Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tachionová energie a zrození Tachionizace

27. 12. 2009

 

Tachyonová energie pro zdraví a spirituální růst

Život je věcí prožívání a získávání zkušeností. Na této cestě procházíme různými životními situacemi ve kterých se vyvíjíme, každý po svém, ale všichni stejným směrem. V našem duálním světě má vše dvě polarity (Jin - Jang, den – noc, muž - žena atp.). Z hlediska emocí hovoříme o dvou základních polaritách - láska a strach. Mezi oběma polaritami existuje celá řada emocí, které jsou mezi nimi na půl cesty. Patří mezi ně například smutek, žal, lítost, pocit viny, pocit křivdy apod. Každá situace, která se nám v životě přihodí, nás vede ke změně postoje směrem od strachu k lásce. Celý vesmír je v dokonalém řádu a působí zde zákon akce a reakce. Každá naše činnost vyvolává reakci okolí. Je-li naše činnost v nějakém směru nevyvážená, nastupuje reakce, která nás uvádí zpět do rovnováhy. Z hlediska každodenního vývoje je naším velikým pomocníkem a průvodcem tělo. Prožíváme-li některou z výše uvedených negativních myšlenek a emocí, naše tělo reaguje nemocí.

Delší dobu trvající smutek může způsobit blokády v naší auře na úrovni mentálního a emocionálního těla. Po čase se tato nerovnováha může projevit na fyzickém těle například jako onemocnění srdce. Každá nemoc má svou symboliku a ukazuje nám co máme ve svém životě změnit aby se náš postoj posunul směrem od strachu k lásce. Z pohledu celostní medicíny je dokonalé uzdravení možné za předpokladu, že odstraníme příčiny nemoci, tedy svým postojem k životu přetvoříme negativní myšlenky a emoce na pozitivní. Důsledky v podobě symptomů nemoci se po čase odstraní automaticky díky spuštění samoléčebného procesu, který změna životního postoje vyvolává.

Projevy nemoci jsou úžasnými milníky na cestě vývoje, které ukazují co je potřeba v našem chování změnit. S přibývající láskou k sobě se projevuje i láska k okolnímu světu a to nás přivádí k vyšším úrovním spirituálního růstu. Na této cestě můžeme pro podporu vlastního úsilí použít řadu pomůcek, jednou z nich je využití účinků Tachyonové energie.

Tato energie rychlejší než světlo je inteligentní s informačním potenciálem ke všemu stvořenému a projevenému. Ve spolupráci s aurou (vědecky SOEP – Subtilní Organizující Energetické Pole) přivádí k dokonalému řádu vše včetně nerostů, rostlin, živočichů i lidí. Dosahujeme toho pomocí tzv. Tachyonizovaných™ materiálů (antén tach. Energie), což jsou energetické brány do dimenze odkud tachyonová energie pochází. Přiložením tohoto materiálu na místo, které je v nerovnováze (projevuje se například nemocí) se díky spolupráci s aurou daného místa dodává harmonizující energie, která bez negativních vedlejších účinků působí tak dlouho až je dosaženo úplné rovnováhy. Po té se přísun energie téměř zastaví. Působením energie z tachyonizovaných™ materiálů dochází k čištění energetických blokád v jemnohmotných tělech (příčiny nerovnováhy, či nemoci). Zde nastává znovu řád, který postupuje směrem k fyzickému tělu a spouští samoléčebný proces i zde. V ošetřené tkáni se rodí nové buňky vyšší kvality a po čase dochází k uzdravení. Automaticky dochází ke zvýšení spirituální úrovně jedince, kdy dochází ke zvýšení energie a člověk si může lépe uvědomovat co ho chce tělo prostřednictvím nemoci naučit. Díky svobodné vůli a dostatku energie v jeho energetickém systému se může vědomě rozhodnout zda přijme symbolické poučení z nemoci a změní svůj postoj, či nikoliv. K dokonalému uzdravení dojde jen změnou našeho vnitřního postoje a posunutím svého bytí o další krůček směrem od strachu k lásce.

K nalezení konkrétní přesné blokády může posloužit terapie s použitím velice silných antén tachyonové energie – krystalů TLC Bars. Zde je možno zaměřit se na blokádu a formou komunikace s naším vyšším Já, formou myšlenek, obrazů a pocitů zjistit co přesně je potřeba v přístupu k životu změnit. Tato technika významně urychluje náš spirituální růst.

Doslova letadlem na naší cestě za poznáním sebe sama je tzv. Vertikalizace čaker. Duchovní mistři učí po tisíce let své žáky jak cvičením a meditací uvádět své čakry do vertikálního stavu a zvětšovat jejich průchodnost.

O co vlastně jde? Jemnohmotný energetický systém čaker zdravého dítěte po narození má vertikální směr. Díky maximálnímu otevření čaker je děťátko velmi dobře napojeno na Nadjá (Božskou energii). Má všeobjímající bezpodmínečnou lásku, kterou vyzařuje do okolí. Díky tomu zažívají bytosti v jeho okolí šťastné pocity.

Postupem času se dítě integruje do běžného života civilizace. Prožíváním stresových situací se směr čaker mění z vertikálního na horizontální a snižuje se jejich průchodnost. Dochází ke snížení napojení na Nadjá a bytost prožívá nedostatek energie. Většina dospělé populace díky tomu zažívá trvalý nedostatek energie a podvědomě hledá jiné zdroje. K dodání energie nám pomáhá spánek, živá nevařená strava, pobyt v přírodě, pobyt na slunci a v neposlední řadě také soupeření v mezilidských vztazích. Strach způsobuje nedostatečné proudění energie v energetickém systému bytosti. Čím větší strach v podvědomí, tím větší nedostatek energie a větší snaha útočným chováním (hádky, manipulace apod.) získat energii lidí kolem sebe. Způsob jak komunikujeme s okolím vychází z psychoenergetických vzorců, které se mnohdy nastartovaly již v dětství. Do života přicházejí situace, které svými myšlenkami a pocity aktivujeme. Tyto situace se projevují ve vztazích a velmi prospívají našemu vývoji směrem k realizaci bezpodmínečné lásky k sobě a celému světu. Máme-li z něčeho strach vyzařujeme do okolí určitou kvalitu energie a přitáhneme si přesně ty situace, které nás nutí prožít to z čeho máme strach, pochopit, že není čeho se bát. Toto poznání nám umožňuje zbavit se strachu a přetvořit ho na lásku. Tempo spirituálního vývoje jedince je různé. Lidé vědomě hledající mohou na sobě pozorovat rychlejší sled „výchovných situací“ – tempo vývoje je rychlejší. Duše se vyvíjí ve stovkách inkarnací se stále stejným cílem – realizovat božskost, prostřednictvím všeobjímající bezpodmínečné lásky. Výsledkem by měl být, život beze strachu a závislostí připoutávajících nás k životu na Zemi. Ježíš řekl: „Dokud nezaplatíte do posledního haléře, neodejdete z tohoto světa“. Oním zaplacením, je zbavení se strachu a závislostí.

Uvedeme-li své čakry do vertikálního stavu, napojíme se lépe na náš Pravý zdroj – na Božskou energii. Tok energie se zvětší, z čaker se pomalu vyplavují nezpracované blokády, které jsme v minulosti zasunuli do podvědomí. Přicházejí „ výchovné situace“, prožíváme z nich poučení, přetváříme strachy na lásku. Při každém vyčištění blokády se čakra otevře o trošku více a přísun energie se zvětší. Během několika let můžeme zpracovat všechny mentální emocionální blokády a významně se přiblížit osvícení. Dochází k obrovskému urychlení ve vývoji bytosti. Vše co je potřeba si prožijeme, ničemu neujdeme.

Tyto techniky učili Mistři své žáky v horách, na poušti a dalších místech vzdálených civilizaci. Dnes nám pomáhá udržet čakry ve vertikálním stavu i uprostřed civilizace Tachyonizovaný™ přívěšek – VORTEX PENDANT. Tachyon za nás nic nezpracuje, jen vytahuje na světlo naše „stíny“ - pomáhá nám pochopit sami sebe. Vede nás jednou z cest k realizaci nejvyšší Pravdy.

Bližší informace o tachyonové energii naleznete na stránkách www.tachyon-czech.com

Zdroj: www.cestydusi.cz

§§

Zrození Tachionizace

Existuje určitý limit, do kterého se dá diskutovat o Tachyonizačním procesu, protože je tento proces v soukromém vlastnictví. Proto nebude ukojena touha každého, kdo baží po plném porozumění Tachyonizačního procesu. Ačkoli nemůžeme odhalit, jak proces Tachyonizace funguje, můžeme se podělit o to, jak nefunguje.

Tachyonizace byla vynalezena v roce 1990

Během pátrání po volné energii vyslovila věda nejprve předpoklad – a pak nepřímo prokázala – existenci Tachyonové energie. Dnes všichni předvídáme její možnosti. Navzdory veškerým pochybnostem, éra Tachyonu začala. V roce 1966 definoval Gerald Feinberg Tachyonovou energii jako „subatomární částici rychlejší než světlo", ve snaze sjednotit pohled vědeckého světa s pojmenovanou energie, která je rychlejší než světlo. Vzdáváme díky a uznání všem vědcům, současným i minulým, kteří vytvořili základ pro tuto novou éru a připravili cestu pro revoluci Tachyonu.

Problém již netkví v dokazování existence Tachyonové energie. Spíše jde o to, jak tuto energii využít. Mnoho významných vědců v této oblasti pracuje s různými výsledky. To, čeho se tito vědci snažili a snaží dosáhnout, je přeměna Tachyonové energie na využitelnou elektrickou energii.

https://www.tachyon-partners.com/userfiles/dwDavid Wagner, zakladatel Advanced Tachyon Technologies, měl jiný pohled na to, jaký bychom z této energie mohli mít prospěch. Jeho vize byla jasným zjištěním, že přeměna Tachyonové energie na využitelnou elektrickou energii by ve skutečnosti planetu z rostoucí krize nevyvedla, jelikož se nejedná o energetickou krizi. Jedná se o krizi vědomí.

Wagner rozpoznal, že se všechno vyvíjí z Tachyonového pole a jeho objevy v oblasti aplikované fyziky jsou přímo zodpovědné za vznik TachyonizačníhoTM procesu. Tachyonizace je proces, díky nemuž se restrukturalizují určité přírodní materiály na submolekulární úrovni, a tak jsou přeměněny na permanentní Tachyonové antény. Skloubení Wagnerovy schopnosti využít Tachyonovou energii a schopnosti vědeckého světa prokázat výsledek vyústilo v revoluci Tachyonu, která nastala již ve více než 93 zemích. Objev Tachyonizace umožnuje využít nekonečný potenciál energie Tachyonu způsobem, který je přínosný pro Zemi a napomáhá vývoji vědomí. 

Od objevení procesu Tachyonizace Wagner rozpoznal, že má odpovědnost za zvyšování celosvětového vědomí pomocí Tachyonové energie. Rozvinul semináře Quality of One™, díky kterým se změnil stovkám tisícům lidí pohled na svět a způsob, jakým ho prožívají. K plnému pochopení této revoluce by bylo užitečné porozumět důležitosti Tachyonu nejprve ve vědě a kvantové fyzice a pak v holistickém léčení.

Tachyonizační proces, který byl vyvinut Davidem Wagnerem, je 100% patentovatelný; avšak po zralé úvaze bylo vyneseno rozhodnutí, nechat si na proces vlastnické právo. Wagner spekuluje o tom, že toto rozhodnutí ušetrilo miliony dolarů za patentové soudní spory. Následně to také umožňuje držet ceny zboží nejníže, jak je jen možné. 

Existuje určitý limit, do kterého se dá diskutovat o Tachyonizačním procesu, protože je tento proces v soukromém vlastnictví. Proto nebude ukojena touha každého, kdo baží po plném porozumění Tachyonizačního procesu. Ačkoli nemůžeme odhalit, jak proces Tachyonizace funguje, můžeme se podělit o to, jak nefunguje.


Tachyonizační proces:

Není frekvence, rotační manipulace nebo přenos

Není vysokofrenfekční cívková technologie

Nevyužívá zvuk

Není to radionický přístroj nebo SE5 přenos

Nepoužívá posvátnou geometrii k přenosu informací na produkty

Nevyžaduje modlitbu nebo meditaci

Není založen na fotonové energii

Nepoužívá krystaly ani orgonové technologie

Nepoužívá magnety

Je absolutně nezávislý na uživateli


Použití Tachyonizovaných produktů přirozeně vyúsťuje v detoxikaci, zvýšené vstřebávání dostupných vitamínů a minerálů, zvýšení energie pro fyzické aktivity, zvýšené uvědomění si jemnohmotných energií, zvýšené funkci mozku a mimořádná zlepšení výkonu sportovců a svalové obnovy. Sportovci při používání těchto produktů zaznamenají podstatné snížení únavy, tím pádem zvýšení výkonu.

Pochopení toho, jak funguje Tachyon,
znamená pochopit jedno z tajemství vesmíru

 Video s titulky na téma Tachionizace najdete na adrese:

 http://www.cestydusi.cz/view.php?nazevclanku=zrozeni-tachyonizace&cisloclanku=2009120032

Zdroj: www.cestydusi.cz

§§

Léčení pomocí energie Tachyonů

má další cesta práce se zvířaty

vyřešit i neřešitelné případy

Myslím si, že o psech vím velice mnoho, ale pořád ještě zdaleka ne všechno, proto se snažím všemi dostupnými prostředky získat každé vzdělání, které mi poznávání, chápání a ovlivňování psů usnadní a zdokonalí při ovlivnění cesty k jejich skutečné radosti a zcela spokojenému životu.

 Díky lidem, kteří mne zasvětili do tajů Tachyonové energie, několika sponzorům a dalším lidem, kteří mě v mém novém vzdělání podporují, zhruba od jara roku 2005 se psy úspěšně pracuji i na trochu jiné úrovni než jen etologické, na které jsem pracoval dosud, a to s použitím tachyonizovaných předmětů vložených do obojků vybraných psů také s Vortex Pendanty, které jsem získal během školení UNIVERSITY OF INTEGRATED SCIENCE of CALIFORNIA a Advanced Tachyon Technologies International v oblasti Vertikální reality stupeň 1. a v roce 2006 také 2. Pomocí této neskutečně silné "anténě" tachyonové energie, se schopností napojit se na cokoli živé, jsem se zbavil problémů s napojením se přímo na energii psů, proto mi teď mohou daleko snadněji číst myšlenky a já zase jim, čímž se dá úžasně získat důvěra psa během okamžiku a hlavně upravovat formu myšlení v případech vytvořených fóbií a jiných složitých chyb v myšlení zvířat. Za normálních okolností to trvá několik hodin, dní nebo i měsíců a v mnohých případech to nebylo možné vůbec. Napojení se na nějakého psa není sice nic, co bych nepoužíval již v minulosti, jen jsem měl problémy s vyčerpáním, jelikož samotné napojení se na cokoli, vyžaduje obrovský energetický potenciál, který teď za mě řeší zmíněný nenápadný přívěsek kvartzového křišťálu upraveném ve speciální tachyonizační komoře.

Čím déle se těmito prostředky zabývám, tím více jsem přesvědčen, že mohu pomáhat psům s mnohem lepšími výsledky, než tomu bylo dosud. Kromě jiného, jsem totiž zjistil i to, že se dá naprosto změnit způsob myšlení psů, ale co je úžasné, lze je přizpůsobit téměř ve všem jejich majitelům a to v tak krátkém čase, že je to až neuvěřitelné.

na jaře r. 2006 se mi podařilo

získat pro mou práci se psy,

 se kterými pracuji,

Vortex Pendant VR level II 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář