Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva z veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace

3. 6. 2013

Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.

Veřejné slyšení o odhalení dne 3. května 2013 završilo svoji práci na zpřístupnění důkazů o možné mimozemské přítomnosti a vlivu na lidstvo. Toto slyšení se konalo Národním tiskovém klubu (National Press Club) ve Washington, DC.

Po dobu 5 dnů 40 vojenských, vědeckých a vládních svědků z 10 zemí světa vypovídalo před pěti bývalými členy amerických reprezentantů a jedním bývalým členem amerického senátu. Členy komise Veřejného slyšení o odhalení byli: senátor Mike Gravel; Mike Gravel; kongresmanky Lynn Woolsey, Carolyn Kilpatrick a Darlene Hooley a kongresmani Roscoe Bartlett and Merrill Cook.

Před završením celého slyšení, komise společně se svědky zastupující mnohé národy, sepsali společné prohlášení pro Valné shromáždění OSN:

S ohledem na zvětšující se vědecké chápání ohledně planet, které potenciálně podporují život a nachází se v naší domovské galaxii (jejíž je součástí i naše planeta Země), by bylo vysoce arogantní tvrdit, že lidé jsou jediné inteligentní bytosti v této galaxii;

S ohledem na důvěryhodné svědky, kteří prezentovali ohromující vědecké důkazy dokumentující současnou přítomnost neidentifikovatelných a nevysvětlitelných létajících objektů, o kterých se mnozí domnívají, že představují mimozemskou inteligenci;

A s ohledem na obrovské celosvětové důsledky, které z toho plynou, pokud jsou objekty mimozemského původu, pak takový problém je záležitostí Valného shromáždění OSN;

Z toho důvodu, my níže podepsaní žádáme Nadaci veřejného slyšení (Citizen Hearing Fondation), aby využila své kanceláře pro koordinaci zainteresovaných stran a navýšila finanční prostředky za účelem vyvolání celosvětové kampaně, jejímž záměrem je přesvědčit jeden nebo více národů k tomu, aby navrhli rezoluci na Valném shromáždění vyvolat OSN sponzorovanou světovou konferenci zabývající se možnými důkazy o mimozemské přítomnosti ovlivňující tuto planetu.

My níže podepsaní slibujeme, že podpoříme toto úsilí.

Kongresman Carolyn Kilpatrick

Senátor Mike Gravel

Kongresmanka Darlene Hooley

Kongresman Merrill Cook

Nemohli podepsat z důvodů smluvního závazku plynoucího z nedávného ukončeného členství v kongresu:

Kongresmanka Lynn Woolsey

Kongresman Roscoe Bartlett

Podstatou této iniciativy je OSN sponzorovaná Světová konference, která bude zkoumat důkazy o případném současném i minulém vlivu mimozemské inteligence na pozemskou.

Zpráva z Washingtonu byla podepsána čtyřmi členy Komise pro veřejné slyšení: kongresmanky Kilpatrick and Hooley, senátor Gravel a kongresman Cook.

Dva ze členů komise (konresmanka Woolsey a kongresman Bartlett) nemohli zprávu podepsat, protože jsou bývalými členy kongresu jen krátce. Jsou vázáni pravidly pracovní smlouvy, která jim to zakazuje.

Nadace pro veřejné slyšení podle 501(c)3 jako nezisková organizace, byla založena s cílem informovat veřejnost, media a politické představitele o kontroverzních otázkách, kterým se nedostává patřičná vážnost v tradičních veřejných institucích. Nadace bude usilovat o realizaci Zprávy. Hlavním záměrem je iniciovat skrze OSN celosvětovou konferenci.“

Zdroj: prweb.comcitizenhearing.org, Překlad: suenee.cz
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2171-zprava-z-verejneho-slyseni-o-odhaleni-mimozemske-civilizace-ve-washingtonu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář