Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHEMTRAILS - Jsme opravdu nedobrovolní účastníci nebezpečných pokusů s počasím a klimatem?

25. 1. 2010
V závěru svého předchozího článku jsem nenápadně nakousl téma, o němž se také v poslední době hodně mluví - chemtrails. Objevilo se již poměrně dost lidí, kteří tvrdí, že se nad našimi hlavami děje řádově již několik let něco, o čem by se nám snad ani nesnilo. Některá letadla prý záměrně ve vysokých výškách vypouštějí do ovzduší příměsi kovů jako například barium nebo mangan, které mají po použití v určité výšce postupně přispívat ke zpomalování globálního oteplování. Zásadní problém na celé věci ale je, že pokud jsou tyto praktiky opravdu využívané, jak někteří tvrdí, pak se za cenu marné snahy poručit větru dešti bezohledně hazarduje s naším zdravím i s životním prostředím jako takovým. Barium i další prvky, které se do příměsi údajně přidávají, jsou totiž většinou těžké, toxické kovy, které mohou našemu zdraví po dopadu na zem silně škodit.
Opouštím tedy na okamžik své tradiční téma a zaměřuji se na podrobnější zpracování informací, které jsem o chemtrails po několikaměsíčním sledování této problematiky vypátral. Nelze to totiž bakatelizovat a vzhledem k závažnosti tohoto problému je nutné hledat pravdu.


Contrails / Chemtrails - Jaký je rozdíl?

Jako "contrails" nazýváme běžné kondenzační stopy za letícími letadly (jsou to ty známé "oblačné proužky" za letadly). Jsou to příměsi oxidu uhličitého a vodní páry. Vznikají, když se horká pára z motoru letadla dostane do styku s velmi studeným vzduchem, který se ve výškách, kde letadla létají, nachází stále. V důsledku toho pára za letadlem rychle kondenzuje a na zemi je pak viditelná jako pruh oblaku, který se s postupem času postupně vytrácí (rozpouští se). Jak dlouho se na obloze udrží, závisí především na vlhkosti vzduchu v dané výšce - pokud je vzduch suchý, pára se může rozpustit klidně i za několik sekund. Pokud je ale dostatečně vlhký, může se udržet i po několik desítek minut, ojediněle třeba i jednu hodinu. Déle se ale příměsi vodní páry a oxidu uhličitého v atmosféře zpravidla neudržují. Jednoduše to nedovolují fyzikální zákony.

Jiné je to s údajným "chemtrails". V poslední době byly zaznamenány poměrně četné případy, kdy stopy při průletu letadla nezačínají za letadlem (jako důsledek kondenzace), ale doslova u křídel letounu. To působí dojmem, že z jejich útrob je spíše něco uměle vysypáváno! A to zdaleka není všechno, čím se chemtrails má odlišovat. Tyto čáry prý bývají neobvykle mohutné, "husté" a svým vzhledem obecně podezřelé. Za letadlem se vůbec nerozpouštějí, a to dokonce ani v případech, kdy je vzduch relativně suchý (to odporuje výše uvedenému pravidlu). Naopak - udržují se po dlouhé hodiny (někdy prý dokonce po většinu dne!), rozšiřují se a postupně na obloze vytvářejí velmi podivné a podezřele výrazné formace.

Stopa za letadlem skládající se z běžných příměsí (oxid uhličitý a vodní pára) se v podstatě nikdy nemůže udržet déle než jednu hodinu, snad jen VÝJIMEČNĚ pár drobných minut navíc. To je pravidlo, které by mělo platit vždy beze zbytku. Jak je tedy možné, že se teď setkáváme s případy, které těmto pravidlům odporují doslova na plné čáře? Buď se nám změnily fyzikální zákony (ha ha) nebo letadla používají záměrně něco, o čem my nemáme ani ponětí. V diskusích na téma chemtrails jsem se také občas setkal s názory, že mohutné čáry způsobují spíše zastaralé letouny, které jen těch běžných nečistot do ovzduší pouštějí více než by obvykle měly. - Představa, že se jen vlivem špatné konstrukce letounu kondenzační stopa udrží téměř celý den, je ale úsměvná. Problém bude opravdu jinde.


Podrobný popis jevu "chemtrails", jeho vlastnosti a nebezpečí

Podle zastánců chemtrails se pro postřik používají zejména příměsi baria, manganu, mědi, hliníku, chromu, zinku a dalších látek, které mají vlastnost odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru. Tím by se docílilo požadovaného efektu, kdy by sluneční paprsky opustily zemskou atmosféru dříve než by ji stačily ohřát - to je ta snaha o zpomalení oteplování, o níž jsme již mluvili. Tuto teorii ostatně už vyslovil na počátku 90. let 20. století americký fyzik Edward Teller (1908-2003) - mohla by být tajně využita. Také by se tímto vysvětlil důvod, proč některé čáry za letadly nemizí, ale spíše se rozpínají. Látky, které mají být o "chemtrailsového postřiku" přidávány, totiž nemají vlastnost jako vodní pára, která se jednoduše rozplývá a ztrácí se. Toto jsou látky, které mizí teprve tehdy, když jednotlivé částice látek rozfouká vítr do dostatečné vzdálenosti od sebe. Dokud k tomuto nedojde, čáry zůstanou viditelné. My na zemi toto postupné „rozfoukávání” látek vnímáme jako rozpínání čar. A je úplně jedno, zda je vzduch zrovna v daném místě vlhký nebo suchý. Mohou se udržovat na místě celé hodiny, bez závislosti na vlhkosti vzduchu ve výšce. To naprosto odpovídá charakteru těch dlouhotrvajících stop za letadly, jak jsme si je popsali v předchozích odstavcích...

Jenže pokud mají zastánci chemtrails pravdu, pak je to do nebe volající skandál. Výše zmíněné látky jsou totiž toxické a můžeme si s jistotou garantovat, že pokud toto práškování opravdu probíhá, pak jejich částice vdechujeme také my bez nejmenšího vědomí a škodí našemu zdraví. I když se ty látky totiž díky působení větru rozptýlí natolik, že nejsou vidět, pořád existují a postupně sesedají k zemskému povrchu. Ten, kdo by snad čekal nějaké testy vzduchu, abychom si tuto teorii potvrdili, dočká se. Zmíníme se o nich níže. Jen krátce zatím předešlu, že ve vzduchu již skutečně byly na mnohých místech zaznamenány abnormálně vysoké koncentrace látek jako právě mangan, zinek nebo měď. Stále více indicií naznačuje, že chemtrails bychom již neměli nazývat jako pouhou "konspirační teorii"...

Pozorovatelé chemtrails dokonce často mluví spíše o celých skupinách podezřelých letadel, která létají organizovaně nad danými místy a oblohu doslova zasypávají svými výraznými stopami. Když se pak jejich pochybné a jaksi nerozpustné stopy postupně rozlévají do neobvyklých rozměrů a navzájem se propojují, pokrývají značnou část oblohy a cloní slunci. Pohled na oblohu je pak dosti nechutný. A co je ještě zajímavější - tato letadla poletující "křížem krážem" jsou často pozorována pohromadě i na místech, kudy nevede žádný letecký koridor! Jak si to logicky vysvětlit, jestliže je chemtrails nesmysl?


Podezřelé stopy za letadly už byly patrně pozorovány nejen ze země, ale i z meteorologic- kých družic

Stačí chvíli hledat na internetu, znát povahu zemské atmosféry, podmínky, za jakých se kondenzační stopy mají udržet na nebi dlouho, případně stopy za letadly sám pozorovat a člověku začne docházet, že tu něco nehraje. Pokud přeletí letadlo s běžnou neškodnou stopou, jeví se jeho stopa zpravidla tenká. Dosahuje většinou malé šířky a na družici je zachytitelná jen velmi těžko. To ale odporuje těmto snímkům, kde je obloha doslova poseta nápadně silnými, rozpínajícími se čarami (nerozpouští se) a jejich přítomnost již mnohokrát odhalila i meteorologická družice NOAA i nad střední Evropou:

V podstatě všechny
V podstatě všechny "mraky", které jsou na obrázku vidět, jsou jakési stopy po letadlech. Pokrývají většinu oblohy a nejeví žádnou "ochotu" se rozpustit. Co se v těch stopách ve skutečnosti skrývá za látky? Takhle se běžné stopy za letadly nechovají!


Na tomto snímku je dobře vidět, jak se čáry po letadlech postupně spíše rozpínají do větších šířek než aby se rozpouštěly - vidíme čáry za právě práškujícími letadly a nápadně široké chemtraily v pravé polovině snímku, které už na obloze setrvaly delší dobu.
Na tomto snímku je dobře vidět, jak se čáry po letadlech postupně spíše rozpínají do větších šířek než aby se rozpouštěly - vidíme čáry za právě práškujícími letadly a nápadně široké chemtraily v pravé polovině snímku, které už na obloze setrvaly delší dobu. U běžných contrails bych čekal, že čáry už tou dobou na obloze budou lehce přehlédnutelné nebo už vůbec nebudou... Odpovězte si sami: Je vůbec možné, aby tyto silné čáry patřily obyčejné vodní páře a oxidu uhličitému? Obloha, která by zde mohla být téměř jasná, je pokryta jakýmisi pochybnými mraky...


Snímek z naší Prahy. Vidíme věž ČHMÚ na Libuši a nad ní snad deset různě se křížících dlouhých stop po letadlech. Poblíž je letiště Praha-Ruzyně.
Snímek z naší Prahy. Vidíme věž ČHMÚ na Libuši a nad ní snad deset různě se křížících dlouhých stop po letadlech. Poblíž je letiště Praha-Ruzyně. Proč se tedy letadla kříží a každé míří úplně jinam, když je letiště doslova za rohem? Proč zde není patrný alespoň převažující směr? Všimněte si také nápadně velké šířky zejména některých stop. To pro běžné kondenzační stopy rozhodně není typické. Rovněž zde můžeme podotknout, že nebýt těchto výrazných stop po letadlech, měli bychom na obrázku zcela jasnou oblohu...


Viděli jste někdy podobný jev, kdy osamocený
Viděli jste někdy podobný jev, kdy osamocený "oblak" na jinak v celku jasné obloze takto duhově zářil? Pak vězte, že to nebyl žádný oblak - byl to s nejvyšší pravděpodobností shluk chemických látek, který může odrážet sluneční světlo a přitom vytvářet tyto zdánlivě krásné efekty...


Obrázek střední Evropy podle družice NOAA dne 31.8.2009 v 3:29 světového času.
Obrázek střední Evropy podle družice NOAA dne 31.8.2009 v 3:29 světového času. Je k nalezení více podobných snímků, ale já záměrně vybírám tento z jednoho prostého důvodu – právě v ten den totiž počasí ve střední Evropě ovlivňovala rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Na většině území bylo v době, kdy byl pořízen tento snímek, jasno až skoro jasno (cirrovitá oblačnost byla jen na severovýchodě republiky) a vzduch byl suchý. Každá běžná stopa za letadlem se z důvodu nízké vlhkosti musela zákonitě brzy rozpouštět. Jenže proč jsou tedy tolik patrné stopy po letadlech především nad Německem? Vždyť k tomu nebyla příznivá povětrnostní situace! A ta šířka také není moc přirozená. To jednoduše vodní pára být nemohla!!! Bylo to prostě něco, co se běžně v atmosféře rozpouštět neumí. Stav počasí z toho dne si můžete sami ověřit v předpovědi počasí z 31.8. 2009 v archivu ČT.


V některých oblacích byly pozorovány nepřirozené deformace a díry, které se v minulosti nevyskytovaly

Je pochopitelné, že pokud je do atmosféry přimíchávána nějaká cizí látka, která v ní nemá co dělat, může to vyvolat "zajímavé" procesy. Již před několika měsíci médii proběhla zpráva, že se moskevský starosta nebránil veřejně přiznat, že hodlá lidskými silami bojovat proti každoročním sněhovým kalamitám. Viz zde: http://www.novinky.cz/koktejl/178246-v-moskve-uz-nema-nikdy-snezit-starosta-chce-mraky-nicit.html. O pár dní nebo týdnů později (bohužel si nevzpomínám přesně) proběhla v Televizních novinách TV Nova kraťoučká reportáž právě z blízkosti Moskvy, kde byl zachycený oblak s nepřirozenou deformací - s dírou uprostřed a celý ten mrak vzhlížel jaksi podivně. Dávalo se to do souvislosti právě se snahami moskevského starosty ovládnout počasí. Jaksi ale zatím médiím uniklo, že podobné zvláštnosti se vyskytují na více koutech Země. To by mohlo svědčit o tom, že praktiky, které pro boj s počasím využívá Moskva, dost možná využívá celý svět. Jen tajně. Podívejte se na následující snímky sami. Nepřipadá vám, že kruhy v mracích nejen že jsou nepřirozeně pravidelné a že jsou si sobě až příliš podobné, ale že ani uprostřed těchto mraků nemají co dělat? To podle mě rozhodně není dílo přírody. Do jejích kouzelných pravidel zasáhl špinavý člověk, jinak si to vysvětlit nedokážu.


Zvláštní díra v mracích

Zvláštní díra v mracích

Zvláštní díra v mracích

Zvláštní díra v mracích


Testy potvrzují přítomnost baria, manganu, zinku, hliníku a dalších "záhadných" látek ve vodě i ve vzduchu

V poslední době proběhlo také několik testů, které, zdá se, teorii Chemtrails dávají definitivní tečku.

Například německý meteorolog David Chang si jednoho dne všiml podezřele velké letecké aktivity na nebi. Vzhledem k charakteru stop, které za sebou letadla zanechávala, měl podezření na chemtrails. Rozhodl se tedy umístit ven lapač nečistot, který zjišťuje nečistoty ve vzduchu a jejich charakter. Druhý den se šel podívat na výsledky. A nestačil se asi divit - mimo jiné zjistil značně zvýšenou koncentraci baria a oxidu hliníku ve vzduchu, který dýchá každý člověk a vše živé! Odkaz na jeho oficiální stránky: http://www.chemtrail.de/html/divtext.html.

Rosalinda Petersonová, která dříve pracovala na ministerstvu zemědělství USA, si také v roce 2002 začala všímat podezřele výrazných čar za letadly. Když otestovala vodu v jedné z kalifornských řek, po rozborech v laboratoři zjistila, že se v ní nachází značné množství baria, manganu, hliníku, hořčíku a zinku.

Velmi podrobné testy přišly také z amerického Phoenixu. Výsledky máme zde zobrazené v grafech. V nich vidíme vždy dvojici sloupečků - malý a vedle něj mnohonásobně vyšší. Minimální sloupečky ukazují paradoxně nejvyšší povolenou koncentraci dané látky v ovzduší. Vyšší sloupečky z dvojice pak naznačují, jaká reálná hodnota toho či onoho prvku byla v Phoenixu naměřena. Výsledky jsou zdrcující:


Graf: Výsledky testu pro Barium, Měď, Mangan a Zinek.
Graf výše: Výsledky testu pro Barium, Měď, Mangan a Zinek.


Graf: Výsledky testu pro Kadmium, Chróm a Nikl.
Graf výše: Výsledky testu pro Kadmium, Chróm a Nikl.


Graf výše: Výsledky testu pro Hliník, Železo, Magnesium, Draslík a Sodík.
Graf výše: Výsledky testu pro Hliník, Železo, Magnesium, Draslík a Sodík.
Jak vidno, na nějaké normy se vůbec nehledí. Hodnoty jsou zde překračovány v hojné míře (železo podle tohoto testu dokonce 28 000 krát). Skoro se mi tomu ani nechce věřit. Ale pokud jsou hodnoty opravdu přesné, je to katastrofa!

Mnohonásobné překročení těchto limitů samozřejmě reálně může mít velmi negativní vliv na zdraví obyvatel. Různé zdroje uvádí, že lidé mohou následkem působení těchto těžkých kovů na organismus trpět například chronickou únavou, migrénou, náhlými záchvaty dráždivého kašle, pálením očí, případně jinými alergickými příznaky. Dlouhodobější účinky působení těchto škodlivin zatím nelze ani předvídat.

Pokud toto silné zdání neklame, jsme doslova oběti zločinu. Fenomén Chemtrails již podle mého názoru nelze jen tak ledabyle opomíjet a bez důkazů jen tak tvrdit, že je to nesmysl. I když je odpůrcem chemtrails třeba i Radim Tolasz z ČHMÚ, musí i tito odborníci nejdříve najít pádný argument, proč se dlouhé a široké čáry na obloze vyskytují i v suchém vzduchu, a především - proč jejich zahraniční kolegové a jiní lidé, kteří se rozhodli zkoumat na vlastní pěst, zachytili tak velké odchylky v koncentraci vzduchu těžkými kovy. No, jsem zvědavý, jak jim to půjde... Ale bez náležitého výzkumu odsuzovat výsledky a tvrzení ostatních, to umí i každé malé dítě...


Zdroje:
http://www.chemtrail.de/html/divtext.html
http://www.rense.com/general82/chemit.htm
http://www.priroda.cz/debata.php?vlakno=20817
http://tinypic.com/
http://www.possible.it/Default.aspx?tabid=74
http://www.chmi.cz/
http://www.stream.cz/video/366528-chemtrails-co-znamenaji-ceske-titulky


Jaroslav Krejčí
Zdroj: gnosis9.net
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář