Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hathoři: Umění přeskakovat časové linie

17. 10. 2016
Poselství Hathorů z 3. srpna 2010 přijal Tom Kenyon
 
I když se to  někomu může zdát paradoxní, vaše časová linie - váš život - je jenom jednou z mnoha simultánních možností. A je zcela možné, opravdu je to vaše vrozené právo, abyste změnili vaši časovou linii a potenciály vašeho života. Vaše kultura vás z  mnoha důvodů zhypnotizovala abyste věřili, že jste omezeni pouze na linii jednoho času. V tomto poselství  se budeme snažit diskutovat o tom, jak chápeme pojem časových linií a jak je možné je změnit.
Vždy, když  nastane nárůst chaotických událostí, jde o souběh několika časových linií.Vzhledem k tomu, že vaše planeta vstoupila do Uzlu Chaosu a zakouší stále se zvyšující úroveň chaosu, zvyšuje se i počet tzv. časových uzlů.
Časové uzly se objeví, když se setkají dvě nebo víc časových linií. V důsledku jejich  těsného sblížení dochází někdy k efektu oscilacekdyž reality jedné časové linie prosáknou anebo jsou psychicky vnímány těmi, kdo se nacházejí na vedlejší časové linii. Silné časové linie mohou doslova ovlivnit možnosti a/anebo předpoklady jiných časových linií v rámci časového uzlu. Jinými slovy, kreativní a nové účinky se v časových liniích často objevují tehdy,  když vstoupí do časového uzlu (a přiblíží se k jiným časovým liniím).  
Jsou to  impulsy evolučních skoků, obsahující  obrovskou možnost  urychleného vývoje, když  víte jak je použít. Jako výsledek nestabilní povahy událostí na vaší planetě se objevuje více časových uzlů. Je to velice složitá a komplexní záležitost, a budeme se snažit rozporcovat ji do malých částí, protože věříme,  že tato informace  má životní význam pro ty z vás, kdo jsou zapojeni do procesu vzestupu, a také proto, že tato informace je naprosto důležitá pro přežití.  Navrhujeme nejdříve obrátit pozornost na větší obraz a poté na jednotlivé strategie.

 

Pozadí
 
Vaše planeta se nachází na pokraji totální transformace. Forma této transformace má několik podob ajste to vy – kolektiv – kdo více či méně ovlivní tyto výsledky.  
Některé tyto výstupy, tyto možnosti, odpovídají proroctvím o zničení planety a její očistě. Jiné časové linie, jiná vyjádření, odhalují odlišný výsledek. Náhlý, neočekávaný posun v lidském vědomí by mohl dostat Ovladatele, kteří tak negativně ovlivnili váš osud, na kolena. A mezi těmito dvěma polaritami existují stovky jiných možných časových linií.  
Ve vaší společnosti existuje mnoho silných zájmů, které si přejí, abyste i nadále zůstali ve stavu hypnózy, které si přejí, abyste i nadále žili v přesvědčení,  že jste omezeni na jednu časovou linii, na  zkušenost jednoho života, tak,  jak to oni chtějí.
Ale vy máte, ve své přirozenosti, schopnost měnit časové linie a pravděpodobnosti v poslední chvilce každé události – ať osobní nebo kolektivní.  Neříkáme, že je to „pozitivní.“ Hovoříme o tom jako o skutečnosti , která vychází z vašeho vývojového potenciálu. Zda kolektivně na tuto možnost dosáhnete anebo ne, se uvidí, ale cesta Zasvěcence je, aby dosáhl výš, na nejvyšší potenciál, bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Takže, v tomto poselství budeme hovořit o tom, co můžete udělat a jak to udělat.
Z našeho pohledu, je váš společný osud  součtem individuálních voleb, které vy jako jednotlivci, učiníte. Do toho jsou zapojeny evoluční a zemské síly, které vy ani vaši bližní nejste vůbec schopni ovládat. Do tohoto souboru sil patří kosmické energetické vzorce a zákonitostiz oblastí kosmu mimo vaši solární soustavu, protože jste součástí složité kosmické matrice, která je vašim vesmírem.
Kdybychom měli použít metaforu, řekli bychom, že vy, jako lidstvo, jste na velké zaoceánské lodi. Ale mnozí z vás spí, a u kormidla je někdo, kdo tuto loď řídí, a kdo by tam neměl být. Protože z mnoha historických a trans – historických důvodů, které zde nebudeme rozebírat, vaši loď řídily různé bytosti .
Ale, hle, jak se časy mění. Víc a víc vás procitá, i když někteří, stále napůl spící, se potácí po palubě když pozorují bouřlivou vichřici svého světa,  který se před nimi mění. Ovladatelé vědí,  že se mnoho  z vás probouzí - příliš mnoho  na to, aby byli v klidu.
Opravdu,  je to zajímavá doba k žití!  
 
Současná ekologická situace v mexickém zálivu (toto info je z r. 2010 – pozn. překl.) je jedním příkladem  vícero časových linií. Přes velké úsilí vašich médií zamést věc pod koberec,  mnozí cítí jak je situace zoufalá a opravdu,  v oblasti Zálivu jsou  potíže, které jsou pod povrchem – doslovně i obrazně.
V naší předchozí zprávě jsme v souvislosti s touto událostí zmiňovali vícero možných časových linií.Která z těchto možných časových linií se uskuteční ve vaší 3D realitě není vyryto do bláta ani do betonu, ale jde o změnitelnou událost neboli výstup. Chceme s vámi hovořit o tom, jak vy, jako jednotlivec,  můžete v mžiku přeskočit časovou linií do jiného osudu.  Dalo by se zde vyvodit i to, jak může  přeskočit časové linie i vaše civilizace, ale to je téma na jindy.
Pro tuto chvíli chceme obrátit naši pozornost k vám, jednotlivému člověku a k tomu, jak můžete vy přeskočit z katastrofické časové linie - tj. z výstupu jaký si nepřejete - do něčeho mnohem příjemnějšího, životu vstřícnějšího a plného evolučních možností.   
Poznamenáváme, že existují technologické prostředky jak překonat časové linie, ale tato naše informace pojednává o lidském vědomí, a o tom jak vy, silou vašeho vlastního uvědomění a záměru, můžete časové linie přeskočit. Pro tento záměr již máte ve vaší přirozenosti dva největší poklady – vaši svobodnou vůli (možnost volby) a vaši schopnost cítit. Když oba vhodným způsobem zkombinujete, umožní vám to přeskočit časové linie jak si přejete a být tak spolutvůrcem vaší reality a nebýt pouhou figurkou na šachovnici.
 
Základní pravidlo 
 
Základním pravidlem pro přeskočení časových linií je koordinace některých důležitých oblastí záměru:
1) identifikujete časovou linii, do které se chcete přesunout 2) posunete vaši vibrační úroveň, abyste byli v souladu s touto časovou linií 3) uzamknete  vibrační úroveň,  aby nekolísala 4) podniknete akci, která je projevem nové časové linie 5) vytrváte
V páté fázi musíte držet vibrační úroveň  nové časové linie, kterou jste si vybrali, sladit váš výběr s novou časovou linií a setrvat v něm, přestože budete smysly vnímat opak.
Tato poslední fáze vytrvání je důležitá,  neboť váš současný život je akumulací vašich přesvědčení a záměrů. V závislosti na síle těchto přesvědčení a záměrů možná budete muset shromáždit velký objem energie, abyste překonali  daný vzorec vašeho života.  
Tato informace, o kterou se s vámi dělíme, může být použita na jakoukoliv časovou linii anebo projev ve vašem životě, až po tu nejbanálnější situaci. V tomto poselství se ale zaměříme na tuto  metodologii přeskočení časových linií s ohledem na proces vzestupu a na to, jak se můžete posunout do časových linií  odlišných od časových linií té kultury, v níž  aktuálně žijete.
Toto je pro  některé revoluční myšlenka, ale pro nás  je to jednoduše pravda o vaší pravé povaze. Jste bohové a bohyně stvořitelé, a tato informace o  kterou  jsme se s vámi podělili, je jenom vaše právo s nímž jste se narodili. Nyní jsme vám ji věnovali s očekáváním a s nadějí, že mnozí z vás přeskočí časové linie a pohnou kýlem lodi na níž se nacházíte a zavedou loď do bezpečných a bohatých vod.
Nyní skončeme s metaforami, a přejděme k podrobnostem, jak přeskočíte časové linie.
 
Vzestup
 
Z našeho pohledu představuje proces vzestupu zenergetizování vašeho druhého těla, vašeho KA,  a zvýšení jeho vibrací tak, aby vyzařovalo více světla, až případně do úrovně, že se stanete SAHUem, nesmrtelným energetickým tělem. Existuje mnoho způsobů jak zvýšit vibrace  svého KA. Většina vašich duchovních tradic má své vlastní metody na zvýšení vibrací, ale, bohužel,mnohé jsou zapleveleny dogmaty,  zákazy, a upřímně, infiltrovanými vzorci  z myšlenkových forem vytvořených těmi, kdo si nepřáli a nepřejí vaši svobodu, ale kdo profitují z toho, že jste uvězněni.  
A, ano, je smutné že musíme říct,  že některé  vaše duchovní tradice a zejména vaše náboženství - jsou  zákeřné pastia pokud se chcete posunout ve vašem vzestupu , musíte oddělit pravdu od falše. Jedině vy můžete splnit tento úkol, protože toto je jedna z podmínek mistrovství. Je to rýha v písku samotného vědomí pro ty, kdo si zvolili vzestup své vlastní bytosti. Stanou se mistry pravdy a neustoupí a budou se pídit po tom, aby odlišili faleš od pravdivosti. Nejsou otroky dogmat. Neskloní se před nikým, pouze před svojí božskou podstatou.  
Z hlediska energie, proces vzestupu začne, když vaše životní síla, starými Egypťany zvaná Sekhem, začne stoupat vzhůru po Djed, neboli po posvátné stezce čaker. To je vzestup ve své nejjednodušší formě. Je to rozšíření mysli a vědomí. Když vaše životní síla vstoupí do vyšších center vašeho mozku a když se zenergetizuje vaše KA tělo, vstoupíte do další fáze vzestupu. V této fázi  začnete  stravovat  (metabolizovat) samotné světlo. Světlem myslíme duchovní světlo, světlo, které existuje v duchovních sférách. Toto světlo vyživuje tělo KA a zvyšuje jeho vibraci. Když tělo KA dosáhne určitého kmitočtu, anebo síly vibrací, bez zaváhání se vznítí s určitým éterickým plamenem, a změní ho na SAHU, nebo Nesmrtelné Energetické Tělo. Toto může být považováno za jednu z konečných fází této specifické formy vzestupu. Ale chceme jasně  sdělit, že každý pohyb mysli nahoru  a pohyb životní síly po Djed , bez ohledu na použitou metodu, je součástí procesu vzestupu.
Nyní chceme hovořit o některých základních myšlenkách a strategiích nácviku, které ozřejmí  základní metodu přeskočení časových linií. Poté obrátíme pozornost na to, jak můžete pro sebe vytvořit novou možnost, dokonce i uprostřed toho, co se zdá být velkým problémem. A, co je důležité, vysvětlíme významnou evoluční příležitost, která existuje ve vašem současném časovém uzlu.
Jedním z prvních úkolů které jsou před vámi, pokud chcete přeskočit do jiné časové linie, je překonání strachu. Většina lidí má strach z neznáma,  ale je zde  ještě zákeřnější prvek.Ovladatelé -  ti, co chtějí ovládat váš osud a využívat toho, jsou mistry projekcí strachu a používají obrovské prostředky kontroly mysli a hypnózy prostřednictvím médií, aby přesvědčili masy, že je mnoho důvodů  k obavám.  A zatímco je, upřímně řečeno,  kus pravdy na tom, že jsou důvody k obavám, skutečná pravda není odhalena.
 
Skutečná pravda, jak to vidíme my, je vaše schopnost změnit vaši realitu, vaše vrozená schopnost používat dva poklady – vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, což jsou prostředky k tomu, abyste mířili k novým časovým liniím. Pojďme to upřesnit.
Jak jsme zmiňovali již dříve, typ vzestupu o kterém hovoříme, začíná  jednoduše pohybem vaší životní síly vzhůru po djedu, neboli páteři, do vyšších mozkových center. Když se to stane, energetické kruhy vašeho těla KA,  zvané čakry, se zaktivují novým způsobem. To otevře okna nových možností, a nových vhledů, nových forem inspirace a rozkvět kreativity. Ale pokud je vědomí uzamčeno strachem, je uvězněné nižšími centry – pudem sebezáchovy, sexu a moci.
Z různých historických a trans – historických důvodů, jak jsme nastínili dříve, existovala a stále trvá, tajná dohoda držet lidstvo uzamčené do nižších center, a udržovat strach coby prostředek ovládání osudu. Takže pro každého mistra, který si zvolí cestu nahoru, je jednou z prvních překážek přechod Údolím Strachu - projektovaných myšlenkových forem jeho kultury.Poté musíte přejít portály omezení, která vás  svazují, rozpoznat lži, které jsou udržovány dokonce i u vašich nejposvátnějších náboženství.
Ale řekněme, že máte odvahu a sílu podniknout tento přechod a řekněme, čistě pro příklad, že časová linie, ve které si přejete žít, je laskavost: milující laskavost. Tady je návod, jak to udělat a pamatujte, že stejný princip lze uplatnit na jakoukoliv časovou linii, jakou si přejete pro sebe vytvořit.
 
Příprava a nácvik
 
Prvním krokem je určení časové linie, kterou si přejete vytvořit, v níž  chcete žít. V tomto případě je to časová linie milující laskavosti. Druhým krokem je přejít do vibrační úrovně která odpovídá této časové linii. V tomto případě, je to pocit stavu milující laskavosti, takže budete  pobývat v tomto stavu, nakolik jste jen schopni. Máme tím na mysli, že budete prokazovat milující laskavost vůči druhým i vůči sobě.
Třetím krokem je uzavření vibračního pole, aby nekomíhalo. Je to důležitý aspekt přeskakování časových linií, protože starý vibrační stav má svůj vlastní život. Jenom  to, že jste si zvolili vytvořit novou časovou linii a vstoupili jste do vibračního stavu, který této  časové linii odpovídá, vám ještě nezaručuje, že se časová linie bude manifestovat nebo že bude pokračovat. Musíte uzamknout vibrační pole na místě, protože to podpoří váš přístup k nové časové linii.
První dva kroky se týkají vaší svobodné vůle. Vybrali jste si časovou linii kterou chcete zažívat. Vybrali jste vibrační stav který odpovídá této časové linii. A třetím krokem -  uzamčením vibračního stavu - využijete druhý poklad vaší povahy: vaší schopnost cítit. 
Tím, že cítíte vibrační stav v jakém si přejete být, ho umocňujete, zesilujete. A když k  tomu přidáte jasný emoční stav jako ocenění nebo vděčnost za vibrační realitu, uspíšíte její vznik.
Tento prostý projev ocenění anebo procítění vděčnosti za novou časovou linii, vyvolá její uskutečnění způsobem, který je mimo chápání.  Je to tak, že tyto dva poklady vaší přirozenosti se spojí do těchto tří kroků. Další krok si znovu vyžaduje vaši svobodnou vůli. Musíte vytrvat v udržení vize nové časové linie a vibračního stavu, bez ohledu na to, co vám říkají vaše smysly. Toto je úsek kde mnozí neuspějí.
Manifestace nové časové linie do vaší třídimenzionální reality vyžaduje soustředěnou energii. Pokud vytrváte a udržíte vizi nové časové linie, spolu s vibračním polem (anebo s jeho procítěním), spolu s vděčností za to že již existuje, naakumulujete energii.
Nyní je úkolem být věrný své vizi, zatímco  věnujete pozornost tomu, co vám ukazuje současná realita. Není to o předstírání. Jde o to, čelit realitě, jak se vám ukazuje, zatímco současně udržujete vyšší vizi. Jinými slovy, pracujete s realitou vašeho života, zatímco současně udržujete vizi jiného života. To je umění.  
Abychom použili náš příklad, když si přejete vytvořit život s více milující laskavostí, přejdete do toho vibračního stavu tak, že budete projevovat milující laskavost vůči druhým. Pokud byste byli schopni  pociťovat za ten vibrační stav i vděčnost, urychlilo by to vytvoření nové časové linie.
Ve skutečnosti zde bude období,  kdy si uvědomíte, že ne každý je schopen milující laskavosti, ani ji přijímat. Vaše vize pak bude upravována realitou života, a toto zrání vaší mysli proběhne přirozeně, jak budete  mít co dělat s realitou vaší současné časové linie spolu s vynořováním se časové linie nové.
Výsledkem tohoto postupu je, že se stanete mistrem milující laskavosti a mistrem v jednání s těmi, kdo nejsou  schopni takový vibrační stav projevit. Nakonec budete zažívat  život s více milující laskavostí, kdy vám bude více lidí projevovat tuto kvalitu a vy ji budete projevovat vůči nim. A když potkáte někoho kdo není schopen tuto kvalitu projevit,  budete mít lepší schopnost jednat s ním, aniž byste vy tuto kvalitu ztratili.
Takže teď si můžete pro sebe vytvořit novou časovou linii a novou realitu.
Teď se vraťme ke kolektivní časové linii.
Jak jsme řekli dříve, časové uzly jsou křižovatky, kde se překrývá víc časových linií, a vy můžete přeskočit z jedné do druhé, pokud víte jak se to dělá. Právě jsme vysvětlili základní pravidlo změny individuálních časových linií. Nyní si pojďme říct, jak můžete přeskočit do jiné časové linie než je linie nějakého určitého kolektivu.
I když se to může zdát paradoxem, je docela možné žít jinou časovou linii a mít jinou životní zkušenost než ostatní kolem vás.  
Řekněme si to znovu a jinak. Je možné žít v nebi zatímco ostatní žijí v trápení. Na nejhlubších  úrovních vědomí je to jednoduše otázka volby.
Uznáváme, že jste byli, a stále jste, manipulováni  sílami, které si přejí udržovat vás  ve vězení. Ale naší volbou v této naší komunikaci je předat vám klíče, jak lze z tohoto vězení vyskočit, nenimrat se v historii toho všeho, ani v identitách těch, kdo jsou do toho zapojeni. Protože, popravdě, ty pravé Ovladatele nevidíte.  Jsou mistry v ovládání figurek.
Jak eskalují chaotické události, budete mít mnoho příležitostí přeskakovat časové linie.  Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali kroky o nichž jsme mluvili dříve. Můžete s touto metodou experimentovat  tak, že si zvolíte vyzkoušet nějaký experiment. Vyberte si něco, co byste rádi rozvinuli do reality vašeho života a když použijete kroky, o nichž jsme hovořili, uvidíte, co můžete vytvořit.
 
Fyzické a duchovní přežití
 
Náš prvotní důvod, proč jsme vám předali tuto zprávu, se týká něčeho, co má mnohem větší dopad než vytvoření osobních přání. To „něco“ má doslovně co dělat s vašim přežitím, jak fyzickým tak i duchovním.
Jak budou eskalovat chaotické události, schopnost vaší intuice bude pro vás důležitější než kdy předtím. Někdo tomu říká „předtucha“. Aniž byste věděli jak to,  že to víte, najednou víte, co v nějaké situaci dělat.
Tak funguje intuice. V těchto chvilkách, kdy přijde intuice, jste na křižovatce – na časovém uzlu - kdy můžete skočit do jiné časové linie a do jiného výstupu.
Nárůst intuitivních schopností je jedním z příznaků osobního vzestupu, anebo vzestupu vědomí. Vyvinutější intuice má zřejmé výhody pro fyzické přežití.
Před chvílí jsme řekli něco, co se  někomu může zdát paradoxní. Řekli jsme, že schopnost přeskočit časové linie má výhody pro jak fyzické tak i spirituální přežití.
Chtěli jsme tím říct, že schopnost přeskočit časovou linii do jiného výstupu může mít v jistých situacích za následek to, že přežijete. Duchovním přežitím máme na mysli to, že existuje ohrožení vašeho duchovního probuzení. Když ztratíte stopu vaší vlastní pravdy, když ztratíte dva poklady které máte ve své přirozenosti – vaši svobodnou vůli a schopnost cítit, jste  ohroženi po duchovní stránce. Neztrácejte z očí tyto vaše poklady. Jak se množí chaotické události, a ony se budou množit – protože se rodí nový svět - Ovladatelé zvýší své úsilí. Dávejte si pozor na kontrolu mysli a na všechny myšlenkové formy, které omezují vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, bez ohledu na to, jakého budou původu - i když  by přicházely od vašich „posvátných“náboženství.
Vyhněte se každé myšlenkové formě, bez ohledu na to, v jakém bude svatém šatu anebo  politické korektnosti, která by omezila vaši svobodnou vůli rozhodovat se, anebo vaši schopnost cítit. Je to životně důležité pro ty z vás, kdo chtějí  přežít toto období bez duchovní újmy.
 
Sbíhání časových linií a Změna pravděpodobností
 
Obraťme nyní pozornost k prvotní příčině této naší komunikace. Všechno, co jsme doposud řekli,   je základem a doporučením k procvičování vaší vlastní  mysli  za účelem přeskočení časových linií.
Ale nyní  obrátíme pozornost ke dvěma velmi významným časovým liniím, které nejsou závislé na vašem tvoření. Mají jiný řád existence. Nejsou vytvořeny na základě vaší osobní volby. A jsou od sebe naprosto odlišné.
Jak jsme řekli při mnoha příležitostech, vy existujete současně v mnoha časových liniích a pravděpodobnostech. Jedna z časových linií, ve které nyní žijete vy a lidstvo, naplňuje proroctví o zániku a zničení planety. Je to velmi realistická časová linie. Ale je to jenom jedna časová linie.Jste na bodu obratu, v časovém uzlu, kde je možné přeskočit z pravděpodobností zničení do nového typu Země a do nového řádu života. (a jak víme z pozdějších channelingů, po r. 2012, lidstvo překročilo ten bod, horizont událostí, a vykročili do nové perspektivy. Časová linie katastrof zůstala za námi – pozn. překl.)
Tato časová linie, kterou nazýváme Nová Země, je velmi odlišnou dimenzí zkušeností než vaše současná realita. V této časové linii velká část lidstva, která chápe a oceňuje pravdu o tom, že všechen život je propojen,  Zemi hluboce ctí  a vyjadřuje jí  vděčnost.
Zde Země není drancována a využívána kvůli prospěchu – což škodí jejímu ekosystému.  Pozvednutím lidského vědomí byly změněny technologie. Zmizely technologie ohrožující život a životu škodící uvažování  vaší současné epochy. Války jsou záležitostí minulosti. Ovladatelé,  kteří uplatňovali negativní vliv na váš osud prostřednictvím manipulace náboženství, ekonomiky a mezinárodních záležitostí se zřekli své moci. Život sám je považován za posvátný a  lidstvo přijalo za své nové chápání posvátností věcí. V tomto novém světě neexistuje boj mezi Nebem a Zemí.
O této časové linii bychom mohli říct další věci, ale vnímáte, doufáme, ten rozdíl mezi touto časovou linií a tou druhou, která vede jedině ke zničení a destrukci.  
Chtěli bychom říct ještě jednu věc o této časové linii Nové Země. Je to vlastnost, kterou si obzvlášť ceníme. V této nové časové linii jsou závoje mezi světy slabé, a je velká interakce mezi lidmi a intergalaktickými bytostmi jako jsme  my – a  tzv. světem víl a duchů.
Tady musíme říct, že není naším záměrem vás ovládat, protože my věříme v nezasahování. Nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, nicméně, můžeme vám ukázat to, co vidíme.
Ve starém Egypte existovala bohyně zvaná Maat, která měla soustavu váh a když zasvěcenec  zemřel, jeho srdce bylo položeno na váhy a na druhou stranu položili pírko. Když bylo srdce tak lehké jako pírko, zasvěcenci bylo dovoleno vstoupit do nebeských světů, tj. do vyšších stavů vědomí. Ale když bylo srdce  plné negativity, lítosti a smutku, zasvěcenec se musel vrátit do nižších světů.
Opravdu, lidstvo se nyní setkává s MaatKaždý, kdo věří na časovou linii zmaru, destrukce a hororu, přidá váhu této realitě. Každý, kdo udržuje jako reálnou časovou linii Nové Země,  přidá váhu této realitě.
V této situaci nejste bezmocní. Máte schopnost provést radikální změnu – pro vás a planetu – zejména pro lidstvo. Když souzníte s touto časovou linií Nové Země, a když si zvolíte život v tomto novém řádu existence,  přidáváte tomu váhu, a tak řečeno,  pomáháte tomu, aby se váha vychýlila tím směrem.
Chceme říct cosi, co jsme řekli již dříve, protože je to životně důležité. Je možné žít v nebi,   zatímco  ti kolem vás žijí v trápeních. To nemá nic společného s místem v čase a prostoru, ale spíše s vaší vibrační úrovní.
Pokud cítíte, že to, co jsme řekli, je pravda a zvolili jste si, že se chcete zarovnat s touto Novou Zemí, vítáme vás v nové časové linii a v novém osudu.
Navrhujeme, abyste si prošli těmi kroky jak přeskočit časové linie, jak jsme vám poradili dříve azačněte velký experiment. Vstupte do časové linie Nové Země a připravte se na zázrak.
Konečně, nechte  Zemi, ať vás osloví. Dovolte jí, aby vás rozmazlovala a  předala vám  své hluboké vědomosti a moudrost. Ona bude v nastávajících změnách velkým spojencem.
Další informace o  přeskočení časových linií a Nové Zemi vám dáme v příštích sděleních. Ale  pro tentokrát, doufáme,  že jste pochopili podstatu toho jak máte postupovat.
Jako vždy, dokonce i uprostřed  takových velkých potíží jakým nyní čelíte, lidská  rodino, udržujeme pro vás  vyšší vizi. Vidíme vaši skrytou velikost,  i když vy ji možná nevidíte. V této hodině temnoty udržujeme světlo.  Je to jen připomínka toho, že velké světlo je ve vás samotných. Je čas osvobodit toto světlo které je ve vás.  Příští generace budou požehnány vaším vzestupem. Kéž tomu tak bude.

Hathoři,   3. srpna 2010


Tomovy myšlenky a poznámky

V této komunikaci mne upoutalo několik věcí. Především, použili výraz transhistorický, což jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem se jich na to zeptal, řekli že to popisuje nahlížení na určité typy intergalaktických vlivů,  které přesahují lineární čas.  Tedy, že vlivy o kterých je řeč, vznikly mimo čas, jak ho chápeme my, ale pak se projevily v naší časové linii – od pravěku až do současnosti. Nerozumím úplně všemu, co zde říkají. Jenom to předávám.
Vzhledem k tomu, že tolikrát zdůraznili význam časových uzlů a  rozváděli bod pojednávající jak přeskočit z jedné časové linie do druhé, zeptal jsem se jich, jak dlouho tento současný časový uzel trvá. Podle nich je tento časový uzel velmi významný, protože obsahuje mnoho souběhů možných/pravděpodobných časových linií,  které ovlivní  naši planetu a dějiny našeho druhu.  Dvě časové linie, které zvláště zmínili, byly časová linie která naplňuje proroctví o očistě planety a destrukci,  která běží souběžně s časovou linií,  která vede k příznivější budoucnosti – časovou linii o které se zmiňují jako o Nové Zemi.
Tak kdy tento časový uzel začal a kdy skončí? Podle nich, ten  konkrétní časový uzel  dvou polaritně odlišných osudů se objevil v naší 3D realitě v červenci tohoto roku  (2010 – pozn. překl.)  a bude pokračovat v různých podobách až do července 2013.
Prosím všimněte si, neříkají, že časová linie Nové Země vznikla během tohoto časového uzlu. Ve skutečnosti,  podle nich, tato příznivá časová linie již po nějakou dobu probíhá. Ale polaritně protichůdné časové linie planetární destrukce versus obnovy planety se nyní pohybují velmi těsně vedle sebe (aspekt časového uzlu). Takže, pokud někdo ví jak přeskočit časové linie, je mnohem snazší to udělat,  když je časová  linie, kterou si přejete,  blízko té v níž se nacházíte.
Význam tohoto časového uzlu je v tom, že lidstvo  je v bodu, kdy si volí, kterou časovou linii chce zažívat jako kolektivní realitu. A podle Hathorů, realita, která bude převládat, se ukotvuje prostřednictvím voleb, které nyní činíte, jako  jednotlivci i jako kolektiv.
V tomto poselství poskytli Hathoři základní metodu jak přeskočit časové linie, která je, jak naznačili, zejména informací pro ty z nás,  kdo si zvolili žít v jiné a příznivější realitě, než je stále víc surrealistická a životu nepřátelská realita v níž v současné době lidstvo žije.
 
Kapitola  Příprava a nácvik  z  jejich  poselství může být určitě použita jako  metoda pro osobní manifestaci. Opravdu, ti kdo jsou v tomto typu záležitostí zkušení, budou pravděpodobně považovat již samotnou tuto informaci za manifestaci. Ale jednoduchost této metody je v rozporu s její hloubkou. Hathoři jsou mistry v zjednodušování složitých koncepcí a technik, a toto není výjimkou. Nicméně, důvodem proč se s námi  o tuto základní metodu podělili není, aby splnili touhy jednotlivců  po manifestaci,  i když pro tento účel bude fungovat; ale spíše aby představili metodu, která nám umožní radikálně posunout reality na planetě – pokud ne pro větší kolektiv naší lidské rodiny, tak alespoň pro nás samotné.
Líbila se mi metafora, kterou použili na popsání  naší současné situace – jako loď na moři. Opravdu, naše situace mi připomíná  to, co se odehrálo na  potápějícím se Titaniku. Loď narazila na ledovou kru a  dolní paluby lodi se plnily vodou. Nejdříve se pokoušeli  utajit  nebezpečí před lidmi z horních palub. A tak zábava pokračovala, kompletně, spolu s orchestrem, dokud nebyl zánik zřejmý.
V zmanipulované hypnóze naší konzumem posedlé kultury jen nemnozí poukazují na to, že naše loď, zvaná Západní Civilizace se povážlivě naklání na bok, anebo že  je ponořena  nebezpečně hluboko do vody.
Hathoři věří, že když dostatečné množství lidí přeskočí časové linie, a opustí prorokovanou časovou linii zničení planety, a místo  toho vstoupí do příznivější a životu vstřícnější reality, které říkáme Nová Země,  mnohá katastrofická proroctví týkající se naší planety se nenaplní. (A i dnes tomu můžeme být nápomocni ukotvením své vize/víry v to, že všechny apokalyptická proroctví již neplatí, jak vyplývá z překročení horizontu událostí  – pozn. překl.).
Ale jasně dávají na srozuměnou, že i když se kolektiv neposune do tohoto vyššího osudu, cosi úžasného se přihodí těm z nás, kdo měli odvahu žít odlišnou realitu od té, která je nám vnucována současnou kulturou. „Je možné žít v nebi,  zatímco ti kolem vás žijí v trápeních.“
V tomto poselství je něco jiného, co považuji za životně důležité – zejména pro ty z nás, kteří se  nyní  chtějí pokusit přeskočit časové linie. A toto „něco“ souvisí s lidskými sklony k falešnému nebo „bájivému“ uvažování. Pokud nevíte co to znamená,  bájivé uvažování  je porucha myšlení kdy osoba věří, že když si něco myslí, je to skutečné, anebo že se to může uskutečnit bez jakéhokoliv úsilí z její strany.
V myšlení New Age existuje,  dle mého názoru,  vysoce toxický prvek, který podporuje odmítání jako způsob, jak se vyrovnat s určitými životními potížemi (tj. bájivé uvažování).  A nepochybně, současnou a zvyšující se šílenost našeho světa je pro  mnohé z nás čím dále těžší zvládnout. Ale pokud si někdo, kdo toto čte myslí, že popírání je přijatelný způsob jak zacházet s realitami naší současné časové linie, chci poukázat na to, že Hathoři říkají něco zcela jiného.
Součástí umění přeskočit časové linie je udržovat vizi a vibrační otisk časové linie, kterou chceme zažívat. Ale současně  musíme věnovat pozornost aktuální realitě časové linie, v níž se nacházíme. Je to žití mezi dvěma světy, a k tomuto typu mistrovství nás Hathoři vyzývají.Domnívám se, že mnozí z nás, kdo si zvolí přeskočit časové linie (mě nevyjímaje) se potkají s výukovou léčkou, kdy chvíli nebudeme schopni  přejít do nové časové linie a/anebo nebudeme schopni ji udržet. Je to zcela normální, když se učíme novým dovednostem,  a ano, je to v podstatě nová dovednost – i když velmi hluboká. Takže moje rada nám všem začátečníkům – skokanům do časových linií je, abychom byli k sobě laskaví, neposuzovali se a vstoupili jsme do tohoto typu  výukového zážitku se smyslem pro humor. Konečně, celá záležitost je, přinejmenším z jedné perspektivy, velký kosmický fór.
Jak proplouváme realitami měnící se (někteří by řekli umírající) civilizace, a udržujeme naše srdce a mysl na časové linii, ve  které si přejeme žít, stane se to nepochybně formou umění.
A tak…na vás, mí drazí Umělci Žijící Mysterie, na vás, kdo jste  naplněni vizí a kdo máte odvahu skočit, zvedám svoji číši.
Zdravím vás a velkou akci, do které se chystáme vstoupit, která není ničím jiným než vzestupem do našich vlastních nejvyšších kvalit, jakožto duchovních bytostí žijících lidskou zkušenost.
 
Žehnám vám a vašim milovaným  
 
Tom Kenyon
 
© 2010 Tom Kenyon všechna práva vyhrazena www.tomkenyon.com.
 
Poznámka ke kopírování: Není dovoleno používat moji hudbu s videem, grafikou, meditaci anebo kopií tam umístěnou. Není dovoleno umístit moji hudbu na You Tube anebo jiná podobná média. Samotné poselství  může být kopírováno  a sdíleno, ale  ne moje hudba. Mám copyright k veškeré mé hudbě která nesmí být žádným způsobem používána, distribuována anebo kopírována v žádném médiu. Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Poselství Hathorů z 3. srpna 2010 přijal Tom Kenyon
I když se to  někomu může zdát paradoxní, vaše časová linie - váš život - je jenom jednou z mnoha simultánních možností. A je zcela možné, opravdu je to vaše vrozené právo, abyste změnili vaši časovou linii a potenciály vašeho života. Vaše kultura vás z  mnoha důvodů zhypnotizovala abyste věřili, že jste omezeni pouze na linii jednoho času. V tomto poselství  se budeme snažit diskutovat o tom, jak chápeme pojem časových linií a jak je možné je změnit.
Vždy, když  nastane nárůst chaotických událostí, jde o souběh několika časových linií.Vzhledem k tomu, že vaše planeta vstoupila do Uzlu Chaosu a zakouší stále se zvyšující úroveň chaosu, zvyšuje se i počet tzv. časových uzlů.
Časové uzly se objeví, když se setkají dvě nebo víc časových linií. V důsledku jejich  těsného sblížení dochází někdy k efektu oscilacekdyž reality jedné časové linie prosáknou anebo jsou psychicky vnímány těmi, kdo se nacházejí na vedlejší časové linii. Silné časové linie mohou doslova ovlivnit možnosti a/anebo předpoklady jiných časových linií v rámci časového uzlu. Jinými slovy, kreativní a nové účinky se v časových liniích často objevují tehdy,  když vstoupí do časového uzlu (a přiblíží se k jiným časovým liniím).  
Jsou to  impulsy evolučních skoků, obsahující  obrovskou možnost  urychleného vývoje, když  víte jak je použít. Jako výsledek nestabilní povahy událostí na vaší planetě se objevuje více časových uzlů. Je to velice složitá a komplexní záležitost, a budeme se snažit rozporcovat ji do malých částí, protože věříme,  že tato informace  má životní význam pro ty z vás, kdo jsou zapojeni do procesu vzestupu, a také proto, že tato informace je naprosto důležitá pro přežití.  Navrhujeme nejdříve obrátit pozornost na větší obraz a poté na jednotlivé strategie.
Pozadí
Vaše planeta se nachází na pokraji totální transformace. Forma této transformace má několik podob ajste to vy – kolektiv – kdo více či méně ovlivní tyto výsledky.  
Některé tyto výstupy, tyto možnosti, odpovídají proroctvím o zničení planety a její očistě. Jiné časové linie, jiná vyjádření, odhalují odlišný výsledek. Náhlý, neočekávaný posun v lidském vědomí by mohl dostat Ovladatele, kteří tak negativně ovlivnili váš osud, na kolena. A mezi těmito dvěma polaritami existují stovky jiných možných časových linií.  
Ve vaší společnosti existuje mnoho silných zájmů, které si přejí, abyste i nadále zůstali ve stavu hypnózy, které si přejí, abyste i nadále žili v přesvědčení,  že jste omezeni na jednu časovou linii, na  zkušenost jednoho života, tak,  jak to oni chtějí.
Ale vy máte, ve své přirozenosti, schopnost měnit časové linie a pravděpodobnosti v poslední chvilce každé události – ať osobní nebo kolektivní.  Neříkáme, že je to „pozitivní.“ Hovoříme o tom jako o skutečnosti , která vychází z vašeho vývojového potenciálu. Zda kolektivně na tuto možnost dosáhnete anebo ne, se uvidí, ale cesta Zasvěcence je, aby dosáhl výš, na nejvyšší potenciál, bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Takže, v tomto poselství budeme hovořit o tom, co můžete udělat a jak to udělat.
Z našeho pohledu, je váš společný osud  součtem individuálních voleb, které vy jako jednotlivci, učiníte. Do toho jsou zapojeny evoluční a zemské síly, které vy ani vaši bližní nejste vůbec schopni ovládat. Do tohoto souboru sil patří kosmické energetické vzorce a zákonitostiz oblastí kosmu mimo vaši solární soustavu, protože jste součástí složité kosmické matrice, která je vašim vesmírem.
Kdybychom měli použít metaforu, řekli bychom, že vy, jako lidstvo, jste na velké zaoceánské lodi. Ale mnozí z vás spí, a u kormidla je někdo, kdo tuto loď řídí, a kdo by tam neměl být. Protože z mnoha historických a trans – historických důvodů, které zde nebudeme rozebírat, vaši loď řídily různé bytosti .
Ale, hle, jak se časy mění. Víc a víc vás procitá, i když někteří, stále napůl spící, se potácí po palubě když pozorují bouřlivou vichřici svého světa,  který se před nimi mění. Ovladatelé vědí,  že se mnoho  z vás probouzí - příliš mnoho  na to, aby byli v klidu.
Opravdu,  je to zajímavá doba k žití!  
Současná ekologická situace v mexickém zálivu (toto info je z r. 2010 – pozn. překl.) je jedním příkladem  vícero časových linií. Přes velké úsilí vašich médií zamést věc pod koberec,  mnozí cítí jak je situace zoufalá a opravdu,  v oblasti Zálivu jsou  potíže, které jsou pod povrchem – doslovně i obrazně.
V naší předchozí zprávě jsme v souvislosti s touto událostí zmiňovali vícero možných časových linií.Která z těchto možných časových linií se uskuteční ve vaší 3D realitě není vyryto do bláta ani do betonu, ale jde o změnitelnou událost neboli výstup. Chceme s vámi hovořit o tom, jak vy, jako jednotlivec,  můžete v mžiku přeskočit časovou linií do jiného osudu.  Dalo by se zde vyvodit i to, jak může  přeskočit časové linie i vaše civilizace, ale to je téma na jindy.
Pro tuto chvíli chceme obrátit naši pozornost k vám, jednotlivému člověku a k tomu, jak můžete vy přeskočit z katastrofické časové linie - tj. z výstupu jaký si nepřejete - do něčeho mnohem příjemnějšího, životu vstřícnějšího a plného evolučních možností.   
Poznamenáváme, že existují technologické prostředky jak překonat časové linie, ale tato naše informace pojednává o lidském vědomí, a o tom jak vy, silou vašeho vlastního uvědomění a záměru, můžete časové linie přeskočit. Pro tento záměr již máte ve vaší přirozenosti dva největší poklady – vaši svobodnou vůli (možnost volby) a vaši schopnost cítit. Když oba vhodným způsobem zkombinujete, umožní vám to přeskočit časové linie jak si přejete a být tak spolutvůrcem vaší reality a nebýt pouhou figurkou na šachovnici.
Základní pravidlo 
Základním pravidlem pro přeskočení časových linií je koordinace některých důležitých oblastí záměru:
1) identifikujete časovou linii, do které se chcete přesunout 2) posunete vaši vibrační úroveň, abyste byli v souladu s touto časovou linií 3) uzamknete  vibrační úroveň,  aby nekolísala 4) podniknete akci, která je projevem nové časové linie 5) vytrváte
V páté fázi musíte držet vibrační úroveň  nové časové linie, kterou jste si vybrali, sladit váš výběr s novou časovou linií a setrvat v něm, přestože budete smysly vnímat opak.
Tato poslední fáze vytrvání je důležitá,  neboť váš současný život je akumulací vašich přesvědčení a záměrů. V závislosti na síle těchto přesvědčení a záměrů možná budete muset shromáždit velký objem energie, abyste překonali  daný vzorec vašeho života.  
Tato informace, o kterou se s vámi dělíme, může být použita na jakoukoliv časovou linii anebo projev ve vašem životě, až po tu nejbanálnější situaci. V tomto poselství se ale zaměříme na tuto  metodologii přeskočení časových linií s ohledem na proces vzestupu a na to, jak se můžete posunout do časových linií  odlišných od časových linií té kultury, v níž  aktuálně žijete.
Toto je pro  některé revoluční myšlenka, ale pro nás  je to jednoduše pravda o vaší pravé povaze. Jste bohové a bohyně stvořitelé, a tato informace o  kterou  jsme se s vámi podělili, je jenom vaše právo s nímž jste se narodili. Nyní jsme vám ji věnovali s očekáváním a s nadějí, že mnozí z vás přeskočí časové linie a pohnou kýlem lodi na níž se nacházíte a zavedou loď do bezpečných a bohatých vod.
Nyní skončeme s metaforami, a přejděme k podrobnostem, jak přeskočíte časové linie.
Vzestup
Z našeho pohledu představuje proces vzestupu zenergetizování vašeho druhého těla, vašeho KA,  a zvýšení jeho vibrací tak, aby vyzařovalo více světla, až případně do úrovně, že se stanete SAHUem, nesmrtelným energetickým tělem. Existuje mnoho způsobů jak zvýšit vibrace  svého KA. Většina vašich duchovních tradic má své vlastní metody na zvýšení vibrací, ale, bohužel,mnohé jsou zapleveleny dogmaty,  zákazy, a upřímně, infiltrovanými vzorci  z myšlenkových forem vytvořených těmi, kdo si nepřáli a nepřejí vaši svobodu, ale kdo profitují z toho, že jste uvězněni.  
A, ano, je smutné že musíme říct,  že některé  vaše duchovní tradice a zejména vaše náboženství - jsou  zákeřné pastia pokud se chcete posunout ve vašem vzestupu , musíte oddělit pravdu od falše. Jedině vy můžete splnit tento úkol, protože toto je jedna z podmínek mistrovství. Je to rýha v písku samotného vědomí pro ty, kdo si zvolili vzestup své vlastní bytosti. Stanou se mistry pravdy a neustoupí a budou se pídit po tom, aby odlišili faleš od pravdivosti. Nejsou otroky dogmat. Neskloní se před nikým, pouze před svojí božskou podstatou.  
Z hlediska energie, proces vzestupu začne, když vaše životní síla, starými Egypťany zvaná Sekhem, začne stoupat vzhůru po Djed, neboli po posvátné stezce čaker. To je vzestup ve své nejjednodušší formě. Je to rozšíření mysli a vědomí. Když vaše životní síla vstoupí do vyšších center vašeho mozku a když se zenergetizuje vaše KA tělo, vstoupíte do další fáze vzestupu. V této fázi  začnete  stravovat  (metabolizovat) samotné světlo. Světlem myslíme duchovní světlo, světlo, které existuje v duchovních sférách. Toto světlo vyživuje tělo KA a zvyšuje jeho vibraci. Když tělo KA dosáhne určitého kmitočtu, anebo síly vibrací, bez zaváhání se vznítí s určitým éterickým plamenem, a změní ho na SAHU, nebo Nesmrtelné Energetické Tělo. Toto může být považováno za jednu z konečných fází této specifické formy vzestupu. Ale chceme jasně  sdělit, že každý pohyb mysli nahoru  a pohyb životní síly po Djed , bez ohledu na použitou metodu, je součástí procesu vzestupu.
Nyní chceme hovořit o některých základních myšlenkách a strategiích nácviku, které ozřejmí  základní metodu přeskočení časových linií. Poté obrátíme pozornost na to, jak můžete pro sebe vytvořit novou možnost, dokonce i uprostřed toho, co se zdá být velkým problémem. A, co je důležité, vysvětlíme významnou evoluční příležitost, která existuje ve vašem současném časovém uzlu.
Jedním z prvních úkolů které jsou před vámi, pokud chcete přeskočit do jiné časové linie, je překonání strachu. Většina lidí má strach z neznáma,  ale je zde  ještě zákeřnější prvek.Ovladatelé -  ti, co chtějí ovládat váš osud a využívat toho, jsou mistry projekcí strachu a používají obrovské prostředky kontroly mysli a hypnózy prostřednictvím médií, aby přesvědčili masy, že je mnoho důvodů  k obavám.  A zatímco je, upřímně řečeno,  kus pravdy na tom, že jsou důvody k obavám, skutečná pravda není odhalena.
Skutečná pravda, jak to vidíme my, je vaše schopnost změnit vaši realitu, vaše vrozená schopnost používat dva poklady – vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, což jsou prostředky k tomu, abyste mířili k novým časovým liniím. Pojďme to upřesnit.
Jak jsme zmiňovali již dříve, typ vzestupu o kterém hovoříme, začíná  jednoduše pohybem vaší životní síly vzhůru po djedu, neboli páteři, do vyšších mozkových center. Když se to stane, energetické kruhy vašeho těla KA,  zvané čakry, se zaktivují novým způsobem. To otevře okna nových možností, a nových vhledů, nových forem inspirace a rozkvět kreativity. Ale pokud je vědomí uzamčeno strachem, je uvězněné nižšími centry – pudem sebezáchovy, sexu a moci.
Z různých historických a trans – historických důvodů, jak jsme nastínili dříve, existovala a stále trvá, tajná dohoda držet lidstvo uzamčené do nižších center, a udržovat strach coby prostředek ovládání osudu. Takže pro každého mistra, který si zvolí cestu nahoru, je jednou z prvních překážek přechod Údolím Strachu - projektovaných myšlenkových forem jeho kultury.Poté musíte přejít portály omezení, která vás  svazují, rozpoznat lži, které jsou udržovány dokonce i u vašich nejposvátnějších náboženství.
Ale řekněme, že máte odvahu a sílu podniknout tento přechod a řekněme, čistě pro příklad, že časová linie, ve které si přejete žít, je laskavost: milující laskavost. Tady je návod, jak to udělat a pamatujte, že stejný princip lze uplatnit na jakoukoliv časovou linii, jakou si přejete pro sebe vytvořit.
Příprava a nácvik
Prvním krokem je určení časové linie, kterou si přejete vytvořit, v níž  chcete žít. V tomto případě je to časová linie milující laskavosti. Druhým krokem je přejít do vibrační úrovně která odpovídá této časové linii. V tomto případě, je to pocit stavu milující laskavosti, takže budete  pobývat v tomto stavu, nakolik jste jen schopni. Máme tím na mysli, že budete prokazovat milující laskavost vůči druhým i vůči sobě.
Třetím krokem je uzavření vibračního pole, aby nekomíhalo. Je to důležitý aspekt přeskakování časových linií, protože starý vibrační stav má svůj vlastní život. Jenom  to, že jste si zvolili vytvořit novou časovou linii a vstoupili jste do vibračního stavu, který této  časové linii odpovídá, vám ještě nezaručuje, že se časová linie bude manifestovat nebo že bude pokračovat. Musíte uzamknout vibrační pole na místě, protože to podpoří váš přístup k nové časové linii.
První dva kroky se týkají vaší svobodné vůle. Vybrali jste si časovou linii kterou chcete zažívat. Vybrali jste vibrační stav který odpovídá této časové linii. A třetím krokem -  uzamčením vibračního stavu - využijete druhý poklad vaší povahy: vaší schopnost cítit. 
Tím, že cítíte vibrační stav v jakém si přejete být, ho umocňujete, zesilujete. A když k  tomu přidáte jasný emoční stav jako ocenění nebo vděčnost za vibrační realitu, uspíšíte její vznik.
Tento prostý projev ocenění anebo procítění vděčnosti za novou časovou linii, vyvolá její uskutečnění způsobem, který je mimo chápání.  Je to tak, že tyto dva poklady vaší přirozenosti se spojí do těchto tří kroků. Další krok si znovu vyžaduje vaši svobodnou vůli. Musíte vytrvat v udržení vize nové časové linie a vibračního stavu, bez ohledu na to, co vám říkají vaše smysly. Toto je úsek kde mnozí neuspějí.
Manifestace nové časové linie do vaší třídimenzionální reality vyžaduje soustředěnou energii. Pokud vytrváte a udržíte vizi nové časové linie, spolu s vibračním polem (anebo s jeho procítěním), spolu s vděčností za to že již existuje, naakumulujete energii.
Nyní je úkolem být věrný své vizi, zatímco  věnujete pozornost tomu, co vám ukazuje současná realita. Není to o předstírání. Jde o to, čelit realitě, jak se vám ukazuje, zatímco současně udržujete vyšší vizi. Jinými slovy, pracujete s realitou vašeho života, zatímco současně udržujete vizi jiného života. To je umění.  
Abychom použili náš příklad, když si přejete vytvořit život s více milující laskavostí, přejdete do toho vibračního stavu tak, že budete projevovat milující laskavost vůči druhým. Pokud byste byli schopni  pociťovat za ten vibrační stav i vděčnost, urychlilo by to vytvoření nové časové linie.
Ve skutečnosti zde bude období,  kdy si uvědomíte, že ne každý je schopen milující laskavosti, ani ji přijímat. Vaše vize pak bude upravována realitou života, a toto zrání vaší mysli proběhne přirozeně, jak budete  mít co dělat s realitou vaší současné časové linie spolu s vynořováním se časové linie nové.
Výsledkem tohoto postupu je, že se stanete mistrem milující laskavosti a mistrem v jednání s těmi, kdo nejsou  schopni takový vibrační stav projevit. Nakonec budete zažívat  život s více milující laskavostí, kdy vám bude více lidí projevovat tuto kvalitu a vy ji budete projevovat vůči nim. A když potkáte někoho kdo není schopen tuto kvalitu projevit,  budete mít lepší schopnost jednat s ním, aniž byste vy tuto kvalitu ztratili.
Takže teď si můžete pro sebe vytvořit novou časovou linii a novou realitu.
Teď se vraťme ke kolektivní časové linii.
Jak jsme řekli dříve, časové uzly jsou křižovatky, kde se překrývá víc časových linií, a vy můžete přeskočit z jedné do druhé, pokud víte jak se to dělá. Právě jsme vysvětlili základní pravidlo změny individuálních časových linií. Nyní si pojďme říct, jak můžete přeskočit do jiné časové linie než je linie nějakého určitého kolektivu.
I když se to může zdát paradoxem, je docela možné žít jinou časovou linii a mít jinou životní zkušenost než ostatní kolem vás.  
Řekněme si to znovu a jinak. Je možné žít v nebi zatímco ostatní žijí v trápení. Na nejhlubších  úrovních vědomí je to jednoduše otázka volby.
Uznáváme, že jste byli, a stále jste, manipulováni  sílami, které si přejí udržovat vás  ve vězení. Ale naší volbou v této naší komunikaci je předat vám klíče, jak lze z tohoto vězení vyskočit, nenimrat se v historii toho všeho, ani v identitách těch, kdo jsou do toho zapojeni. Protože, popravdě, ty pravé Ovladatele nevidíte.  Jsou mistry v ovládání figurek.
Jak eskalují chaotické události, budete mít mnoho příležitostí přeskakovat časové linie.  Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali kroky o nichž jsme mluvili dříve. Můžete s touto metodou experimentovat  tak, že si zvolíte vyzkoušet nějaký experiment. Vyberte si něco, co byste rádi rozvinuli do reality vašeho života a když použijete kroky, o nichž jsme hovořili, uvidíte, co můžete vytvořit.
Fyzické a duchovní přežití
Náš prvotní důvod, proč jsme vám předali tuto zprávu, se týká něčeho, co má mnohem větší dopad než vytvoření osobních přání. To „něco“ má doslovně co dělat s vašim přežitím, jak fyzickým tak i duchovním.
Jak budou eskalovat chaotické události, schopnost vaší intuice bude pro vás důležitější než kdy předtím. Někdo tomu říká „předtucha“. Aniž byste věděli jak to,  že to víte, najednou víte, co v nějaké situaci dělat.
Tak funguje intuice. V těchto chvilkách, kdy přijde intuice, jste na křižovatce – na časovém uzlu - kdy můžete skočit do jiné časové linie a do jiného výstupu.
Nárůst intuitivních schopností je jedním z příznaků osobního vzestupu, anebo vzestupu vědomí. Vyvinutější intuice má zřejmé výhody pro fyzické přežití.
Před chvílí jsme řekli něco, co se  někomu může zdát paradoxní. Řekli jsme, že schopnost přeskočit časové linie má výhody pro jak fyzické tak i spirituální přežití.
Chtěli jsme tím říct, že schopnost přeskočit časovou linii do jiného výstupu může mít v jistých situacích za následek to, že přežijete. Duchovním přežitím máme na mysli to, že existuje ohrožení vašeho duchovního probuzení. Když ztratíte stopu vaší vlastní pravdy, když ztratíte dva poklady které máte ve své přirozenosti – vaši svobodnou vůli a schopnost cítit, jste  ohroženi po duchovní stránce. Neztrácejte z očí tyto vaše poklady. Jak se množí chaotické události, a ony se budou množit – protože se rodí nový svět - Ovladatelé zvýší své úsilí. Dávejte si pozor na kontrolu mysli a na všechny myšlenkové formy, které omezují vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, bez ohledu na to, jakého budou původu - i když  by přicházely od vašich „posvátných“náboženství.
Vyhněte se každé myšlenkové formě, bez ohledu na to, v jakém bude svatém šatu anebo  politické korektnosti, která by omezila vaši svobodnou vůli rozhodovat se, anebo vaši schopnost cítit. Je to životně důležité pro ty z vás, kdo chtějí  přežít toto období bez duchovní újmy.
Sbíhání časových linií a Změna pravděpodobností
Obraťme nyní pozornost k prvotní příčině této naší komunikace. Všechno, co jsme doposud řekli,   je základem a doporučením k procvičování vaší vlastní  mysli  za účelem přeskočení časových linií.
Ale nyní  obrátíme pozornost ke dvěma velmi významným časovým liniím, které nejsou závislé na vašem tvoření. Mají jiný řád existence. Nejsou vytvořeny na základě vaší osobní volby. A jsou od sebe naprosto odlišné.
Jak jsme řekli při mnoha příležitostech, vy existujete současně v mnoha časových liniích a pravděpodobnostech. Jedna z časových linií, ve které nyní žijete vy a lidstvo, naplňuje proroctví o zániku a zničení planety. Je to velmi realistická časová linie. Ale je to jenom jedna časová linie.Jste na bodu obratu, v časovém uzlu, kde je možné přeskočit z pravděpodobností zničení do nového typu Země a do nového řádu života. (a jak víme z pozdějších channelingů, po r. 2012, lidstvo překročilo ten bod, horizont událostí, a vykročili do nové perspektivy. Časová linie katastrof zůstala za námi – pozn. překl.)
Tato časová linie, kterou nazýváme Nová Země, je velmi odlišnou dimenzí zkušeností než vaše současná realita. V této časové linii velká část lidstva, která chápe a oceňuje pravdu o tom, že všechen život je propojen,  Zemi hluboce ctí  a vyjadřuje jí  vděčnost.
Zde Země není drancována a využívána kvůli prospěchu – což škodí jejímu ekosystému.  Pozvednutím lidského vědomí byly změněny technologie. Zmizely technologie ohrožující život a životu škodící uvažování  vaší současné epochy. Války jsou záležitostí minulosti. Ovladatelé,  kteří uplatňovali negativní vliv na váš osud prostřednictvím manipulace náboženství, ekonomiky a mezinárodních záležitostí se zřekli své moci. Život sám je považován za posvátný a  lidstvo přijalo za své nové chápání posvátností věcí. V tomto novém světě neexistuje boj mezi Nebem a Zemí.
O této časové linii bychom mohli říct další věci, ale vnímáte, doufáme, ten rozdíl mezi touto časovou linií a tou druhou, která vede jedině ke zničení a destrukci.  
Chtěli bychom říct ještě jednu věc o této časové linii Nové Země. Je to vlastnost, kterou si obzvlášť ceníme. V této nové časové linii jsou závoje mezi světy slabé, a je velká interakce mezi lidmi a intergalaktickými bytostmi jako jsme  my – a  tzv. světem víl a duchů.
Tady musíme říct, že není naším záměrem vás ovládat, protože my věříme v nezasahování. Nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, nicméně, můžeme vám ukázat to, co vidíme.
Ve starém Egypte existovala bohyně zvaná Maat, která měla soustavu váh a když zasvěcenec  zemřel, jeho srdce bylo položeno na váhy a na druhou stranu položili pírko. Když bylo srdce tak lehké jako pírko, zasvěcenci bylo dovoleno vstoupit do nebeských světů, tj. do vyšších stavů vědomí. Ale když bylo srdce  plné negativity, lítosti a smutku, zasvěcenec se musel vrátit do nižších světů.
Opravdu, lidstvo se nyní setkává s MaatKaždý, kdo věří na časovou linii zmaru, destrukce a hororu, přidá váhu této realitě. Každý, kdo udržuje jako reálnou časovou linii Nové Země,  přidá váhu této realitě.
V této situaci nejste bezmocní. Máte schopnost provést radikální změnu – pro vás a planetu – zejména pro lidstvo. Když souzníte s touto časovou linií Nové Země, a když si zvolíte život v tomto novém řádu existence,  přidáváte tomu váhu, a tak řečeno,  pomáháte tomu, aby se váha vychýlila tím směrem.
Chceme říct cosi, co jsme řekli již dříve, protože je to životně důležité. Je možné žít v nebi,   zatímco  ti kolem vás žijí v trápeních. To nemá nic společného s místem v čase a prostoru, ale spíše s vaší vibrační úrovní.
Pokud cítíte, že to, co jsme řekli, je pravda a zvolili jste si, že se chcete zarovnat s touto Novou Zemí, vítáme vás v nové časové linii a v novém osudu.
Navrhujeme, abyste si prošli těmi kroky jak přeskočit časové linie, jak jsme vám poradili dříve azačněte velký experiment. Vstupte do časové linie Nové Země a připravte se na zázrak.
Konečně, nechte  Zemi, ať vás osloví. Dovolte jí, aby vás rozmazlovala a  předala vám  své hluboké vědomosti a moudrost. Ona bude v nastávajících změnách velkým spojencem.
Další informace o  přeskočení časových linií a Nové Zemi vám dáme v příštích sděleních. Ale  pro tentokrát, doufáme,  že jste pochopili podstatu toho jak máte postupovat.
Jako vždy, dokonce i uprostřed  takových velkých potíží jakým nyní čelíte, lidská  rodino, udržujeme pro vás  vyšší vizi. Vidíme vaši skrytou velikost,  i když vy ji možná nevidíte. V této hodině temnoty udržujeme světlo.  Je to jen připomínka toho, že velké světlo je ve vás samotných. Je čas osvobodit toto světlo které je ve vás.  Příští generace budou požehnány vaším vzestupem. Kéž tomu tak bude.
Hathoři,   3. srpna 2010

Tomovy myšlenky a poznámky
V této komunikaci mne upoutalo několik věcí. Především, použili výraz transhistorický, což jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem se jich na to zeptal, řekli že to popisuje nahlížení na určité typy intergalaktických vlivů,  které přesahují lineární čas.  Tedy, že vlivy o kterých je řeč, vznikly mimo čas, jak ho chápeme my, ale pak se projevily v naší časové linii – od pravěku až do současnosti. Nerozumím úplně všemu, co zde říkají. Jenom to předávám.
Vzhledem k tomu, že tolikrát zdůraznili význam časových uzlů a  rozváděli bod pojednávající jak přeskočit z jedné časové linie do druhé, zeptal jsem se jich, jak dlouho tento současný časový uzel trvá. Podle nich je tento časový uzel velmi významný, protože obsahuje mnoho souběhů možných/pravděpodobných časových linií,  které ovlivní  naši planetu a dějiny našeho druhu.  Dvě časové linie, které zvláště zmínili, byly časová linie která naplňuje proroctví o očistě planety a destrukci,  která běží souběžně s časovou linií,  která vede k příznivější budoucnosti – časovou linii o které se zmiňují jako o Nové Zemi.
Tak kdy tento časový uzel začal a kdy skončí? Podle nich, ten  konkrétní časový uzel  dvou polaritně odlišných osudů se objevil v naší 3D realitě v červenci tohoto roku  (2010 – pozn. překl.)  a bude pokračovat v různých podobách až do července 2013.
Prosím všimněte si, neříkají, že časová linie Nové Země vznikla během tohoto časového uzlu. Ve skutečnosti,  podle nich, tato příznivá časová linie již po nějakou dobu probíhá. Ale polaritně protichůdné časové linie planetární destrukce versus obnovy planety se nyní pohybují velmi těsně vedle sebe (aspekt časového uzlu). Takže, pokud někdo ví jak přeskočit časové linie, je mnohem snazší to udělat,  když je časová  linie, kterou si přejete,  blízko té v níž se nacházíte.
Význam tohoto časového uzlu je v tom, že lidstvo  je v bodu, kdy si volí, kterou časovou linii chce zažívat jako kolektivní realitu. A podle Hathorů, realita, která bude převládat, se ukotvuje prostřednictvím voleb, které nyní činíte, jako  jednotlivci i jako kolektiv.
V tomto poselství poskytli Hathoři základní metodu jak přeskočit časové linie, která je, jak naznačili, zejména informací pro ty z nás,  kdo si zvolili žít v jiné a příznivější realitě, než je stále víc surrealistická a životu nepřátelská realita v níž v současné době lidstvo žije.
Kapitola  Příprava a nácvik  z  jejich  poselství může být určitě použita jako  metoda pro osobní manifestaci. Opravdu, ti kdo jsou v tomto typu záležitostí zkušení, budou pravděpodobně považovat již samotnou tuto informaci za manifestaci. Ale jednoduchost této metody je v rozporu s její hloubkou. Hathoři jsou mistry v zjednodušování složitých koncepcí a technik, a toto není výjimkou. Nicméně, důvodem proč se s námi  o tuto základní metodu podělili není, aby splnili touhy jednotlivců  po manifestaci,  i když pro tento účel bude fungovat; ale spíše aby představili metodu, která nám umožní radikálně posunout reality na planetě – pokud ne pro větší kolektiv naší lidské rodiny, tak alespoň pro nás samotné.
Líbila se mi metafora, kterou použili na popsání  naší současné situace – jako loď na moři. Opravdu, naše situace mi připomíná  to, co se odehrálo na  potápějícím se Titaniku. Loď narazila na ledovou kru a  dolní paluby lodi se plnily vodou. Nejdříve se pokoušeli  utajit  nebezpečí před lidmi z horních palub. A tak zábava pokračovala, kompletně, spolu s orchestrem, dokud nebyl zánik zřejmý.
V zmanipulované hypnóze naší konzumem posedlé kultury jen nemnozí poukazují na to, že naše loď, zvaná Západní Civilizace se povážlivě naklání na bok, anebo že  je ponořena  nebezpečně hluboko do vody.
Hathoři věří, že když dostatečné množství lidí přeskočí časové linie, a opustí prorokovanou časovou linii zničení planety, a místo  toho vstoupí do příznivější a životu vstřícnější reality, které říkáme Nová Země,  mnohá katastrofická proroctví týkající se naší planety se nenaplní. (A i dnes tomu můžeme být nápomocni ukotvením své vize/víry v to, že všechny apokalyptická proroctví již neplatí, jak vyplývá z překročení horizontu událostí  – pozn. překl.).
Ale jasně dávají na srozuměnou, že i když se kolektiv neposune do tohoto vyššího osudu, cosi úžasného se přihodí těm z nás, kdo měli odvahu žít odlišnou realitu od té, která je nám vnucována současnou kulturou. „Je možné žít v nebi,  zatímco ti kolem vás žijí v trápeních.“
V tomto poselství je něco jiného, co považuji za životně důležité – zejména pro ty z nás, kteří se  nyní  chtějí pokusit přeskočit časové linie. A toto „něco“ souvisí s lidskými sklony k falešnému nebo „bájivému“ uvažování. Pokud nevíte co to znamená,  bájivé uvažování  je porucha myšlení kdy osoba věří, že když si něco myslí, je to skutečné, anebo že se to může uskutečnit bez jakéhokoliv úsilí z její strany.
V myšlení New Age existuje,  dle mého názoru,  vysoce toxický prvek, který podporuje odmítání jako způsob, jak se vyrovnat s určitými životními potížemi (tj. bájivé uvažování).  A nepochybně, současnou a zvyšující se šílenost našeho světa je pro  mnohé z nás čím dále těžší zvládnout. Ale pokud si někdo, kdo toto čte myslí, že popírání je přijatelný způsob jak zacházet s realitami naší současné časové linie, chci poukázat na to, že Hathoři říkají něco zcela jiného.
Součástí umění přeskočit časové linie je udržovat vizi a vibrační otisk časové linie, kterou chceme zažívat. Ale současně  musíme věnovat pozornost aktuální realitě časové linie, v níž se nacházíme. Je to žití mezi dvěma světy, a k tomuto typu mistrovství nás Hathoři vyzývají.Domnívám se, že mnozí z nás, kdo si zvolí přeskočit časové linie (mě nevyjímaje) se potkají s výukovou léčkou, kdy chvíli nebudeme schopni  přejít do nové časové linie a/anebo nebudeme schopni ji udržet. Je to zcela normální, když se učíme novým dovednostem,  a ano, je to v podstatě nová dovednost – i když velmi hluboká. Takže moje rada nám všem začátečníkům – skokanům do časových linií je, abychom byli k sobě laskaví, neposuzovali se a vstoupili jsme do tohoto typu  výukového zážitku se smyslem pro humor. Konečně, celá záležitost je, přinejmenším z jedné perspektivy, velký kosmický fór.
Jak proplouváme realitami měnící se (někteří by řekli umírající) civilizace, a udržujeme naše srdce a mysl na časové linii, ve  které si přejeme žít, stane se to nepochybně formou umění.
A tak…na vás, mí drazí Umělci Žijící Mysterie, na vás, kdo jste  naplněni vizí a kdo máte odvahu skočit, zvedám svoji číši.
Zdravím vás a velkou akci, do které se chystáme vstoupit, která není ničím jiným než vzestupem do našich vlastních nejvyšších kvalit, jakožto duchovních bytostí žijících lidskou zkušenost.
Žehnám vám a vašim milovaným  
Tom Kenyon
 
© 2010 Tom Kenyon všechna práva vyhrazena www.tomkenyon.com.
Poznámka ke kopírování: Není dovoleno používat moji hudbu s videem, grafikou, meditaci anebo kopií tam umístěnou. Není dovoleno umístit moji hudbu na You Tube anebo jiná podobná média. Samotné poselství  může být kopírováno  a sdíleno, ale  ne moje hudba. Mám copyright k veškeré mé hudbě která nesmí být žádným způsobem používána, distribuována anebo kopírována v žádném médiu.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář