Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvolte si svou skutečnost

21. 1. 2009

Pro váš duchovní růst je důležité, abyste si uvědomili, že vytváříte svou vlastní realitu. K nejdůležitějšímu zlomu na vaší cestě růstu dojde, až se rozhodnete převzít zodpovědnost za vše, co se vám stane. Jakmile přijmete fakt, že si můžete stvořit takový život, jaký chcete (i když zatím nevíte jak), stanete se spolu s vaším vyšším já kapitánem „své lodi".

Vy sami jste zdrojem, tvůrcem svého života. Vy jste tím, kdo dosahuje výšin, duchovně roste, a spojuje se se svým vyšším já. Vy sami si tvoříte svou realitu pomocí svých myšlenek, emocí, pře­svědčení a záměrů, které pak ovlivňují vaše vibrace a tím i typ lidí, předmětů, událostí a okolností, jež si do života přitahujete. Vaše emoce a záměry určují, jak rychle získáte to, nač myslíte. Vše, co ve svém životě máte, pochází z vašich myšlenek nebo pocitů, pro­tože váš vnitřní svět myšlenek a citů tvoří podobu vašeho vněj­šího světa událostí, věcí a vztahů. A protože svou realitu si tvoříte sami, můžete ji mít takovou, jakou chcete.

Mezi vašimi myšlenkami a jejich projevením se ve vaší realitě existuje časový posun, a proto si někteří zatím neuvědomili, že to, co zažívají, si sami tvoří. A přesto můžete zpětně vystopovat myšlenku, představu, přesvědčení, emoci nebo záměr, který lidé ve svém životě měli a který vedl k jejich dnešním zkušenostem a zážitkům ve hmotě. Každé rozhodnutí a volba, kterou uděláte, formuje vaši realitu.

 Rozšiřování víry, že tvoříte svou realitu, je jednou z nejvýznamnějších změn, k nimž právě dochází.

 Až donedávna byla většina lidí přesvědčena, že jsou vydáni napospas nesmírným, nekontrolovatelným silám. Mnoho vašich kulturních a sociálních struktur bylo vytvořeno právě na ochranu před těmito silami. Myšlenka, že si sami tvoříte svou realitu, pro­chází teď myslí miliónů lidí. Všichni, kdo hledají a probouzejí se do svého vyššího já, si postupně uvědomují, že vlastně tvoří svou realitu. Toto poznání sdílejí ve snech a ve svých vyšších já.

Vaše pozitivní myšlenky a víra mohou prospět i ostatním lidem. Věříte, že vytváříte svou realitu? Vaše telepatické vysílání se šíří dál, do světa. Berete zodpovědnost za svůj život? Myšlenky, že si tvoříte svou realitu, pomáhají ostatním, aby dospěli ke stejnému poznání a převzali vládu nad svým vlastním životem. Vaše víra a pozitivní obrazy vstupují do kolektivní zásobárny vědomí a zpří­stupňují se všem ostatním lidem, aby se na ně mohli napojit.

Myšlenky, které společně sdílejí masy lidí, jsou významné pro to, jak se bude „točit" váš svět. Až začne stále více lidí chápat, že si sami tvoříte svou vlastní realitu, dojde ve vaší společnosti k mnoha významným změnám. Pochopení, že způsob vašeho myšlení ovlivňuje svět, který kolem sebe prožíváte, změní v mnoha směrech vaši společnost k pozitivnímu.

Výsledky skutečnosti, že lidé převzali zodpovědnost za své životy, se teprve začínají projevovat. Víra v to, že si sami vytváříte každou zkušenost jako příležitost k růstu, změní váš právní systém, vládu, vaše školy a dokonce i výrobky, které lidé vyrábějí.

Až lidé poznají, ze si mohou stvořit to, co chtějí, a až se naučí, jak na to, pocítí větší sílu a vládu nad svým životem. Až se naučí více o principech tvoření reality, začnou žít životy v ros­toucí hojnosti, lásce a duchovním růstu. Lidé musí nejdříve uvě­řit, že mají schopnost změnit k lepšímu svou realitu, a pak uvěří, že mohou také pomoci změnit k lepšímu celý svět.

 Máte možnost vybrat si život v takové realitě, kde budete mít cistě životní prostředí a lidé budou žít v míru.

 Lidstvo má mnoho pravděpodobných možností, jaká bude jeho budoucnost. V jedné z nich lidé přijmou odpovědnost za životní prostředí, budou žít společně v míru, vážit si Země i jeden druhého. Začnete-li si představovat svět, který je čím dál krásnější a čistší, prožívaný lidmi, kteří se rozhodli chovat se k sobě lásky­plněji, začnete se pohybovat směrem k pravděpodobnému ves­míru, kde se toto děje. Soustředíte-li se na báječné, kladné aspekty světa a uvidíte v každém krásu a lásku, začnete vibrovat s pozitivnější realitou a posunete se k ní.

Máte před sebou mnoho variant reality, v níž můžete žít. Žijete ve věku příležitosti a volby. Pomyslete na možnost volby třeba před dvěma sty lety a srovnejte ji se všemi možnostmi, které máte k dispozici dnes. Nové reality a příležitosti, které dnes máte, se otevírají teprve teď. Před padesáti lety na Zemi vůbec neexistovaly. Například volba být leteckým inženýrem, pracovat s počítači nebo práce v televizi neexistovala ani jako možnost. Najdete milióny realit, z nichž si dnes můžete vybírat. Můžete žít primitivním životem oproštěným od moderní techniky, nebo životem plným telekomunikací, aut, počítačů a cestování.

Představíte-li si světový mír, příznivé globální klima a stabilní ekonomiku, ponesete se směrem k realitě, která odpovídá vašim obrazům. Díky představování si světa, v němž byste chtěli žít, se můžete stát součástí možné reality, která bude odpovídat vašim představám. Se svými představami života se možná nesetkáte v globálním měřítku, ale zjistíte, že váš svět je naplněný mírem, vaše osobní ekonomika je stabilní a že žijete v místě s příznivým podnebím.

Až si začnete poprvé „malovat" pravděpodobný vesmír, v němž byste chtěli žít — třeba jako svět míru, lásky, čistého vzdu­chu — vaše podmínky se začnou měnit, takže vám uskutečnění vašich představ bude připadat čím dál uvěřitelnější. Nejde o to, že byste se jednoho krásného dne probudili a vše bylo jiné. Změníte-li však dostatečně své vnitřní obrazy a uvěříte, že se mohou uskutečnit, ocitnete se postupně v pravděpodobném vesmíru, který jste si představovali.

Existují pravděpodobné reality, v nichž dojde ve vaší oblasti k zemětřesením nebo k jiným změnám, a pravděpodobné reality, v nichž k ničemu takovému nedojde. Když se senzitivní lidé dívají do budoucnosti, vidí různé varianty vývoje, záleží jen na tom, na co se soustředí. Jejich předpovědi mohou být pravdivé pro ty, kteří vibrují v souladu s jejich vizemi, a nepravdivé pro ty, kdo mají vibrace jiné.

Pokud se neustále bojíte různých neštěstí nebo zemětřesení, může se vám stát, že opravdu prožijete pravděpodobnou realitu, ve které k tomu dojde. I kdyby k tomu nedošlo v globálním měřítku, vy budete přitahováni do těch míst na Zemi, která pro­cházejí dramatickými změnami. Můžete začít vibrovat s realitou, v níž chcete žít. Představujte si ty nejlepší podmínky, jaké doká­žete. Nevzdávejte nic předem a raději si představujte, jak se věci vyvíjejí stále k lepšímu. Přistihnete-li se, jak si děláte starosti s životním prostředím, počasím, zemskými pohyby nebo s jinými událostmi širšího dopadu, představte si, jak se vše obrací k lep­šímu.

Myslete na Zemi, jak se stává krásnější, a věřte, že je možné žít v místě, kde je čistý vzduch a zdravé prostředí. Tím to vše stvoříte jako pravdu ve vaší realitě. Budete vytvářet pozitivní vizi, která se stane telepaticky přístupná všem ostatním. Až bude mít pozitivní vizi dost lidí, pak se tato vize stane skutečností, protože vaše myšlenky a záměry tvoří vaši realitu.

 Můžete si vytvořit život, jaký chcete, Máte neomezené možností

 Můžete si vytvořit osobní realitu, jakou budete chtít. Těsně před usnutím jste ve stavu, kdy máte velkou sílu tvořit novou rea­litu. Pomyslete na nadcházející den. Představte si svůj ideální den a vnímejte, jak se probouzíte plní energie. Tyto myšlenky se vydají do budoucnosti a setkají se s vámi příští den. Odvažte se a představte si, že máte ještě větší hojnost, než v minulosti, že máte více energie, dobré pocity, čistotu a soustředěnost, více lásky k sobě a soucitu s ostatními. Až zvládnete tvoření svého ide­álního dne, začněte si vizualizovat ještě velkolepější věci. Dop­řejte si denní snění a fantazírování, prociťujte radost a dobré pocity, které budete mít, až vytvoříte takovou skutečnost, kterou chcete. Pouhých pět minutek tři až pětkrát týdně může vyvolat enormní změny v realitě, kterou prožíváte.

Můžete se rozhodnout žít v realitě, v níž vaši milovaní reali­zují celý svůj potenciál a jsou vším, čím být mohou. S touto reali­tou můžete začít rezonovat tak, že je budete milovat a přijímat je takové, jací jsou, a zároveň na ně budete myslet jako na lidi, kteří rostou a uplatňují svůj potenciál. Když si představujete, jak vás lidé zklamou a nepomáhají vám, nebo jste z nich rozčarovaní, budou vaše vibrace přitahovat pravděpodobnou realitu, v níž k tomu dojde. To ovšem neznamená, že můžete lidi přimět, aby se chovali, jak si vy přejete. Vaše konkrétní představy o jejich poslání a životě se mohou od jejich reality nakonec lišit. Ve ves­míru, v němž jsou vaši milovaní šťastní a rozvíjejí se, budete žít, když si budete představovat vize, že tomu tak je, a otevřete se pře­kvapením.

Až si vytvoříte vizi reality, kterou chcete prožívat, neobviňujte se za to, že jste tam, kde teď jste. Naopak, tleskejte každému náznaku, že nová skutečnost, kterou jste si vybrali, přichází do vašeho života. Od chvíle, kdy jste si poprvé začali představovat, co chcete, uplyne obvykle nějaký čas, než se vize změní z energie do formy a objeví se ve vašem životě. Musí urazit cestu z vyšších dimenzí Univerzální mysli do vaší fyzické reality. Postupem času budete stále více zažívat výsledky vašeho nového, neomezeného myšlení.

 Svou realitu můžete změnit tím že změníte svou minulost

 Další cestou, jak změnit svou současnou skutečnost a stvořit ji takovou, jakou ji chcete mít, je přepsat svou minulost. Vše, co dnes máte, je výsledkem volby nebo rozhodnutí, které jste někdy udělali. Pokaždé, když uděláte nějaké závažné rozhodnutí, rozho­dujete, jakou budoucnost si vytvoříte. Opustíte například své zaměstnání a začnete něco studovat. To vám připraví jinou budoucnost, než kdybyste v práci pokračovali a na žádnou školu nešli.

Pokud změníte svou minulost ve své mysli, změníte vibrace a začnete k sobě přitahovat novou budoucnost. Chcete-li se těšit hojnosti, vytvořte si obraz minulosti, v níž jste hojností oplývali. Chcete-li být chytřejší, kreativnější, zručnější, disciplinovanější nebo milovanější, představte si minulost, v níž tomu tak bylo. Nezáleží na tom, zda taková byla vaše „skutečná" minulost, vaše podvědomí nepozná rozdíl. Přitáhne k vám takové okolnosti, které budou odpovídat vaší představované minulosti.

Jeden muž například praktikoval meditaci na návrat do dět­ství, aby prozkoumal, proč se mu stále vrací určitá situace. Měl dojem, že kdykoliv začal navazovat bližší vztah, dělal náhle vše pro to, aby se tomu vyhnul. Jelikož teď zrovna měl vztah se ženou, o kterou opravdu stál, nechtěl, aby opět převládl jeho starý zvyk, a rozhodl se hledat odpovědi ve své minulosti.

Když si zpětně přehrával svou minulost, uviděl se jako dítě a přehrával si v mysli dávnou scénu, kdy se jeho rodiče jednou v noci hádali. Náhle si uvědomil, že se tenkrát pevně rozhodl, že se sám nikdy neožení. Toto jeho vnitřní přesvědčení na něj stále, i po tolika letech silně působilo! Mentálně tedy změnil pohled na svou minulost. Odpustil rodičům jejich hádku a ve své mysli si představil, jak se k sobě chovají laskavě a láskyplně. Mentálně „vy-gumoval" své předchozí rozhodnutí. Jeho nový vztah pak pokra­čoval, vyvíjel se a byl bohatší a hlubší než všechny předchozí.

Představy, které -přijmete za pravdu, vytvoří vaší realitu.

Vybírejte si, se kterými informacemi a situacemi budete sou­hlasit a přijmete je za svou pravdu. Představy o pravdě, které jste přijali za své, vám vytvoří vaši realitu. Pokud čtete něco, co se vám nelíbí nebo s čím nesouhlasíte, nepřijímejte to; není to vaše pravda. Možná je to pravda jiných lidí. Vy ji nemusíte vtělovat do své reality. Místo přijímání názorů druhých si řekněte: „Vybírám si své zkušenosti. Chci já takovou realitu, o níž se tu mluví nebo o níž čtu? Posiluje mne, slouží mi k tomu, aby mi prakticky zlep­šila život? Přinese mi víra v tuto realitu radost, vitalitu a více lásky?"

Nepotřebujete přejímat od ostatních názory na realitu, které se zakládají na strachu a víře v nedostatek zdrojů; nepotřebujete se připravovat na budoucnost, která vám nahání strach. Nemusí vás zasáhnout ani ekonomická krize, která by eventuelně existo­vala, ani živelná neštěstí, k nimž by v některých oblastech třeba došlo. Můžete si vytvořit svou osobní ekonomiku plnou hoj­nosti - tím, že v hojnost uvěříte a vyberete si ji jako svou realitu. Vaše budoucnost může být naplněna láskou, smíchem a vnitřním mírem. Můžete si vytvořit svou vlastní pozitivní budoucnost a vybrat si jakoukoliv realitu, pro kterou se rozhodnete.

Cvičení s meditací

 Smyslem této meditace je vytvořit si realitu podle svého probuze­ného srdce, v níž život znamená lásku a naplněné sny.

 Postup: Před touto meditací se vžijte do svého vyššího já.

 Jako vyšší já si vytvořte vizi svého života, jaký jej chcete za pár let mít. Vychutnejte si příjemné pocity, které vám přine­se. Začněte svými vztahy a představujte si, jak vám všechny přinášejí lásku a radost. Myslete na svou práci, finanční situa­ci, zdraví, duchovní život, chvíle odpočinku, společenské akti­vity, na svou energii, životní styl i na místo, kde budete žít. Co byste rádi přes den dělali? Nebojte se snít a fantazírovat o životě, který vám přinese lásku a naplnění. Vykreslete si svět v takové podobě, jaký jej chcete mít — jako svět s čistým životním prostředím, plný míru a podobně. Zatímco si tyto věci představujete, vibrujete spolu s realitou, v níž se dějí.

Až si vytvoříte vizi svého ideálního života, představte si, že s ní pracujete jako s neprojevenou energií. Vytvořte tuto vyšší pravděpodobnou realitu jako energii, přetvořte svůj ide­ální život v energii, která je tak krásná, naplněná světlem a harmonická, jak jen si dokážete představit. Možná z ní bu­dete chtít vytvořit symbol, s nímž si pak můžete hrát.

Přineste si tuto energii své nejvyšší možné budoucnosti do své DNA. Nechte ji proměnit vaši frekvenci a vibrace na bu­něčné úrovni, takže budete vibrovat v této vyšší realitě. Vyza­řujte tuto energii do svého těla, emocí a mysli.

Představte si, že uběhlo pár let a vy jste teď svým budoucím já, které žije v této vyšší pravděpodobné realitě. Jaký je váš život z pohledu vašeho budoucího já? Popište své podmínky a jak se cítíte. O budoucnosti mluvte v přítomném čase. Při popisování života svého budoucího já si například říkejte: „Právě jsem...".

Jako své budoucí já pošlete svému dnešnímu já energii, která vám pomůže dojít do této reality ještě snadněji. Zeptej­te se svého budoucího já, nemá-li pro vás nějakou zprávu. 

Až skončíte, přeneste svou pozornost plně na svůj vnější život a udržujte si ve svém nitru dojem ze své nové reality.

 

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář