Jdi na obsah Jdi na menu
 


Josef Kučeravý: Brána k volné energii pro všechny

28. 7. 2011
Brána k volné energii je skutečně k disposici každému! Každý člověk je nosičem „zařízení“ které mu dovoluje být v kontaktu se vším.

 

Vážení čtenáři WM magazínu

Pozoruji že volná energie se vytratila ze stránek časopisu, co by mohlo naznačovat, že se její realizace nebo existenční potvrzení nedaří. Ovšem, může tady být i něco jiného jako příčina stagnace. Protože Vás pozoruji již od začátku vaší WM-ácke aktivity a taky jsem Vám již nějaké mé postřehy poslal, mám momentálně kromě postřehu i něco reálného! 

Nejdřív musím prozradit, že několik desetiletí stu duji život na vlastní pěst. Začalo to tím, když mi byly tři a jedného všedního dne se ke mně z prostoru připlížila zvláštní otázka, která doslovně zněla: PROČ JSEM JÁ VLASTNĚ JÁ? V takovém věku a taková otázka! ? Od toho okamžiku v mé přítomnosti neustále existuje. Provázela mne bok po boku celým dosavadním životem a dnes kvůli ní mám všeobecné znalosti v oblastech, v nichž se řadový člověk nepohybuje a ani pro něj zřejmě nejsou zajímavé. Není to byznys, finance, úspěch, sláva nebo prosperita či popularita. Většinou jsou to oblasti plné otazníků a tvrdých životních realit, testovaných na vlastní kůži bez pomoci „lidských“ podpor, aby při studiu docházelo k co nejmenšímu zkreslení. Nemíním někoho usměrňovat a už vůbec se nemíním dát pozorovat tlupou „promovaných odborníků“, ukamenovat, nebo přibít na kříž jako nějaký vzor! Jsem však ochoten se podělit o své informace s každým, kdo má zájem o skutečnost a chce respektovat inteligenci vyšší, než je možné odhalit a pozorovat v společnosti lidí. V tomhle směru je možné se dostat k informacím, které se týkají i volné energie. Nejsem zběhlý v psaní a tipuji, že transformovat do slov a vět dlouhá tisíciletí v hrubých fragmentech a ukázat směr k volné energii na několika listech papíru, je práce obtížná i pro profi-pisálka. Takže se omlouvám za neprofesionální nádech těchto několika řádků, ale věřím, že kdo je dočte až do konce, bude vědět, anebo alespoň tušit, co tím chtěl „básník říci“.

K těmhle řádkům (které možná někteří zařadí do kategorie sci-fi) přidávám realitu, která se jeví hmatatelně realističtěji a je pro každého, kdo by mněl sílu a odvahu zkusit začít existovat e smyslu pobídky: STARÉ-LI ZAŠLO PRO NOVÉ ŽIJME! Je to zařízení na výrobu tepla pomocí elektřiny. Jeho provoz je pozorovatelně levnější, než u současně vyráběných elektrických topidel! Toto topení je dokonce levnější než topení plynem. Provoz je bezpečný, nenáročný, ekonomický a ušetříte si komín (nervy taky).

Můj názor a postřeh je takový, že některé věci jsouv současné době nerealizovatelné nebo přístupné jen jednotlivcům či skupinám společnosti („článkům“), kteří musí jako její zástupci rozhodnout, jak s tím dále naložit. Přitom je ale stoprocentně dané, že se tímto zástupcem může stát každý s nás! Předat nějaké vědění, nebo poselství někomu, vyžaduje velikou odpovědnost „článku“, který je toho schopen a je k tomu oprávněný. Když se zamyslíme sami nad sebou, k čemu nás může dohnat už to, že si všímáme pohybu života kolem sebe, velice rychle pochopíme kam směřuje lidská společnost. Je tedy lepší stát se takovým jednotlivcem či zástupcem vlastnícím informace k energii i svobodě! Uvědomíme-li si toto, následně se nám vyjasní proč lidská společnost jako celek nemůže mít volnou energii. Jen v náznacích nebo slovech navádějících přikázání (to nemá nic společného s žádným pozemským náboženstvím), podávaných lidem těmito zástupci a TÍM je člověk usměrňován do jiných oblastí a dá se vést tak, aby to bylo pro jeho vývoj pozitivně konstruktivní, anebo destruktivní! Proč? Protože ten „dopuntíkovaný“ konec za otevřenou pobídkou si člověk musí dotvořit sám, aby mu zůstal pocit svobodného rozhodování a tvoření. Kdyby tomu tak nebylo, cítil by se vykořisťován nebo pod diktátem. Hrubý „neotesaný“ lidský typ totiž nevnímá Veliké dílo, v němž existuje, a proto potřebuje mít pocit vlastního „svobodného“ projevu. Tento typ lidí se nikdy nedokáže zastavit a zkoumat či studovat nějaké náznaky. I hrubší formy náznaku, jako slovní přikázaní či naváděče, jsou pak pro mnohé jako světlo pro nevidomé. 

SEZNÁŠ-LI STARÉ, K NOVÉMU SÍLIŠ… je přikázaní – naváděč, s nímž si může hrát každý člověk a „dopuntíkovat“ si dojezd ve vlastní režii. V tomto směru je jeden jediný cíl a cesty poznání takové, že na nich neexistuje nuda ani bludná stezka k utrpení. Dnešního člověka ovšem ovládají jiná přikázaní – naváděče typu coca-cola light, pepsi, Mc Donalds, KFC nebo půjčka bez dokazování příjmu, výprodeje, slevy, koruna posiluje, volte stranu x-y-z, benzín je levnější (o 10 haléřů) a podobné usměrňovače. Ve skutečnosti to však jsou zaváděče nemající nic společného se zdravým poznáním. Naopak, jsou to těžké závěsy, které nejen nepřepouštějí světlo, ale omezují i přístup čerstvému vzduchu a dusí tak všechny, kteří se ocitnou v oblasti jejich vlivu. Stejně jako hmota dovede přitáhnout hmotu, přitahuje i myšlenka myšlenku. Lidské společenství je záměrně zaváděno směrem k úrazu, propadu a do problémů. 

VĚTŠINA LIDÍ MYSLÍ PŘÍLIŠ PLYTCE, a proto se jejich myšlenky a následně i pozornost dají usměrnit v materiální oblasti, myšlenkami převedenými do slov a vět silami, které mají v úmyslu držet lidi ve směru vyhovujícím jejich potřebě. Prostě řečeno, je potřebné vlastnit otroky a čím víc tím lépe, protože času není nazbyt. Doba však pokročila a časy, kdy bylo třeba se o otroky i trochu starat, jsou dávno pryč. Dnes je žádoucí aby se „otroci“ starali sami o sebe, a tak zbytečně nezatěžovali ty, kteří je potřebují a využívají ve svůj prospěch, nebo záměr. Jak to? A je to vůbec možné? Všude kolem nás je slyšet známá slova jako demokracie, nezávislost, svoboda a spoustu kolem toho. Já chci být svobodný a nezávislý. Nechci být hnán diktátem zmanipulované společnosti. Ale je to možné? Za současné situace ne! Sama skutečnost, že se lidi „rodí“ na planetě kde nemají právo na jediný metr čtvereční aniž by ho předtím nějak koupili, mluví jasně za sebe. V lidské společnosti se záměrně zavádí podmínky pro nedůstojnou existenci jedince, aby byl donucen sáhnout po syntetické alternativě, která se nabízí se slibem uspokojení v budoucnu! Povrch planety se prodává jako majetek, i když „člověk“ neumí vyrobit ani zrnko písku! „Člověk“ totiž nevyrábí, on jenom tvaruje a transformuje hmotu do jiných tvarů a směrů! Rozprodávaní majetku „neznáme“ inteligence se děje v oblasti všech směrů lidského (? ) působení! Skutečně svobodní a nezávislí jsou na Zemi jenom ti, kteří si přivlastňují to co jim vůbec nepatří a manipulují s otroky (inteligentní roboti-stroje na práci k dispozici nejsou a když byli, tak byli s nimi problémy technického a hlavně energetického charakteru) a ovládají tok smyšlené energie zvané finance. Dále jsou to ti, kteří po technické stránce zdolávají problém zvaný energie. Druhá skupina nemusí koukat na finanční síly, protože ty baží po každém druhu energie a tak se rádi zajímají taky o tenhle skutečný směr. První skupina ovládla sílu energie vytvořenou s projevu člověka a přetransformovala ji do úrovně hmoty tohoto prostoru tzv. peněžníma hodnotami. Tahle finanční energie je použitelná jenom za synteticky vytvořených podmínek a v omezeném prostoru, kdežto energie univerzální je použitelná univerzálně v nekonečném prostoru. Na energii stojí všechno a tak je paradox že ji má člověk nedostatek. Jak je to ale ve skutečnosti? Celý prostor, kde se vůbec člověk dostal je energii doslovně napěchován! A podobně je to i tam, kde se člověk ještě nedostal! Nedostatkem energie lidi trpí proto, protože je člověku neustále předkládána verze sekundární energie. No a za tohle poznání jsou lidi ochotni platit tak, že doslovně tančí jak jim něco, nebo někdo (? ) přikáže! 

SEZNÁŠ-LI STARÉ…tak zjistíme kde a jak se stalo, že je situace taková jak se ve současnosti jeví. Na této planete jsou místa, kde prokazatelně nějaké vyspělé civilizace již působili. Jsou i místa, kde vyspělé civilizace nejenom působili, ale i nadále působí tím, že lidem zanechali svoje poznání. V odkazech, člověku samotnému slouži neustále jako naváděč, výstraha i poučení. V hrubém slova-smyslu by mněli sloužit! V určité době ze začátku, se poznání šířilo mezi lidmi tak, aby bylo přístupno pro všechny. Lidi v čase ale vymodelovali různé situace a tak poznání začali přijímat jen skupiny a jedinci kteří se k tomu nejlíp hodili (podle všeho) . Poznání se změnilo na zasvěcené společnosti a jedince. Tyhle se vzájemně pozvedli na úroveň nadlidí a pomocí poznání začali ze svými „příbuznými“ manipulovat pro svoji potřebu.

Podle poznání se řízení dalo snadně zvládnout a všechno fungovalo až k bodu, kdy by se společnost kompletně mněla transformovat do úrovně sebepoznání. Tímhle by vlastně celý dokonalý systém ovládaní mas a pohodlné existenci zasvěceních zanikl. Řešení se našlo a rozhodlo se, že transformace člověka do stadia UVĚDOMĚNÍ SI SEBA SAMÉHO JAKO CELKU, se pozastaví, anebo neuskuteční. Zjistit „nadřízeným“ že masy na to nejsou ještě připraveny, není přece žádný problém. A tak byl ponechán starý dobrý a hlavně funkční základ na který se dělali nadstavby různého charakteru. Časem sice tyto nadstavby začali chřadnout, nebo se rozkládat, ale taky se dali opravit něčím, co bylo pro daný čas přijatelnější. Když se úplně zřítili, vůbec pro zasvěcené nevznikla totální záhuba, protože základy byli vybudovány poctivě ještě v čase když poznání bylo pro všechny. Na tyhle pevné a neměnné základy se dalo a bude dát dál stavět vždy! 

Záleží jenom na společnosti (nebo jedincích) jestli se postaví něco ke zhroucení, nebo se bude stavět tak, aby se pevnost a nezničitelnost základu přenesla do další konstrukce. 

Tak dneska můžeme vidět velikou skupinu která stojí na pevném základu. Ale jenom stojí! Nic v celém prostoru jenom nestojí, ale přesně opačně, všechno je v pohybu! Stalo se, že bylo umožněno některým, aby založili nový základ do jiného směru. Nový základ nemohl nic vylepšit pokud by vznikl podle jiného vzoru jako původní. Přece se však udělal pokus změny tohoto základu a to tak, že se vytvořil imaginárně-smyšleně a stavělo se dál podle potřeby. Docílilo by se tím to, aby nedocházelo k otřesům společnosti i když se připustí aktivace uvědomění lidi sebe samých. V tomhle času bylo však zapotřebí získat pracovní jednotky které by pro tuhle společnost pracovali, pokud samotná společnost nechtěla pro práci využit sama sebe. Pracovní jednotky se získávali silou. Společnost na první pohled fungovala podle plánu. Její „rozkvět“ však fungoval do doby, kdy se poznání dostalo mezi lidi, kteří byli pro společnost nuceni pracovat, i když ne otročit. 

Tahle skupina se o poznání intenzívně zaujímala, až se ji podařilo získat „klíč“ , který ji otevřel i další přístup k vědění. Předtím než se ji definitivně podařilo dostat se ze sevření věznitele, udělala patřičné opatření pro to, aby poškodila jeho systém funkčnosti. 

Vzhledem tomu, že základ usměrnění společnosti byl syntetický, tak se to podařilo, jak je patrné s historie několik tisíc let spět. Podle důkazu určitých historických záznamu je možné, že skupina byla podporována ve své činnosti jinou inteligenci. UKRADENÉ VĚDĚNÍ ke kterému v říši faraónů došlo, možno přirovnat k historické krádeži. Nebilo odcizeno zlato ani jiné materiální poklady. 

Odcizené bylo vědění, jak se propojit se Systémem Universu (taky známé jako Vědomí Kosmické) . Vzhledem dlouhodobého věznění se tahle skupina dostatečně dobře poučila jakým způsobem říše věznitele funguje a existuje. K tomu získané vědění, jak se propojit se Systémem Universa, bylo pro danou skupinu neodolatelná příležitost vybudovat vlastní říší! V tyhle části planety byli čtvrtýma znalci vědění i když jim ho nikdo nesvěřil. Říše třetích se rozkládala nezadržitelně v prach a oni o tom věděli. Další její existence, rozmach a úspěch záležel na rychlé instalaci toho co znali a podpoře vědění, ke kterému získali „klíč“ . SYSTÉM nedovolí přímo manipulovat se sebou tak, aby se Ním dalo něco přímo poškodit a taky jsou tu zpětné tlaky nežádoucího nastavení, které se musí projevit u toho, kdo je aktivuje. Další jejich vychytralý tah pro zabezpečení si své existence a prestiže vznikl tak, že nabrali z čistého „pramene“ a do obsahu přimíchali nápoj vlastní chuti. Věděli, že když smíchají text s textem, tak vždy se bude jevit jako text (alespoň pro toho kdo číst a myslet moc neumí) . Takhle připravený produkt nechali postát jeden lidský věk a pak ho se zpětnou platností osvětlili silným světlem a náležitým hereckým podáním. Tím činem si vytvořili druhou ruku. Ze strany nezasvěceného pozorovatele by se dalo říct, že je celý děj namířili proti jeho tvůrci. O to ale šlo! Bylo důležité masy lidí stáhnout na konkrétní stranu která by představovala přijatelnější podání k připravené záměrné manipulaci. Skupina se jevila pro své okolí nepopulární a taky chtěla být ne moc středobodem pozornosti. Stvořením své (tajné) druhé ruky a stáhnutím mas na její stranu si zajistila bezpečí a zázemí pro svoji další, hlavně klidnou činnost. Pravá ruka se přece jenom rozlišuje od levé a ruka ruku myje a nikdy proti sobě nebojují i když každá může dělat svoji vlastní práci. Masy lidí byli zpracováni tak, aby se společně shromaždovali ve vymezený čas na různých místech a naslouchali tzv. zasvěceným, co od nich požaduje a hlásá „pán“ , z nebes. . Za to že byli lidi takhle informováni byla jejich povinnost odevzdávat pro tohoto „Boha“ vlastní energii ve formě převážně prací, naturálii a postupně i financí. 

Čas pomalu ale jistě nápoj s příměsí přečisťoval a tak docházelo k různím neshodám, které degradovali tzv. Boha na krvežíznivou bestii. Lidi se začali odklánět od tohoto směru, nebo v něm viděli utrpení a diktát, který nemněli zájem tolerovat. Bylo to způsobeno logicky hlavně tím, že jim nebylo dovoleno se obeznámit s klíčem k vědění a realizovat kontakt. Ti kteří zůstali věrný, byli a jsou i nadále zneužívaní v prospěch zájmu skupiny. Tyhle skupině diktátorů tahle situace i nadále vyhovuje, protože si tak zajistila odklon člověka od nevyčerpatelného zdroje a to ji jenom zajišťuje prestiž. Důležité semeno „květu“ ve zpracovaných lidech zůstalo. Svoji vynakládanou energii v různorodé pracovní činnosti, nadále transformovali (a transformují) do hmoty, tzv. financemi. Přesně a dlouhodobě řízený program touhle skupinou na lidi, způsobil, že lidi se stali krátkozraký a tím upadli do otroctví. Pro svoji krátkozrakost dohlédnou jenom po hranici vlastních nejbližších fyzických potřeb. Nadhled „nadřazeních“ a regulované uvolňování informací, (ke kterým měli a mají přístup) mezi „ovečky“ způsobilo (a způsobuje) oživení energie syntetického rázu (financemi), která proudí mezi lidmi a vyživuje jich. Bylo zapotřebí vštěpit mezi lidi motiv pro aktivitu a to takovým způsobem, aby se lidi předstihovali jeden přes druhého! Mysl člověka byla přetížená myšlenkou, že bohatství je ve hmotě-zlatě a jeho náhražkách! Sami však čerpali (a čerpají) s jiného zdroje a lidi usměrňují jenom k činnostem, která se hodí a pro přežití „zasvěceních“ do budoucna v současné forme. Následujícím plánem, je pokračovat dalším řízením programem, až se dostaví maximální otupení člověka s totální degeneraci na úroveň biostroja, který bude schopen jenom plnit příkazy diktátora, plnit svoje břicha pro doplnění energie, pocit spojen se spokojeností a reprodukovat se. Tím se vytvoří podmínky, že člověk bude mít svého pána (materiálně viditelného) a jeho pán s nim bude dělat, co se mu hodí. Vytváří se vodítko, něco jako je vodítko mezi psem a majitelem na které si člověk musí taky zvyknout, jako si zvykne i pes. Dokonce mu zůstane i pocit svobody, protože jeho pocit potřeby (jídlo, spaní, reprodukce a případná indispondence) bude respektován, jako je respektováno očichávaní psů každého „ochcaného“ rohu a následné značkování. Pocit nadřaděnosti člověku může zůstat, protože mu bude i nadále dovoleno skutečného psa vlastnit a na vodítku ho řídit! Tahle situace se již projevuje. Masy lidí, berou na vědomí záměrně vytvářené naváděče-usměrňovače, které oznamují např. že „Bůh“ není, protože kdyby byl, tak by nepřipouštěl všechny ty hrůzy, které tady člověk přežívá. Tyhle typy naváděčů-zaváděčů se stávají doslovně přikázáním. Člověku je záměrně zastíráno, že s tzv. „Bohem“ se dá pracovat jako ze systémem a ve skutečnosti je inteligentním Systémem. Systém s člověkem pracuje každý okamžik. Kdo o Něm ví, chápe Ho, nebo studuje, ten se od něho může učit. Podle toho jak často a intensivně jsme s ním vědome propojení, tolik můžeme od Něho darů-vědomostí obdržet. Systém neprodává! On jenom daruje a pozoruje! Je to Jeho zásada! On žije vlastní produkcí a reflexí. Je v mikrokosmu a tím pádem i současně v makrokosmu. Tím má zajištěno, že se nikdy nemůže-pozemsky řečeno nudit. Vidí a vnímá všechno to co člověk a ještě daleko, daleko nekonečně víc! Kdo by nechtěl mít takového parťáka? Kdo by nechtěl realizovat tento Systém přes sebe? Jenom ten, kdo se s ním nemůže seznámit, nebo nechce! Zamlžováním přístupu k Systému a jeho záměrné permanentně deformované chytrácké podáni, způsobuje, že Jeho činnost je viditelná jenom z takovém úhlu, který řadový lidský živočich těžko zaregistruje a nemá o Něm a Jeho projevu ani zdání! Kdo má k Němu blíž, (je s Ním víc vědome propojen) tomu je víc dáno. Kdo dostane víc, taky má a umí víc! Takhle je možné manipulovat s takovýma kteří mají málo, nebo nic. Dezinformacemi byl a je člověk nadále zaváděn, aby jedna strana na účet druhé mohla pokračovat ve svojí činnosti, pozorování a učení se od Systému. Lidově řečeno, aby mohli hodovat a k té hostině měli posluhovače, pro které zbude jenom ohryzen pokrm ze stolu hojnosti. Systém byl zneužit a je zneužíván i nadále lidskou maličkostí tím, že všem není poskytnut klíč k Němu a zasvěcená skupina dělá všechno pro to, aby ostatní zůstali stranou. Až se naučíme přijímat, potom budeme dostávat a za ty dary informací nemusíme nic platit. Dokonalost je přístupna v každém jednotlivci a síla se rodí při spojování dokonalosti. Dokonalost se musí objevovat a odhalovat každým jednotlivcem! V další fáze se začíná projevovat domov člověka-Systém, protože člověk je fragmentem Systému. Člověkem představující se svoboda (jak je servírována) ve skutečnosti neexistuje. Vzniká ale v tom okamžiku, jako člověk příjme projev-hru Systému. Systém požaduje jenom svoje odhalení, objevování, uznání! Hraje si sám se sebou na schovávanou! Směšné? O to je ta hra kvalitnější! Kdo by chtěl být přitahován světem vystředěné pokory, uctívaní, obětování, posluhování, omezování, skromností, bezmocnosti, očekávaní, odříkávaní, oddanosti a podobně? Systém je hra všech rozměrů a dosahu nekonečnosti! A je v Něm co obdivovat! Nepotřebuje, aby mu někdo odváděl nějaké peníze, či jiné pozemské hodnoty. Pozoruje lidský děj jako i jiných jedinců a společností a to je pro Něj dostatečné platidlo! „Klíčem“ k jeho oslovení-kontaktování jsou podmínky, kdy se člověk uzavře do meziprostoru a vydrží se v něm udržet nenuceně alespoň krátký čas. K tomu je nevyhnutné vytvořit ve svém životě situaci takovou, aby byli vytvořené takové podmínky každým jedincem! Vytvořit vlastní meziprostor, znamená koncentrovat se v pozemském živote na Systém. Když se to povede jenom na malý okamžik, člověk je mezi Zemí a druhou stranou. Je vědome v meziprostoru. Zaměření musí být koncentrované myslí na laserový rozměr k žádoucímu směru. To jsou ty podmínky a klíč. Takhle se může člověk spojit i s informacemi které se týkají energie. Energie je součástí Systému jako všechno jiné. Skutečná svoboda je zrovna v situaci kdy má člověk kontakt ze Systémem kdykoli chce a jak dlouho chce. V současně nastolované situaci hluku, chaosu, přetíženosti a stresu je téměř nemožno takový kontakt provést a tak lidi jsou herci-otroci a ne tvůrci! V základu je třeba eliminovat to, co brání každému v pozitivním postupu k Systému a informacím! 

ČLOVĚK MÁ VŠECHNO pro to, aby tuhle možnost mohl využít. Pokud se podaří lidské vědomí nasměrovat jenom do umělého systému ( tzv. počítač a elektronika), bude to pro něj další zaváděč, s těžce průhlednou clonou! Daná skupina má však v plánu člověka strhnout a držet jen ve sféře hmoty, protože v ní je možnost ovládat jiné. Je to prostor, kde je přípustné být vůdcem v samém Systému, na základu přijatého množství informací od Něj a následné jejich využití na místě. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, musím uvést, že Systém neposkytuje informace jako nejlíp někoho vykořisťovat nebo si podmanit! Systém povoluje nahlédnutí, ale příjemce informačního daru již má možnost obdržené informace ve svém vymezeném prostoru zpracovat, dalo by se říct svobodně, podle svého uvážení. Když chceme aby lidi nezůstali po zadu a tím se nestali hereckými-otroky, musí se nadhled dané skupiny vyrovnávat! To ale znamená Systém uznat, kontaktovat se a přijímat od Něj dary informací, které je zapotřebí používat v nejpozitivnějším směru. Shon, stres, přetíženost a přímo nadměrně nesmyslné vnímaní poutačů, lidi zavedou přesně tam kde to určité živli chtějí, je to jenom vydlážděná ulička k úrazu a totální degeneraci. Takhle lidem nezůstane žádny čas na vytvoření si podmínek, které by umožnily uskutečnit kontakt se zdrojem s nesmírným množstvím darů-věděním. Pak člověk bude říkat jenom to, že nic víc, jen on člověk je a tak nemůže bezpečně a s radostí postupovat dál. Nastolená situace je degenerace a otupělost pro stagnaci a dělání otrocké práce, která se realizuje! Někdo si přeje aby lidi zdegenerovali? Jiní ale říkají, že je všechno v pořádku-protože se mají dobře. Tady třeba říci, že někteří (a je jich hodně) mezi lidmi jsou nakažení nemocí nadřaděnosti a tak se automaticky řadí mezi skupinu-y (2) které se snaží o totální ovládnutí a mezi sebou soupeří. Jsou jejich věrní poddaní, kteří jsou odměňováni energií, kterou je možné na tomhle místě za takovýchto okolností využít (financemi), uznáním, slávou, anebo různýma přísliby (např. zasloužené místo v nebi) . Pro upozornění jak uboze nízké jsou to odměny, připomínám, že až se rozběhnou určité zákony (které nepíše člověk) nepomůžou nikomu s těchto odměňovaných, žádná „výsostná“ postavení. 

Stačí si jen připomenout zemětřesení v Indonésii, kde tsunami spláchla velkou skupinu takových „výsostných posluhovačů“ . Ze záběrů a informací které se dostali na veřejnost bylo patrné, jak jsou si jisti takový lidi svojí mocí a nadřaděností! I když náznaky varování-nebezpečí se projevili, nikdo je nebral dostatečně vážně! Když měli tyhle lidi tsunami doslovně jenom několik metrů za patami a stlačený vzduch vzniklý před vlnou jim ofouknul zátylky, smáli se (někteří) jako by se jednalo o nějakou shou s filmu. Takové situace však k zasmání určitě nejsou! Pohyb zákonů (veden Systémem a ne člověkem) je neměnný! Pokud by byli informace stažené a respektovány včas, všechno by se odehrálo na „chlup“ přesně, ale bez obětí. Tady by však ale zřejmě nikdo neměl zájem se kontaktovat ze Systémem ohledně zjištění zda bude na konkrétním místě nějaká a jaká katastrofa. Je ale pravda, že lidi výtečných vlastností ve směru chápaní a respektování Systému, kontaktuje samotní Systém automaticky a další je na osobním rozhodnutí kontaktovaného. Stopy totálního propadu, nechápaní a odloučenosti člověka od Zdroje, je možné pozorovat denně např. u lidí v médiích. Hlavně v rozhlasovém vysílaní je často slyšet, jak hystericky uječené moderátorky i moderátoři chrlí ze sebe stížnosti na počasí! V televizních médiích je nejen slyšet , ale i vidět, jak jsou lidi s toho „vedle“ , že nesvítí slunce tak jak si to představují, jak mají zimy a sněhu nad hlavu, jak nesouhlasí s tím, že zase jich voda vyplaví, protože se tak stalo v posledním roku, deště mají taky již dost! Tak proč se to všechno děje když to nechtějí? Až takhle hluboce a nízce se podařilo lidi zavést a oni jsou tak otupělí a zdegenerovaní, že ani taková hrubá řeč Systému, jako je názorná a praktická ukázka vytopení, jim nenapoví, že se nacházejí na místě kde se vodní živel může představit ve svoji, lidem nepředstavitelní síle a projevu který nehledí na deformované lidské myšlení. Když nevnímají bičováni deště, nárazy větru, přívaly vod, chvění až nesnesitelní otřesy půdy, řev vzduchu rozseklý proudem smrštěné kosmické energie, tak jako můžou vnímat samotný Systém, když Jeho projev v lidské řeči, je rušen a tlumen ještě prouděním lidské krve? Sledujete to? Ten rozsah oslovení je skutečně velice rozsáhlý! S hrubé mluvy Systému lidi nemají žádné poučení, protože hrubé řeči nerozumí (intuice je dekodérem) Jemnému projevu a to přímo v řeči kterou člověk mluví, nerozumí taky, protože ji neslyší. Mezi těmito dvěma stavy, je totiž vibrace lidské řeči, se kterou se dá s lidmi nejvíce manipulovat! To je nejsilnější ovládač na lidi, kteří nebyli nikdy zasvěceni odkazům dávných civilizací, existujících na tyhle planete. Odkazům pro všechny a ne jenom pro „vyvolené“ , jak si to někdy (lidsky řečeno) v dávných časech, začali předávat mezi sebou jenom ti, kteří rozjeli hru ve svůj vlastní záměr. 

S porozumění slova Systému vymodelovali strach a u koho to nebilo možné, byl označen tak, aby mohl byt společností veřejně eliminován, nebo jinak umlčen. Tím se sémě strachu dařilo s pokolení na pokolení přesazovat, čím strach kvetl a kvete na místech, kde by se lidi mohli vzdělávat a radovat s časově, slovně neoznačitelného Zdroje! Slova Systému jsou především vibrace a proto je velmi důležité rozvíjet jemné cítění a brát na vědomí logiku! Ovšem znovu těžce realisovatelné v současných podmínkách! Zdravé cítění bylo kamuflováno cítěním emočním, co ovšem není to stejné. Emoční síla se stává slabinou člověka, pokud je brána vědomím příliš povrchně, a nechává se prodlužovat její působení! Tahle síla se umí projevovat pak i kontrolovatelně-explosivně a časem nepozorovaně zaujme pozici samostatnosti, čím se stane jedincem neovladatelná, nebo těžce zvládnutelná. Nejjemnější projevy vibrací Systému pro lidské vjemy, jsou zvuk, světlo, cit. Protože lidi můžou vidět za hranice světla a zvuku se svýma vjemy jenom velice slabě, nebo vůbec, tak byla člověku dána další příležitost-technika. Ona je jenom pomůckou, která má člověku pomoct odhalit existenci světů které nemůže vlastníma vjemy přímo potvrdit! Dále musí člověk přejít na vlastní vnitřní realizaci, protože s technikou-hmotou by se přes určitou hranici nikdy nedostal. Dále je stav inteligenčních vibračních projevů! Takový stav prostoru jako ho známe vlastníma vjemy je proměnný a teda i zákonitě zaniká, aby se přetransformoval do jiného projevu! LOGIKA PODPOŘENÁ INTUITÍVNÍM MYŠLENÍM, napoví každému kdo se ji jako pomůcky chopí! Dál je možné se dostat jenom směrem napřed ke Zdroji, který poskytne vše nevyhnutné k další existenci plné skutečné svobody, a ne diktátu se zaváděním do směru bídy strachu, nejistoty, lží, vykořisťovaní, otroctví, ponižování a vytváření různých negativu za účelem ovládaní lidí, či jiných bytostí! 

…K NOVÉMU SÍLIŠ, pokud je objasněn základ a pletka minulosti! To proto, protože je možné postavit nové a v lepším světle! 

PANETA NEBUDE PERMANENTNĚ PŘÍTULNÁ pro člověka! Ona rodí podobně jako člověk! (nepředstavujte si prosím porodnici) Její určité vědomí se transformuje do lidí, protože lidské tělo (hmotné) je poskládané s jejího projevu a ten je vázán se sluncem, s okolníma planetami, galaxií. A ta je vázaná s dalšími a té jsou vázané s dalšími a tak dál, až se dostaneme k bodu že jsme svázaní všichni společně se vším všude! Když pozorně budete vše sledovat podle této věty, zatočí se Vám hlava a dost možno, že rychle procitněte! Chce to jenom CHTÍT VĚDĚT. Další dobrodružství je v Prostoru! V situaci v které je momentálně lidstvo přispěním těch, co chtějí být vyzvedávaní lidmi do výšin, je možno nazvat moderní dobou kamennou! Mezi lidmi mutuje nakažlivá nemoc, která umí člověka proměnit v nestvůru schopnou vysát svého bližního až do stavu k zániků, jen aby sama byla dostatečně zasycena a mněla při tom ještě rezervy pro časy, kdy by vysávaní mohlo nějak nedostatečně uspokojovat její potřebu! Lidi ní byli a jsou záměrně kontaminováni. Tahle nemoc je naštěstí vyléčitelná, ale zato inteligentně svoji dravostí umí nakazit jiné! Mutuje mezi lidmi celou řadu generací, i když ji nikdo nikdy neviděl. Ovšem lidskýma vjemy je registrovatelná! Další zákeřná nemoc je „něco“ žijící na dluh, když lidí přesvědčí, že má kontakty na nejvyšších místech, které byli kdy člověku odhaleny. Lidi ji živý i když nikdo nikdy nepotvrdil, že bylo slibů zadostiučiněno! „Finanční“ žravost a duchovní ctižádostivost jsou propasti, které brzdí nejenom jednotlivce, ale i skupiny a celou lidskou společnost ve zdravém skutečném vývoji. ! Tohle všechno vyživuje síla dědictví zrodu-vstupu člověka do děje života na Zemi, kdy bylo akceptovatelné využit všechno pro přežití jedince. I zabíjení a pojídaní obětí. Přijímáním potravy druhého a třetího transformačního stupně od slunce bylo podmíněno tím, že člověk nebyl technicky přizpůsoben pro dostatečné zabezpečení si potravy první transformace od slunce. Transformace prvního stupně energie mezi sluncem a Zemí je rostlinného charakteru a je to nejčistší možná potrava na Zemi pro člověka! (pokud není nějakým syntetickým způsobem poškozena) K druhé transformaci přichází, když pomocí první, vzniká něco jiného. Např. živočich-býložravec. V řetězci třetího stupně transformace energie od slunce se projevují živočichy, zaměřeni k přijímaní potravy pro svoji existenci výlučně a převážně živočichy s druhé transformaci. Řetězec transformace slunečné energie přechází i do čtvrtého nejnižšího stupně a tady existují všežravý živočichové. Lidi jsou usazeni ve všech čtyřech stupních, ale nejvíce posledním, čtvrtém. 

Proto se člověk nachází takřečeně v moderní době kamenné. Přijímáním nejnižšího stupně transformace energie od slunce je způsobeno, že tahle energie v lidech rezonuje na různé, ale hlavně hrubé a nízké směry! Dnes by lidi měli přijímat potravu s prvního stupně transformace energie od slunce. Technicky jsou toho schopni! Tím by si taky ulehčili přístup ke kontaktu se Systémem. Až několikrát v lidském životě se dá správně zachytit stopa směřující ven s otroctví! Vybudovat svůj nejbližší prostor-tělo s čistší energie trvá dosti dlouhých osem až deset let. Na konci tyto cesty začíná cesta další. 

VYHNOUT SE DRAVCŮM - požíračům inteligence člověka, kterou získává darem od Systému pro svůj vzlet, je třeba vzít na vědomí a nekompromisně realizovat! I když nemají lidi vědomý kontakt ze Systémem, On je přece jenom oslovuje s různých uhlů a nepřetržitě! Je důležité neposkytovat své informace-dary (inteligenci, řečeno lidsky) kontaminovaným lidem, ale raději si je nosit sebou. Tím, že své dary informací poskytují lidi „lidem“ nemocným, kteří nemají žádný příjem darů-informací od Systému, nebo jenom minimální, podporují tím jejich malost, kterou prosazují následně na ostatních bližních! Tito lidé by se měli léčit, aby se osvobodili od parazitů kteří je ovládají. Ovšem momentálně jsou chránění sílou, kterou získávají od lidí, které zmanipulovali ve svůj prospěch! S takhle nemocnými lidmi a vlastnostmi jako je např. nadšené pojídaní ostatků s mrtvých organismů, zůstane pro celou společnost na planete jenom dobrodružství zániku a pomalé ubohé utrpení, které ani nechci opisovat. Ve zkratce si stačí představit porod mrtvého dítěte. Kdo si přeje takové dobrodružství, nech si ho zažije na vlastní kůží tím, že bude poslušně hrát roli ovce (časem bude náležitě zpracován jako produkt jiného charakteru) nebo dojiče ovcí (čas je připraví o zuby i sílu k dojení a budou odkopnutí jako zaběhlý psy) . Ne všichni mají však stejné chutě! Je tady taky možnost nechat se vést jinou inteligencí a tou je to, co patří všem-Systém! V současnosti je špatná situace hlavně v tom, že informace které již nashromáždila tzv. strana „vyvolených“ , se musí znova získat, protože „vyvolení“ je nikomu gratis nedají! Pokud nevíte proč, tak je to pro nový čas. Tzv. zasvěcení vědí o tom, že na planetě pravidelně vzniká období, kdy jsou na povrchu podmínky na přežití krajně nepřijatelné! Krátkodobě se dá vydržet pod povrchem země, krátkodobě na orbitě i v prostoru. Když se to spojí, výslednice je příznivější. Na přežití několik desetiletí (ale století je třeba brát jako bližší alternativu) je zapotřebí si stáhnout a osvojit ze Systému (získat) množství znalostí a taky, být patřičně materiálně i prostorově zabezpečen! Jenom na uskladnění a další výrobu potravy je třeba myslet velice nadčasově! Jaké by to bylo kdyby se na orbitě popravovali krávy za účelem zasycení hladové osádky! A stačily by jenom krávy? Současný (zmanipulovaný) člověk by chtěl i ryby, ovce, knedlo-vepřo-zelí, určitě i špagety, nebo co takový banán v čokoládě! K pití samozřejmě coca-cola a s ledem? Co všechno by bylo zapotřebí udělat, aby to fungovalo tak, jak je to dnešní společnosti servírováno? Tak se to dá jenom ve velice dobrém demokratickém zřízení (bordeli) . Demokracie totiž je bordel (lidově řečeno) . ! Proč? Demokracie (tzv. ) vytváří podmínky hlavně pro jedince a skupiny, kteří se vymykají kolektivní spolupráci! Jejich myšlení je totiž zaměřeno na projev vlastních názorů a nápadů! Kdyby se chtělo po nich , aby pracovali pro společnost za účelem nějakého konkrétného cíle, podle určitého plánu, tak by to nedovedli. Důvod by byl takový že by byli ovládaní, (ten pocit by jsi vytvořili) jinýma mozkami, co je pro jejich egoistické myšlení nepřijatelné! 

Když dáte takovým lidem volnost k „podnikání“ , tak to začne fungovat, ale i přes mrtvoli! Další, když nic jiného není se musí přidat, nebo přizpůsobit! „Ekonomika“ roste, ale lidi divočí a mění se ve soutěžící stroje kterým cit a něco kolem charakteru a morálky vůbec nic neříká, nebo jen velice málo. Taková společnost se dá už jenom odepsat, protože i nově příchozí potomci chytnou jenom to, co musí: egoismus, žravost, dravost a soutěživost, která je zavede do stavu napětí, jemuž nevědí odolávat! Když se takhle uvolní „zelená“ pro takové slabé jedince počítá se s tím, že sebou strhnou i další. Čím se obdrží výkonná pracovní síla s kterou se již nepočítá jako s lidmi které by bylo třeba nějak litovat, nebo o ně bojovat! Sami, „demokraticky“ se rozhodnou a dělají všechno pro to, aby byli v očích druhých a myslích svých (postižených) v dostatečně dobrém ohodnocení. Hlavně finančně (to jsou žádoucí plody pro tzv. vyvolené) . Když se takhle postupně dá příležitost ostatním a ti se chytnou, tak místa pro záchranu lidí nemusí být pro všechny! Proč? Je to docela jednoduché. Všechny veliké civilizace i národy prokazatelně existovali dostatečně funkčně při režimu a hlavně disciplíně! Pokud se s nějakých důvodů uvolnili jednotlivci, nebo skupiny která začali řádit na svoji vlastní pěst, začala řetězová reakce rozkladu systému společnosti. Pokud se synteticky nezasáhne, tak společnost se transformuje na menší skupiny a jednotlivce, které jsou ovlivňováni hlavně blízkou situaci kolem nich, na kterou musí reagovat. Tím vzniká různorodá koncentrace na různé směry a následné různorodé projevy, co se dá označit taky jako chaos-roztříštěnost s nízkým nadhledem. Podobnou situaci může vyvolat taky přírodní projev. Tohle platí ovšem jenom v případě, kdy se jedná o jednotky (lidi) které jsou zmanipulované a to doslovně! Jednotky znalé určitých skutečností se nemůžou nikdy dělit, protože je jim jasnější nad světlo dne, že dva je víc než jeden! I prostor (Vesmír) je udržován stejnými zákony! 

SPOLUPRÁCE A JEDNA MYSL VŠECH, je to , co je zapotřebí a ne opak!
Takhle je společníma silami možné čelit různým nástrahám, nebo situacím, které na další cestě dobrodružství člověka čekají. Jedinec padne jak moucha. Roztříštěná společnost se stane taky jenom mračnem much, protože nejsou jako jeden, jako jedna mysl! I Systém je podložen režimem a disciplínou! Sjednocením se s Ním se docílí stavu svobody, pevnosti, volnosti, nekonečnosti, jistoty, majestátnosti, spokojenosti a ostatních dalších kladných vlastností, které se dají v lidském, ale i jiném slovníku existencí objevit! Je na místě otázka, jestli by bylo přijatelné se současnou společností podnikat něco ve směru záchrany? Jak by to mohlo fungovat v nějakém moderním podpovrchovým prostoru, kdyby lidi byli neukázněný, bez disciplíny, kdyby nevěděli ovládat své emoce, neměli dostatečně vypěstované cítění pro situace, které by byli na denním pořádku? Jak a proč by se tohle společenství mělo zachraňovat na orbitě nebo někde jinde, když by se časem sami museli doslovně sežrat a nakonec by se podle všeho v soupeření o zůstatky někoho, přece jenom vyvraždili? To by byla zbytečná investice! S důvodů, že se lidi nijakým morálním popuzováním neusměrňují, je jasný důkaz, že byli hozeny přes palubu a nech plavou jak umí! Je tak zabezpečeno, že O „MODERNĚ“ FUNGUJÍCÍ OTROKY NEBUDE NOUZE DO POSLEDNÍ CHVÍLE! Větší možnosti jsou dané jednotlivcům a skupinkám, které se najdou a dokáží se ještě včas usměrnit na správný směr! Strhnout sebou maximum lidí je přitom žádoucí a ulehčující to situaci všem zúčastněným. 

PLANETA DĚLÁ PRO ČLOVĚKA VŠECHNO CO MŮŽE, tak ji to je zapotřebí se ctí oplatit. Ona není kusem kamene vznášející se v prostoru. Je to živý organismus jiného projevu, tvaru a rozměru! Kolik lidí to ví? Dnes je již jisté, že dalšího dobrodružství se zúčastní jenom ti, kteří na to mají předpoklady a to jsou lidi dostatečně vyvinutí pro kontakt s jinými směry. Energie sekundárního rázu planety se vyčerpává, a v prostoru těsně nad povrchem je napětí s jejího využívaní! Ropa, na kterou si člověk v posledních desetiletí navykl, se ztrácí. Lidi ji cucají jako (doslovně) limonádu brčkem u Mc Donalds, nebo KFC. Zjišťuje se proč vzniká ozonová díra v atmosféře. Skupiny lidí s určitýma pokyny zkoumají a koumají, ale zatím nic nevyzkoumali, (jsou za to placeni) co by pomohlo dvě veliké díry zavřít! Odpověď by se dala odhalit i v úplně jednoduchých zákonech fyziky. Pokusme se zjistit kolikanásobně se zvětší objem jednoho litru benzínu, nebo nafty když ji proměníme na plyn-spálíme! Když proměníme na plyn kilo uhlí, nebo dřeva, taky vytvoříme větší objem který byl původně! Když zapálíme kilo pušného prachu , nebo klasické trhaviny, taky změní několikanásobně svůj objem. Když se uvede do činnosti raketový motor, nebo jaderná nálož, tak taky vytváří větší objem! (jaderné exploze jsou největší a nejrychlejší trhače ozonové vrstvy) . Člověk permanentně nafukuje atmosféru planety od doby, kdy si zapálil první ohýnek a dnes se to děje takovou rychlostí, že je to poznat na polárních ozonových dírách v ovzduší! Atmosféra se jednoduše rozpíná, obal ozonu se trhá a do kosmu nám uniká vzduch s vodou i s vyprodukovaným „ bordelem“ ! Pevné látky přeměněné na plyn se nevrací do původního stavu v rychlosti jakou se na plyn mění! Litr vody při proměně na plyn taky zvětší objem, ale s následnou zpětnou vazbou! Nahoře se díry zacelí až přestaneme atmosféru pálit a dofukovat! A co se to děje nebo chystá dít v zemi když to tak často třese? No kromě jiného, dochází tady k pohybu horniny nebo tzv. desek kontinentů. Stálo by však za zvážení, co by se stalo, kdybychom do motoru auta nalili namísto viskózního oleje čistou vodu. Možná by ho i roztrhlo „vzteky“ , nebo teplotou přehřáté vody! Nemá ropa k pohybu určitých deskových částí zemské kůry vztah podobný jako olej k spalovému motoru? Do vrtů s kterých se těží ropa, je spět hnána voda! A bůh ví jestli se někde nezahřívá a nemění v párů! V každém případě zemská kůra dře a to něco znamená. Když se připouští takové hrubé poškozování planety v tak krátkém čase, co to asi naznačuje? Čeká nás skutečně dostatek dobrodružství. Je třeba skutečně vědět, že na místech řízení lidského rozvoje jsou lidi kteří mají myšlení deformované nemocemi, nebo jsou posluhovači těch, co se cítí něčím víc a v takovémto stavu jsou schopni klidně existovat dál, i se svými negativnými projevy (dokud je „nevypne“ samodestrukce okolí, kde budou muset padnout i úplně nevinný) . Není možno nic a nikoho měnit ani usměrňovat, pokud druhá strana nemá na to předpoklady. Systém taky napoví jenom tomu, kdo se připravuje, je připraven a živý zájem. A když začneme zpracovávat sami sebe, hledat-ptát se, určitě nalezneme a ke své spokojenosti postoupíme k jistotě. V zlatě, diamantech, ani penězích skutečné hodnoty nejsou! Skutečné hodnoty jsou v energii, informacích a dovednosti. Je třeba jenom začít tím, že si vytvoříme prostor pro diskusi. Začít je třeba hned, protože času je nedostatek. Dovednost bude první skutečná hodnota kterou možno získat! 

Seznáváním vlastního nejbližšího prostoru kterým je pro každou bytost vlastní tělo, se začínáme kontaktovat se Systémem. Při tom, je třeba nejenom mít kontrolu nad svým tělem a být s ním spokojen, ale třeba budovat zdravé charakterové základy směřující k zdravému jednotnému myšlení, které soustavně posilujeme a rozvíjíme. Morální a další pozitivní vlastnosti se musí přeplétat ze vším co začíná harmonizovat se Systémem. 

Cesta je to náročná, ale jedna s mála, která osvobozuje! Je to SEBEPOZNÁNÍ. Třeba se rozhodnout pro svobodu a ne otroctví! Třeba taky brát na vědomí, že Systém jednoduše Je! Není to tvar v podobě člověka nebo nějaké jiné formy, i když ztvárňuje všechny možné tvary! Taky není třeba si ho představovat jako otce, či matku. Klidně je možno Ho označit jako Kosmické Vědomí, anebo různými smyšlenýma „Božími“ jmény. Vždy To bude Ten samý Systém-Kosmické Vědomí, které rozdává všem tak jak chtějí a potřebují! Jaký důkaz Jeho existence se dá zmanipulovanému člověku ještě poskytnout? 

ZAMYSLETE SE NAD TUHLETOU KRÁTKOU POHÁDKOU! Tři vjemy zrak , čich a sluch se jednou ve velké „demokratické“ chvíli, kdy všechno chtělo existovat svým svobodným projevem a taky existovalo, náhodou potkali v jednom bodě. Zrak „řekl“ :to je nádherné místo. Čich na to: jo, voní to tady čarovně. A sluch: skutečně slyším příjemné zvuky. Vzápětí si zrak „pomyslel“ : ten čich a sluch si ale pořádně vymýšlí! Žádnou vůní ani zvuky tady nevidím. Ve stejnou chvílí si pomyslel i čich, že necítí žádné nádherné místo a necítí ani žádné zvuky a proto se zarazil. Sluch namítal, že jsou oba dva nějaký fantasti, protože žádné nádherné místo neslyší a čarovnou vůni taky neslyší! Všichni v ten samí okamžik zjistili jak je jejich svět zajímavý a určitě jediný! Vždyť co jiného by mohlo ještě existovat? A co se mi to zdálo o nádherném místě, čarovné vůni, příjemných zvucích? Byl to zvláštní sen! Na tom samém místě ve stejný čas se bavila „nepatrná maličkost“ která ten okamžik vnímala do detailu, když tři vjemy na chvíli vzájemně přes sebe propojila. Na malý okamžik se ze čtyř stal jeden a vznikl jiný svět. 

BRÁNA K VOLNÉ ENERGII je skutečně k disposici každému! Každý člověk je nosičem „zařízení“ které mu dovoluje být v kontaktu se vším. Je to záložny systém, který je možno aktivovat a UVĚDOMIT SE! Je zapotřebí mít o něco takového zájem! Brána se však neotevře naplno nikomu s nízkým myšlením, nebo projevem i když moderním, s doby kamenné. Pro ochranu planety a všeho co k ní patří, je nevyhnutné přijat dary o které usilují i jiní, a nakládat s nimi příkladným projevem Systému! Nazíráním do projevu Systému se lidské vědomí začne vědome sjednocovat v Něm, jak se sjednocují vjemy v samotném člověku. Nedá se to realizovat ze dne na den, ale každým okamžikem můžou být všichni k Němu blíž a tím nezávislejší a svobodný.

Tohle není sdělení nějaké sekty, ani jednotlivce podplaceného, aby do konkrétního směru nasměroval nějakého čitatele. Nábožensky nejsem orientován i když jsem prošel křtem vodou a můžu skutečně říct, že výše uvedený příspěvek je vykonstruovaný čistě osobní cestou životem a zpracován tím, co má každý existující člověk v dutině lebeční! „Hrabu“ se v lidském životě čtyřicet let a nikdy v celém tom čase jsem si nemohl připustit takový závěr jako je lidem o jejich existenci vnucován! Rozhodující tři „kameny“ které mi dopomohli spojit rozbité fragmenty náhledu k projevu člověka na Zemi a vytvořit závěr pro mě dostatečně smysluplným, jsem získal jenom nedávno, několik měsíců spět. Jeden je s písemného vzkazu který, se široké veřejnosti neposkytuje ani v knihkupectvích a popisuje práci člověka samého ze sebou. Druhý „kámen“ jsem získal přečtením si článků o fikčních silách (financích) na planete, ve WM magazínu a třetí kámen přiletěl rovnou odněkud s prostoru (naštěstí mi to hlavu nerozbilo) s pořádnou ránou. Celý článek je jenom fragmentární, protože opsat vyhodnocování různých informací se nedá s důvodu toho, že to probíhalo v samém životě s permanentním hledáním v pohybu, v různých směrech a časových oblastí. Ale fragmenty tohoto příspěvku jsou jako výsledky matematických příkladu shrnuty tak, aby tvořili další výsledek, který je dostatečně srozumitelný (nejenom v intuitivném směru) s nevyhnutelností brát ho na vědomí. 

ODHALOVAT-STUDOVAT SÁM SEBE, znamená „lidsky“ taky řečeno žít ekologicky!
Proč? Protože od okamžiku jako začne člověk žít ekologicky, musí začít respektovat zákony věčnosti, které jsou zde! A respektovat tyhle zákony, znamená přibližovat se sám k sobě a tím ke směru součásti člověka-Celku… Začít ekologicky existovat znamená začít si uvědomovat a respektovat to, co je prospěšné pro celek a ne fragmenty společnosti (jedince a skupiny), trpících nemocí své vlastní slabosti! Hodně energie potřebujeme na teplo, ale abychom spalováním pevných látek přestali dofukovat ovzduší planety (co ji hodně ubližuje) potřebujeme energii takové formy, která to podporovat nebude! Takové energie je v celém kosmo-Systému dostatek a pomocí jejího určitého projevu se s ní dá vyrábět teplo levněji jako plynem! Dovolil jsem si zkonstruovat příkladní funkční model, který se dá ještě vylepšovat. Všechno jsem to dělal na koleně při stopování volné energii a nikdo mně nefinancoval.

Počáteční impuls jsem obdržel od WM magazínu. Když jsem dostal do ruky číslo WM magazínu, tak už mezi lidmi zájemce určitě mělo. První co mně oslovilo byl směr k volné energii. Dokoupil jsem si čísla které už byla vydána předtím, k tomu ještě nějakou odbornou literaturu (o elektřině jsem věděl hlavně, že s ní nejsou žádné žerty a je životu „velice“ nebezpečná) a začal jsem stopování volné energie. Koncentrace to byla taková, že jsem se sám stal téměř N. Teslou. K tomu jsem si pomohl i nějakým tím reálným experimentem (a zkratem), až jsem se dopracoval k bodu, kdy jsem věděl, že energie je všude kolem nás jako vzduchu! Taky jsem si ale uvědomil situaci, že se chci a můžu dostat jenom tam, kde se o volné energii nedá ještě mluvit. (Je nevyhnutné mít motivaci a technické zázemí) . Věřím že se vyskytne situace, kdy si dovolím postoupit dál, s tím, že motivaci najdu! Poklady věčnosti jsou tu a nikdo je nikdy nemůže ukrást! (koupit a prodat „bohužel“ -jo) Žádal jsem jenom o malou šupinku a tolik jsem obdržel. Všechno v pracovní době na pracovišti, kde se o elektřině mluví snad jenom když ji vypnou. Já ale vím, že ŠUPINA JE SOUČASTÍ RYBY! 


Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=brana-k-volne-energii-pro-vsechny&cisloclanku=2009070014

Článek otištěn v čísle: WM 53
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Postrehy k horeuvedeným informáciám

občan X,7. 8. 2011 23:53

Prečítal som si článok až do konca a prišiel som až na podstatu veci. Autorovi článku pravdepodobne chýba pravidelný sex. Ak by to bol opak, nepísal by takéto pseudofilozofické magorizmy, ale venoval by sa s plným nasadením celkom iným zmysluplným veciam.

Re: Postrehy k horeuvedeným informáciám

Dtr,2. 10. 2011 14:41

To mi Občane pak pověz, co je např. ta smysluplná věc a proč?

Re: Re: Postrehy k horeuvedeným informáciám

Cico,28. 1. 2013 22:44

...asi tym mysli ten pravidelny sex...