Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo byli dávní stavitelé velkých pyramid?

28. 12. 2009
Na zodpovězení téhle otázky se musíme přesunout do dob nejstarších, o kterých se dochovaly vůbec poprvé nějaké písemnosti. Navštívíme jižní Mezopotámii, která nám v lecčems napoví. Žil zde národ Sumeru, jejich historie se datuje od roku 3500 let př.n.l. V jejich náboženství se objevuje víra ve vícero bohů a to konkrétně ve 12 nejdůležitějších, kteří se obměňovali. Pantheon a události sumerských bohů se prolínají napříč naší historií po celém světě. Až teprve v křesťanství se píše o jednom bohu, ale i v Bibli - Genesis jsou zmínky o bozích, k těmto nepřesnostem muselo samozřejmě dojít, protože i biblické příběhy se nevyhnuly popisu sumerských událostí. V Egyptě, Řecku, Indii, Střední a Jižní Americe nebyla žádná jiná božstva než ta sumerská, která žila v pospolitosti s lidmi tehdejší doby, která odešla, ale slíbila, že se vrátí.

Mexiko, Teotihuacán

Ze tří teotihuacánských pyramid je nejmenší pyramida boha Quetzalcoatla, střídají se zde obrazce se stylizovanou tváří Tlaloka. Tato pyramida spadá do doby Toltéků a podobá se mnoha dalším mexickým pyramidám. Naproti tomu obě větší pyramidy nejsou zdobené vůbec, schodiště bylo k pyramidám přidáno až později. Mají jiné rozměry i tvar a odlišují se v první řadě tím, jak jsou ohromně staré, těmito aspekty připomínají pyramidy v Gíze. Pozoruhodné na tom je, že ačkoliv je Chefrénova pyramida v Gíze nižší než Cheopsova pyramida, jejich vrcholy jsou ve stejné nadmořské výšce, protože Chefrénova pyramida je vystavěna na místě přesně o tolik vyšším, o kolik je stavba nižší a totéž se opakuje v Teotihuacánu, kde pyramida Měsíce je vystavěna na místě o deset metrů vyšším než Sluneční pyramida, a vrcholy obou staveb jsou ve stejné výšce. Další podobnost u pyramid v Gíze a v Teotihuacánu je, že mají téměř identické základny. V Gíze měří jedna strana 247 metrů a u pyramidy v Teotihuacánu 244 metrů.

Sluneční pyramida Měsíční pyramida
Sluneční pyramida.
Měsíční pyramida.


Egypt, Gíza

Cheopsova pyramida a Chefrénova pyramida jsou právě jediné dvě největší pyramidy vystavěny pod strmým úhlem 52 stupňů. Tyto pyramidy jako jediné nebyly vybudovány Cheopsem ani žádným jiným faraónem, ale bohy starověkého Blízkého východu, kterým tyto stavby sloužily jako navigační body k jejich kosmodromu na Sinajském poloostrově. Všechny ostatní egyptské pyramidy jsou skutečně dílem faraónů, vznikly o tisíce let později a napodobovaly boží schody k nebesům. Ale žádnému z nich se nikdy nepodařilo dosáhnout úhlu 52 stupňů a kdykoliv se o to stavitelé pokusili, dílo se nakonec zhroutilo; jako příklad poslouží druhá Snofrewova pyramida v Dahšúru. Když se jim první pyramida, postavená v Médúmu pod úhlem 52 stupňů zřítila, stavitelé pak narychlo změnili uprostřed stavby úhel druhé pyramidy na bezpečných 43,5 stupně. Ve velkých pyramidách se nikdy nenašel žádný pohřbený faraón. Ačkoliv si Egypťané potrpěli na bohatou výzdobu, tak obě velké pyramidy neobsahují žádné malby ani hieroglyfy.

Pyramidy v Gíze Pyramida v Dahšúru
Pyramidy v Gíze.
Pyramida v Dahšúru.


Libanon, Baalbek

Triliton tvořený masivními kamennými kvádry je podstavcem dávného kosmodromu, přistávací plošiny Anunnaků, která se zachovala, a na níž byly teprve později vybudovány římské památky. O plošině se vyprávějí legendy, že pochází z dob před potopou. Velmi znepokojivou zůstává skutečnost, že ani v současné době neexistuje jeřáb, vozidlo či jakýkoli mechanizmus, pomocí kterého lze zvednou těleso o váze 1000 či 1200 tun. A to ani nemluvíme o jeho dopravě dolů údolím, vzhůru svahem a přesném usazení do stavby ve výšce mnoha metrů nad zemí. Nebyly nalezeny žádné stopy po cestách, rampách či jiných zemních stavbách, které by jen naznačovaly, že tudy byly obrovské bloky smýkány z lomů na místo svého určení ve stavbě.

Baalbek, triliton v masivní západní opěrné zdi. Obří kvádr v lomu Baalbek.
Baalbek, triliton v masivní západní opěrné zdi.
Obří kvádr v lomu Baalbek, dávní kameníci jej zde ponechali. Je plně opracován a vytvarován. Jeho délka dosahuje dvacet tři metrů a jeho základna měří pět a čtyři a půl metru. Opatrný odhad naznačuje, že váha kvádru by mohla dosahovat 1200 tun. Většina vědců předpokládá, že měl být vyzdvižen a umístěn do stavby vedle svých tří sester.

Peru, Cuzco

Staré město Inků se nachází v Peruánských Andách. Na jeho ruinách postavili v 16. století Španělé paláce a kostely v barokním stylu. Všechny tyto obrovské kvádry z nejtvrdšího kamene byli do Cuzca přivezeny a opracovány kameníky s lehkostí, jako když se krájí vosk. Přední část každého kamene byla uhlazena a upravena do lehce konkávního tvaru. Jak toho ale bylo dosaženo se neví, neboť na kamenech nejsou žádné drážky, zářezy či stopy po dlátech a kladivech. Tajemstvím stále zůstává, jak se tyto ohromné kusy kamene podařilo zvednout jeden na druhý a sesadit je vzhledem k podivným úhlům kamene s takovou přesností. A aby záhad nebylo málo, tyto obrovské bloky k sobě přiléhají bez použití malty. V jednom případě váží kamenný blok, měřící na výšku devět metrů, přes 300 tun. Tyto obrovské kusy skal sem musely být dopraveny z dálky, musely být na toto místo doneseny přes hory, údolí, strže a prudké řeky.

Cestovatelé i současní vědci se shodují na jednom - tyto zdi nejsou dílem Inků, ale jakýchsi jejich tajemných předchůdců, kteří museli mít k dispozici nadpřirozené síly, nedá se uvěřit, že by je někdo získal z kamenolomu, neboť Indiáni neměli železo ani ocel, pomocí nichž by je vytesali a opracovali. Také není zřejmé a zůstává záhadou, jak by je stavitelé dostali na místo, neboť Indiáni neměli povozy, voly, aby je mohli na místo přitáhnout. Tehdy ani neexistovaly žádné rovné cesty, naopak cestou je čekaly samé hory a příkré strže. Mnoho kamenů bylo na místo dopraveno ze vzdálenosti patnácti, třiceti až padesáti mil. Inkové nebyli původní stavitelé pevností - je známo, že nedokázali přenést byť i jediný z oněch megalitických kamenů. Podle kronikářových záznamů se jeden incký kamenický mistr rozhodl, že zvýší svůj věhlas tím, že kámen vyzvedne z místa, kde ho původně stavitelé zanechali. Více než 20.000 indiánů ten balvan zvedlo za pomocí tlustých lan. Postupovali jen velmi pomalu. Na jednom ze svahů se vinou nosičů, kterým se nepodařilo dobře udržet rovnováhu kamene, jejich břímě, které se ukázalo být pro ně příliš těžké, vysmeklo a odvalilo se zpátky dolů po svahu, přičemž zabilo asi čtyři tisíce indiánů. Kameny jsou sestaveny s takovou přesností, že je nemožné vsunout mezi ně nejtenčí ostří nože či nejmenší jehlu.

Kameny v Cuzcu jsou sestaveny s takovou přesností, že je nemožné vsunout mezi ně nejtenčí ostří nože či nejmenší jehlu.   Kámen ve zdi v Cuzcu má 12 stran úhlů.
Kameny jsou sestaveny s takovou přesností, že je nemožné vsunout mezi ně nejtenčí ostří nože či nejmenší jehlu.
 
Má 12 stran úhlů.

Cuzco   Cuzco


Vystává tedy otázka, kdo byli ti stavitelé? Byli to dávní astronauti AN.UNNAK.KI (v sumerštině znamená "Ti kteří přišli z Nebe na Zemi"), kteří nás pravidelně navštěvovali a učili pokroku, který se objevoval v periodách? Jak to, že tak mistrovské opracování a přemisťování kamene nezvládneme dodnes? Pak si musíme připustit, že naše historie nebude tak přímočará jak se zdá, ale zub času před námi něco závažného skrývá.


Použitá literatura:
[1] - Zecharia Sitchin, Schody k nebesům 1980
[2] - Zecharia Sitchin, Války bohů a lidí 1985
[3] - Zecharia Sitchin, Ztracené říše 1990


Zdroj: http://gnosis9.net
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

… la mode artifact tailored upstanding dynamism

StronWeith,2. 8. 2021 0:03

https://qps.ru/26ZXN https://clck.ru/WPPLB https://gee.su/h7kvA https://qps.ru/T8sMi https://gee.su/z3Bd1 https://qps.ru/VBTix https://clck.ru/WPaE2 https://qps.ru/Efzno https://clck.ru/WPdFN https://qps.ru/Vfzhd https://gee.su/opsiU https://clck.ru/WQqk8 https://cutt.us/fAGzS https://gee.su/Sy8Z6 https://clck.ru/WPRpw https://clck.ru/WPx2E https://gee.su/73xb6 https://gee.su/JGpaj https://qps.ru/EGMQ8 https://clck.ru/WPS7d
https://gee.su/febip https://clck.ru/WPPNZ https://clck.ru/WPQfw https://gee.su/l7UK6 https://qps.ru/UvGs1 https://qps.ru/ZO0iM https://qps.ru/0r2sy https://qps.ru/jPO14 https://clck.ru/WPYGi https://gee.su/LFV3w https://clck.ru/WPn3y https://clck.ru/WPU7d https://clck.ru/WPXsN https://clck.ru/WPYeE https://qps.ru/sXxV5 https://gee.su/PjWSV https://clck.ru/WPZPx https://qps.ru/KfdVM https://gee.su/Ulorx https://clck.ru/WQ5mj
https://gee.su/FhogC https://gee.su/IMkKB https://gee.su/w5JST https://qps.ru/Nu1Yq https://gee.su/84yhZ https://gee.su/KJADd https://gee.su/zSM0j https://clck.ru/WPjpj https://clck.ru/WPfif https://clck.ru/WPU4t https://gee.su/ju1rU https://qps.ru/lW5FY https://qps.ru/iBFPu https://clck.ru/WPn6Q https://gee.su/5tmzn https://qps.ru/SKEYc https://clck.ru/WPnyq https://qps.ru/jxot4 https://gee.su/DdWT8 https://gee.su/iRMWz

Bitcoin NEO to the Moon - BNEO - New era of Crypto!

bneoshwhite,1. 8. 2021 12:36

Bitcoin NEO uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.
Emission 21 000 000 coins (max supply).

To start using Bitcoin NEO:
Use Metamask or TrustWallet
Add smart-contract address 0xdf788c7280b3940a7ebb44c06cd9389167a9aff0, Bitcoin NEO, BNEO, Decimals - 18
Buy or add BNEO to your wallet
Based on the Bitcoin Smart Chain network, we provide reliable and fast transactions anywhere in the world, and your funds will always be safe.

Site - https://bitcoin-neo.com/?from=x
Buy tokens - https://bitcoin-neo.com/private-sale?from=x
Airdrop - https://bitcoin-neo.com/airdrop?from=x


Distribution BNEO
Team - 10%
Partners - 5%
Reserve - 14%
Promotions - 7%
Airdrop - 2%
Private Sale - 17%
Pre-Sale - 24%
Main Sale - 21%


Resources:
https://t.me/bneo_channel
https://t.me/bneo_chat
https://twitter.com/bneo_crypto
https://bneo.medium.com/

New commodity in the value passable heart

StronWeith,1. 8. 2021 5:52

https://qps.ru/NtguE https://gee.su/wHvh8 https://gee.su/GYAd4 https://qps.ru/bUkEL https://clck.ru/WPY7T https://qps.ru/PNFml https://gee.su/y2ceZ https://gee.su/yfLUu https://qps.ru/hl6or https://gee.su/yfeG5 https://qps.ru/40dW9 https://gee.su/aMIsz https://gee.su/vip80 https://clck.ru/WPaAc https://qps.ru/a0nlI https://clck.ru/WPeEN https://gee.su/wFDpX https://clck.ru/WPgDm https://gee.su/YRXME https://gee.su/HArRQ
https://gee.su/xlyGa https://gee.su/9kmac https://clck.ru/WQ5tg https://qps.ru/7ZXG4 https://clck.ru/WPTxh https://clck.ru/WPuHz https://clck.ru/WPfBW https://qps.ru/I78qS https://qps.ru/qN6YT https://gee.su/nGCYc https://cutt.us/sIDFp https://qps.ru/eSHZ3 https://gee.su/CMiup https://qps.ru/Mmpru https://gee.su/FZmP4 https://gee.su/q4YSM https://qps.ru/w3nfr https://qps.ru/6HCDg https://gee.su/0g4dF https://clck.ru/WQrTn
https://qps.ru/zWywB https://qps.ru/sFc1G https://gee.su/b3wkG https://clck.ru/WPQdb https://qps.ru/6oO3M https://clck.ru/WPnJc https://gee.su/2PcSA https://qps.ru/gI7OL https://clck.ru/WPoMS https://gee.su/E1gCM https://clck.ru/WPasf https://cutt.us/MAMwe https://clck.ru/WPQyK https://clck.ru/WPn5d https://gee.su/fGsCb https://qps.ru/EjalY https://qps.ru/HmkC3 https://qps.ru/Twusk https://clck.ru/WPQbX https://clck.ru/WPcCN

… la look product for the benefit of satisfactory custom of life

StronWeith,31. 7. 2021 9:38

https://gee.su/I3u02 https://gee.su/bEok6 https://qps.ru/PQJdK https://qps.ru/LoVrl https://gee.su/UPRSi https://qps.ru/c3kSM https://qps.ru/C3lvb https://clck.ru/WPjbp https://qps.ru/MPapY https://qps.ru/KfGXc https://clck.ru/WPUVf https://qps.ru/H87Zt https://clck.ru/WPiCz https://gee.su/XSJsy https://gee.su/T98dI https://gee.su/bXdVT https://gee.su/JUm5g https://gee.su/vqWHh https://clck.ru/WPXjE https://gee.su/31sJt
https://clck.ru/WPfjg https://gee.su/WvP4A https://qps.ru/sjXPl https://gee.su/aqXV9 https://cutt.us/NFyXY https://qps.ru/otP0y https://gee.su/1UC29 https://qps.ru/GM2Kx https://qps.ru/hNcy7 https://gee.su/ynF6E https://gee.su/Bv5Iw https://qps.ru/tMPdc https://qps.ru/lUCJi https://qps.ru/PRgJm https://qps.ru/27gNA https://gee.su/3rKSe https://qps.ru/snZ9p https://qps.ru/mFXdW https://gee.su/oQMY8 https://gee.su/mTtpw
https://qps.ru/lLD3b https://qps.ru/DF4u6 https://gee.su/D5UHn https://clck.ru/WPbZv https://gee.su/FaxPe https://cutt.us/OMdKN https://clck.ru/WPnBo https://qps.ru/zD9A5 https://qps.ru/T3SuH https://gee.su/P31YK https://gee.su/fp2IW https://clck.ru/WQBat https://gee.su/y7MYX https://gee.su/sBKYH https://gee.su/JfBEP https://gee.su/sCcqN https://gee.su/x8peo https://gee.su/TjSIZ https://qps.ru/02BWf https://gee.su/XvkRy

Unseasoned commodity instead of upstanding beforehand

StronWeith,30. 7. 2021 13:44

https://gee.su/LktJW https://qps.ru/Hjvyk https://gee.su/LjcSa https://clck.ru/WPig8 https://qps.ru/HJbQP https://gee.su/s1GJR https://gee.su/bfWYv https://gee.su/YqJ2V https://qps.ru/h85YL https://clck.ru/WPTjv https://clck.ru/WPbpo https://qps.ru/fY3Hq https://clck.ru/WPcVo https://gee.su/whJbl https://qps.ru/EPkw5 https://clck.ru/WPac2 https://gee.su/rseox https://qps.ru/miS5U https://gee.su/iY73W https://qps.ru/j6Xxc
https://gee.su/izMPC https://clck.ru/WPq3U https://qps.ru/45XVM https://gee.su/mP5dA https://clck.ru/WPZJ5 https://gee.su/cxsZF https://qps.ru/Qwf7T https://gee.su/qnL1h https://qps.ru/RFslQ https://qps.ru/SHULz https://gee.su/XtS7Q https://clck.ru/WPTz5 https://qps.ru/L8DK2 https://gee.su/KkMx8 https://clck.ru/WQFSn https://qps.ru/lRjrY https://clck.ru/WQ3EN https://qps.ru/r8fCQ https://gee.su/DHWjY https://qps.ru/EQoNl
https://clck.ru/WPW7h https://qps.ru/2V1c4 https://qps.ru/gvrmE https://clck.ru/WPoyC https://qps.ru/SKj0J https://qps.ru/u4maf https://gee.su/rzb7N https://qps.ru/CTf9m https://qps.ru/O01Uh https://gee.su/xTzlA https://gee.su/KsDEH https://qps.ru/npN8k https://gee.su/74Jne https://clck.ru/WQ94Q https://clck.ru/WPNtn https://qps.ru/BSomT https://gee.su/0aYHb https://clck.ru/WPcbD https://qps.ru/tXHNo https://clck.ru/WPxQW

Discover How The Foods You're Eating On A Daily Basis Are Making Your Fat Cells SICK

Jessenak,29. 7. 2021 20:39

https://bit.ly/3y8bt5A One of your body's major fat-burning hormones LOWERS when you go on a diet?

Research has actually revealed that this important hormone visit as much as 50% after simply 7 days of weight loss!

The worst part is, the longer you try to diet, the worse it obtains, which is why many "serial dieters" frequently battle to keep the weight off (if they lose it whatsoever ...).

Fortunately is we're mosting likely to share the nutrition techniques to BOOST your body's natural fat-burning hormonal agents securely and naturally! https://bit.ly/3y8bt5A

Chic commodity in the value passable life

StronWeith,29. 7. 2021 18:43

https://clck.ru/WPZm2 https://gee.su/rE5y2 https://gee.su/xDLSX https://clck.ru/WPRXg https://gee.su/qzOSx https://qps.ru/MPt8O https://clck.ru/WPoZx https://gee.su/VnA6v https://qps.ru/8UHFZ https://qps.ru/zuPp6 https://qps.ru/Lw0hi https://clck.ru/WPy4Z https://qps.ru/PSIXs https://cutt.us/MEXnF https://gee.su/VIunT https://gee.su/PcuXh https://qps.ru/Lgx0R https://qps.ru/1RFvY https://gee.su/9Kcki https://gee.su/OUY5w
https://clck.ru/WPbYP https://gee.su/wCNlp https://qps.ru/y4WDP https://cutt.us/DgDSN https://clck.ru/WPjpo https://qps.ru/1BFKV https://qps.ru/eirsb https://gee.su/dCMTI https://qps.ru/o5LO1 https://gee.su/lLNd3 https://qps.ru/bUSdL https://clck.ru/WQCG7 https://clck.ru/WQ47A https://qps.ru/7srvE https://qps.ru/apPem https://clck.ru/WQ975 https://gee.su/yOGTZ https://qps.ru/Mt3Ej https://qps.ru/7Ggz2 https://qps.ru/aNzEP
https://qps.ru/dZjyu https://clck.ru/WPU3D https://gee.su/wSzE4 https://clck.ru/WPoqv https://gee.su/A5Wyc https://qps.ru/dKb39 https://gee.su/Zr0fS https://clck.ru/WPVmk https://qps.ru/Kru7q https://clck.ru/WPSL4 https://qps.ru/sYrPV https://cutt.us/wnLfl https://gee.su/cJtvK https://qps.ru/XuqP3 https://gee.su/fRE2y https://gee.su/g4Odh https://clck.ru/WPRiu https://cutt.us/EFMrx https://clck.ru/WPbsc https://qps.ru/tpUfd

friends, movies, fashion, actors, trends, social

JasonNob,29. 7. 2021 9:42

Hi, how are you? I don't know exactly what I should be put here.

… la look product in lieu of of upstanding way of person

StronWeith,28. 7. 2021 23:31

https://clck.ru/WPZVA https://qps.ru/KIcAs https://cutt.us/EHlaS https://gee.su/7Eex0 https://clck.ru/WQ5eU https://gee.su/VX5K2 https://gee.su/ldON6 https://gee.su/nPWm8 https://gee.su/3mgr0 https://clck.ru/WPdcq https://gee.su/N9x1r https://gee.su/qUWOf https://clck.ru/WQGmr https://qps.ru/plWPv https://gee.su/3XwT4 https://qps.ru/ZfMU3 https://gee.su/1zdqI https://clck.ru/WPcoh https://clck.ru/WPgNW https://clck.ru/WPpF9
https://qps.ru/GiYFh https://clck.ru/WQ5Md https://qps.ru/rOd7I https://qps.ru/dX9Mh https://clck.ru/WQ8yg https://qps.ru/yZgHL https://gee.su/mxHY4 https://clck.ru/WPyNu https://qps.ru/gLqD8 https://gee.su/a4E5Z https://qps.ru/a3ROV https://clck.ru/WPc9s https://cutt.us/BkrUr https://gee.su/o9Whs https://clck.ru/WPZvR https://gee.su/2BCDv https://clck.ru/WPTNu https://clck.ru/WPk6U https://gee.su/Srx0j https://gee.su/fVXBE
https://gee.su/2Awx0 https://clck.ru/WPpAC https://clck.ru/WPRYK https://clck.ru/WPbzw https://gee.su/wnjZX https://clck.ru/WPaWa https://qps.ru/KDxag https://clck.ru/WPPkh https://clck.ru/WQ3iE https://gee.su/6UQRt https://gee.su/ftvos https://qps.ru/qLaTl https://gee.su/SdRh2 https://qps.ru/B3iNf https://qps.ru/lPrh7 https://gee.su/bqPD9 https://clck.ru/WPTHa https://qps.ru/jdobO https://qps.ru/iwfkL https://qps.ru/qu703

clothing, garments, t-shirts

JohnnyVal,28. 7. 2021 10:54

corona virus is changing the world!

MarioViola,27. 7. 2021 11:23

Hello. And Bye.

Čtete to - pak XEvil 5.0 opravdu funguje.

MashaaFus3868,26. 7. 2021 12:13

Čtete to - pak XEvil 5.0 funguje!!

Chcete zveřejnit své odkazy na 12.000.000 (12 milióny!) webové stránky? Žádný problém-s novým softwarovým komplexem "XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8"!
Blogy, fóra, desky, obchody, knihy návštěv, sociální sítě - všechny motory s jakýmkoli captcha!
XEvil také kompatibilní s jakýmikoli SEO / SMM programy a skripty a může přijímat captcha z jakéhokoli zdroje. Jen to zkuste! ;)

Pozdrav, MashoFus9397

P.S. Obrovské slevy jsou k dispozici (až 50%!) pro krátkou recenzi o Xevilu na jakémkoli populárním fóru nebo platformě. Stačí požádat oficiální podporu o slevu!

где купить подшипник

Donaldxka,25. 7. 2021 2:37

Приветствую Вас товарищи
Новости Поздравляем Вас с Весенним праздником 8 марта!Дорогие наши женщины! От всей души мы поздравляем Вас с Международным женским Днем! Желаем Вам здоровья, весеннего настроения, душевного тепла, семейной гармонии и благополучия! Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью! Коллектив компании "БурТехСервис".
07.03.2021г.
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
Уважаемые заказчики, партнеры, коллеги, сотрудники! Компания "БурТехСервис" желает Вам здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим близким, уверенности в завтрашнем дне, твердости духа и неиссякаемой энергии!
21.02.2021г.
С Новым Годом и Рождеством!
Компания "БурТехСервис" поздравляет вас от всей души с Новым Годом и Рождеством! Поздравляем наших дорогих заказчиков, партнеров компании, весь наш дружный коллектив, всех кто был рядом с нами и трудился бок о бок, с наступающим 2020 Новым Годом и Рождеством. Пусть этот год принесет нашим семьям много добра, счастья и благополучия. Пусть сбудутся все задуманное в Новом году, а все невзгоды останутся в прошлом. Примите от нас наше искреннее Новогоднее поздравление!
24.12.2020г.
Поздравляем с Днем Победы!
Компания "БурТехСервис" поздравляет вас С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом всё дальше от нас. Но мы никогда не забудем о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя нашей свободы, чести и счастливой жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
09.05.2020г.
Поздравляем с праздником Светлой Пасхи!
Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдёт на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь крепкое здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни, пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы! С Уважением, Компания "БурТехСервис"

looking for a sponsor

Lolaroolo,25. 7. 2021 0:03

<img src="https://i.imgur.com/ANxKI85.jpeg">
Good day! Looking for a sponsor. My profile on the search site:
https://datingforkings.club/ My Name: Alisa Lozavarova

n&auml;r upph&ouml;r mensen

n&auml;r upph&ouml;r mensen,23. 7. 2021 4:02


It's an remarkable post in support of all the web users; they will get benefit from it I am sure. n&auml;r upph&ouml;r mensen diocre.prizsewoman.com/map22.php

General Information Around this offering

ivermectin stromectol,23. 7. 2021 2:09

General Dope About this offshoot
https://ivermectinst.com stromectol ivermectin tablets for humans

leer Más

artículo científico,22. 7. 2021 21:08

Además, las inyecciones pueden causar una erección dolorosa y persistente (priapismo). Sin embargo, la sexualidad no tiene fecha de caducidad. Recuérdele que la disfunción eréctil es frecuente, dígale que no es necesariamente verdad que el problema está sólo en su cabeza y finalmente recuérdele que la disfunción eréctil se puede tratar.

Вернеи деньги проиграные в казино

Advokatv103,19. 7. 2021 11:57

Проиграли деньги в казино?
Мы поможем их вернуть! Обращайтесь.

https://tinyurl.com/2x9rjpy5

Доброго вечера

HRCKA1584,19. 7. 2021 8:36

Доброго вечера!!!

Но так как он вбивается в натяг его можно просто аккуратно забить глубже в корпус карбюратора. Для собственников квартир существует типовое соглашение. А что даст азот? Вам нужна только холодная вода! Произвести диагностику можно в домашних условиях с использованием мультиметра. По этой теме очень полезный вебсайт по ссылке https://avapack.ru/ .
Эти базовые характеристики известны твёрдость плотность и эластичность. Все операции должны выполняться очень аккуратно во избежание смещения коробки оконной конструкции. В соответствии с указанными ранее тремя основными бизнес процессами при декомпозиции главной бизнес функции выделяются следующие функциональные блоки принятие заказа изготовление частей изделия расчет с заказчиком. При этом высота и объём летней кухни должны быть не менее чем для соответствующей плиты устанавливаемой в жилом доме. В них разместилась научная аппаратура производства 27 стран массой 11,5 т.
Желаю удачи!

датчик давления масла купить минске

Andreiwbv,16. 7. 2021 18:13

Профессиональное бурение скважин
Многие владельцы частных домов хотят пробурить собственную скважину на участке. Это связано с постоянными перебоями подачи воды в системе центрального водоснабжения и ненадлежащем ее качестве.Существует несколько способов бурения скважин. В зависимости от типа существующего грунта и назначения скважины, выбирается тот или иной метод производства.
Если владелец дома желает получить постоянный источник воды, то стоит задуматься о бурении артезианской скважины . Это самый надежный вариант конструкции.Артезианская скважина обладает большим эксплуатационным сроком. С помощью неё можно пользоваться водой несколько десятилетий. Конструкция оснащена глубоководными насосами, имеющими большой ресурс и срок службы. Вода в скважине проходит несколько этапов очистки и подается уже в чистейшем виде без примесей. Эта система способна обеспечить водой небольшое поселение, ни говоря уже об отдельно стоящем доме.Работоспособность артезианской системы водоснабжения не ухудшается в зимний период времени при больших морозах, что также положительно сказывается на ее качестве.Бурение артезианской скважины под силу только профессионалам. Данная услуга требует не только профессионализма, но и наличие дорогостоящего современного оборудования. Основными этапами производства служат:проектирование системы водоснабжения;
монтаж оборудования и бурильных установок;
бурение скважины;
анализ полученной воды;
регистрация скважины в соответствующих органах.
Сегодня многие компании предлагают услуги по бурению скважин. Плюсы профессионалов:
наличие дорогостоящего современного оборудования;
специалисты обладают большим опытом работ;
использование инновационных технологий;
гарантия качества;
осуществление гарантийного обслуживания;
производство осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.
В некоторых случаях полученная вода может быть перенасыщена железом, карбонатом кальция либо магнием. Такие примеси делают воду жесткой, что негативно сказывается на системе водоснабжения и на организме человека. Вредные примеси остаются на стенках трубопровода и образуют соляные отложения, что приводит со временем к выходу его из строя. В этом случае устанавливаются дополнительные системы очистки воды.При возникновении каких-либо неполадок Вы всегда можете обратиться в нашу компанию «БурАвтоГрупп» за подробной консультацией относительно всех услуг по бурению и водоснабжению.