Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svetelná Loď Stvorenie

9. 2. 2010

Svetelná Loď Stvorenie je Multidimenzionálna Vesmírna Stanica približne 490 míľ (cca 790 km) v priemere, so 167 poschodiami. Každé poschodie je vysoké 12 stôp (3,65 metra). Túto výšku je možné zmeniť vedome tak aby sa prispôsobila vyšším Svetelným Bytostiam v našej posádke.

Obrovské Riadiace Stredisko Vesmírnej Stanice má vyše 5000 pristávacích rámp. Svetelná loď je Strediskom Prejavu Stvorenia. Tu prejavilo 12 Zdrojových Energií svoje pôvodné Výtvory, Vesmíry a všetky životné formy použitím svojich Božských Frekvencií Svetla Lásky.

Svetelná loď Stvorenie je neoddeliteľnou súčasťou Energie Stvorenia. Obrovská databáza Svetelnej lode obsahuje genetické kódy všetkých vytvorených foriem života naprieč časom a priestorom. Tiež obsahuje postupný vývoj všetkých známych Umení Liečenia v celom Stvorení. Všetky Božské Predlohy so svojimi fyzickými štruktúrami, ktoré boli vytvorené 12imi Zdrojovými Energiami sú uložené a spočívajú vo Svetelnej Lodi Stvorenia. Táto nesmierna databáza Špirálových Predlôh sa používa na vytváranie planét, životných foriem atď na Svetelnej Lodi.

Planéty sú Tvorivými Vyjadreniami Božskej Inteligencie LÁSKY.
Niektorí Duchovia sú stvorení, aby sa prejavovali ako planéty prostredníctvom svojej vlastnej Tvorivej Energie. Sú to vysoko vyvinuté Vedomé Bytosti s neuveriteľnými schopnosťami. Stelesňujú planétu, ktorú stvorili. Ďalší Duchovia sú potom stvorení aby prežívali život na týchto planétach.

DNA vášho tela má zvláštne kódy. Tieto kódy obsahujú vašu úplnú minulú biologickú informáciu a úplnú genetickú minulosť vašich predkov. Tento záznam siaha späť v čase ku rodičom, prarodičom, atď cez celú vašu genetickú líniu. Svetelné Bytosti Lekári na Svetelnej Lodi dokážu prezrieť vašu genetiku, aby zistili ako sa vo vás prejavila. Môžu vyhodnotiť vašu genetickú minulosť, aby zistili ako ovplyvnila vašu fyziológiu (telesné pochody, pozn. prekl.) Svetelné Bytosti Lekári použijú túto informáciu, aby pochopili ako vám môžu najlepšie pomôcť.

„Toto je vaša príležitosť vyskúšať, vysoko pokročilé, neinvazívne, schopnosti energetického liečenia Božských Svetelných Bytostí Svetelnej Lode Stvorenie. Odstránia zaťaženia, ktoré by mohli vyžadovať desaťročia Zemského čistenia a spracovávania, v priebehu minút. Vyskúšajte liečenie prostredníctvom Božskej Lásky ponúkanej Energiami, ktoré vás stvorili.“ Ja-ne-na, Veliteľ Svetelnej Lode Stvorenie.

Flotila Univerzity Umení Liečenia Svetelnej Lode Stvorenie:

Flotila cestuje inter-dimenzionálne po celom čase a priestore počas Vesmírneho Posunu. Cieľom tohto je odstrániť zaťaženia, zrovnať a vyvážiť kozmické energie, a ponúknuť Prípravné Sedenia pre Vzostup všetkým Bytostiam stvoreným vo Svetle Svetelnou loďou Stvorenie.

Flotila Univerzity Umení Liečenia sa skladá z 89 vylietajúcich Materských Lodí, ktoré obsluhujú 628 menších diaľkových liečiteľských lodí. Menšie diaľkové lode sú plne vybavené personálom liečiteľských tímov, s 850 až 3500 člennou posádkou na každú loď. Je tu vyše 200 rás, vysoko vyškolených, pracujúcich v súlade, aby liečili každú životnú formu na jej vlastnej jedinečnej vibračnej frekvencii.

Flotila Svetelnej lode Stvorenie je dostupná pre všetky liečiteľské lode po celom Stvorení. Ponúkame výuku a poradenstvo, a tiež pohotovosť v prípade núdze. Všetky liečiteľské lode, ktoré ku nám prichádajú po pomoc (napríklad z Plejád, Arktúru, Síria, atď) sú pod našim dohľadom a musia dodržiavať naše postupy pre znovunastolenie Božského Rádu vo Svetle.

Energia Stvorenia je vytvorená z Rýdzeho Svetla a Lásky.

Nevytvára Temné Sily ako tomu verí mnoho ľudí na Zemi. Tie nie sú časčou Božskej Energie Stvorenia. Flotila má Obranné Lode, ktoré musia bojovať s Temnými silami. Temné Sily nedodržujú Duchovné Zákony Lásky a Svetla. Temné Sily sa veľmi vážne snažia ovládnuť Svetlo a jeho Svtorenia.

V čase posledného Vesmírneho Posunu sa Predloha Zeme a Duch Zeme ktorý vládne tejto Predlohe neposunuli do nového Vedomia Svetla. Podobne ľudia Zeme sa nemohli posunúť so zvyškom Stvornia na túto novú časovú líniu. Ľudia Zeme boli zadržaní veľkým množstvom negativity a temnoty. Neuvoľnili svoje zaťaženia dostatočne na to aby dokázali prejsť Vesmírnym Energetickým Posunom.

Zem a jej obyvateľstvo opakovalo znova rovnaký 2000-ročný cyklus. V tejto dobe ľudská rasa žila 4000 rokov v tom istom Energetickom Cykle, pretože nevzostúpila do novej energie spolu so zvyškom Stvorenia. Duch Zeme nebude druhýkrát zadržaný. Zem v tejto dobe prechádza svojou prípravou na Vzostup.

Duch Zeme

Každých 2000 rokov má Duch Zeme príležitosť vzostúpiť do vyššej reality vedomia ak sa tak rozhodne. Toto je ten istý prechodný proces akým prechádza každý ľudský život keď „osoba odíde“ a Duch opustí telo.

Božský Duch, ktorý vytvoril planétu, ktorú nazývame Zem je v procese príprav na uvoľnenie svjej Duchovnej Energie Životnej Sily z prejaveného tela, ktoré vytvoril.

Duch Zeme, podobne ako my, prechádza procesom uvoľnenia záťaží a znovazískania svojej Božskej Duchovnej Identity späť do Celistvosti. Na to aby Duch Zeme opustil túto súčasnú 3-D realitu, musí zozbierať 100% svojho Božského Duchovného Ja. Duch Zeme počas Vzostupu nezabudne nič so svojho vedomia.

Duch Zeme so svojou božskou Slobodnou Voľbou vytvoril a pripravil novú planetárnu životnú formu v nedualistickej realite 8-Dimenzionálneho vedomia. Jeho nová Planetárna Duchovná Predloha bola dokončená ku koncu roka 2006.

Zažite 8-Dimenzionálne Zemské EnergieVzostup Ducha Zeme počas Vesmírneho Posunu:

  1. V čase Vzostupu súčasný Duch Zeme, ktorý je vtelený do fyzickej formy Zeme a poskytuje Zemi jej Energiu Životnej Sily odíde.
  2. Duch Zeme už vytvoril ďalšiu planétu, do ktorej sa vtelí vo vyššej vibrácii, mimo duality.
  3. V čase Vzostpu nadobudne nová planéta Ducha Zeme formu a stane sa plne prejavenou.Duchovná Predloha pre Zem:
   

  1. Duchovná Predloha bola použitá na vytvortenie fyzického prejavu Planéty Zem.
  2. V čase Vzostupu sa Duch Zeme úplne odpojí a opustí svoju Božskú Duchovnú Predlohu Zeme.
  3. V tomto bode už Planéta Zem nebude mať viac Duchovnú Energiu Životnej Sily, ktorá by jej umožňovala fyzicky existovať. Planéta prestane existovať.
  4. Planetárna Duchovná Predloha Zeme na Svetelnej lodi Stvorenie bude dostupná špecializovanýcm Tvorivým Duchom Planét. Môžu pristupovať ku tejto Predlohe ak si prajú použiť túto Planetárnu Duchovnú Predlohu keď prejavujú svoju vlastnú planétu. Môžu si ju zmeniť ako chcú a budú pridávať svoju jedinečnú Energku Životnej Sily. Týmto spôsobom môže byť Duchovná Predloha pretvorená v mnohých obmenách kdekoľvek v Ríši Svetla a jej mnohých Dimenziách.Zem a všetci jej obyvatelia boli stvorení aby zažívali Svetelné Vedomie (LÁSKU) a Tvorivosť

Stvorenie nikdy nezamýšľalo aby bola Zem a jej obyvatelia chytení a ovládaní Temnotou ako tomu tak dlho bolo, prostredníctvom falošných učení, vojen, chorôb atď. ktoré odsávali Energiu z ľudí. Temná Sila chce len vziať Energiu. Šíri falošné učenia, bolesť a smútok všade kde dokáže vstúpiť. Mnohí ľudia padli kvôli jej podvodom a sú pod jej kúzlom Temnoty. Zabudli kto sú a odkiaľ prišli. Mnohé z ich Božských Vrodených Darov sa im stratili spolu s ich schopnosťou pochopiť význam tejto historickej doby, v ktorej teraz žijú.

Prišli sme zasiahnuť a pomôcť Duchu vašej Planéty aby sme sa uistili, že sa Zem posunie do tohto nového prichádzajúceho Cyklu Vesmírnej Energie. Božské Svetelné Bytosti sú pripravené v tejto dobe poskytnúť Čistenia pre Prípravu na Vzostup a Liečivé Sedenia. Služby Svetelnej lode Stvorenie je možné sprístupniť prostredníctvom Vyslanca na Zemi Rona Amitrona.

Sedenia so Svetelnou Loďou Stvorenie sú uskutočňované prostredníctvom schôdzok s našim Vyslancom Ronom Amitronom. Kvôli operáciám Temných Síl vnútri a mimo Galaktickej Federácie (Podvodníci Svetla a ich schopnosť kradnúť duše z fyzického tela), je nutné mať Vyslanca aby vás bezpečne odviedol na Svetelnú Loď na vaše liečenia. Pre vašu bezpečnosť prosím nepokúšajte sa ísť tam na vlastnú päsť. Objednajte si svoje Božské Liečivé Sedenie u Rona už dnes! On je spojenie a privádzač na Svetelnú loď. Ron má Frekvencie Božského Svetla pre prepravu, ktoré budú prijaté na Svetelnej lodi Stvorenie.

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mesiac reprezentuje moje srdce.

Vladimír Štefaniak,26. 4. 2015 15:15

Sila tejto noci, nech mi je vždy na pomoci, povedať myšlienku, nech sa tak stane, želám si to. 2 krát

Mnohokmity

JA,19. 5. 2011 18:46

Od 4D sa pracuje:myšlienka>slovo>ČIN.Niet času+priestoru,"tvoríš SÁM!"Načo hmotné lode,lekári>"tvoríš myšlienkou",sám,čokoľvek!!!VIVAT,do TOHO!"BEZ OHLUPOVANIA OVEČIEK"..."BUĎ SVETLO"(...A BOLO...)

vladomesiac

vladimir štefaniak,15. 4. 2011 18:56

sila tejto tmavej noci, nech mi je vždy napomoci, povedat myšlienku , nech sa tak stane, želam si to 2 krat.

vladomesiac

vladimir štefaniak,15. 4. 2011 18:55

sila tejto tmavej noci, nech mi je vždy napomoci, povedat myšlienku , nech sa tak stane, želam si to 2 krat.

vladomesiac

vladimir štefaniak,15. 4. 2011 18:55

sila tejto tmavej noci, nech mi je vždy napomoci, povedat myšlienku , nech sa tak stane, želam si to 2 krat.

Kde nič není ani čert neberie

Alfred Montan,27. 4. 2010 12:04

Vážení !
Môžeme hovoriť a domnievať sa že je to tak ako píšete.Je už objavená nekonečná studená energia.Je už objavená zdravá a liečivá voda.Prestane plytvanie s energiou v domácnostiach a vo výrobe. Objaví sa mnoho nových súvislostí s našim životom.Ale všetko toto je bezvýznamné keď sa z ľudských vzťahov stratí trvalá nežistná obetavá láska. Obety by neboli, keby boli ľudia normálne ľudsky vychovávaní!Ľudia sa musia vrátiť odtiaľ odkiaľ prišli !Musia sa vrátiť tak povediac k motyke !!, aby každý človek mal zmysel žiť, potom všetko bude mať zmysel a radosť so života na Zemi a vo vesmíre.Lucifer bývalý anjel pri Stvoriteľovi sa teraz veľmi teší, že ľudia sú pre svoju fantáziu a slobodné rozmýšľanie sú horší ako on !!! Lenže sú medzi nami aj normálni uvedomelí ľudia s ktorými stvoriteľ počíta !