Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryon – Akašický kruh

21. 11. 2011

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Posaďte se se mnou a snažte se pocítit opravdovost této energie. Je jí zde tolik. Lidské bytosti podílející se dnes večer na této inkarnaci a ti, kteří sedí na této židli, si skutečně neuvědomují, co je obklopuje, neuvědomují si původ své vlastní Akaši, reálně si neuvědomují vícerozměrné energie, které jsou kolem nich.

 

Každý z nich je přiveden na toto místo, aby se dozvěděl více o této rodině. Poseďte se mnou na okamžik a odložte všechny ty pozemské věci, které stojí v cestě čisté lásky ke klidu. Odložte na okamžik hádanky života, všechny ty věci, které zaplňují váš mozek a které nazýváte pocitem svědomí. Jsi stále v práci, lidská bytosti. Je to součástí přežití. Tak se vyrovnáváš s tím, co nazýváš život. Tímto tě žádám, abys to přerušil. Existuje širší obraz, okamžik pro tebe, který bych ti chtěl představit.

Znovu ti v této chvíli představuji něco, co je metaforou. Je to zároveň skutečností, která je také současně vysvětlením. Představ si člověka ve vězeňské cele, v nedávné minulosti. Píše svým přátelům o něčem, čím je nadšen, co odhalil. Je ve vězení kvůli své víře. Dělá příliš velký povyk kvůli lásce, kterou našel. V té době není dovoleno odchylovat se od norem. Neví, zda se dostane z vězení, a neví, jestli bude žít.

Odkládá všechny tyto myšlenky a píše svým přátelům na pergamen před sebou. Jeho slova jsou nádherná. Nikdy o sobě nepřemýšlel jako o spisovateli, avšak vylévá si srdce. Píše svým přátelům. “Nalezl jsem mír a jsem plný radosti. Nalezl jsem Boha. Nalezl jsem pravdu.” Povzbuzuje i ty, kteří nejsou ve vězení, aby pohlédli dovnitř a nalezli boží lásku. Píše svým přátelům, svým osobním přátelům v Koryntu a Efezu a jmenuje se Pavel.

O více než 30 let předtím došlo ke smrti muže, o němž píše a jehož učení mu ukázalo cestu, ale nikdy ho ani nepoznal. Tímto mužem býval Saul z Tarsu, kupec. Na cestě do Damašku měl vizi, že se setkal s energií člověka v božské podobě. Nacházel se v tak posvátné energii, že přivodila jeho pád na tvář, na kolena. Cítil to, co bylo božské, a věděl, že má vizi. Dnes lze jeho slova číst v tom, co byste nazvali Písmem svatým či co někdo nazývá Slovem božím. Ale znovu vám říkám, že Slovo boží bylo v tomto případě slovo Pavla a jeho dopisy svým přátelům.

Všechna Písma na této planetě, všechna z nich byla napsána pod vlivem radosti a moudrosti a toho, co je božskou energií. Nazvali jste tyto dokumenty Slovem božím.

Co vám to říká? Je pravdivé tvrzení, že lidské bytosti si s sebou nesou něco, co je velké a zvláštní od samotného Stvořitele, něco, co je krásné a posvátné.

Existují systémy v rámci systémů, které jsou tak důkladně skryté, že se vám jeví jako neprůhledná hádanka. A přitom jsou krásné a jsou všechny o vás. Tato zdánlivá shovívavost, kterou jste nalezli, kterou vidíte a oceňujete, kterou odhalujete, je naprosto reálná. Existuje smysl a plán. To nazýváte Bohem a Duch je rodinou, a tato shovívavost, kterou objevujete, která je boží láskou, je ochota Stvořitele vesmíru k vám přicházet s dary, s láskou a smyslem.

Stvořitel by to nedělal, pokud byste nebyli součástí Stvoření. Ve vás je součást, v každém jednotlivém dílku dvojité šroubovice, která je posvátná.

Takže Pavel prováděl channeling a co dnes sdělil na papíře, je čteno s úctou a přijetím autority. A přitom vše, co dělal, bylo psaní dopisů přátelům, kteří se stali korintskými a efezskými. Pavel neznal systémy laskavosti. Věděl jen to, že je vroucně milován, a to mu úplně stačilo.

Akašický kruh

Rád bych vám pověděl o systému, který je úplný a naplněný shovívavostí, smyslem, láskou. Budu jej nazývat Akašickým kruhem – systémem Akaši.

Akaša: Někdy se toto slovo definuje jako záznam všech věcí. Je to záznam nejen vás, ale i Gaii. Mohli byste říci, že Akaša je záznamem všech věcí na planetě včetně této planety. V tomto systému je kruh, který budeme nazývat Akašický kruh.

Jeskyně stvoření je jméno, které představuje vlastnost uložení tohoto kruhu. Byla známa v řadě forem a byla o ní řeč pod jinými názvy. V podstatě nemá žádné jméno, jelikož jde o systém a nikoliv místo, ačkoliv jedno místo je přítomno. Toto místo je naplněno krásou, lze říci, že je v zemské kůře a přesto je níže. V dimenzionálním prostoru, který lidská bytost nikdy nemůže spatřit či nalézt, existuje posvátnost, která je Akašickým kruhem. Je svou povahou krystalicky čistý, ale nelze jej počítat nebo registrovat. V kvantovém stavu existuje krystalická struktura pro každou jednotlivou duši na této planetě, která zde kdy bude a která zde kdy byla. Je v “přítomnosti” nepředstavující žádný čas, ale jeho potenciál.

Existuje jistý plán. Je to plán příchodu a odchodu. Již existuje struktura předpokládající, že duše ji vyplní, a jsou příchozí z jiných míst, kteří začínají na planetě existovat poprvé. Nelze si to představit. Ovšemže byste to mohli vložit do svých tří rozměrů, ale nebude to přesné. Nemusí to být přesné. Musíte vědět jen to, že to existuje. Můžete to nazývat Akašická evidence.

Na každý krystalický objekt existuje jedna duše a přece to je nepočitatelné. Můžete si říci: “Počkejte chvíli. Musejí existovat miliardy těchto krystalů. Proč je nejde počítat? ” Znovu říkám, že pokud by šlo o polévku, ptám se vás, jak můžete spočítat sůl? Jak můžete číslem zaznamenat chuť? A to se jedná o kvantový stav, který je pro Lidskou bytost matoucí, pokud si to chcete individualizovat, oddělit, zaznamenat, kvantifikovat a spočítat – a nemůžete to udělat s láskou. Ale pořád vám říkám, že krystal existuje pro každého z vás.

Jedna duše může mít mnoho životů. Stará duše, poslechni si tohle: Na této planetě pro vás existuje jeden identifikující, energetický, krystalický, kvantový zdroj, který vás spojuje s Gaiou. Je hluboký a představuje kruh života.

Zdůvodnění

Proč si myslíte, že byl vytvořen jako jeskyně? Proč by měl být pod Gaiou? Proč by měl být v rámci Gaii, pokud pro to nebyl důvod? Víte, tento systém zahrnuje Zemi. Musí ji zahrnovat. Copak není zajímavé, že dávní předkové o tom věděli vše? První věcí, kterou takový dávný předek dělá, váš nejvzdálenější předek, je pochopit Zemi. Podívejte se na domorodce, který se v této oblasti procházel. První věcí, kterou udělal, byla nabídka daru Zemi. Do dnešního dne domorodci po celé planetě tomuto systému rozumí. Matka Země žije. Země poskytuje potravu stejně jako matka. A první věcí, kterou děláte, je ji uctít a nabídnout dar.

Pokud je Země matkou, co život na Zemi? Další věcí, kterou byste dělali, pokud byste byli domorodcem, by bylo uctívání tohoto života. Možná existuje v lese ve formě vlka, medvěda, bobra, vačice. Ti všichni jsou součástí životní síly vaší a Gaii a jsou systémem pohánějícím duchovnost, o které nevíte. Kruh je důvodem vašeho bytí.

Domorodec to věděl. Myslíte si, tento domorodec nosil kožešiny a kožky zvěře pro zahřátí? Ano i ne. Nosil je na hlavě, aby uctíval les, stromy a zvířata. Uctíval planetu, Zemi a systém. Všechny životy, které jste kdy měli, jsou vyryty v nádherné vícerozměrné energii na jednom kvantovém krystalickém objektu. Je to kousek vás, který registruje objekt v jeskyni.

Fungování systému

A teď poslouchejte. Existuje i se všemi ostatními – miliardami, pokud je oddělíte. Existuje souběh interaktivní energie mezi krystalickými objekty. Jinak řečeno, i když je chcete navršit a nazýváte je “dušemi”, a dáte na ně vruby a nazvete je “kousky krystalu”, nejsou jimi. Jsou všechny spolu v jednom systému a vzájemně se přeměňují. Nikdy jsme o tom předtím nemluvili z důvodu složitosti.

Pokud prožíváte život s ostatními, občas narazíte na energie toho, co nazýváme tímto souběhem, a tyto energie se stávají něčím jiným. Z jedné se stávají dvě. Ze dvou se stávají čtyři. Rodiny, které spolu fungují v karmické výměně, zejména ve staré energii, reálně mění krystalické části tohoto systému, části, které ani nevypadají, že by spolu souvisely. Je to jedna z nejsložitějších hádanek, které jste kdy viděli. Lidé s lidmi. Vysvětluje to synchronnost. Vysvětluje to intuici a žije to s Gaiou.

Gaia ví, kdo zde je, a Gaia odpovídá na vědomí vaší cesty na planetě, personifikaci, ztělesnění výrazu vaší duše v tomto životě. Je to ta s vaší tváří v této chvíli. Je to ta, která má aktivní vědomí, jež může měnit děje odehrávající se s planetou Zemí. Je tím, co vidí Gaia. A to měníte. Řekli jsme vám, že modifikujete Krystalickou mřížku planety, kterou vlastně modifikujete a přenášíte energii do Jeskyně stvoření vším, co děláte. Neboť existuje systém – složitý systém.

DNA

Ve své DNA si nesete váš osobní akašický záznam. Co jste na této planetě vykonali? Kolikrát jste tu byli? Jaké jsou energie, se kterými jste již měli zkušenost? Staré duše mají něco, co má velmi málo Lidských bytostí, a co nemají žádné z nich při prvním příchodu. Máte záznam. V DNA se uchovává každá jednotlivá energie každého jednotlivého života. A přece se nepředstavují jako záznam, který má být přečten akašickým čtenářem. Ti, kteří čtou to, co byste nazvali minulé životy, čtou energie, nikoliv minulé životy, protože to vše spočívá na povrchu, vzájemně promícháno, připraveno na zření a čtení.

Nejhlubší ze všech minulých životů, které jste kdy prožili, jsou nejvýše, neboť jsou všechny pohromadě. Neexistuje žádná hierarchie. Lidé je všechny chtějí vidět v řadě a organizované podle data. Lidé je vidí jeden za druhým. Lidské bytosti se budou obracet na čtenáře minulých životů a řeknou, “Bude přečtení minulého života stát více, pokud je požadovaný život starší?” To je legrační! Je to lineární. Řada z vás se nyní probouzí do jednoho z nejhlubších životů, které jste kdy žili – prvního, lemurského.

Lemurie existovala po tisíce let jako nejstarší a nejzachovalejší civilizace na Zemi. Není nijak historicky potvrzena a je navždy pohřbena na úpatí hory v Tichém oceánu, kterou nyní nazýváme Havaj. To je záměr. Lidstvo by nemělo vyhrabávat ze Země ty věci, které jsou součástí příběhu stvoření. To by vás ovlivnilo. Poskytlo by vám to příliš mnoho informací.

Hádanka je tato: Můžete nalézt, co je pohřbeno ve vašem nitru? Tuto novou energii lze nahlížet jako část slupky odloupávané z cibule, nejen z planety, ale i z vás. Vrstvy jsou odstraňovány, takže nyní můžete začít vidět, jaká je Akaša ve vás. To vysvětluje, proč tak hodně z vás začíná cítit věci takto posunuté.

Můžete opravdu dělat některé z těchto věcí? Odpověď je ano. Kolik z vás nyní zná šamana uvnitř? Kolik z vás začíná uznávat, osobně a soukromě, tu starou duši, která tam je? Někteří z vás začínají skutečně získávat talenty, které byly pohřbeny. Někteří z vás se stávají něčím jako spisovateli, vypravěči příběhů. Vaší součástí jsou všechny ty tvůrčí věci – hudba, skladba, umění, barva, design. Víte, že to tam je.

Přepínání mezi pohlavími

Vy, staré duše, dovolte mi, abych vám něco řekl. Pokud jste dostatečně staří, a mnozí z vás jsou, byli jste vším. Slyšíte mě? Všichni z vás. Byli jste oběma pohlavími. Všichni z vás byli tím, co budu nazývat mezipohlavím, a to znamená, že jste všichni měli spínače pohlaví. Víte, co to znamená, když pro vás nadejde čas pro přepnutí pohlaví? Už jsme o tom mluvili. Budete mít desítky životů v rámci jednoho pohlaví. Jste na to zvyklí. Je to pohodlné. Nemůžete si představit, že budete něčím jiným, a přece je teď čas na změnu. Bude vám trvat přibližně tři životy, než si na to zvyknete, a během těchto tří životů budete mít něco, co nazývám “pohlavní zmatení.”

Ale to vůbec není zmatení. Je to naprosto normální, ale přesto to společnost bude často pokládat za nenormální. Sedím tu, abych vám sdělil, že jste tím prošli všichni. Každý z vás. Tak to je se starými dušemi. Je to součástí systému.

Řeknu vám něco o kruhu daném Jeskyní stvoření, který je akašickým záznamem všech věcí, celého života, všech duší. Rozmlouváním s Gaiou pomocí Krystalické mřížky putujete na vrchol světa se svým akašickým záznamem a vaší DNA. Používáte informace, které máte uvnitř, a kruh se uzavře. Až změníte Krystalickou mřížku svým vědomím a činností, dojde pak ke změně Jeskyně stvoření.

Vše je v kruhu, mí drazí. Je to krása. Je to interaktivní. Nevysvětluje to nic jiného než to, že čím výše vibrujete a čím více používáte, co na planetě znáte, tím více to planetu mění. Uvnitř Jeskyně stvoření dochází k souběhu kvantové energie s miliardami duší a miliony, které zde ještě nejsou; ale mění je to také. A řeknu vám proč. Protože měníte budoucnost tím, jak fungujete v minulosti. Měníte podobu těch, kteří přijdou, co budou dělat a jaké bude jejich vědomí.

To, co děláte dnes, zasévá semínka míru na Zemi, takže až vyrostou, budou mít to, co máte vy. Je to hlubší než si uvědomujete a vy sedíte na židli a jste udiveni částkami za benzín. Je vám jasné, o čem mluvím? Snad je čas to na chvíli přerušit a říci “Děkuji ti, bože, že vím, co vím.”

Když opouštíme toto místo, chci, abyste něco věděli: jste úžasní za jakýmikoliv myslitelnými hranicemi a měli byste mít hlavu vysoko vztyčenou. Skutečně si neuvědomujete, co vše jste udělali. Někteří to budou nazývat obětí, my to ale bude nazývat patřičností. V této místnosti jsou takoví, kteří přišli na tuto planetu jen na tři měsíce. Pak zemřou a podle všeho zlomí matčino srdce. Vy se pak můžete zeptat, “Proč bych vůbec dělal něco takového?” A já vám řeknu: Protože tvoje matka mohla najít Boha, proto. Protože nemohla jinak. Musela odejít na to nejtemnější místo, otestovat se a vyjít ven jako člověk pomáhající šířit světlo. Tak je to psáno v Akaši! Je to energie, která se nachází v krystalické mřížce! Nemyslíte si, že to Bůh ví? Je to součástí systému.

Já vím, kdo tu je. Možná jsi byla na jiné straně téhož, mami. Teď už víš. Možná sedíš na této židli z tohoto důvodu. Myslíš si, že nevíme, kdo tady je? Je to velkolepé! Nazýváš to oběť, ale oběť to není. Jsi tu na tři měsíce, pak se vrátíš zpět domů a poté se opět vrátíš – často téže matce. Takový je zde systém! Je nádherný.

Existuje mnohem méně záznamů duší, než si myslíš. Je to proto, že se neustále vracíš. Kolik lidí je na Zemi? Kolik lidí bylo na Zemi? Kolik to je celkově? Mnohem více než je jich v Jeskyni stvoření, protože se stále vracíte. Pravdou je, že zemská populace roste exponenciálně. To znamená, že stále musí přibývat noví lidé, a tak tomu je. Ale Gaia ví, kdo přichází. Součásti Boha kolem tohoto Vesmíru vědí, kdo přichází. A staré duše na určité úrovni vědí, kdo přichází. Na závěr bych vám chtěl říci, že v tom je ta krása.

A teď na chvíli odložme víru. Rád bych vás vzal na jedno místo. Je to nádherná planeta. Není tam příliš mnoho neshod. Ovšemže tam jsou názorové rozdíly, ale nikoliv příliš mnoho rozbrojů. Na tom místě je jen pár kontinentů obklopených vodou. Po dobu 100 let tam nebyla žádná válka. Ti, co na této planetě žijí, spolu ne vždy souhlasí, ale už se navzájem nezabíjejí. Dovedete si takové místo představit? Ovšemže existuje nerovnováha, protože tam je svobodná volba. Ale navzájem se o sebe starají.

Už se navzájem nezabíjejí. Nelze jinak, protože to je pokládáno za barbarské. Společnost nijak nenapadá, aby to dělala, stejně jako vás nenapadne useknout vašemu synovi ruku, když něco ukradne. To je barbarské a nepřijatelné pro osvícenou společnost.

Rád bych vás na toto místo uvedl. Nazývá se planeta Země. Představuje výsledek těch, kteří budou přicházet do jeskyně. Bude to trvat tolik generací, které budou potřeba, neboť semínka pro to se sadí dnes. Bude to přicházet pomalu. Musíte s tím ale začít teď. Je vám to jasné? Nebudete mít další světovou válku. Prostě nebudete. Nelze jinak. V systému je tolik laskavosti, že začínáte být jeho součástí.

Ovšemže to tak nemusí vypadat. Podívejte se na zprávy! Jste na přechodu od staré energie k obnově lidského vědomí. Nemůže to být tak, že jste vy, staré duše, přišly, abyste uskutečnily to, o čem předkové jen snili? Kolik generací to bude trvat? Na tom nezáleží. Pomalu se to tímto směrem ubírá.
Dojde k válkám? Samozřejmě ano. V tomto procesu stará energie převáží a určitá místa se budou vracet do temnoty. Tak temnota funguje. Ale světlo zvítězí. Je to pomalé, bude to trvat generace, protože přicházet musejí nové děti. Pro dospělé je obtížné obnovit vědomí uprostřed života.

A kdo budou ty děti, vy staré duše? Vy! Vidíte ten kruh? Teď sadíte semínko, takže až se vrátíte, budete je moci zalít krásou boží lásky a pečovat o jeho růst. Jste svými vlastními předky a budete jimi i v budoucnu. Neříkal bych vám to, pokud by tomu tak nebylo, pokud by to nebylo v plánu věcí, pokud by to nebylo předvídáno před mnoha lety.

Drazí, Kryon by k vám nyní nepromlouval, kdyby to nebylo proto, co jste udělali. Nebyl bych zde, kdybyste byli na cestě ke svému zničení. Nebyl bych zde, kdyby se vás Země chystala zničit. Slyšíte mě?
Máte svobodnou volbu udělat cokoliv, co chcete – každý z vás. Ale došli jste do bodu, kde potenciální síly směřují k laskavosti, kde se lidská povaha začíná měnit, kde se to, co chcete, začíná samo projevovat – a nastává k tomu čas.

Uchopte, co jste se dnes v této přednášce naučili, a komunikujte odlišně než v minulosti. Poznejte sami sebe. Říkám vám něco, co jsem nikdy předtím neřekl. Pochopte to v souvislostech, v nichž to bylo představeno.

Dvě slova. Odejděte hrdí.

A tak to je.

KRYON

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Vladimír H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář