Jdi na obsah Jdi na menu
 


Steven Greer – List Obamovi!

7. 12. 2009

Centrum pre Štúdium Mimozemskej Inteligencie Projekt Odhalenie Steven M. Greer, MD, Riaditeľ a Zakladateľ www.DisclosureProject.org www.CSETI.org Copyright 2009 Steven M. Greer, M.D. 23.Január 2009

Drahý Prezident Obama, Od polovice 1950-ich rokov operovali utajované projekty spojené s mimozemskými záležitosťami mimo ústavne vyžadovaného dohľadu a kontroly Prezidenta a Kongresu. Toto vytvára smutnú a pretrvávajúcu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a globálnu bezpečnosť a mier. Dôsledky tejto záležitosti sú také, že žiadny aspekt života na Zemi nebude neovplyvnený jeho Odhalením. Sme si skutočne vedomí, že táto záležitosť je vysoko kontroverzná a zakúša veľkú spoločenskú potupu v určitých elitných kruhoch a v médiách hlavného prúdu. Vskutku, utajovanie tejto záležitosti bolo, sčasti, spravované starostlivo organizovaným radom psychologických súvislostí ako výsmech, strach, vydieranie a dezinformácie, ktoré robia ťažkým verejnej postave otvorene osloviť túto záležitosť. Naviac, „bublina“ bezpečnosti a obmedzenia prístupu, ktoré obklopujú úrad Prezidenta robí pre POTUS (President of the United States – Prezident Spojených Štátov, pozn. prekl.) veľmi ťažkým získať presné informácie a radu v tejto záležitosti. Následky utajenia, spolu so psychologickými aspektmi spomenutými vyššie, zaistili, že žiadny z vašich predchodcov nebol schopný účinne spravovať tento problém. Toto viedlo k uznávanej kríze, ktorá bude nejväčšou počas vášho prezidentského úradu.

Kvôli zavádzajúcemu utajovaniu boli zázračné nové prírodné vedy súvisiace s pokročilou výrobou energie, pohonu a dopravy zamlčané ľuďom. Tieto pokroky zahŕňajú výrobu neobmedzenej čistej energie z takzvaného poľa energie nulového bodu a poľa toku kvantového vákua priestoru okolo nás, a pohon, ktorý bol nazvaný (nesprávne) anti-gravitačný. Pole elektromagnetickej energie, ktoré sa rozprestiera všade okolo nás, a ktoré je vsadené do štruktúry časopriestoru môže poľahky prevádzkovať všetky potreby Zeme – bez znečistenia, ropy, plynu, uhlia, centralizovaných verejnoprospešných služieb alebo jadrovej energie. Odhalenie týchto vied vytvorí skutočne novú energetickú ekonomiku umožňujúcu ľudstvu vyriešiť naše najnaliehavejšie problémy globálneho otepľovania, chudoby a drancovania zdrojov.

Zoskupenie problémov, ktoré zahŕňa globálne otepľovanie, rozpad biosféry, znečistenie vzduchu, energetickú bezpečnosť, politiku na Strednom Východe, rúcajúci sa geo-ekonomický poriadok, rastúca nerovnosť medzi chudobnými a bohatými sveta, preľudnenie a udržateľnosť ľudstva na Zemi, aby som menoval aspoň niekoľko, sú všetky prepojené a priamo ovplyvnené utajovaním ktoré obklopuje túto záležitosť. Riešenie neležia v starom myslení a technológiách ale v novom vedomí používajúcom nové vedy. Tieto vedy sa zrodili v neskorom 19-om a v 20-om storočí ale boli opustené a potlačené kvôli baženiu po moci, chamtivosti a zo strachu narušiť status quo (stav vecí v danom okamihu, pozn. prekl.). Nastal čas pre Vyhlásenie nového Oslobodenia – toho, ktoré oslobodí celé ľudstvo z okov ekonomického otroctva, ktoré je dôsledkom tajnej centralizovanej moci, korupcie a globálnej ekonomickej hegemónie (nadvlády, pozn. prekl.). Svet nenájde spravodlivosť a mier kým polovica obyvateľstva zeme žije v chudobe, zatiaľ čo druhá polovica drancuje Zem aby si udržala svoju životnú úroveň. Táto zúfalá situácia môže a musí byť zmenená na svet hojnosti, čistej a hojnej energie a naozajstnej udržateľnosti. Na tomto základe, s týmito novými vedami, technológiami a novým vedomím, sa môžeme pohnúť vpred ako ľudia, zjednotení a v mieri. Potom a len potom budeme vítaní medzi ostatnými civilizáciami vo vesmíre. Že nie sme sami vo vesmíre je teraz vedecky dané. Že už nás navštívili pokročilé civilizácie – ktorých záujmy tu sú zaiste starodávne – je kontroverzné. Avšak v mojich rozhovoroch s Európskymi, Vatikánskymi, Kanadskými a inými vodcami po celom svete, existuje rastúce povedomie, že sme boli navštívení a čas pre odhalenie tejto informácie dávno pominul. A čo je dôležitejšie, je potrebná primeraná diplomatická iniciatíva aby sme mohli komunikovať s týmito mimozemskými návštevníkmi v rámci všeobecného mieru, oslobodeného od minulej vlády militarizmu (zbrojenia) a paranoje (strachu). Nakoľko vyše 80% Američanov verí, že „UFO“ sú skutočné, a že nejaká časť vlády im o tom klame, pokračujúce utajovanie slúži len ku prospechu niekoľkých vzácnych, ktorí majú z takého utajenia zisk. Toto utajovanie podrýva dôveryhodnosť USA a ďalších vlád a podporuje rakovinu nekontrolovanej tajnej moci – pred ktorou vystríhal Prezident Eisenhower v jeho poslednom prejave ku národu – aby metastázovala naskrz celým svetom. Teraz to ohrozuje samotný život Zeme. Naviac, existujú tajné „neschválené“ operácie, ktoré použili veľmi pokročilé elektromagnetické zbraňové systémy na sledovanie, zameriavanie, a v niektorých prípadoch, ale s rastúcou presnosťou, zostreliť mimozemské plavidlá. Toto ľahkomyseľné správanie vytvára existenčnú hrozbu pre celé ľudstvo a musí byť okamžite zastavené. Takzvaná M-12 alebo Majestic group (Vznešená skupina, pozn. prekl.), ktorá ovláda túto záležitosť operuje bez súhlasu ľudí, alebo dohľadu Prezidenta a Kongresu. Pracuje ako nadnárodná vláda podľa seba a nezodpovedá sa nikomu. Všetky šeky a bilancie boli zničené. Kým ako vládna jednotka stojí mimo pravidiel zákona, jej vplyv siaha do mnohých vlád, korporácií, agentúr, médií a finančných záujmov. Jej skazonosný vplyv je hlboký a vskutku operovala ako veľmi mocný a uchytený globálny RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization – Vydieračmi ovplyvnená a skorumpovaná /skazená/ Organizácia, pozn. prekl.), ktorého moc ku dnešnému dňu zostáva nekontrolovaná. Vyše 100 miliard $ z fondov USG (vlády USA) ide ročne do tejto operácie, tiež známych ako čierny rozpočet Spojených Štátov – dostatok na poskytnutie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre každého muža, ženu a dieťa v Amerike. Keď som prvý krát robil krátky rozhovor s riaditeľom Centrálnej Spravodajskej Služby (CIA) Jamesom Wooslsey v tejto záležitosti v Decembri 1993, bola len tretina tejto vládnúcej skupiny za to čo sme doporučovali: Odhalenie skutočnosti, že nie sme sami vo vesmíre a starostlivé uvoľnenie pokročilých systémov výroby energie, ktoré by nahradili ropu, plyn, uhlie a jadrovú energiu. Zdroje ma teraz informujú, že vyše dvoch tretín tejto skupiny teraz podporujú takúto iniciatívu. Zainteresovaní v Európe, Vatikáne a Ázii, hlavne Francúzsko a Čína naliehajú na Odhalenie . Ak sa Spojené Štáty nepohnú vpred, potom sa pohnú títo iní zainteresovaní a Amerika (USA, pozn. prekl.) bude zanechaná pozadu a stane sa stále viac nepodstatná vo svete. Toto nemôžeme dopustiť. Európske a Ázijské scény sa pohnú či už s alebo bez účasti USA v nejakom bode vo veľmi blízkej budúcnosti, pretože by sa mali. Šesť desaťročí utajovania je dosť.

Sme tiež morálne povinní varovať vás ohľadom existujúceho vysoko utajovaného plánu zohrať hoax (falošný, pozn. prekl.) „mimozemský úrok“ na Zem. Pod priamou kontrolou tejto Majestic group existujú aktivity schopné spustiť takú falošnú operáciu a prakticky každá osoba na Zemi a tiež väčšina vodcov by boli ňou oklamaní. Zložky tejto operácie boli testované na verejnosti počas uplynulých 50 rokov a zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

* ARV (Alien Reproduction Vehicle – Obnovené mimozemské plavidlo) – toto sú pokročilé anti-gravitačné vzdušné plavidlá, ktoré boli plne funkčné prinajmenšom od neskorých 1950-ich do skorých 1960-ich rokov. Mnoho takzvaných hlásení UFO od civilistov a vojenského personálu sú takéto ARV. Tvoria schválené alebo „čierne“ Vzdušné Sily a tieto ARV sú schopné dosiahnuť mimoriadne rýchlosti, ovládateľnosť a vznášanie. Do roku 2009 tieto technológie prešli mnohými generáciami zdokonaľovania a, ak by boli vypustené, môžu ľahko sfalšovať alebo predstierať ETV (Extraterrestrial Vehicle – Mimozemské Plavidlo). (Všimnite si, že UFO je nešpecifikovaný termín a môže to byť buď ARV alebo ETV.)

* PLF (Programmed Life Forms – Programované Životné Formy) – toto sú starostlivo-zhotovené mimozemsky-vypadajúce bytosti, ktoré sú celé vytvorené človekom, často oklamú neznalých ľudí ako „mimozemšťania“. Stagecraft (technické aspekty filmovej produkcie, pozn. prekl.), genetika a ďalšie vedy spojené s týmito bytosťami sú nad rámec tohto stručného prehľadu, ale sú veľmi dobre rozvinuté. Ja osobne som sa zhováral s množstvom nezávislých usvedčujúcich zdrojov v súvislosti s vývojom a rozmiestnením PLF. Tieto bytosti použité v spojení s ARV dokázateľne spustili pop kultúrnu horúčku ohľadom „mimozemských únosov“. Obete takýchto polovojenských ľuďmi ovládaných únosov vážne verili že boli unesení „mimozemšťanmi“ a často mali fyzické jazvy a „implantáty“ ktoré to dokazovali. Tieto implantáty sú tiež vytvorené človekom a my máme informácie o laboratóriu a korporácii vyrábajúcej tieto položky. (Viď. priložené dokumenty)

* Chemické, optické a elektromagnetické systémy pre pomoc pri vytváraní zmeny vedomia sú zložky stagecraft použitého na falšovanie „mimozemskej“ udalosti.

Rozsiahla väčšina informácií vo verejnom sektore ohľadom tematiky UFO sú, preto, starostlivo organizované dezinformácie navrhnuté pre prípravu obyvateľstva, a tiež našich vodcov, na neexistujúcu „mimozemskú hrozbu“. Dôsledky vedenia tejto psychologickej vojny boli popísané v 1950-ich rokoch v dokumentoch CIA a sú ďalej objasnené inými dokumentmi a svedectvami. O nič menšia postava ako Wernher Von Braun varoval pred touto kozmickou zradou. Cieľom takejto operácie pod falošnou vlajkou je vytvorenie nepriateľa vo vesmíre, ktorý by zjednotil svet pod globálnou vojenskou nadvládou proti takej „mimozemskej hrozbe“. Prezident Reagan a ďalší vodcovia boli cieľom takej dezinformácie, ktorá bola navrhnutá na zabezpečenie ich mlčania alebo spolupráce s programom utajenia a vesmírneho zbrojenia. Prezident musí byť opatrný aby sa vyhol podobnému podvodu.

Po veľmi starostlivom prehliadnutí všetkých údajov a dokumentov a po rozhovoroch so stovkami svedkov najvyššieho utajenia, sme usúdili že skutočná mimozemská prítomnosť zreteľne nie je nepriateľská. Vo svetle bezohľadnej a agresívnej povahy mnohých našich tajných vojenských akcií a mimoriadne pokročilých technológií, ktoré umožňujú týmto mimozemským civilizáciám medzihviezdne cestovanie, keby boli nepriateľské, rozhodne by sa vysporiadali s ľudskou civilizáciou za úsvitu jadrového veku. Avšak zdá sa, že návštevníci majú veľké starosti o nekontrolovanú ľudskú nevraživosť, vedenie vojen a zbrane hromadného ničenia, spojené s našim prvotnými možnosťami pre vesmírne cestovanie. Sklon ľudí stiahnuť sa v antropocentrickej projekcii (zaujatej človekom, pozn. prekl.) vedie mnohých k tomu aby predpokladali hrozbu tam kde žiadna nie je. Je pravdepodobnejšie že na ľudstvo sa zhliada ako na hrozbu pre kozmický poriadok, nakoľko sme nedokázali obmedziť šírenia zbraní hromadného ničenia a snažili sme sa ich tlačiť stále ďalej do vesmíru. Naviac, nedokázali sme ku týmto vesmírnym návštevníkom vyslať osvietenú a diplomatickú delegáciu. Toto sa musí okamžite zmeniť. Odhalenie tejto záležitosti musí byť veľmi starostlivo naplánované a postavené ako nádejný a pozdvihujúci okamih v dejinách ľudstva. Úboho postavené Odhalenie, ktoré démonizuje týchto návštevníkov alebo desí verejnosť sa môže ukázať viac škodlivé ako utajenie. Ako možno viete, môj strýko bol vysoký projektový inžinier, ktorý pracoval na Lunárnom Module, ktorý odniesol Neila Armstronga na Mesiac. Dôvod kvôli ktorému sme neboli vo vesmíre vítaní je ten, že pasom na prechod vesmíru je stabilná mierová svetová civilizácia ktorá pôjde do vesmíru zjednotená a v mieri.

V tomto ohľade sú svetový mier a vesmírny mier dvoma stranami rovnakej mince. Akonáhle zložíme sľub že budeme žiť na Zemi v mieri a pôjdeme do vesmíru len v mieri, budeme vítaní s otvorenou náručou. Dovtedy, existuje – právom – určitý druh kozmickej karantény okolo Zeme. Bohužiaľ médiá a filmový priemysel sú vysoko preniknuté záujmami vernými Majestic group, ktorá využila médiá striedavo na výsmech tejto záležitosti a uvádzanie hrôzostrašných obrazov o „mimozemskej invázii“. V skratke, obyvateľstvo má takmer úplne vymyté mozgy v tejto záležitosti, a toto predstavuje ďalšiu prekážku, ktorú je nutné opatrne zvážiť počas plánovania Odhalenia. Napriek tomu, status quo nie je možné ďalej udržovať a naliehavo je potrebná zásadná zmena. Za týmto účelom naliehame na Prezidenta aby podnikol množstvo iniciatív tak rýchlo ako je možné. Doporučujeme aby Prezident:

* Menoval zvláštnu Prezidentskú jednotku pre túto úlohu aby prešetrila túto záležitosť, identifikovala utajené zariadenia a majetok (viď priložené zhrnutie) a zaistila Výkonnú kontrolu nad týmito projektami.

* Identifikoval a okamžite stiahol operácie ktoré potajme útočia na Mimozemské plavidlá, vyzbrojujú vesmír a zapájajú sa do dezinformačných projektov

* Vyvinul plány na odozvu na minimalizáciu rizík spojených s možnými operáciami pod falošnou vlajkou, ktoré zamýšľajú sfalšovať (hoax) nepriateľskú „mimozemskú“ prítomnosť, vrátane prípravy s vojskom, spravodajstvom a medzinárodnými inštitúciami;

* Z Rady Vnútroplanetárnych Vzťahov koordinovať mierovú, priateľskú a nevojenskú odpoveď na mimozemskú prítomnosť. Centrum pre Štúdium Mimozemskej Inteligencie (viď. www.CSETI.org) má vyše 18 rokov trvajúci projekt pre vytvorenie takého kontaktu a môže pomôcť v tomto procese. CSETI, v spolupráci s ďalšími vládami he svetovými postavami, vytvorí takú Radu ak sa vláda USA nerozhodne tak urobiť v nasledujúcich 12 mesiacoch;

* Okamžite dotovať štúdium, vývoj a starostlivé uvedenie tých nových energetických technológií, ktoré môžu rýchlo nahradiť fosílne palivá a jadrovú energiu. (viď. www.TheOrionProject.org), Všimnite si že tieto technológie, keďže umožňujú získavanie energie z poľa energie nulového bodu časopriestoru, umožnia zrušenie elektrickej siete. Vlastníme dokumenty a informácie ohľadom kľúčových zariadení a majetku spojených s týmito technológiami (viď. priložené dokumenty). Dopuručujeme aby boli uvoľnené pohonné a dopravné aspekty týchto technológií (elektro-magneto-gravitačné systémy) v neskoršej dobe keď sa napraví situácia vo svetovej bezpečnosti;

* Ustanoviť vysoko postavených prostredníkov v Kongrese, OSN a ďalších vládach pre koordináciu týchto projektov a uvoľnenie nových energetických technológií

* Rada pre Národnú Bezpečnosť musí vytvoriť sekciu ktorá sa bude zaoberať výslovne medzinárodnými, vnútroplanetárnymi a makroekonomickými dôsledkami tohto odhalenia a súrne pripravovať pre uvoľnenie týchto technológií;

Projekt Orion (www.TheOrionProject.org) našiel kľúčových vedcov pre pomoc s vývojom týchto nových energetických zariadení. Súhlasili že budú s nami spolupracovať, ale je im v tom bránené, operáciou v uzavretom priestore TS SCI (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – Najvyššie utajenie/Oddelenie s chúlostivými informáciami, pozn. prekl.) do ktorého je priradný. Žiadame akciu od Úradu Prezidenta aby im vyslovene umožnil pracovať s nami za plnej podpory a ochrany Prezidenta. Nemôžeme dostatočne zdôrazniť ako je dôležité aby títo ľudia boli priradení na túto kritickú úlohu; Za menej ako 1 rok, by sme mali nové generátory energie vyvinuté na to aby mohla Amerika fungovať bez ropy, plyn, uhlia a jadrovej energie.

Prezident Obama, sme pripravení pomôcť vám vo vašej Administratíve s týmito a ďalšími úlohami, a prisľúbiť vám našu plnú podporu. Ja osobne vyplním každú požiadavku z vášho úradu s najvyššou čestnosťou, diskrétnosťou a dôvernosťou. Prosím buďte si istý mojich srdečných modlitieb na vašu podporu pre vaše vedenie, ochranu a úspech keď začnete svoju historickú úlohu ako Prezident Spojených Štátov.

S úctou Váš, Steven M.Greer, MD Director The Disclosure Project

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

danielbryan220@gmail.com

Daniel Bryan,10. 12. 2014 11:41

Are you in any financial problems? Need a loan to
debt consolidation, construction, real estate loan, refinance, personal
commercial purpose or emergency money? Are you a business man or
women who intend to expand their business, we offer loans of all kinds. If interested, please contact us today through danielbryan220@gmail.com information below.

Name and Surname:
COUNTRY:
LOAN Amount needed:
LOAN DURATION:
Monthly income:
Phone Number:
thanks,

Mr Bryan

Megaexpressfinancecompany@gmail.com

Pán Vick Leonaldo,19. 8. 2014 0:34

Dobrý deň, páni / dámy

Am pán Vic Leonaldo tvorí MEGA finančné spoločnosti, generálny riaditeľ. Dúfam, že tento e-mail stretnutie s Vami v dobrom zdravotnom stave, som tu, aby som vás informovať o našich služieb na úver úvery, Ponúkame pôžičky pre širokú verejnosť, a to buď súkromné ​​pôžičky alebo organizácie, pôžičky, človek úver začať svoj vlastný výber podniku, úver kúpiť si vlastný taxík, úver zaplatiť účty, pôžičky, aby sa stretol na svojej vlastnej životnej úrovne, študentské pôžičky, hypotekárny úver, atď

Vďaka nízkej úrokovej sadzby môžete získať úver od našej spoločnosti v závislosti na výške úveru, ktorá je už požadované, 3% úrokovej sadzby na sumu v hodnote od $ 2,000.00 na $ 199,000.00, a pôžičky v rozmedzí od $ 200,000.00 na $ 25,000,000.00 ($ 25 m) nesie záujem vo výške 5%. Ak by v prípade vyššej sumy nebude vyhovené,

Berte prosím na vedomie, že príspevok nesie záručný doklad oznámiť vážne zmýšľajúce osoby, ktoré sú pripravené na zabezpečenie úveru na podporu ich osobné životy, firemné, firmy, organizácie, obchodné alebo riešiť osobné problémy. Náš čas úver rám je v rokoch 1 až 30-tich rokov.

Pre viac informácií o tomto úvere, kontaktujte nás prostredníctvom adresy sú k dispozícii, alebo priložených k tomuto AD. (Megaexpressfinancecompany@gmail.com)


Moje pozdravom na vás, ako budete čítať tento e-mail.

Pán Vick Leonaldo
(CEO).

Potrebujete úver?

Pán Vick Leonaldo,19. 8. 2014 0:26

Dobrý deň, páni / dámy

Am pán Vic Leonaldo tvorí MEGA finančné spoločnosti, generálny riaditeľ. Dúfam, že tento e-mail stretnutie s Vami v dobrom zdravotnom stave, som tu, aby som vás informovať o našich služieb na úver úvery, Ponúkame pôžičky pre širokú verejnosť, a to buď súkromné ​​pôžičky alebo organizácie, pôžičky, človek úver začať svoj vlastný výber podniku, úver kúpiť si vlastný taxík, úver zaplatiť účty, pôžičky, aby sa stretol na svojej vlastnej životnej úrovne, študentské pôžičky, hypotekárny úver, atď

Vďaka nízkej úrokovej sadzby môžete získať úver od našej spoločnosti v závislosti na výške úveru, ktorá je už požadované, 3% úrokovej sadzby na sumu v hodnote od $ 2,000.00 na $ 199,000.00, a pôžičky v rozmedzí od $ 200,000.00 na $ 25,000,000.00 ($ 25 m) nesie záujem vo výške 5%. Ak by v prípade vyššej sumy nebude vyhovené,

Berte prosím na vedomie, že príspevok nesie záručný doklad oznámiť vážne zmýšľajúce osoby, ktoré sú pripravené na zabezpečenie úveru na podporu ich osobné životy, firemné, firmy, organizácie, obchodné alebo riešiť osobné problémy. Náš čas úver rám je v rokoch 1 až 30-tich rokov.

Pre viac informácií o tomto úvere, kontaktujte nás prostredníctvom adresy sú k dispozícii, alebo priložených k tomuto AD. (Megaexpressfinancecompany@gmail.com)


Moje pozdravom na vás, ako budete čítať tento e-mail.

Pán Vick Leonaldo
(CEO).