Jdi na obsah Jdi na menu
 


Relativita reality

Příspěvky

Jan Frolík: Kdo nás má zastupovat? Výzva pro Vás

18. 5. 2012

| Komentářů: 2

| Rubrika: Relativita reality

Rád bych tímto krátkým zveřejněním mého pohledu podpořil všechny mladé, starší i nejstarší lidi v ujasnění si priorit, týkajících se našeho politického uspořádání, našich volených zástupců a všeobecného nového nazírání na život okolo nás.

 

Konečné odhalení mimozemských cizinců - poslední alternativa strachu

6. 1. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

V České republice je otázka UFO a mimozemských inteligencí stále v širším povědomí obyvatel brána jako něco spíše okrajového či snad zábavného, ale rozhodně ne něco, co by vyžadovalo dlouhodobější vhled a stálo za pozornost. Nicméně je stále více těch, kteří začínají nalézat střípky a jejichž mysl a závoj mlhy, utkaný všeobecně uznávanými mylnými principy a názory, se pomalu začíná rozjasňovat. Ovšem zdaleka to není dostatečná příprava pro konečné odhalení a mnoho lidí by v počáteční fázi zveřejnění pravdy o jiných civilizacích mohlo utrpět vážný šok.

 

Dál, mimo rozum

18. 3. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

 Japonský zenový mistr jednou přijal univerzitního profesora, který se přišel informovat o Zenu. Mistr podával čaj. Japonský čajový obřad je dlouhý a komplexní a vědec byl čím dál více netrpělivý jak mistr klidně procházel všemi 54 kroky obřadu. Když byl čaj hotový, začal jej nalévat do návštěvníkova šálku. Když byl šálek plný, pokračoval v nalévání.

 

Pepa70 : Kuchařka pro každého

9. 3. 2011

| Komentářů: 1

| Rubrika: Relativita reality

  Tento rok vnímám v zesílených projevech skutečností, které rozum mnohých nebude chápat a pobírat.
Tyto projevy budou k lidem velmi výrazně posouvány médii. Všichni se díky nim nebo pomocí vlastních prožitků budou častěji než doposud zamýšlet nad "věcmi mezi nebem a zemí".
Proto jsem se rozhodl poskytnout "kuchařku" pro prvotní seznámení s duchovními informacemi, která umožní pochopit v několika minutách základní zákonitosti a principy umožňující uchopit dosud "nepochopitelné" i zastáncům pouze světského a materiálního vyznání, kteří budou mít o ně zájem.

 

VŮDCI SVĚTOVÉHO BUSINESSU ŘEKLI, ŽE LÉTAJÍCÍ TALÍŘE JSOU SKUTEČNÉ A MIMOZEMŠŤANÉ EXISTUJÍ

10. 2. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

 Někteří z vedoucích postav businessu zaplatili za vstupenku až 5000 dolarů, avšak získali rozhodně více, než s čím počítali, když navštívili první den Fóra o globální konkurenceschopnosti (GCF), které se konalo v Rijádu v Saudské Arábii koncem ledna 2011. Bylo jim tam totiž řečeno, že létající talíře existují a že je lepší začít přemýšlet o dopadu mimozemského života a jeho technologií na business. Saudskoarabský Generální investiční úřad každoročně svolává schůzi GCF, která dává dohromady obchodní a politické vůdce, aby společně diskutovali o způsobech podpory konkurenceschopnosti businessu. Poprvé na této výroční konferenci GCF pořádali panelovou diskuzi o UFO a mimozemském životě. Diskuze měla název „Učení z vesmíru“ (Learning from Outer Space) a zahrnovala pět řečníků, kteří všichni podporovali ten názor, že mimozemský život je reálný a má velký dopad na svět tak, jak jej známe.

 

Hra na vývoj jako součást matrixu vyšší úrovně

10. 1. 2011

| Komentářů: 1

| Rubrika: Relativita reality

 Co je to vývoj? Změna stavu systému v čase. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že čas (minimálně v lineární podobě, jak ho vnímáme) neexistuje či je iluzí, jak může existovat vývoj? Toto byla často moje testovací otázka pro různé přednášející o duchovnu. Vřele doporučuji. Je to zajímavý test. Pravda je, že jsem již dlouho takto nikoho netestoval, a je pravděpodobné, že došlo i v těchto otázkách k „vývoji“ názorů, ale v době kdy jsem tak činil, jsem nedostal ani jednou smysluplnou odpověď. V některých případech se jednalo dokonce i odpovědi, které byly zcela nesmyslné.

 

O volbě cesty

4. 5. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

Kdokoli se může stát ateistou a pochybovat o existenci duše, nebo může po ní pátrat trpělivě, neúnavně a bez přestání. Mnoho lidí se neustále honí ve snaze získat majetek, ale jen málokdo je ochoten hledat svou duši. Pro ty, kteří jsou hluboce ponořeni ve svých smyslech a ztraceni v záležitostech světa, se to může zdát obtížné a podivné, ale cesta vzhůru k božství duše přesto existuje. Toto poznání jednou získané nás pozvedá k tomu, abychom sami sebe lépe oceňovali. I ten, kdo necítí spřízněnost se svým Nadjá, je nezbytně poutníkem pravděpodobně nevědomým a přesto ve všem a všude hledajícím svou duši. Je zcela fascinující, že je člověk přitahován něčím, co intelekt sotva může postřehnout a obrazotvornost sotva představit.

 

Jak vnímáme energii

28. 3. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

Za hranicí vnímání pěti smyslů jsou další světy, které nás ovlivňují. Pochopíme-li neviditelné energie, mohou nás zanést kamkoliv budeme chtít.

 

Josef Staněk: Deset irracionálních jevů v západní civilizaci

1. 3. 2010

| Komentářů: 1

| Rubrika: Relativita reality

Irracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných! Příčina pozorovatelného má být v tom, že "nejsou potištěné papírky" (peníze). Žádoucí "potištěné papírky" smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu peněz vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou mají symbolizovat a zastupovat. Ale jsou vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytvoří ani k její tvorbě jinak nepřispívají. Zejména v poslední době se tak objevil přebujelý státní aparát, přeplácení manažéři a ti, kteří závadný systém udržují při životě.

 

Kvantová duše

26. 12. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Relativita reality

Lidská psýché představuje jednu z největších záhad tohoto světa. Umožňuje nám vědomě vnímat okolní svět, přemýšlet i prožívat emoce. Lidská psýché obsahuje obrazy odrážející realitu našeho vnějšího i vnitřního světa a také vzory, které řídí naše jednání. Je schopna vytvářet reálné i nereálné představy o všech aspektech našeho bytí. Doposud však o své psýché víme jen velmi málo, a tak nás neustále překvapuje svými obrovskými možnostmi.