Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!!

24. 1. 2013

Ovšem ve chvíli, kdy reprodukci přijímaných dat posuneme za tuto "přednastavenou" hranici, se začneme dostávat k vážně odlišným závěrům, jelikož v tu chvíli začínají být ve hře data, která jsou během klasického režimu dekódování prostě odfiltrována, takže vůbec nezasáhnou naše fyzické vědomí. Moderní neurovědecké disciplíny, jako například neurokybernetika, stále častěji poukazují na to, že ve skutečnosti "vidíme pouze to, co chceme vidět". V tomto ohledu vyznívá poměrně směšným způsobem onen starý známý příměr - "potřebuji to vidět na vlastní oči". On by jinak i fungoval, jenomže to bychom museli ze svého fyzického vědomí absolutním způsobem odstranit veškeré předsudky, předpojatost, memy, vlivy víry a vnitřního přesvědčení.

Je tomu již nějaká doba, co se zjistilo, že v lidské společnosti existuje až neuvěřitelně široké spektrum kvality víry, přesvědčení a předsudků. Existují mezi námi jedinci, jejichž vědomí je tak extrémním způsobem zatíženo výše uvedenými datovými mentálními vlivy, že jejich vnímání reality je někdy až ohromujícím způsobem zakřiveno. Na druhou stranu jsou mezi námi i tací, kteří na základě celé řady veskrze ojedinělých metod a technik jsou schopni si své fyzické vědomí udržet prakticky zcela čisté. A věřte tomu, nebo ne, tito lidé vnímají naši realitu opět zcela jiným způsobem. Jsou schopni vnímat přímo a čistě.

Pojďme se nyní podívat na činnost našeho smyslového aparátu z hlediska subjektivních zkušeností. Pakliže se podíváme na smyslový příjem dat nestranným způsobem, zjistíme, že náš mozek je v podstatě jediným aparátem, který je uzpůsoben pro dekódování přijímané vlnové energie a její frekvence neboli vibrace. V současné době panují stále ještě poměrně velké rozdíly na fungování tohoto orgánu v kontextu s analýzou přijímaných dat. Každopádně se však má za to, že mozek není ani zdaleka pasivní v procesu dekódování při vlnovém vstupu do našeho tělesného organického prostředí. Ve skutečnosti, aniž si to jsme schopni vůbec uvědomit, dochází prakticky neustále k přepisování přijímaných informací.

A tato skutečnost by nás neměla rozhodně nechat klidnými, neboť se dramatickým způsobem odráží v našem způsobu vnímání reality nebo toho, co se za normálních okolností realitou nazývá. To, že sítnice oka unikátním způsobem spolupracuje se zrakovým centrem našeho mozku, je všeobecně známo, ale před nedávnem se zjistilo cosi velmi zajímavé, cosi, co souhře oční sítnice a mozku dává podstatně nový rozměr. Zjistilo se, že v extrémně krátkých intervalech předává sítnice našeho oka do vizuálního centra mozku vždy sérii dvanácti dílčích reprezentací konkrétní datové sekvence k další následné analýze. Tato data jsou však již tak nějak "předzpracována".

Zjistilo se také, že jednou z hlavních sil, která neustále upravuje přijímaná data, je aspekt, který nazýváme - víra. Jinými slovy, naše podvědomí neustále zasahuje do aktivity našeho mozku během analytického procesu dekódování přijímaných dat a obrazně řečeno "zabarvuje" tato data podle síly a charakteru našeho přesvědčení a víry. Pochopitelně to pro nás není vůbec příjemná zpráva a vzhledem k tomu, že jde o poměrně zásadní skutečnost, chci této záležitosti v následujících odstavcích věnovat trochu času.

Podle jedné z hypotéz autora a futuristy Roberta Antona Wilsona si náš mozek v onom obrovském množství přijímaných energetických signálů všímá především těch, které jsou ve vibrační synchronicitě s tím, co očekáváme, že uvidíme. Následně dochází k úpravám přijímaných signálů do modelu či jakéhosi "pseudo-realitního tunelu", který obdivuhodným způsobem odpovídá našim představám o tom, "co tam venku vlastně je". Takže máme jakousi permanentní tendenci se "dohodnout" s přijímanými smyslovými daty tak, aby většina z nich jaksi zapadla do meze zvané "normální" v rámci našeho tradičního pětismyslového vnímání.

Ovšem ve chvíli, kdy reprodukci přijímaných dat posuneme za tuto "přednastavenou" hranici, se začneme dostávat k vážně odlišným závěrům, jelikož v tu chvíli začínají být ve hře data, která jsou během klasického režimu dekódování prostě odfiltrována, takže vůbec nezasáhnou naše fyzické vědomí. Moderní neurovědecké disciplíny, jako například neurokybernetika, stále častěji poukazují na to, že ve skutečnosti "vidíme pouze to, co chceme vidět". V tomto ohledu vyznívá poměrně směšným způsobem onen starý známý příměr - "potřebuji to vidět na vlastní oči". On by jinak i fungoval, jenomže to bychom museli ze svého fyzického vědomí absolutním způsobem odstranit veškeré předsudky, předpojatost, memy, vlivy víry a vnitřního přesvědčení.

Je tomu již nějaká doba, co se zjistilo, že v lidské společnosti existuje až neuvěřitelně široké spektrum kvality víry, přesvědčení a předsudků. Existují mezi námi jedinci, jejichž vědomí je tak extrémním způsobem zatíženo výše uvedenými datovými mentálními vlivy, že jejich vnímání reality je někdy až ohromujícím způsobem zakřiveno. Na druhou stranu jsou mezi námi i tací, kteří na základě celé řady veskrze ojedinělých metod a technik jsou schopni si své fyzické vědomí udržet prakticky zcela čisté. A věřte tomu, nebo ne, tito lidé vnímají naši realitu opět zcela jiným způsobem. Jsou schopni vnímat přímo a čistě.

Takovým velmi klasickým a na prvním pohled zřejmým příkladem toho, jak dokáže vnější mentální vliv ovlivnit naše vnímání reality, je hypnóza. Je zcela běžné, že lidé pod "vlivem" budou svými smysly místo reálné cibule vidět a vnímat jablko nebo pomeranč (deformována data na zrakové bázi). Poté se s chutí do takové cibule alias jablka nebo pomeranče zakousnou a s labužnicky spokojeným výrazem budou chroustat cibuli v domnění, že jedí jablko nebo pomeranč (deformována data na smyslové chuťové bázi), a to bez jediné kapky slzy.

Hypnotizovaný člověk pod vlivem svého vnitřního přesvědčení tak drastickým způsobem změnil frekvence přijímaných dat, že je schopen na první pohled zcela neuvěřitelných věcí. Konec konců, klidně si to můžete vyzkoušet sami. Za normálních okolností, když již nic jiného, by oči začaly slzet minimálně u 95% populace. Ovšem hypnotizovaný člověk se nachází ve stavu hluboké spokojenosti. Ve chvíli, kdy bude vliv hypnózy odstraněn, nebude takový člověk ani na okamžik pochybovat o tom, že jedl jablko/pomeranč, pouze si nebude schopen vysvětlit onu prapodivnou pachuť v ústech.

Teď trošinku odbočím. Je zajímavé, že efekt hypnózy se v mnoha ohledech velmi podobá tzv. "mnohočetné poruše osobnosti", kdy v jednom psycho-mentálním stavu může být dotyčný člověk extrémně prudce alergický na včelí bodnutí, ale ve chvíli, kdy se ten samý člověk nachází v jiném psycho-mentálním rozpoložení, je na to samé včelí bodnutí zcela imunní. Přitom se jedná o reakci jednoho a toho samého těla. To se chová pouze podle pokynů našeho vědomí a podvědomí.

V této souvislosti nebude vůbec přehnané, když povím, že v současné době se na této planetě nachází více jak sedm miliard dynamických projekcí Vesmíru, kterého jsme součástí. Takže v jednom a tom samém okamžiku bude jeden člověk nebo skupina lidí vnímat hvězdy nějakým způsobem, ale jiná skupina bude například pod vlivem hypnózy nebo LSD či čehokoliv jiného vnímat pestrobarevné holografické interferenční obrazce, projekce neuvěřitelných bytostí, které by ani ta nejbujnější fantazie nedokázala vytvořit. Ovšem nejzajímavější na této věci je skutečnost, že lidé obou dvou skupin (vlastně každý člověk sám za sebe) vidí zcela konkrétní formu reality.

V této chvíli se dostáváme na neuvěřitelně tenký led, dostáváme se do jakoby zakázané oblasti říše divů, kde hned v následujícím okamžiku selhává jakákoliv logika či schéma uvažování. V této chvíli začneme uvažovat nad tím, zda to, co nazýváme iluze, tedy vůbec existuje. Anebo naopak, zda čirou náhodou není zcela všechno, co vnímáme, iluzí, takže to, co nazýváme realitou, vlastně ani neexistuje. Otázky se začnou valit jedna za druhou, ale odpověď se hledá jen velmi těžko. Navíc to všechno vyžaduje notnou dávku odvahy a čistého vědomí.

Pomalu, krok za krokem se dostáváme ke zjištění, že to, co nazýváme Vesmír, ve skutečnosti snad ani mimo naše vědomí neexistuje. Že tento nekonečny prostor, tato realita není někde "venku", ale uvnitř nás, uvnitř každého jednoho z nás. A existuje vůbec rozměr zvaný "vně"? Takže cibule, nebo jablko? Podle Aristotelovské logiky může být jedno, nebo druhé, ale ne oba předměty současně na jednom místě. Jenomže na druhou stranu podle "kvantové logiky" může být v jednom bodu reality současně takových předmětů celá řada - ba nekonečné množství. To nás přivádí k myšlence, že náš neurologický aparát pod taktovkou vědomí určuje ani ne tak "stav či kompozici Vesmíru", ale spíše naši subjektivní zkušenost jednoho z nekonečného množství stavů Vesmíru.

Takže onen stále častěji se objevující slogan, že "naše myšlenky tvoří realitu" je vlastně pravdivý. Minimálně v tom rozměru, že naše myšlenky a přijatý systém víry vytváří subjektivní interpretaci a zkušenosti toho, co nazýváme "realitou". To v konečném důsledku znamená, že jsme za jistých okolností schopni vytvořit prakticky cokoliv. Tibetští buddhističtí mniši se domnívají, že jsme schopni vidět prostě to, co nám aktuálně naše karma vidět umožňuje. Takže každý vnímá pravdu podle svých vlastních individuálních "karmických vzorů", které stojí za skladbou našeho vnímání.

A toto mi docela zapadá. Co vy na to?

Autor: Jaroslav Chvátal

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6543-lidska-dna-prulomove-objevy-na-pocatku-3-tisicileti-zda-se-ze-nam-byl-skutecny-potencial-teto-molekuly-umyslne-zatajen-pravda-nebo-fikce-68/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

k tématu

Alladin,1. 2. 2013 19:38

dle obsahu je vidět, že autor ví, o čem píše. Je potěšující, že na rozdíl od channelerů nelže a nevymýšlí si. "Jen" nedává vše do souvislejícího kontextu a zůstává na úrovni obecných frází.. Je zkrátka manipulátorem na úrovni. Nemyslím si, že by ony "objevy" byly bůhvíjakou novinkou. Především bych rád čtenáře nasměroval přesněji k souvisejícímu kontextu.
Genetika lidských bytostí zde jako na všech úrovních bytí je základní strukturou, určující jednoznačně možnosti a schopnodti jedince-v tomto případě inkarnáta.
Ty jsou dány primárními genetickými strukturami, tvořícími se z primární matrice oné bytosti, pocházejícími z vyšších úrovní. V případě lidské andělské rasy jsou to rodičovské kolektivy z nejvyšších evolučních pater tohoto vesmíru. Dobrou představu o realitě těchto struktur nabídne např.text „Tajemství Amenti“, autora p. Penguina.
Především je dobré vědět, že naše genetika není ničím statickým, je to energoinformační struktura, reagující na všechny faktory s nimiž se bytost setkává. Doslova jsme tím, co žijeme, jak myslíme.
Tato čistá, nezkreslená genetika pak umožňuje bytosti přirozené, harmonické spojení s na vyšších úrovních bytujícími součástmi své kristovské světelné rodiny-vyššími součástmi sebe sama. Taková zdravá transharmonická genetika je základním pžedpokladem pro plné využití potenciálu každé bytosti v souladu se zákony jednoty- vycházejícími z harmonie s pravým božským řádem, z jednoty bytostí s bohem-zdrojem prvního stvoření věčného života.
Zcela přirozenými vlastnosti takoé bytosti je absolutní láska, pokora(coby vědomí rovnosti si všeho), odpuštění, soucitu, ovšem také absolutního nevinného vědění kristovské bytosti, coby coby atributy vycházející z harmonie bytosti s bohem-zdrojem a jeho milovanými dětmi – jinými bytostmi. Prvním zákonem je respekt ke svobodné vůli každé bytosti. S ní ovšem přichází i odpovědnost za věškerou svou tvorbu. Jsou dvě cesty tvoření. Jednou je harmonie se zdrojem, tvorba a bytí v rámci zákonů jednoty Taková bytost pracuje a rozvíjí se, postupně získává zkušenosti a směřuje v harmonii s evolučními principy vývojově k vývojově vyšším stavům. Tato cesta je zdrojem podporovaná. Jinou cestou je cesta nerespektování zákonů jednoty. Tato cesta je tolerovaná(princip svobodné vůle), avšak není tolerovaná.. Bytosti nerespektující přirozené harmonické formy bytí, svými disharmonickými svobodnými volbami způsobily sobě i jiným bytostem závažné poškození genetiky, zpúsobující zkreslení schopnosti vnímání reality a tím dále prohlubovaly svá vlastní genetická poškození až do bodu, kdy nebyly schopny rozlišit pravou povahu jevů od jimi zmanipulované reality.
Aby takováto bytost nenapáchala víc škody, než je schopna odčinit, existuje v pravidlech tvorby zdroje zákon karmy

k tématu-pokračování

Alladin,1. 2. 2013 19:38

Další nepříjemností takového stavu je mimo jiné oslabení, pokřivení a následně víceméně odpojení od zdroje, tedy aktuální nedostatek energie, jež přirozeně proudí v potřebném množství od zdroje každé organicky evolučně harmonické bytosti. V okamžiku, kdy tatto bytost není schopna se již léčit, uzdravovat, je jednoznačně již bytostí v evolučním pádu.
Taková bytost vesměs začíná jednat úkorně, bere z okolních organických evolučně zdravých struktur energii pro své potřeby a tuto energii kumuluje všemi dostupnými formami.
Stává se predátorem. Mnoho predátorských kolektivů mnoha vesmírných ras(typů vědomí)
v tomto vesmíru se rozhodlo, aby se zbavilo na ně doléhajících důsledků jejich disharmonických voleb, zmocnit se tohoto vesmíru. To se jim díky kolektivům evolučních strážců nepodařilo.
Jejich úkorné úsilí pokračuje dále. Přirozeností každé lidské bytosti je láska, vědění a harmonie se zdrojem, věčné bytí ve věčném proudu krystovské krystalové spirály, harmonické organické evolučně-vzestupné struktury. Lidská andělská rasa bývala dříve jiná, byla krásná, čistá, nesmrtelná. Naše nehezká realita díky devastujícím důsledkům infiltrací hybridů padlých vesmírných kolektivů do lidských kolektivů a záměrnému poškození lidské genetiky je výsledkem činnosti těchto padlých predátorských bytostí. Největší podíl zde mají díky činům v minulosti padlé annunaki kolektivy. Jejich základní popis najdete také v textu „Tajemství Amenti“ Díky činnosti evolučních strážců má lidstvo po konci minulého roku opět šanci se svou tristní situací něco udělat. Padlé bytosti s pomocí svých hybridů-illuminátských loutek a jejich nohsledů budou děalt vše pro to, abychom se z jejich ničivého vlivu nedostali.Jejich agenda a kodování je všudypřítomné. V tuto dobu se snaží zabránit tomu, aby se lidé dozvěděli, kým byli a mohou být, aby pochopili o co zde běží.
Metatronické znetvořující mutace lidské genetiky a vliv reverzních energo informačních struktur a implantátů dostal lidstvo z úrovně andělských bytostí až an stávající úroveň víceméně nevědomých víceúčelových otroků Je to na nás. Mějte krásný den 