Jdi na obsah Jdi na menu
 


Iluze a realita

26. 12. 2009

Denní život, který vnímáme našimi 5 smysly není skutečný. Kvantová fyzika dokázala, prostor a čas jsou iluzí pozorovatele. Proto naše těla nemůžou být skutečné, pokud zaujímají nějaký prostor. V roce 1909 na univerzitě v Manchesteru, Ernest Ruherford provedl experiment, který mu ukázal vnitřní uspořádání atomu. Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor. Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet ten pevný svět okolo nás. 

Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo v našich tělech. Ale tato naše iluze našich individuálních těl spolu s desinformací o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept, že každý myslíme nezávisle na jiném člověku. Bez porozumění tohoto, není možné vědecky vysvětlit: telepatii, přenos myšlenek, médium a jiné jevy, přenos informací mezi zdroji bez fyzické komunikace. Ale pokud pochopíte, že je zde společné duchovní spojení mezi všemi věci ve vesmíru a že jsme všichni částí jedné velké mysli. Toto jednoduché vysvětlení vyplní všechny díry v současných náboženstvích, vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti a každou nenormální zkušenost, která se kdy stala. Viditelná pustá prázdná hmota, která nás obklopuje je vytvářena a modelována záměrem. To znamená, vědomí tvaruje naši realitu. To je srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout. V moderní době, jsme učeni od mala, jak myslet, jak myslet záměrně a racionálně. Je to metoda myšlení levé části mozku, která vytváří více škody než užitku. Levé polovina odpovídá za logiku, detaily, fakta vzory, praktické dovednosti, vědu a matematiku. Pravá polovina odpovídá za strach, intuici, symboly, obrazy, riskování, filozofii a náboženství.

Díky neustálému se vměšování vlády do vysokého programu, generace za generací mladých lidí je vštěpováno aby se soustředili na fakta, podoby a čísla. Opakování je používáno, aby podvědomí programovalo děti k přijetí jako pravdy toho, co se učí. Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost toho co se učí. Jsou za to vysmívané. Dítě, které slepě akceptuje tyto informace jako pravdu, na příkaz opakuje tyto informace jako pravdu v čase zkoušení. Tyto děti se stanou rozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu a každém jiném zaměstnání s mocí a prestiží. Nejškodlivějším efektem, odvedení ke striktnímu myšlení levou částí mozku. Je známé, jako potlačení ženského aspektu. Každý muž a žena mají obě, jak ženské tak mužské aspekty. Nemá to nic společného s mužem a ženou. Tyto aspekty představují levé a pravé polokoule. Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá, a většina jiných dualit. Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví.

Ve starém Egyptě to byli žena. Muž, kterého si vybrala se stal faraónem. Toto zobrazuje tradici Bohyně, která byla zničena, aby vytvořila patriarchální společenství, ovládané muži, které vidíme ve všech hlavních náboženstvích. Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení, odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií. Tradice, které byly předávány šamany, čaroději, léčiteli se stali nelegální, vysmívané a stigmatizované v holywoodských filmech.

Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud vymažete antropomorfizovaného (člověku se podobajícího) Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty, začnou dávat více smysl. Naše těla jsou jen lodě, která obsahují naše duše, sbírají dovednosti pro Božskou mysl. Díky tomuto je možná evoluce. Je vědecky dokázáno, že všechny druhy se vyvíjejí ve více složitější bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným, automatickou paměť určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit. Tak tato znalost umožňuje všem druhům možnost rozvoje ke složitějším organismům. Lyall Watson potvrdil japonský experiment s Makaky, tj. „efekt sté opice“ v roce 1952. Zjistil, že se makakové naučili umývat sladkou bramboru, ostatní to odpozorovali a rozšířilo se to v druhu na jednom ostrově. Jakmile to přesáhlo 100 opic, záhadným způsobem se tato vlastnost přenesla i na opice na dalším vzdáleném ostrově. Toto je jedno svědectví o kolektivním vědomí mezi druhy.

Všechno co existuje produkuje vibrace. Od atomu po rozlehlosti vesmíru. Abychom ukázali jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se na naše harmonická centra – lépe známá jako ČAKRY. Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, stejně existují místa, kde se soustředí naše vibrace. Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech. Naše Země má také 7 čaker bodů, rovnoměrně rozmístěných. Na každém kontinentu je jeden čakra bod. Kořenová čakra je v hoře Shasta v Kalifornii, Sex čakra je v jezeře Titicaca v Jižní Americe. Solarplexis čakra je v Uluru-Katatjuta v Austrálii. Čakra srdce je v Glastonbury-Shaftesbury v Anglii. Čakra krku je v Egyptě v Gíze, tam, kde jsou pyramidy. Čakra hlavy (3 oka) je v Kuh-e Malek Siah v Iránu. Čakra koruny je na hoře Kailash v Tibetu.

Ví se, že v jádru Země je roztavené železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz. Skrze Zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole. Je zde také několik vírů kolem rovníku, kde vznikají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení letadel a lodí. Možná jste o některých slyšeli.

Věc, jako emoce, je také součástí našeho vědomí a skutečné reality našeho vědomí. Pokud jsou emoce součástí sféry, kterou nemůžeme zažít našimi smysly, tak jak to, že jsme si vědomi našich emocí? To, co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce. To, co prožíváme, je fyzická manifestace oněch emocí. Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO. Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty a mnoho jiných projevů, které vyjadřují hněv. Tak jako hudba z rádia, je projevem nemateriálního signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu. Bylo dokázáno, že k různý emocím patří různé vibrační frekvence. Co více, jsou toliko pouze dvě emoce, které lidé prožívají: Stach a Láska. Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny, buď přímo nebo nepřímo. Strach, má dlouhou pomalou vibrační frekvenci, láska má velmi krátkou a rychlou frekvenci. Abychom demonstrovali, jak jsou vibrace základem naší základní podstaty:

Henz Jenny ve 40 letech vyvinul zařízení zvaném Cymatic. Zvuk, vyslaný do média vytvoří obrazec. Když se zvýší frekvence, médium vytváří daleko složitější obrazce.

To je přesně to, co se děje naší Zemi a lidstvu. Existuje 64 potenciálních kódů aminokyseliny v naší DNA složeným ze 4 prvků: Uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku. S pohledu logiky, bychom měli mít všech 64 kódů aktivních v naší DNA. Máme ale aktivních pouze 22 kódů.

Ze všech těchto 64 možností to vypadá, že pouze 20 je aktivních. 20 aminokyselin. Existuje vypínač, který zapíná a vypíná kde se zapnou a vypnou. Tím přepínačem je to, co známe jako emoce. Je to poprvé, kdy vidíme bezprostřední spojení mezi emocemi a lidským genetickým materiálem. Strach je dlouhá, pomalá emoční vlna. Tato vlna strachu, je dlouhá pozvolná vlna, která se dotýká relativně málo bodů na DNA. Osoba žijící ve strachu má omezené množství antén, na které se může naladit. Osoba prožívající lásku – jak můžete vidět, vlna je kratší a má více potenciálních míst na kódování po délce genetického vzoru. Toto je poprvé, kdy máme důkazy o spojení mezi emocemi a genetickým kódem.

Toto je důležité pochopit, protože v jiném výzkumu Wladimir Poponin pozoroval částice světla (fotony), uvnitř vakuové trubice. Fotony byly rozprostřené rovnoměrně. Vzorek DNA byl vložen do vakuové trubice a znovu zaměřeno rozmístění fotonů. Zjistili, že se části světla uspořádali okolo osy DNA. Potom, po odstranění DNA, fotony zůstaly srovnané v původním místě, kde byla DNA, i když už byla dávno pryč. To je známo jako FANTOM DNA EFEKT. Věda vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, které přímo tvaruje fyzický svět, který vnímáme každodenně.

Odkazy zachovaní starověkými civilizacemi, které jsme zde vysvětlovali, jsou více něž proroctvím o celosvětové vládě, nebo Novém Světovém Řádu. Teď chápeme, proč studium nebeských těles bylo tak důležité. Rotace a oběžné dráhy, složí jako hodiny našeho vesmíru, které mapují přechody našeho vesmíru. Toto pomáhalo starověkým civilizacím pochopit, že změna nebeských těles, byla odrazem změn jejich těl a mysli.

21. prosince 2012 je prostě přirozený přechod z jedné formy energie do druhé. Transcendentální evoluce člověka. Toto datum je známé jako bod nula. Naše Slunce, stejně jako Země ztratí své magnetické pole, jak Země zpomaluje své otáčení. V tom stejné čase Schumanova rezonanční frekvence roste předvídatelně podle Fibonacciho řady. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla na buněčný elektromagnetický puls. Starobylé civilizace to nazývali „posvátným kruhem“. Buňky získávají tento puls z mozku, který dostává svůj puls ze srdce, které získává svůj puls ze Země. Tento puls vychází z naší sluneční soustavy, do které jde z galaxie a ve výsledku z celého vesmíru. Doslova sdílíme puls s existencí všeho.

Další příklad toho, že všechno je jedním. Tak dlouho, jak vědci zaznamenávali zemský puls, byl na 7,8 cyklů za sekundu. Toto bylo konstantní číslo až do roku 1986/87. Rychle začal růst na 9 cyklů/s v roce 1996. Tak v jedné dekádě vzrostl o 2 cykly/s. Do roku 2012, bude tento cyklus okolo 13 cyklů/s, přesně tak, jak Fibonacciho sevence ukazují. Co to bude znamenat pro lidstvo?

Tak, jak Cymatic ukazuje, že vyšší frekvence vytvářejí složitější struktury, tak teď zažíváme počátek velké změny fyzických a emočních vibrací. Je těžké pochopit, co se přesně stane našim fyzickým tělům, ale starodávné texty, pohanské i monoteistické náboženství, mystické školy a tajné řády – dodávají představu, co to bude za zkušenost: „Člověk je v procesu přeměny do formy světla, které není z tohoto světa“ (Smaragdové desky Totha (Hora)

„Nebudeme zažívat bolest smrti, když nastane moje sláva, bude zaměněn v mžiku oka, ze smrtelného v nesmrtelný“. „V našich tělech vidíme našeho stvořitele“ (Kniha Mormonu).

Tibetská kniha mrtvých říká: „různé vibrační kódy vytvářejí různé zkušenosti nutné pro vstup do buddhistického stavu.

Egyptská kniha „Nuith“, hovoří o podobné záležitosti.

Bude to posun epoch. Transcendentální změna kolosálních rozměrů lidstva. Lidé, kteří nebudou připraveni, nebudou schopni vyjít s rychlými změnami uvnitř lidské psychiky. Jediný způsob, jak se připravit na to co nás čeká, je nají to v tom, co jsme viděli v životě: Pravda.

Ne pravda o vládě, obchodě, náboženstvích, teroristech, nebo čímkoliv externím, ale pravda o nás samých, uvnitř naší psychiky, uvnitř našeho stínového Já. Obzvlášť v západní kultuře, jsme vyučováni, že být normálním, znamená být vždy šťastným a nikdy smutným. Jenom milující, nikdy nazlobený. Jenom odpouštějící, nikdy žárlivý. To zní hodnověrně, ale není tomu tak.

Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní emoci, protože to způsobuje nerovnováhu. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit a ne s nimi bojovat. Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu – poučit se z nich.

Stará Essenianská kultura, vytvořila nauku starou více než 6 000 let. Učili, jak naše vztahy jeden s druhým, s vesmírem a se sebou samotným, jsou zrcadlem naší psychiky, která musí být čištěna. Autor Georgg Braden toto nádherně vysvětluje ve svých pracích. Jeho tvrdá práce a pochopení těchto témat, značně přispěli ke spojení vědy a spirituality (duševna). Je velmi důležité pochopit, že pokud se bojíte ztráty smrti, války, terorismu nebo změn, dáváte ostatním možnost vás ovládat na základě těchto strachů. Když bojujete proti chudobě nebo rasizmu, za svobodu, z venku se snažíte řešit problém, který máte ve svém nitru. Tyto situace jsou zrcadla našich strachů. Proto je důležité milovat a jenom milovat. Miluj ty, co stojí proti tobě, ale obzvlášť ty, co stojí proti tobě. Nedívej se na své strachy, jako na hrozbu. Raději pochopte, že tento materiální svět je jenom fyzická manifestace buď lásky nebo strachu ve vašem vědomí. Je to jednoduché. Vše, co musíte ovládnout ve svém životě, máte přímo před sebou. Pokud chcete pochopit, jaké máte skutečné vnitřní strachy, analyzujte svoje schopnosti a neschopnosti (ambice a ne-ambice).

Vše, co zde bylo vysvětleno o Esoterické Agendě úzké elity nahoře, není nic, čeho byste se měli bát. Pracovali po tisíce let skrytí za scénou, aby manipulovali lidstvem. A fungovalo to AŽ DO TEĎ.

Pro každý myšlenkový systém, náboženský nebo jiný, je velice jednoduchá na nás hrát pocit nebezpečí, ohrožení, ujistit nás, že se o nás postarají, abychom se znovu cítili bezpečně. Máme to rádi, přivykáme tomu. Neobviňujte náboženství, obviňujte vlastní pocit ohrožení, který dovoluje náboženstvím vzkvétat a který dovolí tolika myšlenkovým systémům, které člověka oslabují skvétat v lidské historii. To je to, proč se z toho nemůžeme dostat.

Ron Sekley, vedoucí katedry chemie na univerzitě v Berkley Kalifornia, ukázal, že DNA funguje jako anténa řídící rozvoj buněk. Primární funkce, kterou plné DNA. přijímá a vysílá fotony světla a fotony zvuku. Řídí vývoj buněk, což znamená, že molekuly vody, pyramidová struktura okolo spirály DNA, odebírá duchovní pozitivní energii a vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty těla. Jsou to frekvence v Hz, kmitech za sekundu, do kterých je možné naladit hudební nástroje, hrát a experimentovat. Toto je originální tónová stupnice: po 3 000 let pohřbená v Bibli. Starý kněz, který uměl levitovat kameny na stavbu pyramid, zednářské znalosti dávného Egypta. Využití těchto tónů a frekvencí k tvoření a ničení, podle záměrů těchto mocných lidí, kteří měli přístup k těmto znalostem. 5eknu to následující metaforou: Toto je rozdíl mezi mocí našeho stvořitele a čímkoliv jiným. Obzvlášť zlem. Můžete vejít do temné místnosti plné zla, plné temnoty a zapálit malou svíčku a okamžitě ona temnota zanikne. Ale nemůžete udělat opak. Můžete vejít do místnosti plné světla, pravdy, moudrosti, radosti, lásky, harmonie s silou vesmíru, nemůžete vzít žádné množství temnoty, vejít do této místnosti a mít jakýkoliv efekt. Toto je metafora, o které dost často přemýšlím, když mám pocit, že nemám sílu. Je to největší lekce, pro mne i pro ostatní, abychom věděli, že jsme na straně vítězů, že zvítězíme.

Pochopte, že není třeba vyhrát žádnou bitvu, žádnou válku. Žádné zbraně není třeba použít, není potřeba hnout ani prstem. Většina lidí se diví, jak může jeden člověk něco změnit. Ptají se, když všechno je tak jednoduché a všechny informace jsou dostupné, proč někdo jiný neovládl naše strachy a nezmění svět pro všechny ostatní? To je nejsložitější a nejkrásnější hlavolam našeho života. Tvá realita ovlivňuje tebe a jenom tebe. Tvá zvědavost tě dovedla k tomuto žánru filmu, k těmto informacím, k velmi specifickému účelu ve tvém životě.

K pochopení, jak je vesmír skutečně hologramem. Profesor matematiky z Uniwersytetu Yale, vytvořil vzorec, který vložený do počítače nazvaný podle něho „Mandelbrotova množina“, vypadající na první pohled jako neorganizované vzory. Nezáleží, jak dalece vzory zvětšíte, vždy najdete vzor, co se podobá původnímu celku. Když fraktály rozdělíte do nekonečna, bude vždy představovat obraz celku. Pokud jeden fraktál změní svůj vzor, celá struktura se změní rázem s ním. To zjednodušuje tvrzení, že není potřeba vzbudit celý svět. Není potřebné informovat 6 miliard lidí na této planetě o této zprávě. Je pouze důležité, abys TY a jenom ty sám se naučil zvládat svoje vnitřní strachy a naučil se milovat. Když uvidíš své strachy čím jsou a zvládneš své emoce, potom a jedině potom, budeš skutečně volný.

 Frekvence vibrace vědomí

Proč je tolik různých paradigmat (myšlenkových modelů jsoucna) a proč jejich autoři, jejich přívrženci jsou tak výluční a nesmiřitelní vůči jiným modelům jsoucna a jejich autorům, přívržencům, z čehož vyplývají konflikty všeho druhu a všech úrovní? Pochopení principu vzniku různorodosti paradigmat je základním myšlenkovým procesem umožňujícím, když nic jiného, alespoň toleranci k jiným paradigmatům a tím i předcházení možných konfliktů všeho druhu. Vnímání (míněno smyslové i mimosmyslové) by se dalo, zejména pro účely tohoto článku, popsat jako určitá forma rezonance vnímajícího subjektu s vnímaným objektem. Z tohoto pojetí vnímání plyne, že frekvence vibrací našeho vědomí je určující pro rozsah toho co vnímáme, obdobně jako náš zrak a sluch se pohybují v určitém vlnovém rozsahu a přitom horní i spodní hranice tohoto vlnového rozsahu je u různých lidí rozdílná.Frekvence vibrací určitého vědomí určuje, které aspekty boha může toto vědomí vnímat, které aspekty boha mají odpovídající frekvenci a tudíž rezonují s poznávajícím vědomím. Proto všichni vnímáme sice jen některé určité aspekty boha, ale vnímáme tak boha, i když to tak mnozí nenazývají a velmi by se takovému označení bránili.

 

Protože existuje pouze jeden bůh, který je vším, všichni včetně ateistů vnímáme jednoho boha. Protože však různí lidé mají různou frekvenci vibrací vědomí a tím i rozsah vnímání, každý vnímá jiné aspekty boha,  které odpovídají jeho rozsahu vnímání. Vzniká tak dojem, že mnozí vnímají jiného boha, či případně, že vnímají svět, který žádného boha neobsahuje, přesto, že vnímají pouze rozdílné aspekty téhož boha.

 

Zároveň ale platí i to, že každý z nás má svého boha, protože každý vnímá ten aspekt boha, který je schopen vnímat vzhledem k úrovni svého vědomí (jeho vibracím). Vzhledem k omezenosti našeho vnímání a nekonečné rozmanitosti boha, vnímá každý pouze určitou omezenou množinu aspektů boha a tato množina se zcela nekryje s množinou aspektů boha žádné jiné bytosti. Proto každý vnímá boha alespoň částečně odlišně od ostatních.

 

Z tohoto úhlu pohledu lze říci, že i ateisté a materialisté mají svého boha, protože oni vnímají ty aspekty boha, které se jim jeví tak, jako by žádný bůh neexistoval.

 

Ateisté věří tomu, co vnímají, tj. svět neobsahující žádnou „nadpřirozenou“ inteligenci. Rovněž i např. satanisté věří ve svého boha, protože vzhledem k frekvenci vibrací svého vědomí a tím i k rozsahu svého vnímání, vnímají ty aspekty boha, které jiní nazývají satanem. Mnozí jsou opravdu přesvědčeni, že takový je bůh, i když mu říkají satan, nebo Lucifer, protože se lidé sjednotili na takovémto názvu pro tyto určité aspekty boha.

 

Velká většina lidí (včetně velmi nábožensky založených lidí a na druhé straně zarytých ateistů) je rovněž přesvědčena o tom, že oni vnímají toho jediného pravého boha a protože nejsou schopni vnímat další aspekty boha (ani mimosmyslově) vzhledem k rozsahu svého vnímání, jsou přesvědčeni, že žádné další aspekty boha neexistují. A naše západní civilizace měla a má velmi často tendenci prohlašovat to, co (zatím) není schopna vnímat, za neexistující.

 

Jen málo lidí je schopno poznat a připustit si, jak nekonečně bůh přesahuje jejich schopnost  ho vnímat. A to ještě lidé s touto schopností jsou schopni vnímat boha v mnohem širším rozsahu než ti, co tuto schopnost nemají. Schopnost širšího vnímání božích aspektů však nelze zužovat pouze na vnímání vyšších frekvencí vibrací. I směrem k nižším frekvencím vibrací je bůh nekonečně rozsáhlý. Při pochmurně pesimistické vizi našeho světa si možná někteří nedovedou představit, že v porovnání se Zemí by mohlo být ještě něco nižšího (horšího), což je však hluboký omyl pramenící z neznalosti. 

 

Pro plné pochopení polarity stvořeného světa je důležitá i schopnost vnímat aspekty boha odpovídající nižším frekvencím vibrací. Dalo by se zjednodušeně říct, že čím širší rozsah vnímání, tím větší šance na pochopení polarity stvořeného světa. Proto při tzv. rozšířeném vědomí i vnímání nižších frekvencí vibrací přispívá k celkovému poznání podstaty světa.   

 

Stav rozšířeného vědomí není totéž jako stav změněného vědomí. Stav změněného vědomí může být i stavem zúženého vědomí.

 

Plné vědomí je možno si představit jako kruhy, které jsou v několika úrovních nad sebou a které se skládají z několika výsečí. Při změněném stavu vědomí se koncentrace vědomí přesune z jedné výseče do druhé. Při rozšířeném stavu vědomí se koncentrace vědomí rozšíří i na další výseč nebo výseče a to i kruhu, který je o úroveň výše nebo níže.

 

Při získávání informací z takovýchto stavů rozšířeného vědomí se často stává, že informace z odlišných výsečí a to zejména výsečí kruhů různých úrovní vypadají zdánlivě rozporně. Tyto rozpory zmizí při takovém rozšíření vědomí, při kterém jsou vnímány všechny nebo většina výsečí všech kruhů najednou, což je stav blížící se božské mysli. I takovýchto stavů je možno dosáhnout, problémem zůstává, že při návratu z božské mysli do mysli lidské bytosti je mnoho informací nepřenositelných vzhledem k výrazně zúženému vědomí lidské bytosti. Co zůstává je pocit neuvěřitelné dokonalosti a harmonie stvořeného světa.

 

Jistě není náhodné, že tato civilizace usilovně bojuje veřejně i skrytě, vědomě i nevědomě proti všem prostředkům rozšiřujícím vědomí a naopak podporuje prostředky vědomí zužující jako jsou alkohol, cigarety, televize a konzumní způsob života.

 

Proč se zdá, že mnoho lidí vnímá stejného boha? To je dáno tím, že pro to, co vnímáme (když můžeme vnímat každý něco částečně odlišného a ani není způsob, jak ověřit to, co vnímá ten druhý) se sjednotil určitý jeden pojem. Pod tímto pojmem ale může vnímat každý trochu něco jiného. Například vjem z určité vlnové frekvence světla můžeme vnímat každý trochu nebo i výrazně jinak (např. barvoslepí oproti „normálně“ vidícím), ale každý to nazve třeba modrou barvou, protože mu bylo řečeno, že vjem této vlnové frekvence světla je modrá barva.

 

Zrovna tak se to má s pojmem láska. Každý si pod pojmem láska může představovat, a často představuje, něco trochu jiného. Láska k bohu, k sobě, rodičům, partnerovi, dítěti, zvířeti, veškerenstvu, to všechno cítí každý trochu jinak, ale sjednotilo se to pod pojmem láska.

 

Z pohledu výše uvedeného je možno analyzovat i všeobecně používané rčení, že bůh je láska. Položme si však otázku. Je bůh opravdu láska? Logická odpověď musí být, že není, protože bůh je všechno, to znamená i to, co láska není. Zrovna tak si je možno představit, že některé bytosti si mohou myslet, že bůh je moc. Ale boha nelze redukovat pouze na jeden jeho aspekt.

 

A protože bůh je všechno, zákonitě musí obsahovat i aspekty, které jsou na opačném pólu než je láska.

 

Proč tedy tvrdí tolik duchovních učitelů, že bůh je láska? Protože oni rozsahem frekvencí svého vědomí rezonují s aspektem boha, pro který se vžil pojem láska. Proto oni vnímají boha jako nepodmínečnou lásku.

 

Na druhé straně je i velké množství lidí, které rozsahem frekvencí svého vědomí nerezonují s aspektem boha, pro který se vžil pojem láska. Ti rezonují s aspekty boha nižších frekvencí a boha si mohou ztotožňovat s jinými pojmy než je láska, např. síla nebo moc.

 

Každé lidské vědomí pracuje v určitém rozsahu frekvence vibrací. Když přichází dítě na svět odpovídá jeho vědomí určitému rozsahu frekvence vibrací. Tento rozsah frekvence vibrací nemusí a dokonce většinou neodpovídá rozsahu frekvence vibrací prostředí, do kterého se dítě narodilo a v němž žije.

 

Takové dítě do jisté míry pak svoji frekvenci vibrací přizpůsobuje frekvencím vibrací, které se vyskytují v jeho okolí a kromě toho jsou jeho vibrace tlakem okolí přizpůsobovány vibracím okolí. Proto je dítě zpočátku schopno vnímat i to, co jeho okolí není schopno vnímat. Takové vjemy dítěte, které jsou mimo rozsah frekvencí vibrací okolí, jsou pak často tímto okolím prohlašovány za výmysly, nesmysly, sny, halucinace apod. Tím je dítě utvrzováno v tom, že to co vnímá neexistuje a přejímáním těchto názorů dochází u něj k postupnému zužování hranice vnímání. 

Velká většina lidí má tendenci považovat to, co je schopna vnímat (opět nutno zdůraznit, že jak smyslově tak i mimosmyslově) díky svému rozsahu frekvence vibrací, za jedinou skutečnost (mimo níž nic neexistuje). Jakékoliv jiné vjemy a poznání ostatních, které jsou mimo tento rozsah, pak považuje za halucinace, psychickou nemoc, výmysly, případně dokonce podvod jakýchsi podivínů, bláznů, hlupáků či podvodníků.  To se týká i tzv. vědců a jejich „skeptické“ odnože obzvlášť.  Při připodobnění celkového vnímání k jedné jeho části, tj. k vidění, tito lidé a „vědci“ zejména tvrdí že neexistuje žádné infračervené a ultrafialové záření, protože oni ho nejsou schopni vidět.   

 

Neschopnost vnímání aspektů boha, které jsou mimo rozsah frekvence vibrací daného vědomí se nemusí netýkat pouze vyšších frekvencí vibrací, ale i nižších frekvencí. Proto mnozí nedokáží pochopit způsob uvažování, motivaci a činy ostatních, protože sami nejsou schopni vnímat nižší frekvence vibrací a tomu odpovídající aspekty boha. Lidé, kteří si redukovali boha na lásku, mají problém pochopit, že bůh je i něco jiného než láska, že je i neláska, a že někdo může rezonovat s tou částí boha, co je neláska.   

 

Ti, co dosáhli vyšších frekvencí vibrací jsou lépe schopni pochopit vnímání nižších frekvencí vibrací, protože si je „pamatují“ z předchozího života či životů.

 

Lidem, jejichž vědomí se pohybuje v rozsahu nižších frekvencí vědomí se aspekty boha vyšších frekvencí vibrací dají „vysvětlit“ jen velmi obtížně, protože oni přece jasně vidí, že skutečnost, jak je jim popisována taková není. Teprve když se u nic podaří zvýšit frekvenci vibrací, začnou rezonovat s „vyššími“ aspekty boha. Nejlepší pomoc na cestě k poznání boha je pomoc směřující ke zvýšení frekvence vibrací vědomí daného člověka.

 

Ateisté, materialisté a ortodoxní vyznavači náboženství jako je křesťanství, islám či judaismus (náboženství s personifikovaným dogmaticko-materialistickým pojetím boha) jsou si rozsahem frekvence vibrací vědomí velmi blízcí, vzhledem k tomu, že rezonují se stejnými aspekty boha. Tímto aspektem boha je tzv. hmotný svět, protože obě tyto zdánlivě rozporné skupiny uznávají existenci hmoty a  hmotného světa.

 

Na základě uvědomění si této skutečnosti je snazší pochopit, jak někdo bůže být svým přesvědčením současně např. „skeptický vědec“ a zároveň katolík.

 

Tři základní pojetí jsoucna:

 

- existuje pouze hmota a celý svět je hmotný a vědomí (případně i vyšší inteligence) je projevem nejvýše organizované hmoty.

 

- existuje hmotný a duchovní svět a od nich oddělený stvořitel – bůh, který stvořil hmotný i nehmotný svět.

 

- vše je bůh a stvořený svět je myšlenkou či bdělým snem boha.

 

Koncepce pod bodem l. a 2. jsou koncepce vytvořené tzv. západní civilizací a koncepce pod bodem 3. je koncepce vytvořená tzv. východními civilizacemi.

 

Při přechodu vědomí na vyšší vibrační úroveň zůstává zachována polarita vědomí jako u všeho stvořeného. Tato polarita je však na vyšší úrovni než předchozí a odpovídá svým rozsahem i obsahem frekvenci vibrací této vyšší úrovně. Z toho důvodu jsou i tzv. kladný a záporný pól na vyšší vibrační úrovni a tím i kvalitativně odlišné od kladných a záporných pólů nižších úrovní.

 

Současná situace se vyznačuje tím, že se rozsahy frekvence vibrací jednotlivých bytostí na Zemi od sebe vzdalují vlivem probíhající polarizace.

 

V důsledku toho dochází i k vzdalování se „infračervené“  a „ultrafialové“ části spektra vnímání jednotlivých bytostí. Bytosti s nižšími frekvencemi vibrací, tak nejsou schopny vnímat vyšší vibrace láskyplných energií. Ony je prostě „nevidí“. Proto se klidně vystavují velmi silnému vyzařování těchto láskyplných energií, zejména ze strany některých bytostí. Tyto energie však pro ně bývají často příliš silné a dostavují se tak zdravotní problémy.

 

Tyto zdravotní problémy mají velmi obdobné příznaky jako nemoci z ozáření. Je to velmi (až zarážejícím způsobem) podobné situaci, kdy se začalo pracovat s uranem, aniž se vědělo o jeho radioaktivitě (protože nebyly známy technologie, jak ji vnímat) a lidé dostávali nemoc z ozáření s následky až smrtelnými. Příznaky nemoci z ozáření jsou bolesti hlavy, zvýšené riziko infekce z důvodu narušení imunitních buněk a mírná až střední nevolnost s příležitostným zvracením, lehké symptomy jako vyčerpanost. Imunitní systém je utlumený, nemoci se léčí pomaleji a je zvýšené riziko infekce.

 

V dlouhodobých dějinách lidstva se do členů vládnoucí skryté elity inkarnovaly i energeticky vyšší bytosti, které byly schopny energie vyšších frekvencí vnímat. V mnoha případech nebyly zájmy těchto bytostí zcela v rozporu se zájmy lidstva jako celku.

 

V současné historicky významné době (směřující k roku 2012 a s tím spojenému rozhodování o dalším zásadním vývoji na Zemi - vědomí Země) došlo k tomu, že tyto elity si začaly plně uvědomovat, že při pokračujícím vývoji by ztratily své výsadní (mocenské) postavení na Zemi a proto se v této době inkarnovaly do rozhodujících příslušníků elity mocenské typy s víceméně nižšími frekvencemi vibrací, které měly zvrátit vývoj směřující k přechodu do vyššího kvantového stavu vědomí mocí a silou. Po přechodu do vyššího kvantového stavu vědomí Země by tyto síly zcela ztratily možnost výrazně ovlivňovat dění na Zemi, což mimo jiné nevyhovuje ani dalším entitám, které si dělají mocenské právo na Zemi.

 

Velmi významný je fakt, že tyto bytosti s nižšími frekvencemi vibrací, inkarnované do příslušníků elity, nemají schopnost vnímat frekvenčně vyšší energie (prostě je nevidí) a tím se často dostávají do situace, kdy se ocitají v blízkosti silného zářiče (např. milujících bytostí) láskyplných energií nebo v místech silného pole vysokých vibrací (např. některá místa v přírodě)  a ony ho vůbec nevnímají. Proto se u nich potom mohou vyskytovat „nemoci z ozáření“. Samozřejmě se tento efekt netýká pouze příslušníků tzv. elity, ale v podstatě kohokoliv.

 

Tento jev je možno sledovat velmi názorně na vztahu některých partnerských dvojic. Na počátku seznámení je zdánlivě vše v pořádku. Oba v sobě nacházejí zalíbení a začnou se rodit city a vztahy, jimž se říká láska. Pokud jejich rozsah frekvencí vibrací vědomí je přibližně na stejné úrovni může (závisí samozřejmě na mnoha dalších okolnostech) dojít k rozvoji harmonického vztahu plného vzájemného láskyplného porozumění.

 

Pokud však je rozsah frekvencí vibrací významně odlišný, dochází k tomu, že bytost s nižší frekvencí vibrací není schopna vnímat energie vyšších vibrací a přidá-li se k tomu i silný cit ze strany bytosti s vyšší  frekvencí vibrací, dochází k silnému ozařování „nevidomého“ partnera spojeného s nepříznivými reakcemi, které mají symptomy velmi podobné nemocím z ozáření. Láskou ozářený „nemocný“ partner podvědomě začne chránit své zdraví a snaží se omezit styk s milovanou i milující bytostí, což však má většinou za následek, že „odstrkovaný“ začne milovat ještě více a většinou si vyvodí závěr, že musí vložit do vztahu více láskyplné energie.

 

Tím, jak vloží do vztahu další energii, zvyšuje i ozařování partnera a zhoršuje i jeho nemoc a následně i jeho podvědomé tendence vzdálit se zdroji ozáření a příčině nemocí. Jen nemnoho senzibilně nadaných jedinců je schopno vztah udržet za cenu přísných rozumových opatření a postupného sbližování frekvencí.          

 

Pokud by Země jako celek přešla do stavu vyšších vibrací v porovnání se současností, mnoho bytostí by vzhledem ke svým nižším vibracím mělo problémy (až po základní otázky přežití), což se týká jak pozemšťanů tak i mimozemšťanům a trpělo by nemocí z ozáření“. 

 

Proto tyto bytosti s nižšími vibracemi (pozemšťané  i mimozemšťané), které jsou si vědomy této situace, soustřeďují všechny síly k tomu, aby tomuto přechodu zabránily. Situaci jim však komplikuje skutečnost, že oni často „nevidí“ proti čemu a komu bojují, případně před čím by se měly chránit. Možná že i tím se vyrovnává jejich značná převaha na poli hmotných mocenských prostředků.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: http://vstup.mujblog.centrum.cz/
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář