Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsou Genové klíče?

17. 1. 2014

Lidská DNA, nosič genetického kódu – informace, která do této chvíle ovlivňovala to, kým jsi. Není to však genetická informace, co určuje tvůj osud. Genetická informace je pouze surovinou, potenciálem. Tvůj vlastní přístup k životu je tím, co určuje, zda bude potenciál ve tvé DNA rozvinut nebo pokřiven a nevyužit. Hru, jež hrajeme každý sám se sebou, udržujeme při životě tím, že svým představám věříme, tím dáváme hře svůj souhlas. Pochopením síly lidského vědomí versus bezmoci způsobené souhlasem ke hře, máme všichni možnost vystoupit ze začarovaného kruhu a stát se svobodnou bytostí. Jedinou možností je být TADY a TEĎ. Co nám však brání být v přítomném okamžiku? Jsou to naše neustále opakované programy myšlení a chování – vyhýbání se nebo přehrávání, dva extrémy. Sestavení osobního profilu (podle času a místa narození) ukazuje, jaké programy jsou do naší osobnosti zabudové. Následná celostní vědomá práce s programy a tělem (a jejich propojení) nám umožňuje naučit se je rozeznávat a zůstat s nimi v přítomnosti, kde se mohou sami proměnit.

Co jsou Genové klíče?

Genové klíče jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí člověka skrze všechny existující aspekty a archetypy, přičemž na každý aspekt nahlíží z různých úrovní lidského vědomí – od něvědomí až po plné vědomí a konečné ztělesnění (tedy úplný sestup vědomí do těla).
Genové klíče jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
Genové klíče ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
Genové klíče slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolíme. Nabízí přístup jak vědy, logiky a lineární mysli, tak přístup archetypální, mystický a neuchopitelný.
Genové klíče jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém však nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět.
Genové klíče jsou založeny na pochopení 64 základních aspektů lidského chování. Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I Chingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako GK.

Jak pracují GK?

GK obsahují 64 základních klíčů k otevření našeho vnitřního světa. Každý člověk v sobě nese jedinečné kombinace kódů, jež můžeme odemknout a odkódovat pomocí těchto klíčů. Proces odemykání vyššího smyslu tvého života je momentem, kdy autoritou tvého vedení se stává tvé srdce namísto mysli. Každý člověk ve svých genech nese jedinečnou kombinaci kvalit (aspektů). Podle postavení planet v době narození, je možné proniknout k těmto kvalitám, které tvoří osobní nastavení člověka. Poznáním vlastního nastavení a přístupu k němu si člověk uvědomuje, jakou realitu prožívá. Pokud je tvůj přístup nízkofrekvenční, tvou realitu tvoří především strach. Skutečným přijetím specifických strachů (ne jejich řešením a snahou je změnit) se otevírá cesta k rozvinutí skutečného lidského potenciálu.

Rysy osobnosti (persona, která vznikla na základě genetické výbavy od vašich předků a ovlivněním z vnějšího prostředí kulturního, rodinného, sociálního) mohou být nevědomě potlačeny (vyhýbání) nebo reaktivně vytočeny na vnější svět (přehrávání) NEBO pochopeny, přijaty a pozvednuty. Vše je pouze o frekvenci vědomí. Ten stejný rys, který vypadá jako problém a v životě nám opravdu problém způsobuje jen nevyužitá síla a potenciál. Je to učební látka, kterou potřebujeme pochopit. To, proč nás ovládá strach a dochází k neustálému vyhýbání nebo přehrávání je otázkou traumatu jak zažitého tak zděděného. Strach nám v určitý okamžik dovedl zachránit život, nicméně tuto reakci používáme neustále, aniž bychom byli v bezprostředním ohrožení života. GK vnikají hluboko do našich nevědomých tendencí a strachů, které naše rysy a vlastně i lekce, které procházíme a tyto rysy se v nich zviditelňují. Naše instinktivní reakce, která je moudrostí našeho těla byla chytrou myslí ovládnuta. Naše mysl se snaží před životními lekcemi utéct nebo je znovu prožívat. Pokusy a snahy své problémy odstranit a změnit, však nepomůže. Stejně tak únik před pocity studu, viny, odporu zatlačuje nevědomé postoje ještě hlouběji. Cestou k osvobození je přijetí, přiznání a pochopení, jež se děje pouze v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Jinými slovy schopností s nepříjemnými pocity zůstat, aniž bychom se odpoutali od těla. V té chvíli se objeví dar, který se zde doposud jen skrýval. Už pouhým odpuštěním a přijetím se mění naše frekvence. Omítáním a bojem zůstáváme na nízké frekvenci. GK nás především učí, že každý stín – frekvence strachu – nevědomá reakce, kterou nejsme schopni a ochotni vidět, máme z ní strach (strach ze strachu, strach cítit) má svůj specifický potenciál. Je branou k vyšším frekvencím a pochopení Daru. Ve chvíli kdy o svých tendencích víte, můžete se v situacích rozhodnout pro jiný pohled na věc a tudíž i reakci naladěnou na vyšší frekvenci. Pokud to nezvládnete tak, jak byste očekávali, vždy se soustřeďte na svůj pokrok a uvědomění. V případě, že se soustředíte na svou nedostatečnost, posilujete opět nízké frekvence. Proto je potřeba vyvinout silného pozorovatele a při jakékoli reakci si být vědom, jaké tendence a strachy tě ovlivňují. Esence našich rysů nám VŽDY přichází na pomoc, abychom si uvědomili svou sílu a talent. Tyto talenty potom proměňují naši osobnost. Lidské chování prošlo dlouhým vývojem. Instinktivní chování z dob našich předků však naše mysl překroutila. Je na čase uvést do rovnováhy naše „zvířecí“ instinkty a mysl tak, aby byly schopny spolupracovat.

Jak souvisí GK s uzdravením člověka?

Genové klíče pomáhají člověku pochopit svůj vnitřní svět skrze mysl, krásně tak doplňují uzdravování, které je založeno na přístupu skrze fyzické tělo. Pronikání přes mysl je cestou shora dolů, uzdravování skrze tělo je cestou zdola nahoru. Pokud se touží člověk postavit na svoje vlastní nohy, vystoupit z role oběti a převzít zodpovědnost za svůj život, může kombinovat tyto dva zdánlivě protichůdné přístupy, které se ve skutečnosti doplňují a jeden bez druhého nemůže existovat. Uvědomováním si určitých strachů, které nám nedovolují plně se zabydlet ve svém těle tak přivádíme naši duchovní podstatu do tělesné schránky – dovolujeme světlu duše vstoupit více do těla, být více přítomni našemu životu se schopností jej vědomě tvořit. Je to jako sbírání poztrácených kousků naší podstaty, o kterých jsme doposud měli mylná přesvědčení a nevyužívali jsme jejich síly. Tím, že je člověk prohlédne, uvědomí si je a využije jejich sílu, může jeho tělo správně fungovat. Uvolní se tak tok energie ve fyzickém, emocionálním a mentálním těle. Možná si říkáte, že je to na vás příliš složité, ale věřte, jen naše mysl to tak vnímá. Libuje si ve složitosti. Podstata přístupu je velmi jednoduchá. Pokud se naučíme, aby mysl ustoupila z cesty, je uzdravování velmi organický proces. Každý z nás potřebuje ke své mysl získat individuální přístup tak, aby se mohla otevřít a přijmout. A to je podstatou GK – najít cestu k otevření mysli, k pochopení a uvolnění.
Pro koho jsou GK určeny? GK jsou určeny pro ty, kteří touží vystoupit z role oběti a uvědomit si, jakým způsobem tvoří svou realitu. GK jsou nadčasovými informacemi. Pro velkou část naší společnosti mohou být nepřijatelné, nicméně pro jedince, kteří cítí volání po svobodě a vystoupení z role oběti, jsou tyto informace velmi cenné.
Jazyk, kterým jsou GK psány a jeho pochopení je založeno rozhodnutí projít oblastí našich nevědomých strachů. Poznáš, jak jsou tvé strachy těsně prorostlé do tvé DNA a přímé pohlédnutí do očí těchto strachů vyžaduje odvahu a upřímnost. Nicméně a především! právě strach je surovinou vyššího smyslu a je potřeba jej projít skrze.

S vědomím autora překládám vybrané pasáže z originálního díla Gene Keys. Je to natolik komplexní dílo, že není otázky, kterou by nezodpovědělo.

Děkuji za souhru událostí, která mi umožnila se s GK setkat.
Markéta Doubravská

Zdroj: http://genoveklice.blogspot.cz/


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Genové klíče jsou dílem člověka s morálkou a srdcem Richarda Rudda

Gabriela,14. 3. 2014 7:31

Genové klíče jsou pro lidi, kteří jsou schopni vidět víc. Pokud bych si dovolila psát o genových klíčích a prezentovat je veřejně, rozhodně je důležité uvádět autora a zdroj informací. Tady mám pocit, že pisatelka vědomě neuvádí autora a zdroj. Ten, kdo se věnuje genovým klíčům má být člověkem morálním, jinak je to jenom papouškování něčeho, co ztrácí význam. To není o tom přečíst si něco, ale pochopit hloubku a tady mi to připadá nepochopené a zneužívané.