Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nečakajte ďalší deň - Vzostup je záležitosť typu urob-si-sám

20. 12. 2009

Poznámka Langa:

V mojom poslednom spojení s Emmanuelom som ho požiadala či by mi mohol ukázať vesmírne lode Federácie, ktoré predtým spomínal...

Ďalší deň som ho stretla na tom istom astrálnom mieste, kde sa stále stretávame. „Obalil“ ma svojim Svetlom a stali sme sa jedinou veľkolepou bublinou bieleho svetla. Leteli sme preč od Zeme rýchlosťou svetla a náhle som sa ocitla ako sa vznášam pred nejakou budovou/chrámom bez stien a strechy. V podstate som mohla vidieť len podlahu, stĺpy a nejaký druh nábytku. Zdalo sa, že celé miesto je hologram... Emmanuel my vysvetlil že sú to Akášické Záznamy našej Galaxie, a predstavil ma strážcovi záznamov... Strážca mi povedal že som vítaná kedykoľvek budem potrebovať informáciu na použitie pre službu druhý, a len keď budem mať naozajstnú potrebu vedieť...

Náhle sme odleteli preč cez vesmír a zasali sme na veľmi pokojnom/tichom mieste, neviem v akej vzdialenosti od Zeme, ale z toho miesta naša planéta vypadala menšia ako vypadá Mesiac zo Zeme. Odtiaľ som uvidela tisíce vesmírnych lodí všade vôkol našej planéty...

Vízia Akášických Záznamov a táto vízia vesmírnych lodí mali odlišnú povahu. Prvá vyvolávala holografický pocit, kým vesmírne lode vypadali „pevné“. Tiež som videla jemné energetické polia okolo Zeme, Emmanuel mi vysvetlil že sú to hranice zóny karantény.

Pohľad na našu planétu z vesmíru, obklopenú tisícami Galaktických bratov a sestier Federácie Svetla bol úchvatný!


Spytujúci sa: Si jedna z mimozemských bytostí, s ktorými sa čoskoro stretneme?

Nie som.

Spytujúci sa: Si nebeská bytosť?

Som hyper-dimenzionálne vedomie v službe Jedného Boha. JA SOM Emmanuel.

Spytujúci sa: Prichádzajú nám mimozemské bytosti pomôcť?

Môžete si pomôcť len vy sami.

Spytujúci sa: Zdá sa, že tvoja posledná odpoveď protirečí informácii, ktorú si nám dal v predchádzajúcich spojeniach.

To že je protirečivá, sa vám zdá len z vášho súčasného stavu čiastočného vedomia. Slová sa líšia ale nie ich logos (zmysel). Ak počúvate logos samotný, budete vedieť, že nie sú žiadne protirečenia.

Spytujúci sa: Môžu troj-dimenzionálne bytosti počúvať logos?

Každá entita (bytosť) môže počúvať logos jej vlastného Vesmíru.

Váš logos je možné počuť vo vašom úplnom strede, ale vy ste väčšinou na okraji, a na okraji nemôžete počúvať. Na okraji ste myseľ, a myseľ nie je vaša vlastná, takže nemôžete počúvať. Vo vašom strede ste samotný Boh.

Spytujúci sa: Máme dôverovať mimozemským bytostiam?

Je to vaša voľba. Ale Dôvera má svoju vlastnú vnútornú hodnotu pre bytosti tretej hustoty, pretože tam kde je dôvera nie je vibrácia strachu. Dokonca aj keď dôvera umožní druhým aby vás podviedli, je to lepšie ako nedôverovať.

Spytujúci sa: Budú mimozemšťania zdieľať s nami pokročilé zariadenia ako je používanie voľnej energie?

Všetka energia je voľná.

Spytujúci sa: Myslím tým nejaký druh zariadenia schopný vytvárať voľnú energiu?

Energiu nie je možné vytvoriť, môže byť len použitá. Všetka energia ktorá kedy bola alebo bude je tu teraz.

Spytujúci sa: Ako stretnutie zapôsobí na jednotlivcov?

Navždy zmení spôsob ktorým vytvárate vzťahy ku sebe navzájom a ku planéte Zem.

Mnohí z vás budú vítať mimozemské bytosti s láskou, úctou a vzrušením, zatiaľ čo ďalší ich budú považovať za desivé. Avšak v samotnom jadre každej ľudskej bytosti je zakorenená spomienka na toto stretnutie. Ste tu a teraz aby ste si spomenuli. Keď nastane prvý kontakt spomeniete si, že ste sa pripravovali počas mnohých životov na tento výnimočný okamih v dejinách Ľudstva.

Spytujúci sa: A ako stretnutie zapôsobí na spoločnosť?

Väčšina vašej spoločnosti sa stále drží bláznivej myšlienky, že ste sami vo Vesmíre, a akonáhle bude tá myšlienka zničená, začnete objavovať pravdu o sebe, prebúdzať sa do skutočnej povahy reality a pravého účelu bytia.

Ak dokážete pochopiť, že vaše pravé ja je úplne duchovné, a ak privediete svoju duchovnosť do Vesmíru, aby ste stáli čelom k Vesmíru, budete schopní pozrieť sa do Božského Plánu a potom pochopíte vašu úlohu v ňom.

Ste teraz na konci hlavného cyklu, toto sú vskutku vzrušujúce časy, nie len pre Ľudstvo ale tiež pre celý Vesmír. Vzostup Gaie a Ľudstva je vesmírna udalosť a pozorovatelia z mnohých planét a vzdialených súhvezdí sú tu, aby boli svedkami takej jedinečnej udalosti v Dejinách Galaxie.

Spytujúci sa: Ako vzostúpi Gaia?

Vzostup Zeme ovplyvnia tri činitele: Vlastné vedomie Gaie, ukotvovanie vysokovibračných Galaktických energií do jadra Gaie a úroveň vibračnej frekvencie všetkých kolektívov žijúcich v jej energetickom poli.

To je dôvod prečo je Ľudská Láska v tomto čase na vašej rovine veľmi potrebná.

Spytujúci sa: Čo je najlepšia vec, ktorou ako jednotlivci môžeme pomôcť Gaii v jej procese vzostupu?

Úplne najlepšia vec, ktorú môžete urobiť pre Gaiu je dostať najviac zo seba, zvýšiť svoju osobnú vibračnú frekvenciu smerom Tvorivému Princípu Lásky.

Spytujúci sa: Nastane vzostup Zeme pred vzostupom Ľudstva alebo po ňom?

Každý okamih je atomický; nie je žiadna možnosť, aby dva okamihy mali nejakú následnosť. Všetko sa deje súčasne Teraz.

Spytujúci sa: Vzostúpime my -ľudia-? Sme pripravení?

Nie všetci jednotlivci sú pripravení na vzostup do vyšších rovín bytia, ale Ľudstvo ako celok je pripravené pohnúť sa vpred. Na vyšších úrovniach boli vykonané dohody pre tých jednotlivcov, ktorí to nedokážu. Budú musieť opakovať cyklus a pokračovať v práci na ich vlastnom duchovnom raste.

Spytujúci sa: Je vzostup pre tých čo sú pripravení zaručený?

Vzostup je výtvor a rovnako aj ne-vzostup.

Váš individuálny vzostup je vedomý proces; nedeje sa automaticky, je to váš výtvor. Akonáhle bude toto pochopené, veci sú jednoduché. Ak vaša vibračná úroveň dosiahne určitú frekvenciu, vzostup sa začne. Ak tam budete len sedieť a čakať kým sa to stane, nestane sa to. Vzostup je nezmapované územie, nie je tam cesta, ktorú by ste mohli sledovať, neexistuje, musí byť vytvorená. Kedykoľvek zameriate svoj zámer na tvorenie vzostupu, je tam. Kedykoľvek sa prestanete sústrediť, nie je tam. Musíte premietať myšlienkový vzorec, ktorý začne reťazovú reakciu, ktorá vytvorí cestu vzostupu. Pamätajte, v súlade so Zákonmi, ktoré stanovil Logos vášho Vesmíru, dostanete len to čo Vy tvoríte, nič iné.

Milovaní Bratia a Sestri, ste mocné kozmické bytosti s neobmedzenou tvorivou silou, konajúce v mene Všetkého Čo Je. Prešli ste dlhú cestu, cez mnoho životov, pripravujúc sa na túto chvíľu, nemiňte ju. My z Vyšších Ríš sme veľmi vzrušení z toho čo sa má udiať. Každá vonkajšia pomoc je pripravená. Zvyšok je na vás.

Vzostup je záležitosť typu urob-to-sám!

JA SOM Emmanuel

15.November 2009

Spytujúci sa: Mám nejaké otázky ohľadom Mesiaca...je umelý?

Slovo „umelý“ existuje len v tretej hustote. Vo Vesmíre nie je nič „umelé“...

Váš Mesiac je starší ako vaša slnečná sústava; bol vybudovaný vysoko inteligentnou rasou a bol prinesený na obežnú dráhu Zeme s hlavným účelom spomalenia rýchlosti otáčania vašej planéty.

Spytujúci sa: Kedy bol Mesiac prinesený na obežnú dráhu Zeme?

Váš Mesiac bol prinesený do vašej slnečnej sústavy pred 1.7 miliardami vašich rokov. V tom čase bol Mesiac umiestnený oveľa bližšie ku Zemi ako je teraz a bol „naprogramovaný“, aby sa do konca súčasného Galaktického cyklu umiestnil na presnú vzdialenosť 30 pozemských priemerov.

Spytujúci sa: Je Mesiac dutý?

Váš Mesiac je čiastočne dutý,

Spytujúci sa: Je Mesiac osídlený?

Váš Mesiac obývajú mimozemské bytosti a ľudia zo Zeme.

Spytujúci sa: Kde žijú?

V 2 hlavných podzemných mestách a 17 ďalších zariadeniach.

Spytujúci sa: Je na Mesiaci voda?

Na rozdiel od toho čo vám bolo povedané, na vašom Mesiaci je voda a nejaká atmosféra.

Spytujúci sa: Ako je možné, že Mesiac vždy ukazuje jednu stranu a temná strana je pred nami vždy skrytá?

Váš Mesiac sa otáča okolo planéty za 655,719 hodín a tiež sa otáča okolo svojej osi jednu celú otáčku každých 655,719 hodín; preto môžete vidieť len jednu stranu. Ale nebolo to tak vždy; asi pred jedným miliónom rokov boli na Mesiac umiestnené štyri vyvažovače aby synchronizovali jeho pohyby s rýchlosťou otáčania planéty.

Spytujúci sa: Žijú na Marse ľudia?

Áno.

Spytujúci sa: Prečo je zabraňované tomu, aby sa táto informácia dostala do verejného povedomia?

Pretože na vašej planéte sú žiadostivé skupiny, ktoré chcú ovládať váš osud tým, že vás držia v nevedomosti.

Tie skupiny veria, že sú genericky nadradené nad zvyškom ľudstva a požiadali o pomoc negatívne/temné entity (bytosti) aby zavŕšili svoje plány nadvlády nad vašou realitou.

Spytujúci sa: Ako im tí temní pomáhajú?

Negatívne/temné entity pomáhajú ovládať vašu realitu z tvaro-tvornej roviny (angl. formative plane, pozn. prekl.) Tvaro-tvorná rovina je tá kde sú pred-prejavené myšlienkové vzorce do hmotnej existencie. Je to rovina vibračných snáh a zodpovedá určitej časti vašej astrálnej roviny.

Spytujúci sa: Keď Boh vytvoril náš Vesmír, prečo vytvoril negatívne entity?

Boh nevytvoril váš vesmír, vy ste to urobili.

Spytujúci sa: Prečo tí negatívni súhlasili že pomôžu skupinám pri moci?

Negatívne/temné entity pracujú v sprisahaní s týmito skupinami pretože ich cieľ je rovnaký: vládnuť nad planétou. Tí pri moci chcú vládnuť vášmu fyzickému ja, zatiaľ čo tí temní chcú vládnuť vašej duši. A metóda používaná oboma skupinami je rovnaká: zničiť Lásku vytvorením tisícov druhov strachov.

Jednotlivec plný strachu nemôže cítiť Lásku, a Láska je jediná energia, ktoré premieňa dušu, umožňujúca vzostup do vyšších rovín bytia.

Tým že zbavili vašu dušu vibrácií Lásky vytvárajú trieštenie v toku vášho energetického poľa a udržiavajú vás v neustálom vnútornom rozpore. A kým ste v rozpore so sebou je vaše vnímanie reality obmedzené, takže nemôžete vidieť ich stratégiu odhaľujúcu sa pred vašim zrakom.

Spytujúci sa: Používajú temnú energiu?

Používajú vašu vlastnú energiu aby vás udržali na minime vašich možností.

To je dôvod prečo nie je dostatok ľudí, ktorí by vážne uvažovali o možnosti vytvorenia novej reality, jednoducho cez premietanie nových myšlienkových vzorcov do Tvaro-tvornej Roviny. Nová realita lásky, mieru, radosti a harmónie môže byť prejavená okamžite vo vašom bytí. Ale väčšina ľudí si nie je vedomá, že oni sú tí, ktorí vlastnia moc zmeniť život, a predpokladajú, že veci sa nikdy nezmenia. To je dôvod prečo po tisíce rokov milióny ľudí na Zemi žili v mukách.

Spytujúci sa: Prečo nás chcú ovládať?

Na vibračnej úrovni je ovládanie úbohá náhrada uvedomenia.

To je dôvod prečo nevedomí ľudia vytvorili na Zemi za posledných 2500 rokov vyše 4000 vojen. Vojny sú vedené s účelom vytvorenia ilúzie ega, spôsobom rozdelenia vášho kolektívu na víťazov a porazených. My z Vyšších Ríš vám môžeme povedať že v žiadnej z vašich vojen nikdy nebol víťaz.

Spytujúci sa: Znamená to že vojnu nie je možné vyhrať?

Vyhráte v okamihu keď opustíte svoju túžbu vyhrávať.

Spytujúci sa: Spomínaš, že Federácia Svetla je tu, aby pozorovala odvíjajúce sa udalosti, ktoré nastávajú na planéte, pomôžu nám zastaviť tých negatívnych/temných?

Pokročilá technológia Federácie Svetla je v službe Božstvu, ale nemôže nič robiť, kým nepožiadate, pretože toto je vesmír slobodnej vôle.

Spytujúci sa: Musíme zvýšiť svoje frekvencie ak ich chceme kontaktovať?

Jednoduchým činom žiadania zo srdca zvýšite svoje frekvencie.

Žiadajte v mysli a budete počutí. Žiadajte zo srdca a bude vám odpovedané.

Spytujúci sa: Spomínaš, že na konci tohto Galaktického cyklu sa všetko čo nie je v súlade s Božským Plánom zrúti, čo sa stane s temnými?

Na konci súčasného cyklu bude temný kolektív čeliť horkosti úplnej porážky.

Milovaní Bratia s Sestry Zeme, ste svedkami jedného z najvýnimočnejších okamihov v Galaktických dejinách. Galaktický cyklus, v ktorom žijete dosahuje svoje naplnenie. Ľudstvo je teraz na poslednej križovatke súčasného úseku svojej evolučnej cesty.

Vaša kozmická DNA je aktivovaná prostredníctvom vysoko vibračných lúčov energie vylievajúcich sa na Zem z Galaktického Zjednoteného Poľa samotného Božského vedomia. Tieto energie otvorili vír vysokých vibrácií, ktorý čistí cestu vzostupu Gaie a vytvára skutočné zmeny v bunkovej štruktúre vášho tela.

Kolektívne vedomie Ľudstva sa výrazne rozširuje, ale počet prebudených jednotlivcov je stále príliš nízky. Je to vaša zodpovednosť -ak je uvedené vo vašej životnej zmluve- pomôcť pri aktivácii kolektívneho hromadného vedomia, dovŕšením rozšírenia svojho individuálneho vedomia.

Pamätajte, moc rozhodnúť o vašej budúcnosti je vo vás. Naladenie na vyššiu frekvenciu Lásky otvorí kanály pre vašu vnútornú moc, aby mohla prúdiť na povrch vášho vedomia, čím preberiete kontrolu nad svojim osudom.

Teraz je čas, nezaváhajte, nemiňte ten okamih. Nebudete mať ďalšiu príležitosť. Nečakajte ďalší deň, pretože vo vzostupnom procese má správne načasovanie veľký význam...

JA SOM Emmanuel

© 2009 Langa
Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář