké pochutiny (litr mléka, piva, čaje, limonády, džusu, minerálky, kafe, šťávy atd.). Za určitý časový interval šli opět na váhu a každý vážil 101,00 kg. (samozřejmě nikdo nešel mezi tím na WC). Řeknete, to je přece logické. Druhý den stejní lidé vážící zase 100,00 kg vypili každý během 10 minut 1 litr čisté pramenité vody 4°C, po tom stejném časovém intervalu se všichni opět zvážili. A všichni vážili mezi 100,30 - 100,40 kg. Kam se poděl ten zbytek. 0,6-0,7 l vody? Tady máte odpověď, tělo uložilo jen část vody a zbytek použilo na okamžitou přeměnu v energii. Voda se dematerializovala (přeměnila se na energii - ve škole jsme se učili, že dematerializace a materializace neexistuje, že hmota se nedá dematerializovat, tady vidíte že ano). Ještě na vysvětlenou 6x komprimovaná energie je hmota a 6x dekomprimovaná hmota je energie, ale to nebudeme zde řešit to je jiná i když hodně zajímavá oblast. Ještě dodám, pokud by někdo na poušti umíral žízní a byl totálně vyprahlý a volal by vodu, vodu a vy by jste mu dali 1 litr čisté vody 4°C tak tento člověk by nepřibral ani gram a celý litr by se dematerializoval v energii a on by za pět minut vstal a odešel by po svých, ale pozor, kdyby jste mu dali 1 litr jakékoliv pochutiny (coca colu, pivo, mléko) tak by jste ho zabili!!! Tyto případy jsou známé.

Dnes je ale problém sehnat čistou vodu. Položíme si otázku, co teď. Každý nakupuje v obchodě nápoje a pije hlavně minerálky. Přitom si myslí, že pro tělo udělal to nejlepší.. Všude nám to inzerují v reklamách, které denně vidíme. Ale uvědomte si, že lidské tělo si nedokáže s takto upravenými nápoji jen tak poradit bez vedlejších účinků na naše zdraví. Uvědomte si, že častým pitím minerálek si v sobě ukládáte všechny anorganické látky v minerálkách obsažených. Minerálky jsou lék a měli by jste je pít maximálně 3 týdny v roce, ne více. Tělo nedokáže použít anorganické látky z nápojů a potravy. Ty se ukládají v těle. Pro lidské tělo jsou pouze použitelné anorganické látky přeměněné v organické ovocem, zeleninou a zvířaty, tedy přírodní cestou a nikoliv chemickou. Prosím, tuto větu si také dobře zapamatujte. Hned zjistíte, kolik peněz zbytečně vyhazujete za nesmyslné chemické přípravky.
Dále si uvědomte, že veškeré nápoje prodávané v obchodech mají nějakou skladovací dobu. Tu docílí nějakou úpravou, která je zdraví škodlivá. Dejte si normální vodu z vodovodu v létě za okno, a už za týden, bude voda páchnout a bude nepoživatelná a zezelená. (pozn. Alue: Což je přirozené, Voda nesnáší světlo, proto se na něm kazí!) Jak je možné dávat záruku na minerálky a jiné tekutiny jeden rok a více. Proč? Protože mnohé, než jdou z výroby do obchodu, jsou ozařovány většinou AMERICIEM, aby zničily veškeré bakterie a viry. Řeknete si to je snad dobře, ale už si neuvědomujete, že do vody se dají ukládat data a tím dodají vodě informaci radioaktivity, která se dostane do vašeho organizmu. Pijete tak mrtvou fyzicky otrávenou vodu. Při pravidelném a dlouhodobém pití takto upravených tekutin si asi sami odvodíte odkud asi mohou pocházet některé zdravotní problémy např. rakovina zažívacího traktu atd. Rovněž tak tam působí ještě faktor čárkového kódu, který při skenování ukládá opět do tekutiny destruktivní informace číslice 666 a jiné.

Nyní vzniká otázka, co tedy pít, abychom se těchto problémů vyvarovali. Je hned několik možností.
Každý člověk by měl denně vypít 3 litry čisté pramenité vody 3 - 5°C, nebo 3 litry 3 - 5°C vysoce strukturované vody, neboli taky jinak řečeno Levitované vody. Vysoce strukturovaná voda vzniká v přírodě při jakékoliv bouřce. V bouřkovém mraku dochází k prudkým podtlakům a rotaci vody. Rychlosti pohybu jsou kolem 300-500 km/h. Dochází zde k levitaci vody. Levitovaná voda z bouřkového mraku má až 40 kráte slabší mezimolekulární vazby, než voda klasická. Má vynikající vzlínavost v kapilárách. Když je na jaře hodně bouřek, je daleko více plodů na stromech, musí se podpírat větve, aby se nezlomily a rovněž tak, vynikající výnosnost uveďme třeba jahod a jiných plodů, u zeleniny platí totéž.

Pro všechny lidi, kteří nemají možnost jezdit k prameni nebo někde sehnat levitovanou vodu, doporučuji na vyčištění organizmu pít každý den vodu z vodovodu přefiltrovanou třeba Britta filtrem. Je to rozhodně zdravější, než jakékoliv minerálky nebo balené vody. Spočítejte si, kolik za ně zaplatíte za rok. Vodu ze studánky či vodovodu máte skoro zadarmo. Příroda ukázala lidem, při jaké teplotě vyvěrá voda ze země. Jsou to 4°C a při takovéto teplotě má největší měrnou hustotu, proto se při této teplotě má pít. Rozmezí 3-5°C uvádím proto, že stačí tato tolerance. Je zajímavé, že pokud pijete takto studenou vodu, nenastydnete. Když byste pili jiné tekutiny při této teplotě, tak nastydnout můžete. Čistá voda dokonce zastavuje proces stárnutí a posunuje biologické hodiny zpět!

Autor neznámý

Zdroj: http://probuzeni.blogspot.com/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

gsaxzvofbldmootaBtjJainic

noutsAni,28. 5. 2021 11:20

canadian drugs https://pharmacyken.com/ - canadian pharmacies list canadian pharmacy spam

express scripts pharmacy dgsolbvfdCabbammannrmx

evashVed,27. 5. 2021 16:05

cialis, 20 mg, canadian https://krocialis.com/ - cialis professional what if cialis doesnt work

geeahdmootaBtjJainiu

serySwa,27. 5. 2021 2:16

cialis online shopping https://ckacialis.com/ - cialis soft tabs, united states origin cialis canadian pharmacy no prescription

sbbolthdmootaBtjJainil

noutsHtf,26. 5. 2021 3:35

800 mg black cialis over night ship 800 mg https://cialishav.com/ - cialis no prescription overnight shipping cheap cialis from australia

pharmacy interview questions dgsolbvfdCabbammazmrse

Lbsoevash,24. 5. 2021 11:29

generic cialis 10mg 30 pills https://ucialisdas.com/ cialis discount

viagra und metoprolol fhwsbbolthdmootaBtjJainix

Fmrfnouts,21. 5. 2021 23:13

cialis in malaysia https://cialisee.com/ generic cialis best price

cialis online paypal afhsdbcCabbammaaxxna

Rebfevash,20. 5. 2021 15:51

drugstore1st cialis https://rcialisgl.com/ - cialis 6 cialis daily price

rite aid pharmacy hours dgsolbvfdCabbammaezrxc

Lbsoevash,18. 5. 2021 16:23

buy generic cialis generic cialis https://ucialisdas.com/ whats better cialis viagra or levitra

genericos para viagra fhwsbbolthdmootaBtjJainim

Fmrfnouts,17. 5. 2021 22:30

cialis tablets https://cialisee.com/ cialis no rx

pharmacy online uae frbdcacldmootaBtjJainib

Jebgnouts,14. 5. 2021 9:17

online pharmacy reddit https://pharmacylo.com/ Nexium

best seller cialis afhsdbcCabbammaeezhw

Rebfevash,14. 5. 2021 7:45

generic cialis https://rcialisgl.com/ overnight delivery generic cialis

viagra 50 mg 4x fcsogsaxzvofbldmootaBtjJainis

Anoonouts,14. 5. 2021 7:34

how to buy viagra in hong kong https://llviagra.com/ what is viagra doesnt work

adderall online pharmacy dgsolbvfdCabbammadpazd

Lbsoevash,12. 5. 2021 17:11

cialisblack https://ucialisdas.com/ - professional cialis cialis canada purchase

pfizer achat viagra fhwsbbolthdmootaBtjJainih

Fmrfnouts,11. 5. 2021 5:50

generic cialis forums https://cialisee.com/ cialis for entertainment purposes

levitra online order fbdcacldmootaBtjJainin

Jbsdnouts,2. 5. 2021 20:43

best online pharmacy https://onlinecanda21.com/ Alesse

hometown pharmacy dgsbvfdCabbammavpnxj

Lhdvevash,1. 5. 2021 10:08

best price on cialis 20mg https://asciled.com/ orignal cialis

write a thesis fhsbbolthdmootaBtjJainii

Fbsfnouts,1. 5. 2021 5:02

canada drugs online https://uspharmus.com/ - Norpace international pharmacy