Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předseda Evropské komise říká, že hovořil s vůdci jiných planet o Brexitu – oficiální projev před Evropským parlamentem

19. 8. 2016

Předseda Evropské komise říká, že hovořil s vůdci jiných planet o Brexitu – oficiální projev před Evropským parlamentem

V projevu před Evropským parlamentem, diskutujícím o důsledcích hlasování po vystoupení Británie z EU, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker učinil ohromující vyjádření, když mluvil o „vůdcích z jiných planet“. Junckerův komentář naznačuje, že světoví vůdci komunikují s mimozemšťany, kteří úzce monitorují globální události a posuzují jejich geopolitický a „exopolitický“ dopad. Juncker přednesl svůj projev 28. června 2016 na mimořádném zasedání v Bruselu v Evropském parlamentu. Zde je to, co řekl francouzsky spolu s anglickým překladem:

„Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont très inquiets. J’ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d’autres planètes qui sont très inquiets puisqu’ils s’interrogent sur la voie que l’union européenne va poursuivre. Et donc, if faut rassurer, et les européens, et ceux qui nous observent de plus… loin.“

Z francouzštiny:

„Je třeba vědět, že ti kdo nás pozorují z dálky, jsou velice znepokojení. Viděl a slyšel jsem a pozorně naslouchal mnoha vůdcům jiných planet a kteří jsou velice znepokojeni, poněvadž si kladou otázky o cestě, na kterou se Evropská unie vydává. A tedy, je třeba uklidnit Evropany a ty kdo nás pozorují z větší… dálky.“

Z angličtiny:

„Mělo by být známo, že ti, kteří nás z dálky pozorují, se velmi obávají. Setkal jsem se, slyšel jsem a poslouchal několik vůdců z jiných planet, kteří jsou velmi znepokojeni, protože zpochybňují cestu Evropské unie, kterou ona bude dále zaujímat. A tak, je potřeba uklidnit jak Evropany, tak ty, kteří nás pozorují…z dálky.“

Oficiální přepis uveřejněný Evropskou komisí byl upraven ve smyslu odstranění odkazu na „vůdce z jiných planet“. Tento přepis nyní zní:

„J’ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants. Ils sont très inquiets …“.

Z francouzštiny:

„Viděl a slyšel jsem a pozorně naslouchal mnoha vůdcům. Jsou velice znepokojeni…“

Z angličtiny:

„Viděl jsem, slyšel a poslouchal několik vedoucích činitelů. Jsou velmi znepokojeni…“

Více zde:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2350_fr.htm

«

Přesto, když člověk poslouchá audio-smyčku toho, co Juncker vlastně řekl, pak to velmi jasně obsahuje frázi „dirigeants d’autres planets“, což se překládá jako: „vůdci z jiných planet“, jak uvedli rodilí francouzsky mluvící řečníci, mluvčí, diskutující o Junckerově projevu – a také i v překladu podle Googlu.

Existoval zde jasný oficiální pokus jak zakrýt Junckerovo přiznání/připuštění, když mluvil o „vůdcích z jiných planet“ a má to vypadat, jako kdyby místo toho zmiňoval „executives“ – vedoucí činitele, kteří jsou znepokojeni výsledky Brexitu. Takže, co měl Juncker na mysli, když mluvil o tom, že hovořil s „vůdci z jiných planet“?

Jedním z možných výkladů je, že chtěl říci, jak hovořil s „dalšími vůdci planety“ mimo Evropskou unii a učinil jen jednoduchou gramatickou chybu, jak někteří tvrdí. Je-li tomu tak, pak proč nebyl oficiální přepis opraven, aby bylo jasné, že to řekl špatně? Navíc je obtížné si představit, že hlavní světový lídr by učinil takovouto dramatickou chybu v důležitém projevu k Evropskému parlamentu, aniž by si to uvědomil a ihned se na místě neopravil.

Juncker rovněž na několika místech svého projevu učinil odkazy sám na sebe jako na „lidskou bytost“ a že není robot ani stroj, naznačuje tak, že někteří v jeho zamýšleném publiku nejsou lidé – jak si jeden z rodilých francouzských mluvčích všiml při překladu a interpretaci ve svých komentářích na stránkách fóra Projektu Avalon.

Bráno podle své nominální hodnoty, Junkerův projev přímo vyvolal otázku, zda „vůdci z jiných planet“ nebo mimozemšťané jsou velmi znepokojeni záležitostí Brexitu a jejími dopady na EU. Stojí za to prozkoumat, proč by tomu mohlo tak být. Existují dva scénáře, které zde chci nadnést.

Jedním je, že mimozemšťané vyžadují globální jednotu jako podmínku pro odhalení se lidstvu, nebo pro odhalení své existence. Je-li tomu tak, pak dopad navrhovaného referenda o odchodu je jedním, co zpomalí proces globální politické unifikace (sjednocení), čímž se oddálí jakékoli oficiální oznámení o mimozemském životě.

Pokud je výše uvedený scénář správný, pak to, co je důležité, je, zda mimozemšťané jednají s pozitivního, anebo negativního záměru při vytváření globální politické jednoty jako podmínky pro odhalení se.

I když se zdá logické, že je pro nějakou planetu, aby byla uvedena do širšího galaktického života, jak je zpopularizováno v mnoha sci-fi filmech, požadována politická jednota, nevyplývá z toho, že mít světovou vládu je nezbytné pro to, aby se odehrál otevřený kontakt. Zde je třeba rozlišovat mezi „globální vládou“ a „globálním vládnutím“. Naše planeta asi již dosáhla dostatečného „globálního vládnutí“ ve smyslu propojení mezinárodních smluv a institucí, a tudíž vytvoření „globální vlády“ je sporným bodem/příležitostí/výzvou.

Nicméně, pokud nějací mimozemští představitelé skutečně touží po globální politické jednotě předtím, než se odhalí, pak odchod Británie z EU tento proces zpomalí, tím se však zdá, že tato podmínka od mimozemšťanů je neupřímná, nepoctivá.

Druhým scénářem je, že Evropská unie je jakousi fasádou pro nacistickou Čtvrtou říši, která tajně učinila spojenectví se skupinou mimozemšťanů znaných „Drakoniáni“. Vysloužilý letecký inženýr, William Tompkins, poskytl dokumenty, které potvrzují jeho tvrzení, že se účastnil na skrytém programu námořnictva s 29 špióny v nacistickém Německu, kteří objevili, že Třetí říše uzavřela tajné dohody s Drakoniány.

Výsledek dohod s mimozemšťany vedl k nacistickému příchodu, přičemž jen o vlásek málem vyhráli druhou světovou válku, ale nicméně byli schopni přemístit mnoho ze své technologické infrastruktury do Antarktidy před koncem druhé světové války. To poskytlo odtrženým nacistům čas, potřebný k dosažení rozhodující technologické nadvlády nad armádou USA, jak demonstrovali během operace Highjump v roce 1947.

Následně nato odtržené nacistické skupiny zbudovaly Čtvrtou říši přes skryté ekonomické prostředky, které použily jak při infiltraci Vojensko-průmyslového komplexu USA, tak při vytvoření Evropské unie. Při takovémto scénáři je Brexit jasnou výzvou/zpochybněním Čtvrté říši, jak argumentuji jinde.

Existují i jiné scénáře, které mohou pomoci vysvětlit, proč se „vůdci z jiných světů“ obávají kvůli Brexitu a proč si Juncker vybírá Evropský parlament jako fórum k „úniku“ těchto informací. Většina poslanců EU nejsou součástí skupiny oficiálně zasvěcených lidí do toho, co by mohly být vysoce utajené debaty s vyspělými civilizacemi, přesto Juncker volí tento způsob, jak jim to prozradit. Proč?

Mnozí se budou pokoušet vyvrátit tento Junckerův vstup/přiznání, že mluvil s mimozemšťany, jako že se špatně vyjádřil o důvěrných jednáních s jinými lídry světa. Ovšem onen nemotorný pokus Evropské komise odstranit odkaz na „vůdce z jiných světů“ z oficiálního přepisu jeho projevu a marná snaha vyjasnit jeho skutečný záměr v přepisu i vzhledem k celkovému kontextu jeho projevu, to naznačuje něco jiného.

Junckerův projev je potřeba brát z hlediska jeho nominální hodnoty, prostě tak jak to je, a proto poskytuje udivující důkaz, že se pohybujeme ze světa „geopolitiky“ do „exopolitiky“, vyžadující nové úrovně analýz při chápání zásadních politických událostí na naší planetě, jakými jsou Brexit a existence mimozemského života.

© Michael E. Salla, Ph.D. – 2. července 2016

Překlad: Karel Rašín – 4. července 2016; z francouzštiny JUDr. Jiří Kult – 4. července 2016; dokorekce: Dana Rašínová

 

Více zde:

http://exopolitics.org/european-commission-president-says-he-spoke-to-leaders-of-other-planets-about-brexit/

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dalsi-ostuda-predsedy-Junckera-Zacal-mluvit-o-lidrech-z-jinych-planet-a-nikdo-kolem-nechapal-445077

Seznam členů Evropského parlamentu z ČR a SR 2014-2019:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_z_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2014%E2%80%932019

http://europskaunia.sulik.sk/slovensko-eu/slovenski-europoslanci/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

alabama board of pharmacy dgsolbvfdCabbammafspfe

Lbsoevash,20. 5. 2021 19:39

generic cialis 20mg x 15 tabs https://ucialisdas.com/ generic cialis paypal payment

tadalafil side effects olgstnoegfdmootaBtjJainiw

GtnbdrynC,16. 5. 2021 18:56

viagra for womens where to buy https://jokviagra.com/ viagra spray

Bystolic fdvaefbfbldmootaBtjJainix

Lebnnouts,16. 5. 2021 10:20

Arimidex https://xlnpharmacy.com/ pharmacy online

betekenis viagra pillen fcsogsaxzvofbldmootaBtjJainit

Anoonouts,11. 5. 2021 16:53

hay viagra masticable https://llviagra.com/ comprar viagra en espaГ±a online

canadadrugpharmacy frbdcacldmootaBtjJainim

Jebgnouts,9. 5. 2021 17:13

canadian pharmaceuticals online reviews https://pharmacylo.com/ canada online pharmacy no prescription