Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alaje z Plejád - Otázky & odpovědi: Filozofie I

14. 2. 2011

 Je regresní terapie užitečná a funguje regrese minulých životů?

Tyhle věci jsou užitečné pouze když: 1)Terapeut je SKUTEČNĚ duchovní osoba a zná energie a jiné dimenze. 2) když chceš rozpoznat a vyřešit karmické problémy z minulých životů.

Když zemřu a inkarnuji se do dalšího života je Zdroj ten, kdo rozhoduje zda budu muž či žena? Nebo je to má volba stejně jako výběr planety na které se chci učit (což záleží i na mé moudrosti)?

TY jsi zodpovědný za svůj život. TY si volíš a vytváříš VŠECHNO spojené s dalším životem.

Dosti se snažím, abych se zbavil „ega“. Mám oči doširoka otevřené, přijímám vše, co říkáš a všechno mi zní tak pravdivě, CÍTÍM že je to všechno pravda… Vždy jsem VĚDĚL, že existuje něco víc, než život, o kterém nás učili… Ale moje ego se někdy dostane ke slovu. Jak se dokážu uchránit od této nechtěné automatické reakce na určité situace? Rozumím tomu tak, že to jsem JÁ, kdo povoluje mé vlastní reakce… Jak to zastavím? Pomůže mi s tímto meditace? Mohu se s tebou v meditaci „setkat“? Nebo s jinými bytostmi? Cítím, že jsem otevřený a přijal bych vedení.

Vše co potřebuješ je trénink. Pokud máš v sobě starý, negativní program, který fungoval celý tvůj život, stal se velmi silným. Jednodenní meditace nestačí, aby ses zbavil takových energií. Musíš na sobě pracovat a meditovat dlouho, dokud nevymažeš všechny ty staré vrstvy. Někteří lidé potřebují měsíce, někteří roky. Je to proces zdokonalování.

Někteří lidé mají dobré a špatné já a když jim někdo chce dopomoci k duchovnosti, říkají, že dualita je součástí lidské bytosti. Je potřebná kvůli vyváženosti. Takže vždy existuje důvod, proč se nevyvíjet a setkal jsem se s lidmi, kteří tvrdí, že dualita existuje v celém vesmíru. Dobro/Zlo, Vyšší/Nižší, Pozitivní/Negativní, Hmota/Antihmota, karma.. Pokud je Existence v jednotě, jak vysvětlíš negativitu v celém vesmíru? Nebo je kosmická energie Existence definována podle toho jak je použita?

Vše v rámci Existence je zdokonalovací a evoluční proces. Nenajdeš negativitu ve vyšších úrovních evoluce. Ve vyšších dimenzích všechno existuje v souladu a lásce. V nižších dimenzích se nachází negativní energie, proto, aby se naučily jak NEBÝT negativní.

Co znamená, když je pro mě velmi těžké dostatečně meditovat a zůstat v energii lásky? Má jediná touha je dostat se ke světlu, ukončil jsem zaměstnání, protože jsem viděl jak kradou lidem peníze, chci se živit uměním ale proč je tak těžké být celou dobu šťastný? Je to proto, že mám v sobě příliš mnoho negativity, nebo jde o karmickou záležitost, nebo prostě ještě nejsem připraven?

Jak říkám v mých videích: Zaměř se na ŘEŠENÍ a ne na problém. Směřuj svoji energii na to co chceš a NE na to, co nechceš.

Podle tvých moudrých odpovědí může být negativní karma duše odstraněna upřímnou žádostí Existence o odpuštění pomocí motliteb nebo meditací nebo je jedinou možností duchovní život s pozitivními slovy, činy, pocity a myšlenkami?

Můžeš změnit negativní karmu POZITIVNÍ karmou. Pozitivními činy, myšlenkami, slovy… LÁSKOU. Vytvářením energie SVĚTLA namísto temné energie nenávisti jak mnoho lidí na této planetě činí.

Duše se rozhodne inkarnovat se do těla Pozemšťana, který trpí Downovým syndromem nebo do mentálně postižené bytosti. Jaký je účel takového životního plánu, když zvážíme, že v tomto specifickém životě se duše nemůže duchovně vyvíjet kvůli postižení těla a mozku? Když během nehody zemře malé dítě, nestihne se přece nějak duchovně vyvinout. Bylo to v jeho životním plánu nebo ne?

Zapomínáš, že se spousta lidí reinkarnuje s negativní Karmou. Jak říkám ve svých videích: Vše, co činíš, se ti dříve či později vrátí. Proto je tak důležité být duchovním, být si vědom toho, co činím. Zlí lidé s energií nenávisti se samozřejmě inkarnují s problémy. Vytvořili si je sami. Vaše myšlenky a pocity vytváří vaši realitu.

Podle pravidel 3D hry si nevzpomeneme na to, kým jsme, když se inkarnujeme. Ale lidé jako ty, nebo lidé se schopnostmi channelingu předávají zprávy z vyšších dimenzí takže je Pozemšťané mohou číst (nebo slyšet) a tak získají povědomost o velkém tajemství života. Ale neměl by každý Pozemšťan k tomuto poznání dojít sám pomocí vlastních zkušeností a pomocí osvícení bez pomoci z vnějšího světa? Tohle je dilema, kterému nerozumím.

Čemu přesně nerozumíš? Každý se učí jinak rychle a každý k sobě přitahuje informace až když je na ně připraven. Existence použije COKOLIV, aby ti předala informace: jiní lidé, situace, věci, symboly, zvuky, myšlenky, pocity… COKOLIV.

Ve svých videích tvrdíš, že duše má před inkarnací plán ale taky říkáš, že budoucnost závisí na nás. Přišel jsi sem si určitým plánem. A duše tajné vlády a ostatních lidí taktéž. Všechno dříve či později dojde ke světlu. Tak proč se obávat, když všechno bude v pořádku? Nerozumím, proč bychom měli něco dělat, když se všechno stane samo?

Jak říkám ve svých videích, život na Zemi je škola, ve které jsi chtěl prožít jisté zkušenosti, aby ses zdokonalil. Abys získal zkušenosti, nastavila duše určité okolnosti a situace, ze kterých se něco naučí.

Proč jsme zapomněli všechny minulé životy?

Na tohle jsem už mnohokrát odpověděl ve starých komentářích. Mnohem důležitější je zjistit, co se můžeš naučit v TOMTO životě, a pokud je to spojeno s minulými životy z karmických důvodů, dostaneš nějaké znamení.

Je možné, pro někoho z vyšší (duchovní) úrovně, aby se inkarnoval do nižší (materiální) úrovně, aby si některými lekcemi prošel znovu? Nebo je možné pro někoho, kdo si zvolil možnost návratu, aby pomáhal ostatním, aby přišel o napojení na světlo?

Tvé skutečné já NIKDY nepřijde o napojení na světlo. Pouze fyzické racionální ego jej může ztratit. Pokud se koncentruješ pouze na to být zlý, samozřejmě, že budeš muset znovu projít prvním stupněm, dokud jej nezvládneš. Jak říkám v mých videích, mnoho pracovníků světla z vyšších úrovní se inkarnovalo na Zemi ze svobodné vůle, aby pomohli s transformačním procesem.

Když jsem byla v pubertě, měla jsem sny z minulých životů. Jeden byl z padesátých let, kdy jsem byla s chlapcem se kterým jsme se milovali. V tomto životě jsem potkala někoho, kdo ve mně vzbuzuje podobné pocity, ale nejsme spolu. Může to být ten samý chlapec, kterého znám z minulého života?

Pokud s někým sdílíš karmu, můžete se potkávat po mnoho životů.

Existuje správný/duchovní směr spirálovitého pohybu? Např. je pohyb ve směru hodinových ručiček pozitivní a naopak?

Pohyb proti směru hodinových ručiček je otevírající.

Proč existují negativní bytosti? Když je všechno absolutní láska a to je jediná cesta?

No, jak říkám ve svých videích, jsme zde v nízkých dimenzích, s nízkou vibrací, kde stále existuje negativita díky zákonu svobodné vůle. Každá duše se svobodně rozhoduje, zda bude dobrá či negativní. Každá duše má svoji vlastní rychlost učení a evoluce.

Proč jsme se rozhodli přijít odděleně? Abychom experimentovali a studovali nízké a vysoké frekvence, když jsme se všichni oddělili z čistého světla?

No, jak říkám v mých videích, duše chce prožít KAŽDOU zkušenost. Ve vyšších dimenzích nepoznáš negativitu. Můžeš ji prožít pouze v nižších dimenzích. Ale to NEZNAMENÁ, že některé zkušenosti musíš opakovat pořád a pořád dokola. Pokud projdeš životními lekcemi, můžeš pokračovat novými zkušenostmi a zdokonalovat se.

Je stvoření (Existence) energetický systém, který dokáže myslet a jednat nezávisle? Nebo je to souhrn všech vědomí všech duší a substancí ve vesmíru, který vytváří takové množství energie ale je nezávislý na předchozích parametrech?

Obojí je správně, obojí má vliv.

Mimozemšťané, kteří se inkarnovali na Zemi (Poutníci) budou pokračovat ve zkušenostech na Zemi i poté, co transformace skončí, nebo se vrátí na svojí domácí planetu ve vyšších dimenzích?

Každá duše se rozhoduje, zda půjde na mnoho planet, podle potřebných lekcí a misí.

Co přesně je příčina Existence, odkud pochází a jak to celé začalo, A proč?

Tohle ví pouze sama Existence.

Inkarnujeme se vždy se stejnou skupinou duší nebo ne?

Inkarnuješ se sám, pouze ve výjimečných případech jde o skupiny, například, když má dojít k transformaci planety.

Mám nějaké bloky z minulých životů, kterých jsem se nezbavil, obtěžují mně v tomto životě. Zkoušel jsem meditace a jiné věci ale nezmizí jen tak. Jaký máš názor na regresní hypnózu?

Pokud už víš, co tě blokuje, můžeš začít pracovat na odstranění bloků. Během meditace na to můžeš myslet, a také myslet na řešení, která můžeš podstoupit. V každodenním životě můžeš sledovat situace, které k tobě přicházejí a přemýšlet nad tím, co se ti snaží říct. Jakmile projdeš lekcí a moudrostí blokád, už se nikdy nevrátí zpět, protože jsi zvládnul nezvládnuté situace a nabyté vědomosti se ti uložily hluboko v duši.

Mají Gregg Braden a David Wilcock pravdu?

No, to dokážeš posoudit sám. Informace, kterou poskytují… je potravou pro tvoji duši…nebo pouze pro intelektuální racionální mysl? Mají SKUTEČNÝ přínos pro tvůj duchovní rozvoj či pro tvoji duši, nebo je to jako zprávy v novinách… potrava pro racionální mysl?

Odkud pocházím? Z nějakého důvodu nevím, kdo jsem a odkud pocházím! Byl jsem kontaktován loděmi, které mě sledovaly do obchodu velká trojúhelníkovitá a malá letěla za ní. Nenapadá tě, odkud byly? Přísahám, cítím se jako bych se měl zbláznit z toho jak moc se snažím zjistit, kdo jsem…

To není důležité, protože každá duše navštěvuje mnoho míst. Důležitější je zvládnout a soustředit se na SOUČASNÝ ŽIVOT.

Jak poznáme, že žijeme podle životního plánu nebo ne?

Všechny odpovědi jsou v mých videích. Pokud žiješ duchovně a děláš vše co říkám ve svých videích, žiješ v souladu s Existencí. A když žiješ v souladu s Existencí, máš tu správnou energii a správný pocit. Vidíš, co musíš v životě udělat. Nasloucháš své duši a následuješ životní plán. Žiješ vědomě.

Jaký je rozdíl mezi vyšším já a duší? Vždycky jsem si myslel, že vyšší já JE duše, jako protiklad naší naprogramované myslí, našemu egu. Pomůžeš mi tomu porozumět?

Tvé vyšší já je pouto a kanál k tvé duši a k centrálnímu kosmickému vědomí. Vyšší já přichází na základě touhy duše. Vyšší já je nástroj který dokáže vyjádřit duši a dokáže něco vytvořit. Pokaždé, když se spojíš s duší, jsi tvým vyšším já.

Alaje

Překlad: probuzeni.blogspot.com

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář